Skip to main content

Stort engagemang spar energi

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 11:56 CEST

Den största utmaningen i detta projekt är att kunna kombinera de ekonomiska frågorna med traditionella VVS-frågor som energieffektivitet och brand. Att från början klarlägga de ekonomiska ramarna för att därefter föreslå energieffektiviseringar.

Ta på overallen och gå upp på vinden och i övriga teknikutrymmen och ta reda på hur det ser ut där! Uppmaningen kommer från Stena Fastigheters energi- och miljöchef Robert Schwartze som jobbar tillsammans med Sebastian Örjenfelt på Bengt Dahlgren.

Två testhus i Askim strax söder om Göteborg och ett hus i Lövgärdet i östra Göteborg ingår i projektets första del. Alla tre fastigheterna är flerfamiljshus i tre våningar, byggda på 1960- och 70-talen. Erfarenheterna ska ligga till grund för framtida energirenoveringar av totalt cirka 2 000 lägenheter i Göteborg.

- Det är inte helt lätt att attackera, särskilt inte om man ska få ekonomi i åtgärderna. Det gäller att hitta de små åtgärderna som ändå ger bra energibesparing, säger Robert Schwartze.

Han berättar också att budgeten för de tre testhusen bygger på direktavkastning. Kostnaderna dras av från de förväntade besparingarna i driftkostnader.

Robert Schwartze säger också att det inte finns några genvägar när man ska energieffektivisera 50 år gamla hus. Man måste gå ut och titta hur det ser ut, till exempel på vinden.

En viktig åtgärd i alla de tre testfastigheterna är ombyggnationen av ventilationssystemen. De gamla till- och frånluftsystemen byts mot system med färre ventilationsaggregat. Tidigare stod aggregaten utspridda på kallvindarna, men nu blir det i stället ett centralt enhetsaggregat (korsströmsväxlare) för hela byggnaden i ett nytt takhus. All frånluft, även från kök, återvinns.

Tvärtemot vad man kan tro är det mer energieffektivt att ställa fläktarna i uppvärmda utrymmen på vinden, i stället för ute på kallvinden. Kyla läcker nämligen in i fläktarna och ger stora förluster. Att använda uteaggregat kunde vara en lösning, men det blir dyrare.

Utöver erfarenheterna från de tre testhusen samlar Stena Fastigheter Göteborg AB in kunskap från andra fastighetsägare av liknande byggnader.

- Många köper in större aggregat än vad de egentligen behöver. Det ger en lugnare gång, vid lägre varvtal, och mindre underhåll, säger Robert Schwartze.

Andra åtgärder i de tre testhusen är att sätta in LED-belysning i trapphus och nya fönster med u-värde bättre än 1.0 samt isolera vindarna.

Totalt ska åtgärderna minska energianvändningen i husen med 20 procent, samtidigt som den totala kostnadsbesparingen är 30 procent. Stena Fastigheter Göteborg AB har som övergripande mål att minska sin energianvändning med 20 procent mellan 2010 och 2020.

När alla testhusen är klara ska företaget också skriva en ramhandling som beskriver arbetsmetodiken, så att den kan användas på liknande byggnader.

Varje projekt genomförs som två totalentreprenader – en bygg- och en VVS-entreprenad. På så vis får beställaren mer egen kontroll och kan utveckla konceptet för övriga byggnader.

För att nå målen för ekonomin och energibesparingarna räcker det inte att bara tänka på tekniken. Renoveringsprojektets organisation är minst lika viktig. I det här projektet har Bengt Dahlgren varit med från början till slutet, vilket enligt Robert Schwartze ger en bra helhetssyn.

- Men viktigast av allt är att hitta engagerade människor som har ett genuint intresse av energibesparing, säger Robert Schwartze.

Text: Marie Granmark och Sebastian Örjenfelt

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Fakta Bengt Dahlgren Brand & Risk
Bengt Dahlgren Brand & Risk är ett av 6 dotterbolag och består idag av 40 stycken Brand-, Risk- och Sprinkleringenjörer.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy