Skip to main content

Debatten kring importerad natursten går vidare

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 12:25 CET

Ove Bender , VD för byggvarutillverkaren Benders , berättar om hur företaget under lång tid arbetat för en hållbarar import, men också om Benders stora satsning på produktion av svensk natursten.

-Vi har jobbat med import av granit under lång tid och naturligtvis uppmärksammat debatten kring arbetsförhållanden i Asien, men också det miljömässiga vansinne att transportera natursten från Kina till Sverige, säger Ove Bender.

Satsade på svensk produktion

Benders förvärvade 2012 Bohusläns Kooperativa Stenindustri , idag heter bolaget Bohusgranit , och har sedan dess arbetat för att öka produktionen av svensk natursten.

-Både arbetsförhållanden och miljöhänsyn kring importerad natursten föranledde oss att 2012 satsa på en inhemsk bransch som totalt negligerat investeringar under flera decennier, till förmån för import. Vi välkomnar nu fortsättningen på denna debatt och jobbar intensivt med stora investeringar samt miljö och säkerhet i vår egen svenska produktion , berättar Ove Bender.

Sätter press på utländska leverantörer

Oroande är naturligtvis den prisbild som finns, framförallt på importerad sten. Det är idag relativt enkelt för alla - grossister, entreprenörer, byggare och konsumenter- att köpa några containers med natursten från utlandet och sälja vidare eller använda själva. Priserna är så pressade att många också kanske frestas att ta en genväg på kraven för miljö och arbetsförhållanden.

Samtidigt sätter Benders allt hårdare krav på sina utländska leverantörer för att verkligen uppfylla de krav som internationellt sätts upp från allt fler håll.

-Vi gör idag egna besök hos våra leverantörer för att säkerställa att villkoren, i de dokument vi erhåller, uppfylls. Vi har även , sedan många år tillbaka, en person med stor erfarenhet kring stenbrytning anställd i Kina, för att ytterligare säkerställa våra krav. – Sammantaget är Benders väldigt trygga med de produkter vi säljer, fortsätter Ove Bender. .

Största satsningen på 20 år

Benders gör under 2016 den största satsningen på svensk natursten som gjorts i Sverige de senaste tjugo åren.

- Granitens beskaffenhet och de kortare transporterna gör att vi hoppas kunna vara konkurrenskraftiga med vår inhemska produktion under lång tid framöver.Vi kommer naturligtvis att behöva hjälp och stöttning av våra kunder med både idéer, krav och öppenhet för att lyckas med vår satsning i Sverige. Vi känner dock att svensk granit har en bra framtid ,även om det kommer att innebära stora kostnader att återta den underlåtna investeringsnivån som fått råda i alltför många år, avslutar Ove Bender.

Allt sedan starten år 1960 har vår ambition varit att tillfredsställa våra kunders behov. Vårt företagande präglas av ett lokalt affärsmannaskap, som tillsammans med lyhördhet är en grund för långa och starka relationer med både kunder, leverantörer och inte minst personal. En positiv utveckling under snart 55 år har bidragit till att Benders idag arbetar inom fyra skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden. Samtidigt blir andelarna på de nya marknaderna ute i Europa större och större och de övriga sortimenten inom betong och granitprodukter - natursten, grund och vägg samt infrastruktur - växer för varje säsong.