Skip to main content

Kvartalsrapport Q2 2016: Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2016 08:40 CEST

Kvartalsrapportens statistik bygger på ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning föregående år.

Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen

Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen för andra kvartalet 2016 var 9,8 procent jämfört med samma period året innan. Omsättningen uppgick till 7 miljarder kronor för kvartalet.

- Kompetensförsörjning är fortfarande en flaskhals för både industrin och tjänstesektorn, säger Ann-Kari Edenius, Bemanningsföretagens förbundsdirektör.

- Bemanningsföretagen fortsätter att vara en strategisk HR-resurs för konsulter i bristyrken och vid snabb omställning i produktion. Också efterfrågan på rekryteringstjänster och omställning växer.

Kvartalsrapportens statistik bygger på ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen, sett till total omsättning föregående år. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning 2015. Ett av de i urvalet nya bemanningsföretagen för 2016 har en stor andel omsättning inom rekrytering vilket bör tas i beaktning när man tolkar tillväxtsiffrorna för tjänsteområdet.

Södra Sverige visar starkast utveckling
Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2016. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 19,3 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Västra Sverige ökade med 12,0 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Norra Sverige som ökade med 3,5 procent. Stockholm ökade med 7,5 procent och Mellansverige ökade med 4,0 procent.

Omställning och rekrytering ökar mest
Under andra kvartalet 2016 ökade omsättningen i Omställning med 36,8 procent jämfört med samma period föregående år. Rekrytering ökade med 18,4 procent från föregående år och Uthyrning ökade med 8,8 procent från föregående år. Entreprenad minskade med 1,1 procent. Tjänsteområdet Uthyrning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 87 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Omställning på 4,9 procent följt av Entreprenad på 4,4 procent och Rekrytering på 3,8 procent.

De till omsättningen största yrkesområdena under andra kvartalet 2016 var Industri/Tillverkning med 28 procent av omsättningen, Lager/Logistik med 17 procent av omsättningen samt Kontor/Administration och Ekonomi/Finans med 13 respektive 9 procent av omsättningen.

För ytterligare information kontakta Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör
0709924920
ann-kari.edenius@almega.se

Bemanningsbranschen satte drygt 203 000 personer i jobb under 2015 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 570 medlemsföretag, varav drygt 510 är auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.
www.bemanningsforetagen.se

Bifogade filer

PDF-dokument