Skip to main content

Bemanningsindikatorn: Toppåret 2010 följs av toppåret 2011?

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 08:15 CEST

Bemanningsindikatorn bytte 2015 namn till Bemanningsföretagens Kvartalsrapport.

Fler och fler får jobb med hjälp av bemanningsbranschen, både genom rekryteringsuppdrag åt såväl offentlig som privat sektor och genom inhyrning. Omsättningen ökade från 4,4 miljarder kronor tredje kvartalet 2010 till 5,2 miljarder tredje kvartalet 2011, en ökning med +18 procent.

- Det finns indikationer på att 2011 kommer att bli ett toppår för bemanningsbranschen, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

I rådande konjunkturläge är kundernas efterfrågan på hjälp att rekrytera för att anställa i egen regi fortsatt hög. Rekryteringstjänsten har ökat med +24 procent.

Entreprenader har ökat med +125 procent, dock från en låg nivå. Omställningstjänsten, som efterfrågas mest i sämre konjunkturlägen, har minskat med 12 procent.

- Bemanningsbranschens tredje kvartal i år visar inte på några behov av neddragningar hos kunderna, säger Henrik Bäckström.

- Fler och fler hoppar på bemanningståget. Det står alltmer klart att för de flesta grupperna på arbetsmarknaden går vägen till jobb via bemanningsbranschen, oberoende av om man tänker sig anställning hos kund eller bemanningsföretag, säger Henrik Bäckström.

Västra Sverige ökade mest

Omsättningen i västra Sverige ökade med hela +35 procent tredje kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal förra året. Industri/tillverkning i västra Sverige ökade med +46 procent och lager/logistik med +54 procent.

- Industrin i västra Sverige utökar sin användning av bemanningsföretag jämfört med före finanskrisen, säger Henrik Bäckström.

Stockholmsregionen ökade med +8 procent tredje kvartalet 2011 jämfört med samma kvartal 2010.

- Det är sålunda industrisektorn och industrijobben som fortsättningsvis drar, medan den förväntade tillväxten inom tjänstemannajobben än så länge låter vänta på sig.

Fakta om statistiken

Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial under Robert Norinders ledning. Urvalet för statistiken utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 85 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som representativt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För ytterligare information:

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08-762 69 68/070-345 69 68

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
08-762 68 95/070-345 68 95

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 430 medlemsföretag, varav 85 procent är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.