Skip to main content

Dokument

Jobbet i bemanningsbranschen

Jobbet i bemanningsbranschen

Dokument   •   2012-03-26 07:00 CEST

I denna studie har totalt 3 854 anställda på bemanningsföretag deltagit. De anställda har besvarat en enkät som skickades ut via företagen i början av december 2011. Det är andra gången vi genomfört Sveriges mest omfattande studie av de bemanningsanställdas situation.

Bemanningsbarometern Q2 2012, svagare efterfrågan på bemanningstjänster

Bemanningsbranschen hade ett toppår 2011, med rekordomsättning under det fjärde kvartalet. Trenden mot ökad inhyrning av personal fortsätter, oavsett konjunkturläget; tendensen är att bemanningsföretagen får längre och mer omfattande uppdrag. Inhyrningen av både akademiker och högkvalificerade tjänstemän har ökat på samma sätt som av andra yrkeskategorier i branschen.

Åldersfördelning på antällda i bemanningsbranschen

I denna PM presenteras statistik över åldersfördelningen för de anställda i bemanningsbranschen i Sverige 2010. För att sätta denna statistik i relation till den övriga arbetsmarknaden jämförs siffrorna inledningsvis med genomsnittet för näringslivet som helhet.

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

Dokument   •   2011-10-27 07:59 CEST

Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Bemanningsföretagens årsrapport 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet 2010. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis. 2008 var omsättningen marginellt högre.

Bemanningsindikatorn helår 2010

Bemanningsindikatorn helår 2010

Dokument   •   2011-02-15 09:27 CET

Bemanningsföretagen uppvisade en kraftig återhämtning under 2010. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med 2009. Under det fjärde kvartalet 2010 ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal 2009. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året.

Utan bemanning stannar svensk industri

Utan bemanning stannar svensk industri

Dokument   •   2010-03-26 20:20 CET

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under mars 2010 av United Minds. Totalt genomfördes 500 intervjuer med personalchefer i små, medelstora och stora företag. Svaren på undersökningen visar att 74 procent av industrin skulle införa övertid, för redan hårt pressad personal. 38 procent skulle tacka nej till nya order. 45 procent skulle få högre personalkostnader.

Omställningstjänsterna ökar lavinartat

Omställningstjänsterna ökar lavinartat

Dokument   •   2009-08-26 08:00 CEST

Under första halvåret 2009 gick bemanningsbranschen nedåt med 25 procent, men det finns ljusglimtar. Omställningstjänsterna ökade med hela 548 procent, till ett värde för branschen av 446 miljoner kronor. Detaljer i halvårsrapporten visar även att branschen idag finns på hela arbetsmarknaden.

Bemanningsindikatorn halvårsrapport 2009

Bemanningsindikatorn halvårsrapport 2009

Dokument   •   2009-08-26 08:00 CEST

Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling under första halvåret 2009. Jämfört med första halvåret föregående år sjönk omsättningen med 25 procent. Detta är det tredje kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt.