Qibj5wcdils3mt0gt2py

Testrubrik

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2015 10:30 CET

Testsammanfattning

Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Botnia Exploration siktar på guldleveranser första halvåret 2011

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2010 18:17 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 15 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-15/bbb-2010-15.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret analyserar vi ett prospekteringsföretag.
                  Därefter presenterar vi ett par företag som Björn Davegårdh
                  anser undervärderade. Det första är en butiks- och
                  verkstadskedja inom bildelar och service. Det andra är en
                  researrangör med ett brett utbud av resor för privat- och
                  affärsresenärer.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Botnia Exploration, Mekonomen
                  och Unlimited Travel Group.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     

                  Botnia Exploration siktar på guldleveranser första halvåret
                  2011
                  » Botnia Explorations planer på provbrytning i Vargbäcken i
                  november fortskrider enligt plan. Bolaget räknar med att få
                  sina första intäkter från guldleveranser under första halvåret
                  2011. Närmast i tiden ligger emellertid
                  miljötillståndsansökan.
     
     
                  Därför investerar Björn Davegårdh i Mekonomen
                  » Med 220 butiker och 1.220 verkstäder är Mekonomen
                  Skandinaviens ledande bildelskedja. Företaget har de senaste
                  åren ompositionerat sina butiker. Nu står verkstäderna på tur.
                  Björn Davegårdh ser en självklar placering med goda
                  tillväxtutsikter då Mekonomens marknadsandel i verkstäder
                  fortfarande är låg.
     
                 
                  Därför investerar Björn Davegårdh i Unlimited Travel Group
                  » Unlimited Travel Group (UTG) har utvecklats till en av de
                  större researrangörerna i Sverige. För närvarande ligger man
                  på 7:e plats. Snart kommer man att klättra ännu en bit upp på
                  skalan, då företaget återigen är ute och letar efter
                  förvärv.
     
     
                  I detta nummer
                  beQuoted tema: GustaviaDavegårdh Del 6
                  beQuoted tema: GustaviaDavegårdh Del 7
                  Botnia Exploration                  


                  
            Botnia Exploration siktar på guldleveranser första halvåret 2011
            - Vill bygga kontinuerligt kassaflöde med parallella
            bearbetningstillstånd
   
            Botnia Explorations planer på provbrytning i Vargbäcken i november
            fortskrider enligt plan. Bolaget räknar med att få sina första
            intäkter från guldleveranser under första halvåret 2011. Närmast i
            tiden ligger emellertid miljötillståndsansökan.

            Start provbrytning i november
            Dagarnas ljusa timmar är många under den norrländska sommaren. Det
            gör det möjligt för prospekteringsföretaget Botnia Explorations
            geologer att arbeta långa dagar med bearbetningstillståndet för
            guldfyndigheten Vargbäcken i Lycksele kommun.

            Tillståndet innebär att Botnia har rätt att förfoga över påvisad och
            avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet. Men innan brytning kan
            påbörjas krävs miljötillstånd.

            Botnias vd Bengt Ljung berättar att man väntar på slutrapport från
            BERGAB, det konsultbolag som genomför de hydrogeologiska
            undersökningarna som är en del i miljökonsekvensbeskrivningen.

            - Vår miljöansökan kommer att ligga på bordet när Länsstyrelsen
            kommer tillbaka från semestern i augusti. Med hänsyn till älgjakten
            i september räknar jag med att vi kan komma igång med provbrytningen
            i mitten av november, för att senare sälja guldet från brytningen
            under första halvåret 2011.

            Bengt Ljung påpekar att bolaget för den planerade provbrytningen
            inte behöver söka miljödomstolens godkännande, vilket är fallet vid
            en riktig brytning. Han ser därför små risker att kommande
            tillståndsprocesser ska stjälpa tidsplanen för provbrytningen.

            Fortsatta förberedelser
            Botnias plan är att provbryta cirka 75.000 ton i Vargbäcken.

            - Vi går direkt på mineraliseringen och det är cirka 2 – 4 gram guld
            per ton. De här 75.000 tonnen borrar, spränger och lastar vi upp på
            kanske 1 - 2 månader, fortsätter Bengt Ljung.

            Han berättar att Botnia har kontakt med en entreprenör som ska sköta
            jordavrymning och losshållning av de 30.000 kubikmeter berg det
            handlar om. I realiteten motsvarande en fotbollsplans yta, beroende
            på borrhålens djup.

            Jordavrymningen är delvis redan klar och kommer att slutföras under
            hösten innan tjälen kommer.

            Berget ska sedan fraktas på lastbil till anrikningsverk. Ett flertal
            verk finns i området och Bengt Ljung säger att diskussioner förs med
            flera av dessa men att man till dags dato inte nått något avtal.

            Ytterligare borrningar för att bestämma malmens utbredning
            Under kommande veckor är det emellertid det fortsatta arbetet med
            att positionsbestämma fyndighetens utbredning som står i centrum.
            Bengt Ljung fortsätter:

            - Nu börjar vi med så kallad tätborrning för att ta fram underlag så
            att vi kan bestämma oss var exakt vi ska förlägga provbrytningen.
            Det är viktigt att hamna rätt från början eftersom det kommer att
            avgöra den framtida gruvans läge.

            Prospekteringsområdet utvidgas
            Parallellt med de hydrogeologiska undersökningarna har Botnia
            fortsatt prospekteringen i Vindelgransele-området kring Vargbäcken.

            Bolaget förbereder nya bearbetningstillstånd för flera av de
            undersökningstillstånd som ingick i Hansa-förvärvet, däribland
            Middagsberget och Fäboliden.

            - Kring samhället Vindelgransele, och vi talar då inom en
            femkilometersradie, har vi gjort flera fynd på hällar, med höga
            halter, berättar Bengt Ljung och fortsätter:

            - Bara senaste månaden har vi fått in flera mycket positiva
            rapporter från våra geologer, rapporter som tillsammans med data
            från SGU-tiden gör att vi omgående kan sätta igång med nya
            bearbetningstillstånd. Alla dessa fynd ligger inom våra tidigare
            godkända undersökningstillstånd.

            Därefter påbörjas arbetet med att göra malmberäkningar. Bengt Ljung
            uppskattar att för de här nya rapporterna så handlar det om 2 – 3
            gånger mer än i Vargbäcken. Att provbrytningen ändå planeras till
            Vargbäcken har praktiska förklaringar.

            - Anledningen till att vi kommer att inleda med provbrytning där är
            inte för att det är det mest attraktiva området utan för att det är
            där vi har bearbetningstillstånd, förklarar Bengt Ljung.

            Kontinuerligt kassaflöde med parallella bearbetningstillstånd
            Botnias vision är att inom en tvåårsperiod gå från ett så kallat
            juniorbolag, till ett bolag med ett egengenererat kassaflöde.
            Höstens provbrytning i Vargbäcken är det första steget i den här
            processen.

            Botnia uppskattar kapitalbehovet för provbrytningen i Vargbäcken
            till cirka 11 miljoner kronor, med en felmarginal på 10 procent.
            Återbetalningen skattas till ett spann på mellan 11 och 15 miljoner
            kronor, beroende på guld- och dollarpris och guldhalt i malmen.

            Genom att bearbeta bolagets undersökningstillstånd, och utveckla
            flera till bearbetningstillstånd, kan bolaget i framtiden driva
            flera provbrytningar parallellt. Med flera sådana processer efter
            varandra, där var och en blir kassaflödesgenererande, byggs ett
            kontinuerligt kassaflöde, resonerar bolaget.

            Botniadagarna
            Bengt Ljung berättar att man tidigare hållit formella samråd och
            visningar av Vargbäcken med både lokalbor och lokala
            kommunalpolitiker.

            Den 17 juni är det dags att ta med aktieägarna ut i Vindelgranseles
            marker för att uppleva Västerbottens guldlinje och området där
            Botnias bearbetnings- och undersökningstillstånd ligger.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Bengt Ljung
                  VD Botnia Exploration
                   
                  Botnia Exploration bedriver prospektering med fokus på guld. 
                  
                  Guld från borrhål vid Vargbäcken som innehar en bearbetnings-
                  koncession fram till 2032.
                  
                  Under den senaste månaden har bolagets prospektering i området
                  kring Vargbäcken resulterat i ett flertal nya höghaltiga
                  guldfynd på hällar, enligt vd Bengt Ljung.
                  
                  Samtliga nya fynd som gjorts i området kring Vargbäcken finns
                  inom en femkilometersradie.
                  
                  De projekt Botnia Exploration förvärvat från Hansa Resources
                  ligger samlade i Västerbotten längs den så kallade guldlinjen.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-08-27
                  Delårsrapport Q2 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              
           
            Därför investerar Björn Davegårdh i Mekonomen
   
            Med 220 butiker och 1.220 verkstäder är Mekonomen Skandinaviens
            ledande bildelskedja. Företaget har de senaste åren ompositionerat
            sina butiker. Nu står verkstäderna på tur. Björn Davegårdh ser en
            självklar placering med goda tillväxtutsikter då Mekonomens
            marknadsandel i verkstäder fortfarande är låg.
   
              Björn Davegårdh fokuserar på marknader och teknologier
                  Med nya butiks- och servicekoncept visar Mekonomen att
                  bildels- och verkstadsbranschen är under förvandling.

                  Mekonomen passar väl in i Björn Davegårdhs placeringsfilosofi.
                  Den utgår från två hörnstenar, att vara med på de geografiska
                  marknader där tillväxten finns och att tillvarata de nya
                  teknologier som har framtiden för sig.

                  Rent konkret kan det handla om att vara med i svenska
                  exportbolag som säljer till BRIC-ländernas tillväxtekonomier,
                  och samtidigt undvika aktier i bolag som kan möta konkurrens
                  från dessa länder.

                  Mekonomen växer och tar marknadsandelar med sitt starka
                  varumärke, samtidigt som företaget är skyddat från
                  BRIC-ländernas konkurrens tack vare det geografiska avståndet.

            Vill förenkla bilisternas vardag
            Mekonomens affärsidé är att med ett brett och lättillgängligt utbud
            av tjänster och produkter förenkla "BilLivet". Bolaget har
            verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska marknaden är
            central. Fler än hälften av bildelsbutikerna finns här, liksom fyra
            av tio verkstäder.

            Sedan Axel Johnson klev in som storägare 2006 har fokus styrts om
            med målet att komma närmare slutkunderna. Under 2008 påbörjades en
            ompositionering i butiksledet. Fastigheter i industriområden har
            sålts av. Istället satsar Mekonomen på lägen i köpcentrum där
            kommersen och kunderna finns.

            Årets butikskedja utvecklar koncepten
            Med idén att man inte ska behöva vara bilintresserad för att kunna
            köpa saker till sin bil, har Mekonomen planerat om sina butiker och
            utbildat butikspersonalen. En satsning på kvinnor som kundgrupp har
            gjorts, och bolaget menar att andelen kvinnor som väljer Mekonomen
            har ökat.

            Under 2008 öppnades den första Mekonomen Mega-enheten, ett koncept
            där butik och verkstad kombinerats, med gemensam kunddisk och
            generösa öppettider. 60 sådana här enheter öppnades under 2009 och
            utrullningen har fortsatt under 2010. Bolaget talar själva om en
            succé för konceptet.

            För sitt arbete med butikerna och butikskoncepten utsågs Mekonomen
            till "årets butikskedja" av Svensk Handel och tidningen Dagens
            Handel i vintras.

            Tvåsiffrig tillväxt på stillastående marknad
            Under 2008 gick bilbranschen in i den finansiella krisen.
            Bilbranschen var bland de första branscher att drabbas, och har
            drabbats hårt. Mekonomen bestämde sig tidigt för att möta krisen med
            satsningar.

            Tack vare satsningar på bland annat nya butikskonceptet och
            servicekonceptet Fleet för tjänstebilsflottor steg
            fjolårsförsäljningen med 19 procent, till 3,2 miljarder kronor på en
            i övrigt stillastående marknad. Samtidigt förbättrade Mekonomen sitt
            rörelseresultat med 30 procent.

            Sett över en femårsperiod har bolagets årliga omsättningstillväxt
            pendlat kring 5 - 6 procent, i nivå med bolagets tidigare
            målsättning. Försäljningsmålet har justerats upp till 10 procent,
            vilket ska ses mot fjolårets faktiska försäljningstillväxt om 19
            procent.

            En fortsatt svag nybilsförsäljning ger en åldrande fordonspark,
            vilket gynnar reservdelsförsäljning och service. Mekonomen
            kontrollerar distributionsflödet från inköp direkt från fabrikerna
            till försäljning i butik eller via verkstad. Försäljningen första
            kvartalet i år steg 8 procent till 803 miljoner kronor. Periodens
            resultat per aktie nära fördubblades till 2,08 kronor (1,20).

            Ompostitionering av verkstäderna på gång
            Den ompositionering som gjorts av butikerna har även påbörjats i
            verkstäderna. Verkstadsnätet består emellertid av franchisetagare,
            vilket begränsar Mekonomens möjligheter att gå in och direkt styra
            dessa.

            I dagsläget verkar 1.220 franchiseverkstäder under Mekonomens flagg.
            På bolagets marknader finns gott om verkstäder som inte är knutna
            till någon kedja. Förutsättningarna för tillväxt i verkstadsnätet är
            således goda, om Mekonomen kan erbjuda verkstäderna attraktiva
            villkor.

            Björn Davegårdh ser möjligheter i verkstädsnätet
            Björn Davegårdh konstaterar att Mekonomens marknadsandel på
            verkstadssidan fortfarande är tillräckligt låg för att ge utrymme
            för tillväxt under många år framöver.

            Fler verkstäder under Mekonomens varumärke innebär mer omsättning
            till koncernen. Det finns även tillväxtmöjligheter inom varje
            verkstad, eftersom Mekonomen utvecklar franchisetagarna.

            Shop-in-shop är ett sådant koncept, som stärker verkstädernas
            erbjudande till kunderna och samtidigt ger Mekonomen ytterligare
            försäljningskanaler för sitt butikssortiment.

            Björn Davegårdh hoppas även att bolaget ska gå in på en helt ny
            geografisk marknad med sitt franchisekoncept.

            - Mekonomen är en aktie som ska finnas i alla portföljer, avslutar
            Björn Davegårdh.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
           
                  beQuoted tema:
                  GustaviaDavegårdh
                  
                  Del 7
                   
                  MEKONOMEN
                  LISTA: MID CAP
                  MARKNVÄRDE: 5.140 Mkr
                  OMS 2009: 3.206 Mkr
                  RES 2009: 237 Mkr
                  
                  Mekonomen har utsetts till "årets butikskedja" av Svensk
                  Handel och tidningen Dagens Handel.
                  
                  Mekonomen Direkt lanserades under fjolåret. Tjänsten innebär
                  att kunderna kan boka servicetider dygnet runt i samtliga
                  Mekonomenverkstäder.
                  
                  Andelen kvinnor som väljer Mekonomen har ökat. Bolaget menar
                  att det är resultatet av en medveten satsning på kvinnor som
                  kundgrupp.
                  
                  HOT
                  
                  Konkurrens från bilmärken och verkstäder bundna till dessa
                   
                  MÖJLIGHET
                  
                  Franchise möjliggör snabb tillväxt utan tunga investeringar
                   
                  TEMA: GustaviaDavegårdh är en artikelserie där beQuoted
                  presenterar Björn Davegårdhs placeringsfilosofi och några
                  bolag som han anser långsiktigt köpvärda.

              
           
            Därför investerar Björn Davegårdh i Unlimited Travel Group
   
            Unlimited Travel Group (UTG) har utvecklats till en av de större
            researrangörerna i Sverige. För närvarande ligger man på 7:e plats.
            Snart kommer man att klättra ännu en bit upp på skalan, då företaget
            återigen är ute och letar efter förvärv.
   
                  Björn Davegårdh litar på sin journalistiska magkänsla
                  I sitt arbete med att vaska fram nya investeringsobjekt lutar
                  sig Björn Davegårdh mot sin journalistiska bakgrund. Han har
                  tidigare arbetat på Dagens Industri och varit chefsredaktör
                  för Börsveckan.

                  - Många av mina idéer kommer från nyhetsflödet. Hittar jag
                  något intressant gräver jag vidare. Det handlar om att hitta
                  en berättelse som är trovärdig, berättar han för beQuoted.

                  Bland Björn Davegårdhs köpvärda aktier finns bland annat bolag
                  som gör affärer på livsstilskonsumtion. Han ser privatresandet
                  som en stor tillväxtmarknad och han tror att morgondagens
                  resenärer kommer att efterfråga helt annorlunda upplevelser än
                  gårdagens.

            Specialresor med hög upplevelsefaktor
            Björn Davegårdh reflekterar över att varje gång han ser någon vinna
            på trisslotter i TV berättar vinnaren att pengarnas ska användas
            till en resa med familjen.

            - Affärsresandet har kanske sett sina bästa dagar, men resandet för
            privatpersoner tror jag är en stor tillväxtmarknad, förklarar Björn
            Davegårdh. Fritidsresandet har ökat varje år sedan mätningarna
            började på 1950-talet.

            UTG erbjuder specialresor med hög upplevelsefaktor. Det handlar om
            exklusiva paket- och temaresor, men även konferens- och affärsresor.
            Målgrupperna är penningstarka privatpersoner och företag som vill ha
            något utöver de vanliga charterdestinationerna.

            Nischade dotterbolag
            I resebranschen kan man uppnå lönsamhet som arrangör av antingen
            charter- eller specialistresor. Medan charter är mättad marknad med
            några få dominerande aktörer, är specialresesegmentet en växande
            marknad. Större pensionsavgångar med personer med god disponibel
            inkomst talar för de exklusiva arrangemangen som UTG erbjuder.

            För att kunna erbjuda rätt resekoncept till rätt målgrupp grupperas
            koncepten i dotterbolag som kan drivas självständigt med egen
            ledning, varumärke och identitet. Verksamheten drivs genom nio
            specialiserade dotterbolag.

            Dessa är Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited,
            Travel Beyond (exklusiva privatresor), WI-Resor (vandringsresor med
            komfort), JB Travel (kongresser), Eventyr (incitamentsresor),
            Världens Resor (natur, kultur och tema) och PolarQuest (båtresor
            till Svalbard och Antarktis).

            Resultatutvecklingen ska återställas
            Att det går att tjäna pengar på specialresor syns på
            EBITA-resultatet som uppgick till 17,5 miljoner kronor det senaste
            året (18 månader) för UTG, trots börsoro och en vacklande konjunktur.

            Under första kvartalet 2010 steg omsättningen över 30 procent tack
            vare en stark orderingång under förra hösten och vintern.
            EBITA-resultatet uppgick till 1,8 miljoner kronor (-2,2), vilket
            innebär en marginal på 2,0 procent (-3,2).

            Annars var 2009 ett resultatmässigt svagt år i finanskrisens spår,
            även om bolaget visast att man kan tjäna pengar. Tyvärr kommer
            askmolnet över Europa att orsaka extrakostnader på maximalt 1,7
            miljoner kronor under det andra kvartalet 2010.

            Vd Johan Schilow ser som sin viktigaste uppgift att återställa
            resultatet till samma nivå som före finanskrisen hösten 2008. Då låg
            det rullande 12-månaders EBITA-resultatet på 22 miljoner kronor.

            Björn Davegårdh tror på fler resekoncept
            Björn Davegårdh spekulerar i att UTG kommer att kunna utöka sitt
            erbjudande med bland annat sportresor. Något som Johan Schilow
            bekräftar ligger inom möjligheternas horisont. Det är något man
            definitivt tittar på, men det måste finnas en affärsmodell som bär
            och en entreprenör som driver verksamheten.

            Hur som helst siktar UTG på att göra nya förvärv parallellt med den
            fortsätta organiska tillväxten. Marknaden är fragmenterad med kanske
            500 researrangörer i Sverige. UTG ser möjligheter till konsolidering
            och prisnivån är måttlig, även om alla researrangörer naturligtvis
            inte är intressanta.

            Björn Davegårdh avslutar med att poängtera att kraven på resebolagen
            att kunna erbjuda exotiska destinationer med hög upplevelsefaktor
            hela tiden skruvas upp:

            - Har man varit på Kanarieöarna ett halvdussin gånger så finns det
            ett litet sug efter att göra lite ovanliga resor. Och många kräver
            att det finns en arrangör i bakgrunden som hanterar resan
            professionellt. UTG ligger med sin svenska färdledning och sina
            specialiserade resor bra till.
   
            THOMAS LINDGREN
            thomas.lindgren@beQuoted.com 
           
                  beQuoted tema:
                  GustaviaDavegårdh
                  
                  Del 6
                   
                  UTG
                  LISTA: FIRST NORTH
                  MARKNVÄRDE: 57 Mkr
                  OMS 2008/2009 (18mån): 534 Mkr
                  RES 2008/2009 (18mån):
                  -4,0 Mkr
                  
                  UTG erbjuder specialresor med hög upplevelsefaktor. Målgruppen
                  är penningstarka privatpersoner och företag som vill ha något
                  utöver de vanliga destinationerna som täcks in av charter.
                   
                  För att kunna erbjuda rätt resekoncept till rätt målgrupp
                  grupperas resekoncepten i dotterbolag som drivs självständigt
                  med egen ledning, varumärke och identitet.
      
                  HOT
                  
                  Naturkatastrofer och politisk oro
                   
                  MÖJLIGHET
                  
                  Äventyrslystna 40- och 50-talister som vill resa under ordnade
                  former
                   
                  TEMA: GustaviaDavegårdh är en artikelserie där beQuoted
                  presenterar Björn Davegårdhs placeringsfilosofi och några
                  bolag som han anser långsiktigt köpvärda.

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret analyserar vi ett prospekteringsföretag. Därefter presenterar vi ett par företag som Björn Davegårdh anser undervärderade. Det första är en butiks- och verkstadskedja inom bildelar och service. Det andra är en researrangör med ett brett utbud av resor för privat- och affärsresenärer. I dagens nummer kan Du läsa om Botnia Exploration, Mekonomen och Unlimited Travel Group.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Därför investerar Björn Davegårdh i Paynova

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2010 17:28 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 14 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-14/bbb-2010-14.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret presenterar vi ett par företag som Björn
                  Davegårdh anser undervärderade. Det första erbjuder
                  betalningslösningar för handel över internet. Det andra är en
                  tele- och bredbandsoperatör.

                  Därefter har vi analyserat ett underklädesföretag som siktar
                  på att bli "the champion of fashion underwear".

                  I dagens nummer kan Du läsa om Paynova, AllTele och Björn Borg.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren
                 
     

                  Därför investerar Björn Davegårdh i Paynova
                  » Paynova erbjuder betalningslösningar för handel över
                  internet. Det är en snabbt föränderlig värld där bolaget
                  lyckats bygga en närvaro på den stora kinesiska marknaden.
                  Björn Davegårdh chansar på att bolagets Kinasatsning slår väl
                  ut och köper Paynova-aktien.
                  
                 
                  Därför investerar Björn Davegårdh i AllTele
                  » Tele- och bredbandsoperatören AllTele är en prispressare som
                  vänder sig till privatkunder och små- och medelstora företag.
                  Björn Davegårdh lockas av den förvärvsstrategi som på några år
                  gjort bolaget till en av Sveriges fem största operatörer och
                  köper AllTele-aktien.
                  
                 
                  Produktutveckling ska återta förlorad försäljning för Björn
                  Borg
                  » I första kvartalets rapport redovisas en nedgång i
                  omsättningen men ett i stort oförändrat rörelseresultat. Med
                  ett större flöde av nyheter ska försäljningen växa framöver. I
                  rapporten meddelas också att en ny distributör hittats för den
                  franska marknaden.

      
                  I detta nummer
                  beQuoted tema: GustaviaDavegårdh
                  Del 4
                  beQuoted tema: GustaviaDavegårdh
                  Del 5
                  Björn Borg                  
              
     
           
            Därför investerar Björn Davegårdh i Paynova
   
            Paynova erbjuder betalningslösningar för handel över internet. Det
            är en snabbt föränderlig värld där bolaget lyckats bygga en närvaro
            på den stora kinesiska marknaden. Björn Davegårdh chansar på att
            bolagets Kinasatsning slår väl ut och köper Paynova-aktien.
   
                  Björn Davegårdh fokuserar på marknader och teknologier
                  Till vardags är Björn Davegårdh chefsförvaltare vid
                  GustaviaDavegårdh Fonder. Hans placeringsfilosofi utgår från
                  två hörnstenar, att vara med på de geografiska marknader där
                  tillväxten finns och att tillvarata de nya teknologier som har
                  framtiden för sig.

                  Rent konkret handlar det exempelvis om att vara med i svenska
                  exportbolag som säljer till BRIC-länderna (Brasilien,
                  Ryssland, Indien och Kina/China), som är fyra stora, snabbt
                  växande marknader. Och samtidigt undvika aktier i bolag som
                  kommer att få hård konkurrens från dessa.

                  Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser,
                  säger han. Det handlar om bolag som Paynova, med lösningar på
                  den moderna tidens problem, bolag med nätverk i morgondagens
                  marknader.

            Betalningslösningar för handel över internet
            Paynova befinner sig i en snabbt föränderlig värld, mitt i handeln
            över internet. Företagets affärsidé är att erbjuda
            betalningslösningar till e-handlare.

            Med en anslutning kan e-handlarna ta betalt genom alla större
            kontokortsföretag. Att i förväg vara säker på att kunden betalar
            innan en produkt levereras är naturligtvis en förutsättning för att
            e-handeln ska fungera.

            Intäktsmodellen är en kombination av både rörliga och fasta
            intäkter. De rörliga intäkterna är störst och tas ut i form av
            transaktionsbaserade avgifter. Kunderna betalar även en fast
            månadsavgift samt en startavgift när de ansluts till bastjänsten.

            Siktar på de större e-handlarna
            Paynovas intäkter ska växa när handeln över internet växer. För
            närvarande uppgår e-handeln till 54 miljarder i Sverige och växer
            cirka 10 procent årligen. I Sverige handlade 63 procent av
            befolkningen någon gång under 2009 på internet.

            Genom Paynova kan e-handlaren även hantera olika valutor. Till
            exempel att som svensk e-handlare få betalt i kronor när denna
            säljer till en kinesisk konsument som i sin tur betalar produkten i
            yuan. Just närvaron i Kina är något som Björn Davegårdh finner
            särskilt kittlande:

            - Kina är en gigantisk marknad. Landet har flest internetanvändare i
            världen, cirka 350 miljoner stycken. Som jämförelse har USA 220
            miljoner användare.

            Kunskapen att hantera kontokortsnummer med sekretess, säkerställa
            att betalning har skett och stoppa bedrägeriförsök är också
            avgörande faktorer.

            Paynova siktar därför på de större e-handlarna. Det är hos de stora,
            mer krävande e-handlarna som företagets kompetens, utbud och
            servicenivå ger störst effekt och kundnytta.

            Kinasatsningen A och O för Björn Davegårdh
            Det kinesiska intressebolaget Chinova (ägarandel 49 procent) har
            (via huvudägaren LeiXun) fått statliga China Union Pays uppdrag att
            utveckla den gränsöverskridande e-handeln till och från Kina, liksom
            e-handeln inom landet.

            Ett mål som de kinesiska myndigheterna satt upp är att 5 procent av
            detaljhandeln ska ske över internet om 3 år. I USA ligger siffran
            idag på 3,5 procent.

            Paynova avser att sälja sin ägarandel i Chinova om 3 - 5 år. Hur
            mycket kan Chinova vara värt idag? Svaret är att det kan ligga så
            högt som 300 miljoner kronor, det vill säga mer än hela Paynova.
            Väsentligt högre kommer värdet att vara när det blir dags att sälja
            ägarandelen, om Chinova utvecklas som man tänkt sig.

            - Jag köper inte Paynova-aktien för att den ska gå upp med 7 - 10
            procent per år. Investeringen bygger på förhoppningen att bolaget
            ska lyckas i Kina. Om kinasatsningen lyckas gäller det ”att hålla i
            hatten”, avslutar Björn Davegårdh.
   
            THOMAS LINDGREN
            thomas.lindgren@beQuoted.com
           
                  beQuoted tema:
                  GustaviaDavegårdh
                  
                  Del 5
                   
                  PAYNOVA
                  LISTA: NGM EQUITY
                  MARKNVÄRDE: 254 Mkr
                  OMS 2009: 32,3 Mkr
                  RES 2009: -21,0 Mkr
                  
                  Paynovas intäktsmodell är en kombination av rörliga och fasta
                  intäkter. De rörliga intäkterna är transaktionsbaserade
                  avgifter. De fasta intäkterna består av anslutnings- och
                  månadsavgifter.
                   
                  För en e-handlare räcker det med en koppling till Paynova.

                  Genom att vara särskilt duktig på Kina kan man hjälpa en
                  svensk e-handlare att få betalt i kronor från en kinesisk
                  konsument som handlar i yuan.
                  
                  HOT
                  
                  Teleoperatörerna konkurrerar med betalningar via mobiltelefoner
                   
                  MÖJLIGHET
                  
                  Säkra betalningar är nyckeln till e-handelns tillväxt
                   
                  TEMA: GustaviaDavegårdh är en artikelserie där beQuoted
                  presenterar Björn Davegårdhs placeringsfilosofi och några
                  bolag som han anser långsiktigt köpvärda.

              
          
            Därför investerar Björn Davegårdh i AllTele
   
            Tele- och bredbandsoperatören AllTele är en prispressare som vänder
            sig till privatkunder och små- och medelstora företag. Björn
            Davegårdh lockas av den förvärvsstrategi som på några år gjort
            bolaget till en av Sveriges fem största operatörer och köper
            AllTele-aktien.
   
                  Björn Davegårdh fokuserar på marknader och teknologier
                  Till vardags är Björn Davegårdh chefförvaltare vid
                  GustaviaDavegårdh Fonder. Hans placeringsfilosofi utgår från
                  två hörnstenar, att vara med på de geografiska marknader där
                  tillväxten finns och att tillvarata de nya teknologier som har
                  framtiden för sig.

                  Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser,
                  säger han. Det handlar om bolag med lösningar på den moderna
                  tidens problem. Exempelvis AllTele med kommunikationstjänster
                  som spelar en central roll i att underlätta människors vardag.

            Framgångsrik tillväxtstrategi
            Tele- och bredbandsoperatören AllTele är en aggressiv prispressare
            som vänder sig till privatkunder och små- och medelstora företag.
            Strategin går ut på att växa genom en kombination av förvärv och
            korsförsäljning.

            Så här långt har strategin fallit väl ut. År 2006 omsatte bolaget 14
            miljoner kronor, under fjolåret 228 miljoner kronor. Resultatet per
            aktie för 2009 blev 59 öre, en fördubbling jämfört med året innan.

            Komplett tjänsteutbud utan fysiska nät 
            AllTele investerar inte i fysiska nät utan säljer tjänster som
            levereras genom exempelvis stadsnät. På så vis slipper bolaget tunga
            investeringskostnader och underhåll av infrastruktur.

            Genom avtal med Telia och Net1 (tidigare ice.net) kan AllTele även
            erbjuda mobila tjänster med stor geografisk täckning av Sverige.
            I fjolårsförvärvet Megaphone ingick ett välinvesterat stödsystem för
            mobiltelefoni.

            Förutsättningar att nå lönsamhet i mobilsatsningen
            Tidigare i vintras förvärvades mobiloperatören Spinbox. I affären
            ingick 2.500 företagskunder med närmare 20.000 aktiva
            mobiltelefonabonnemang. Förvärvet ger AllTele en kritisk kundmassa
            för att kunna nå lönsamhet i mobilsatsningen.

            Under 2009 stod företagskunderna för knappt 5 procent av AllTeles
            intäkter. Målet för 2010 är att öka den andelen till 25 procent.

            Mobilsatsningen, liksom Spinbox-förvärvet, spelar här en betydande
            roll då affärsområdet mobiltelefoni väntas växa till 20 procent av
            intäkterna i år.

            Bolaget lämnade tidigare en prognos om en omsättning på 300 miljoner
            kronor och ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor för 2010.

            - Det har vi redan passerat med 70 - 80 miljoner kronor redan innan
            maj månad har gått ut, sa vd Ola Norberg under GustaviaDavegårdh-
            kvällarna. Han bad att få återkomma med en ny prognos när effekterna
            av Spinbox-förvärvet framgått mer i detalj.

            Björn Davegårdh lockas av AllTeles tillväxtstrategi
            Vid förvärv utgår AllTele från att de förvärvade verksamheterna har
            bra kassaflöden och dominans på sina respektive geografiska
            marknader. Förvärven måste också ha acceptabla bruttomarginaler samt
            kunder som betalar minst 125 kronor i månaden.

            - Jag tror inte att konkurrensen om förvärven som AllTele letar
            efter är så hård. Därför betalar AllTele lågt för sina förvärv, tror
            Björn Davegårdh.

            - För aktieägarna betyder det att AllTele kan fortsätta växa.
            Dessutom kommer bolaget kunna tjäna mer pengar när förvärven
            införlivas på ett bra sätt, vilket jag bedömer att AllTele lyckas
            med, avslutar Björn Davegårdh.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
           
                  beQuoted tema:
                  GustaviaDavegårdh
                  
                  Del 4
                   
                  ALLTELE
                  LISTA: SMALL CAP
                  MARKNVÄRDE: 188 Mkr
                  OMS 2009: 228 Mkr
                  RES 2009: 5,85 Mkr
                  
                  AllTele är rustat för att alltid ha något abonnemang som
                  behövs i ett hushåll.
       
                  För att skilja ut sig från de stora teleoperatörerna satsar
                  AllTele på enkla abonnemangsformer och bra kundservice. En
                  kund ska inte behöva vänta mer än 3 minuter, oavsett fråga.
                  
                  HOT
                  
                  Relativa litenheten försvårar att finansiera och införliva
                  förvärv
                   
                  MÖJLIGHET
                  
                  Marknaden växer och marknadsandelen ligger endast på 5%
                   
                  TEMA: GustaviaDavegårdh är en artikelserie där beQuoted
                  presenterar Björn Davegårdhs placeringsfilosofi och några
                  bolag som han anser långsiktigt köpvärda.

              

            Produktutveckling ska återta förlorad försäljning för Björn Borg
            - Lanserade allt för få nyheter 2009

            I första kvartalets rapport redovisas en nedgång i omsättningen men
            ett i stort oförändrat rörelseresultat. Med ett större flöde av
            nyheter ska försäljningen växa framöver. I rapporten meddelas också
            att en ny distributör hittats för den franska marknaden.

            Lägre försäljning under första kvartalet
            Under första kvartalet 2010 redovisar Björn Borg-koncernen en
            omsättningsminskning på 10 procent. Justerat för valutaeffekter var
            nedgången mer beskedliga 2 procent.

            Tappet i varumärkesförsäljningen var dock avsevärt större, 24
            procent, och är en följd av lägre beställningar från distributörerna
            under hösten 2009, valutaeffekter samt en minskad försäljning av
            skor i Holland efter det mycket starka kvartalet föregående år.

            Rörelseresultatet är i princip oförändrat jämfört med samma period
            2009. Minskningen på 1,5 miljoner kronor går till största del att
            härleda till transaktionskostnader vid köpet av FSSIT Services AB.
            Ett bolag utan verksamhet som förvärvades för att komma åt ett
            skattemässigt underskott på 182 miljoner kronor.

            Första kvartalet 2010 i siffror:

                  • Omsättning - Varumärket: 460 Mkr (602), -23,6%
                  • Omsättning - Koncernen: 148,4 Mkr (164,7), -9,9%
                  • Rörelseresultat: 36,0 Mkr (37,6), -4,3%
                  • Resultat efter finansnetto: 35,4 Mkr (39,2), -9,7%
                  • Vinst per aktie: 1,01 kr (1,15), -12,2%

            På rörelsegrennivå kan konstateras att lägre kostnader i USA
            tillsammans med den svagare dollarn har lyft resultatet i
            grossistverksamheten från 2,5 till 7,8 miljoner kronor. Övriga tre
            rörelsegrenar visar dock en resultatminskning.

            Högre tempo i produktutvecklingen
            Maximalt fokus hos Björn Borg ligger nu på underkläder och den
            uttalade målsättningen är att bli bäst i världen på modeunderkläder.
            Ett kraftigt höjt tempo inom produktutveckling ska se till att den
            visionen blir verklighet.

            Framförallt har vd Arthur Engel påtalat att Björn Borg måste bli
            bättre på damunderkläder, något som i årsredovisningen också
            understryks av chefen för affärsområdet underkläder, Malin Wåhlstedt:

            - Tjejer shoppar i högre grad runt bland olika varumärken och är mer
            benägna att pröva nytt. Det ställer höga krav på oss att möta deras
            efterfrågan och hålla dem kvar.

            I februari lanserades årets första stora nyhet inom dam, bastrosan
            Love All, och under hösten utökas sortimentet med exempelvis
            konstruerade bh:ar. Det vill säga mer avancerade, uppbyggda,
            modeller jämfört med det tidigare mer unisexorienterade och
            sportinspirerade sortimentet.

            Ny distributör i Frankrike
            Distributörsavtalen omarbetades under 2009 med högre och tydligare
            krav på distributörerna (se beQuoted nyhetsbrev nr 5 2009), vilket
            bland annat ledde till att avtalen för de potentiellt stora
            marknaderna Tyskland, Frankrike och England sades upp.

            Ett nytt avtal tecknades snabbt för den tyska marknaden, och i
            samband med kvartalsrapporten meddelades att man nu även funnit en
            lämplig distributör för Frankrike.

            I de nya distributörsavtalen, som löper på fyra år, förbinder sig
            distributörerna att nå vissa mål avseende försäljning och
            investeringar.

            Stark utveckling i Belgien
            Under kvartalet minskade varumärkesförsäljningen av Björn Borg-
            produkter på alla större marknader förutom Sverige.

            I Holland, som är den största marknaden för märket, sjönk
            varumärkesförsäljningen med cirka 34 procent. Grannlandet Belgien
            uppvisade däremot en mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer,
            och stod under kvartalet för 5 procent av varumärkesförsäljningen.

            Vändning i sikte?
            Innevarande kvartal är säsongsmässigt svagt, men under hösten bör vi
            kunna få en indikation på om det större flödet av nyheter ger effekt
            på försäljningen. Framförallt det fjärde kvartalet 2009 uppgavs
            varit svagt just på grund av allt för få nyheter i sortimentet.

            På lite längre sikt finner beQuoted potentialen för märket i stora
            länder som Tyskland och Frankrike som den kanske mest spännande
            delen. Björn Borg har ju tidigare varit aktiv på dessa marknader,
            men med nya distributörer och tuffare avtal görs nu en nystart.

            Någon större effekt på kort sikt ger det dock knappast. Enligt
            Arthur Engel får man räkna med att det tar åtminstone tre år innan
            det kan konstateras om en ny marknad slår väl ut.
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
           
                  Arthur Engel
                  VD Björn Borg
                  
                  - Vi har fortsatt vässa oss inom de områden vi ser som mest
                  centrala för att nå målet att bli bäst i världen på
                  modeunderkläder.
                   
                  Holland är fortsatt största marknaden för Björn Borg-produkter:
                   
                  Varumärkesförsäljning
                  per land
                  första kvartalet 2010
                  
                  Exempel från höstens damkollektion.
                  
                  Love All, Björn Borgs nya bastrosa.
                  
                  Nästa händelse
                  2010-08-19
                  Delårsrapport Q2 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                  
                  Hemsida
             
              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret presenterar vi ett par företag som Björn Davegårdh anser undervärderade. Det första erbjuder betalningslösningar för handel över internet. Det andra är en tele- och bredbandsoperatör. Därefter har vi analyserat ett underklädesföretag som siktar på att bli "the champion of fashion underwear". I dagens nummer kan Du läsa om Paynova, AllTele och Björn Borg.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2010 18:41 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 13 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-13/bbb-2010-13.htm


                  Hej,
     
                  Det här numret inleds med en artikel där vi presenterar ett
                  datasäkerhetsföretag som Björn Davegårdh anser undervärderat.

                  Därefter har vi analyserat två företag. Det första är ett
                  gruv- och prospekteringsföretag som tagit några steg närmare
                  produktionsstart. Det andra arbetar i undersökningsbranschen
                  och spås ett spännande år i och med riksdagsvalet.

                  I dagens nummer kan Du läsa om Cryptzone, Nordic Mines och
                  Novus Group.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     

                  Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone
                  » Cryptzone har på kort tid blivit ett multinationellt företag
                  inom datasäkerhet med verksamhet i 33 länder. För att den
                  kraftiga tillväxten ska kunna upprätthållas genomförs nu en
                  nyemission. Björn Davegårdh ser ett lovande bolag i framkanten
                  av den tekniska utvecklingen.
     
     
                  Nordic Mines räknar med att hålla tidsplanen för Laiva
                  » Nordic Mines räknar med att kunna inleda brytningen vid
                  guldgruvan Laiva under andra kvartalet 2011. beQuoted har
                  talat med Nordic Mines vd Michael Nilsson om förberedelserna
                  för produktionsstarten och Europaparlamentets
                  cyaniddebatt.
     
     
                  Fokus på tillväxt i Novus Group
                  » Under det tredje kvartalet i Novus brutna räkenskapsår
                  fortsatte tillväxten i hög takt. En mätning gjord i maj visade
                  att Novus var det i media mest citerade företaget inom
                  opinionsundersökningar. beQuoted har talat med nye vdn Alf
                  Sjöström.

     
                  I detta nummer
                  beQuoted tema: GustaviaDavegårdh
                  Nordic Mines
                  Novus Group                   
              
     
     
            Därför investerar Björn Davegårdh i Cryptzone

            Cryptzone har på kort tid blivit ett multinationellt företag inom
            datasäkerhet med verksamhet i 33 länder. För att den kraftiga
            tillväxten ska kunna upprätthållas genomförs nu en nyemission. Björn
            Davegårdh ser ett lovande bolag i framkanten av den tekniska
            utvecklingen.
   
                  Björn Davegårdh fokuserar på marknader och teknologier
                  Till vardags är Björn Davegårdh chefsförvaltare vid
                  GustaviaDavegårdh Fonder. Hans placeringsfilosofi utgår från
                  två hörnstenar, att vara med på de geografiska marknader där
                  tillväxten finns och att tillvarata de nya teknologier som har
                  framtiden för sig.

                  Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser,
                  något Björn Davegårdh menar kommer att förändra kraven på
                  investerarna. Han exemplifierar med H&M och Google:

                  - Kan man hitta de här bolagen i ett tidigt skede kommer man
                  att kunna tjäna bra pengar över tiden. Men man ska inte fastna
                  i p/e-tal och direktavkastningar utan leta möjligheter och hot
                  på ett annat sätt än tidigare.

            Företagens låga säkerhetsmedvetenhet talar för marknaden
            Cryptzone är ett datasäkerhetsföretag vars affärsidé är att
            företagshemligheter förblir just företagshemligheter. Bolaget säljer
            lösningar för DLP (Data Leak Prevention) som handlar om att stoppa
            ”läckage” av digitalt sparad information.

            Säkerhetsmedvetenheten bland företag, såväl nationellt som globalt,
            är fortfarande låg och kostnaderna för dataläckage höga.
            Säkerhetsfrågorna tenderar också att bli allt mer komplexa i takt
            med att bolagens information flyttar från intranät till exempelvis
            molntjänster.

            Analysföretaget IDC uppskattar att marknaden för DLP-lösningar
            omsatte 2 miljarder dollar och att den är under stark tillväxt.
            Cryptzones del av kakan är försvinnande liten. Under fjolåret
            omsatte bolaget 8 miljoner kronor. Resultatmässigt återstår en bit
            till svarta siffror, men målet är att nå ett positivt EBITDA under
            2010.

            Snabb förvandling genom förvärvad tillväxt kostar på
            Genom förvärv har Cryptzone fyrdubblat sin omsättning i år.
            Nettoomsättningen första kvartalet 2010 steg med förvärven till 7
            miljoner kronor. Förvärven har förvandlat bolaget till en
            multinationell verksamhet inom datasäkerhet med fler än 700 kunder i
            33 länder.

            Bolaget ser sitt globala nätverk bestående av 150 partners som en
            viktig tillgång för den fortsatta tillväxten. Och tillväxten är
            bakgrunden till den nyemission man nu genomför, som vid full
            teckning kommer att tillföra bolaget 14 miljoner kronor efter
            emissionskostnader.

            GustaviaDavegårdh Fonder är en av garanterna i emissionen som sker
            med företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen är satt
            till 10 öre. Sista dag för teckning är på måndag, den 7 juni.

            Björn Davegårdh lägger vikt vid vds meritlista
            Björn Davegårdh lägger vikt vid att ledning och styrelse har rätt
            meritlista. Något han i det här fallet poängterar genom vd Peter
            Davins bakgrund i uppstarten av Visma i Sverige och HiQ i Lund och
            Göteborg.

            Han påtalar även styrelsens erfarenhet med bland annat Thomas Nygren
            som också är ordförande i en annan av GustaviaDavegårdhs
            investeringar, AllTele.

            Björn Davegårdh ser Cryptzone som en helt ny företeelse som löser
            ett av den moderna tidens problem. Genom att ligga i framkanten av
            den tekniska utvecklingen har bolaget stor potential sett över en
            lång investeringshorisont.
   
            MARTIN STRÅHLE
            martin.strahle@beQuoted.com
           
                  beQuoted tema:
                  GustaviaDavegårdh
                  
                  Del 3
                   
                  CRYPTZONE
                  LISTA: FIRST NORTH
                  MARKNVÄRDE: 53 Mkr
                  OMS 2009: 7,9 Mkr
                  RES 2009: -16,4 Mkr
     
                  Cryptzone anser att bolagets styrka ligger i dess storlek,
                  visavi konkurrenter som Symantec och McAfee.
                   
                  Vd Peter Davin menar att Cryptzone är tillräckligt stort för
                  att kunna leverera vilken lösning som helst, men tillräckligt
                  liten för att kunna möta kunden på ett bra sätt.
                  
                  HOT
                  
                  Stora globala konkurrenter har etablerade lösningar
                   
                  MÖJLIGHET
                  
                  Snabbt växande marknad samt partnermodell som kan skynda på
                  expansionen
                   
                  TEMA: GustaviaDavegårdh är en artikelserie där beQuoted
                  presenterar Björn Davegårdhs placeringsfilosofi och några
                  bolag som han anser långsiktigt köpvärda.

                  Fakta om nyemissionen
                  Sista dag för teckning är måndagen den 7 juni
                  
                  Emissionen i korthet:
     
                    Teckningstid 24 maj - 7 juni
                    Teckningskurs 0,10 kr per aktie
                    Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare.
                    Varje tretal innehavda aktier ger rätt att teckna en ny
                    aktie.
                    Emissionen uppgår till 16 miljoner kronor vid full
                    överteckning före emissionskostnader.
                    Vid full överteckning kan totalt 160.000.000 nya aktier
                    tillkomma, vilket ger totalt 567.217.964 aktier. De nya
                    aktierna motsvarar cirka 28 procent av företaget.
                    Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 40,7 miljoner
                    kronor före emissionen och 56,7 miljoner kronor efter
                    emissionen
 
                  Ladda hem prospekt
                  
                  Teckningsanmälan utan företrädesrätt

              

            Nordic Mines räknar med att hålla tidsplanen för Laiva
            - Ett eventuellt cyanidförbud inom EU förväntas inte påverka
            Laivaprojektet, enligt vd

            Nordic Mines räknar med att kunna inleda brytningen vid guldgruvan
            Laiva under andra kvartalet 2011. beQuoted har talat med Nordic
            Mines vd Michael Nilsson om förberedelserna för produktionsstarten
            och Europaparlamentets cyaniddebatt.

            Räknar med att klara tidsplanen
            Tidigare i våras erhöll Nordic Mines miljötillstånd för guldgruvan
            Laiva i finska Brahestad. Samtliga nödvändiga tillstånd för att
            påbörja gruvproduktionen är därmed på plats. Produktionsstart
            planeras till nästa vår.

            - Vi kommer att ha alla delar på plats och monterade under andra
            kvartalet 2011 för att då börja göra tester och inleda brytningen.
            Ser man till intäkter är målet att ha ett positivt kassaflöde från
            och med tredje kvartalet, säger vd Michael Nilsson till beQuoted.

            Industrianläggningen börjar ta form
            Förberedelserna med att bygga upp infrastruktur och
            industrianläggning i Laiva är i full gång. En ny väg som ska bära de
            50 ton tunga kvarnleveranserna har iordningsställts. Vattenfall har
            dragit in en ny kraftmatning på 20 kilovolt till området.

            - Sen ska det byggas kontor och verkstadslokaler, kross, malmlager
            och anrikningsverk, fortsätter Michael Nilsson.

            För att nå den uppsatta produktionstakten på 3,7 ton guld per år ska
            det framtida anrikningsverket processa 250 ton malm per timme,
            motsvarande 2 miljoner ton malm per år. Produktionstakten innebär en
            årlig brytningstakt på 10 miljoner ton berg i Laivas dagbrott.

            Cyanidförbud debatteras i Europaparlamentet
            Malmen som bryts i dagbrottet deponeras i malmlager och mals sedan
            till en finkornig vattensuspension. Lösningen forslas vidare till
            laktankar där cyanid används för att lösa ut guldet.

            Europaparlamentet vill nu att det ska tas fram ett förslag om förbud
            för användning av cyanid i gruvindustrin. Anledningen är en olycka i
            en rumänsk guldgruva för tio år sedan då 100.000 kubikmeter
            cyanidhaltigt vatten läckte ut i Donau.

            - Skulle Europaparlamentets förslag bli verklighet kan det komma att
            påverka framtida projekt. Men vi har redan ett miljötillstånd för
            Laiva och jag ser det som högst osannolikt att de finska, eller
            några andra västeuropeiska länders myndigheter för den delen, skulle
            dra tillbaka beviljade miljötillstånd, säger Michael Nilsson och
            fortsätter:

            - Vi har i Laiva mer än väl uppfyllt den EU-reglering kring
            cyanidhantering som togs fram 2006 och som har implementerats i
            Norden. Men implementeringen har kommit olika långt i EU:s
            medlemsländer, vilket lyser igenom i parlamentets debatt.

            99,6 procents betalning för guldet
            Michael Nilsson berättar att Nordic Mines kommer att sälja guldet
            som produceras i Laiva i form av så kallade Doré-tackor. Det handlar
            om tackor á 30 kilo styck med inslag av silver och koppar. Fördelen
            för Nordic Mines är att bolaget får betalt för nästan hela
            guldvärdet.

            - Doré-tackornas guldinnehåll kommer att ligga runt 75 - 80 procent.
            Vi har fått offerter på 99,6 procents betalning för guldet, vilket
            är det underlag vi använt. Raffinaderierna gör sin vinning på
            kopparn och silvret, berättar Michael Nilsson och fortsätter:

            - Alternativet är att använda flotation och producera ett
            guldkoncentrat. Men betalningen för koncentratet är normalt en bit
            under guldvärdet. Mot det ska man ställa att vi får ta investeringar
            och driftskostnader för framställningen av tackorna.

            Lönsamhetsstudie på kort brytningsplan
            Nordic Mines har tagit fram en detaljerad brytningsplan som sträcker
            sig sex fulla produktionsår. Enligt Michael Nilsson handlar det i
            realiteten om fler produktionsår då det kommer att vara något lägre
            produktion från första början. Planen tar hänsyn till en sjunkande
            produktion på slutet.

            - Det är den plan bankernas konsulter skrivit under på, men vi
            räknar med att den sjunkande produktionen kommer att hamna
            väsentligt längre fram i tiden i praktiken, säger han.

            Kalkylen klarar halverat guldpris, enligt studien
            Enligt den lönsamhetsstudie som publicerades tidigare i våras uppgår
            malmreserven i Laiva till 11,7 miljoner ton, med 1,9 gram guld per
            ton. Totalt handlar det om 22 ton guld som vid dagens guldpris
            betingar ett värde på ungefär 6,7 miljarder kronor.

            Studien har genomförts av det oberoende konsultföretaget Hatch på
            uppdrag av Standard Bank, en av finansiärerna till projektet.
            Slutsatsen är att Nordic Mines har en återbetalning i
            Laiva-projektet även vid en halvering av dagens guldpris.

            - Sett till aktuellt guldpris har vi en årlig intäktssida på nästan
            en miljard kronor och kostnader på runt 300 miljoner kronor,
            fortsätter Michael Nilsson. Återbetalningstiden på
            projektfinansieringen vid dagens guldpris ligger på under ett år.

            Michael Nilsson ser en risk i ett fallande guldpris men säger att
            bolaget kommer att säkra intäkterna till dess att lånen är betalda.

            - Det är stora marginaler i det här projektet, ovanligt stora även
            internationellt sett. Det beror på att det är ett relativt stort
            projekt och det är ett dagbrottsprojekt som görs till låg kostnad.

            Återstår 400 miljoner kronor
            Investeringarna i Laiva beräknas uppgå till 700 miljoner kronor.
            Efter årets två emissioner som inbringade 180 miljoner kronor kommer
            Nordic Mines att behöva ytterligare 400 miljoner kronor för att köra
            projektet i hamn.

            Michael Nilsson kan inte kommentera tidsramarna för finansieringen
            men säger att Standard Bank dirigerar ett bankkonsortium som håller
            på att sätta ihop projektfinansieringen.

            Skuldkrisen kan gynna guldet
            Samtidigt som Nordic Mines fortsätter med förberedelserna inför
            gruvstarten i Laiva har guldpriset fortsatt stiga till nya
            rekordnivåer. Michael Nilsson menar att priset trycks upp av fonder
            som investerar i fysiskt guld som komplement till finansiella
            instrument.

            Han är inte orolig att den aktuella skuldkrisen i Europa ska hota
            Laivas finansiering, utan ser snarare en möjlighet för guldpriset
            att stärkas ytterligare:

            - Skulle det i den europeiska skuldkrisens spår resultera i ett
            minskat förtroende för statsobligationer och andra finansiella
            instrument kan man tänka sig att den här utvecklingen kommer att
            accentueras, med ett stigande guldpris som följd, avslutar Michael
            Nilsson.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com 
                   
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                  
                  Michael Nilsson
                  VD Nordic Mines
                  
                  - Vi kommer att ha alla delar på plats och monterade under
                  andra kvartalet 2011 för att då börja göra tester och inleda
                  brytningen. 
                  
                  Laivas guldfyndighet kommer att brytas i dagbrott. Fördelarna
                  med dagbrott framför underjordsverksamhet är färre
                  säkerhetsrisker och lägre brytkostnader.
                   
                  Ett anrikningsverk planeras i anslutning till Laiva för att i
                  egen regi utvinna guldet.
                  
                  Skiss över det planerade anrikningsverket i Laiva 
                  (klicka bilden för större bild)
                   
                  Nordic Mines avser att prissäkra Laivas guldleveranser i euro
                  eftersom merparten av projektets utgifter är i euro.
                  
                  Priset på guld i euro
                  2000 - 2010
                  (klicka bilden för större bild)
                   
                  Vid sidan av finska Laiva fokuserar Nordic Mines på ett
                  guldprojekt i Tormua vid finsk-ryska gränsen samt ett tidigt
                  guldprojekt i svenska Fjälltuna.
           
                  Nordic Mines
                  pågående projekt

                   (klicka bilden för större bild)
                   
                  Nästa händelse
                  2010-08-17
                  Delårsrapport Q2 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              
           
            Fokus på tillväxt i Novus Group
            - Har nått en ledande position inom opinionsundersökningar

            Under det tredje kvartalet i Novus brutna räkenskapsår fortsatte
            tillväxten i hög takt. En mätning gjord i maj visade att Novus var
            det i media mest citerade företaget inom opinionsundersökningar.
            beQuoted har talat med nye vdn Alf Sjöström.

            Ny vd i Novus Group
            Den tidigare styrelseordföranden och grundaren Alf Sjöström har
            tagit över vd-posten efter Lars Björkman som avgick tidigare i år.

            - Det är naturligtvis en förmån och oerhört inspirerande att få vara
            med att leda Europas mest spännande undersökningsföretag, säger Alf
            Sjöström till beQuoted och fortsätter:

            - Vi noterar nu en påtaglig nyfikenhet för Novus bland
            kapitalplacerare och presumtiva partners, en följd av att bolaget är
            etablerat och har visat att affärsinriktningen är vinnande.

            Alf Sjöström har en gedigen bakgrund inom branschen som tidigare vd
            för Sifo Opinion AB, vice vd i Sifo AB och även grundare och vd i
            Svenska Gallup AB. Med över 6 miljoner aktier, motsvarande 57
            procent av kapitalet, är han den enskilt störste ägaren i Novus.

            Ledande på opinionsundersökningar
            Novus, som etablerades 2006, har snabbt nått en ledande position
            inom opinionsundersökningar i Sverige. Enligt en mätning gjord i maj
            av Agent 25 var Novus citerat 163 gånger i media. En siffra som kan
            jämföras med 111 gånger för Sifo och omkring 20 gånger vardera för
            Demoskop, Skop och Synovate.

            - En Novusundersökning ger således mycket god synlighet i media,
            vilket är viktigt för kunder som beställer opinionsmätningar för
            publicering, kommenterar Alf Sjöström resultatet.

            Lika känt är Novus ännu inte för sina strategiska
            marknadsundersökningar med analys och efterföljande konsultation. En
            verksamhet som står för drygt 30 procent av Novus omsättning och
            växer snabbt.

            Fokus på tillväxt
            Flertalet av Novus konkurrenter visar ingen eller en långsam
            tillväxt. Omsättningen i undersökningsbranschen som helhet stod
            stilla under föregående år och väntas växa med knappt fem procent
            under 2010 enligt branschorganet SMIF (Svenska
            Marknadsundersökningsföretag).

            På frågan hur Novus samtidigt lyckas växa så kraftigt, svarar Alf
            Sjöström:

            - Novus är nyskapande och har tagit modern informationsteknologi
            till en gammal bransch. Gamla beprövade metoder sedan Georg Gallups
            tid kombineras med den nya informationsteknologins möjligheter.
            Äldre företag har ofta svårt att ställa om inför förändringar.

            Rörelsemarginalerna hos större konkurrenter som TNS Sifo och GfK
            Sverige var mellan 7 till 10 procent under 2008. Novus ambitionsnivå
            är betydligt högre.

            - Vi hade inte gett oss in i den här branschen om vi inte trott att
            marginalerna kan bli bättre än branschsnittet. Under den nuvarande
            expansiva perioden handlar det dock om att hålla en god balans
            mellan omsättningsökning och marginal, säger Alf Sjöström.

            - Marginalerna skulle redan idag kunna vara väsentligt högre om vi
            slog av på tillväxttakten, något vi dock inte kommer att göra,
            fortsätter han.

            Extraordinära kostnader under tredje kvartalet
            För niomånadersperioden 2009 / 2010 (juli till mars) redovisar
            bolaget en omsättningsökning på över 60 procent:

                  • Omsättning: 18,8 Mkr (11,6), +62%
                  • Resultat efter finansnetto: 0,5 Mkr (-1,6)

            Tredje kvartalet 2009 / 2010 (januari till mars) isolerat visar:

                  • Omsättning: 7,8 Mkr (6,0)
                  • Resultat efter finansnetto: 0,2 Mkr (0,2)

            Under tredje kvartalet har resultatet belastats av extraordinära
            kostnader, bland annat för flytt till nya lokaler.

            Bolaget uppges också ha satsat extra hårt på marknadsföring under
            perioden, exempelvis genom de mycket populära kundseminarierna som
            genomförts. Satsningar som fortsätter även under fjärde kvartalet.

            Starkt kvartal väntas
            beQuoted förväntar sig att innevarande kvartal, som är säsongsässigt
            starkt, blir bra men inte når ända upp till vår tidigare prognos.
            Avgångsvederlag till den tidigare vdn kommer dessutom belasta
            resultatet en tid framöver.

            För innevarande räkenskapsår sänker vi vår prognos för omsättningen
            marginellt till 29 (30) miljoner kronor och resultatprognosen till
            1,4 (2,3) miljoner kronor.

            Med det tydliga fokuset på tillväxt är det svårt att prognostisera
            resultatet med någorlunda träffsäkerhet. Till stor del blir vinsten
            en direkt funktion av hur mycket bolaget väljer att satsa på
            exempelvis marknadsföring.

            Värdet i Novus ligger inte heller i nuvarande lönsamhet, utan i det
            starka varumärket och de vinster som kan nås på sikt, när tillväxten
            kommit in i en lugnare fas.

            Att Novus är och fortsätter vara lönsamt och kan expandera utan
            kontinuerliga kapitaltillskott är dock förstås av stor vikt för
            aktieägarna. Någon nyemission uppges inte heller vara aktuell såvida
            det inte dyker upp någon förvärvsmöjlighet eller beslut tas för att
            satsa på exempelvis en helt ny marknad.

            Den oroliga börsen och sannolikt även en viss osäkerhet kring
            vd-bytet har sänkt aktiekursen cirka 20 procent sedan vår föregående
            artikel. I kursnedgången har Alf Sjöström valt att utöka sitt ägande
            i bolaget med en mindre post. 
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
           
                        Marknadsplats
                        AktieTorget
            
                        Alf Sjöström
                        VD Novus Group

                        - Det är naturligtvis en förmån och oerhört inspirerande
                        att få vara med att leda Europas mest spännande
                        undersökningsföretag
                         
                        Alf Sjöström är grundare, huvudägare och tidigare
                        styrelseordförande i Novus Group. Han tog över vd-posten
                        när Lars Björkman avgick tidigare i år.
                         
                        Novus Group räknar med ett rekordår 2010 både vad gäller
                        omsättning och resultat.
                         
                        Alf Sjöström menar att Novus Groups framgång har nåtts
                        genom att ta modern informationsteknologi till en gammal
                        bransch.
                         
                        Omsättningen har växt kraftigt de senaste åren och
                        uppgår, mätt över rullande 12 månader, till 26,9
                        miljoner kronor och resultatet före skatt till 1,3
                        miljoner kronor:
                        
                        Omsättning och resultat
                        rullande 12 månader
                        2008 - 2010
                        (klicka bilden för större bild)
                         
                        Vid förra riksdagsvalet var Novus Group det
                        opinionsinstitut vars prognoser låg närmast det slutliga
                        valresultatet.
                         
                        Nästa händelse
                        2010-08-27
                        Bokslutskommuniké 2009 / 2010

                        Mer info
                        Hemsida


      
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90 
                  08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

Det här numret inleds med en artikel där vi presenterar ett datasäkerhetsföretag som Björn Davegårdh anser undervärderat. Därefter har vi analyserat två företag. Det första är ett gruv- och prospekteringsföretag. Det andra arbetar i undersökningsbranschen och spås ett spännande år i och med riksdagsvalet. I dagens nummer kan Du läsa om Cryptzone, Nordic Mines och Novus Group.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Sex köpvärda aktier enligt Björn Davegårdh

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2010 18:06 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 12 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-12/bbb-2010-12.htm


                  Hej,
     
                  Det här numret inleds med en artikel där vi träffar en
                  förvaltare för att prata om placeringsfilosofi. Därefter har
                  vi analyserat två företag. Det första levererar en produkt som
                  underlättar organtransplantationer. Det andra är i färd med
                  att ta fram ett nasalt influensavaccin.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Björn Davegårdhs sex köpvärda
                  aktier, Glycorex och Eurocine Vaccines.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Sex köpvärda aktier enligt Björn Davegårdh
                  » Aktieprofilen Björn Davegårdh håller aktiekvällar för att
                  berätta om sin syn på börsen och dela med sig av sina
                  aktietips. Nästa vecka kommer han att presentera sex börsbolag
                  som han anser undervärderade. beQuoted kan redan nu avslöja
                  vilka de är.
     
     
                  Fortsatt tillväxt för Glycorex
                  » Glycorex Transplantation redovisar en försäljningsökning
                  under första kvartalet på goda 19 procent, trots att den
                  svagare euron och den i år tidigare påsken har påverkat
                  tillväxttakten negativt. Under perioden har en ny produkt
                  lanserats och livet räddats på en hjärttransplanterad
                  pojke.
     
     
                  Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare
                  » Den kliniska delen av Eurocine Vaccines kliniska studie på
                  det nasala influensavaccinet är avslutad. En grundlig analys
                  av testdata pågår innan resultatet kan redovisas, vilket
                  beräknas ske före halvårsskiftet.

                  
                  I detta nummer
                  Eurocine Vaccines
                  Glycorex
                  GustaviaDavegårdh Fonder

              
        
            Sex köpvärda aktier enligt Björn Davegårdh
            - Håller aktiekvällar i nästa vecka
   
            Aktieprofilen Björn Davegårdh håller aktiekvällar för att berätta om
            sin syn på börsen och dela med sig av sina aktietips. Nästa vecka
            kommer han att presentera sex börsbolag som han anser
            undervärderade. beQuoted kan redan nu avslöja vilka de är.

            Journalistisk magkänsla
            Björn Davegårdh är till vardags chefsförvaltare på GustaviaDavegårdh
            Fonder. I sitt arbete med att vaska fram nya investeringsobjekt
            lutar han sig mot sin journalistiska bakgrund. Björn Davegårdh har
            tidigare arbetat på Dagens Industri och varit chefsredaktör för
            Börsveckan.

            - Många av mina idéer kommer från nyhetsflödet. Hittar jag något
            intressant gräver jag vidare. Det handlar om att hitta en berättelse
            som är trovärdig. Visst tittar jag på nyckeltal, men jag har aldrig
            låtit nyckeltalen fälla avgörandet, berättar han för beQuoted.

            Undervärderade pärlor
            I sitt sökande har Björn Davegårdh utvecklat en placeringsfilosofi
            som utgår från två hörnstenar, att vara med på de geografiska
            marknader där tillväxten finns och att tillvarata de nya teknologier
            som har framtiden för sig.

            Utifrån sin placeringsfilosofi har han vaskat fram sex börsbolag som
            han anser vara undervärderade pärlor.

            Moderna problem kräver moderna lösningar
            Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser, säger
            han och hänvisar till två av de sex börsbolag han anser
            undervärderade. Det handlar om bolag som Paynova och Cryptzone, med
            lösningar på den moderna tidens problem, bolag med nätverk i
            morgondagens marknader:

            - För mig är det Paynovas kinesiska satsning som är spännande. För
            betalningslösningar på nätet finns rätt många konkurrenter, men det
            finns ingen svensk som har ett sådant fotfäste i Kina som Paynova
            har, säger Björn Davegårdh.

            Datasäkerhetsföretaget Cryptzone har på kort tid växt till ett
            multinationellt företag med kunder i över 30 länder. Dotterbolaget
            AppGate uppmärksammades nyligen av analyshuset Gartner och bolaget
            ligger långt fram vad gäller säkra molntjänster.

            Livsstil rätt i tiden
            Bland Björn Davegårdhs köpvärda aktier finns även bolag som gör
            affärer på livsstilskonsumtion. Det handlar om mat och resor. Björn
            Davegårdh ser privatresandet som en stor tillväxtmarknad och han
            tror att morgondagens resenärer kommer att efterfråga något helt
            annorlunda än gårdagens:

            - Har man varit på Kanarieöarna ett halvdussin gånger finns det ett
            litet sug efter att göra lite ovanliga resor. Unlimited Travel Group
            ligger med sina äventyrsresor bra till och bolaget har alla
            möjligheter att utöka konceptet med sportresor och annat.

            Ett annat bolag Björn Davegårdh anser ha fyndstatus är Burger Kings
            största franchisetagare i Norden, Nordic Service Partners.

            - Nordic Service Partners befinner sig i lite av en operationell
            turnaround-situation. Bolaget har en tillväxtstrategi som jag tror
            på, kanske för att den inte är så märkvärdig, fortsätter han.

            Bolag som löser vardagsproblem
            Enkelhet tycks locka, liksom bolag som löser vardagsproblem. Björn
            Davegårdh lyfter här fram Mekonomen och AllTele, två bolag som
            tillhört finanskrisens vinnare:

            - Mekonomen har en glasklar affärsmodell. Med ett växande antal
            franchisetagare på verkstadssidan kan man se en hygglig tillväxt
            många år framöver.

            - AllTele har en förvärvsfilosofi som innebär stegvis tillväxt. Jag
            tror att bolaget betalar lågt för sina förvärv och att bolaget ska
            lyckas införliva förvärven på ett bra sätt, avslutar han.
   
                  Aktiekvällar
                  PlatsDatumTid
                  
                  Göteborg
                  Radisson Blue Scandinavia Hotel
                  Södra Hamngatan 59
                   24 maj      
                   kl 18.00 - 21.00

                  Malmö
                  Hilton Hotel
                  Triangeln 2
                   25 maj
                   kl 18.00 - 21.00
                  
                  Stockholm
                  Folkets Hus OBS Ändrat!
                  Barnhusgatan 12 - 14
                   26 maj
                   kl 18.00 - 21.00
                  
                  Anmälan 
                  Anmälan görs på GustaviaDavegårdhs hemsida
                  www.gustaviadavegardh.se

            För att höra Björn Davegårdhs fullständiga resonemang kring de sex
            utvalda bolagen och samtidigt träffa bolagens vd:ar, kan du anmäla
            dig till någon av aktiekvällarna.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Björn Davegårdh
                        Chefsförvaltare GustaviaDavegårdh
                        
                        Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största
                        restaurangföretag med inriktning på
                        snabbservicerestauranger. 
                        
                        NSPs verksamhet omfattar ett 40-tal Burger
                        King-restauranger i Sverige och Danmark, som drivs på
                        franchisebasis.
                        
                        Teleoperatören AllTele är en aggressiv prispressare som
                        vänder sig till privatkunder och små- och medelstora
                        företag.
                        
                        AllTele satsar på kundservice. En kund ska inte behöva
                        vänta mer än tre minuter, oavsett fråga.
                         
                        Nästa händelse
                        Aktieträffar
                        24 maj i Göteborg
                        25 maj i Malmö
                        26 maj i Stockholm
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted

                        Hemsida och anmälan GustaviaDavegårdh


           
            Fortsatt tillväxt för Glycorex
            - Nylanserad produkt förenklar transplantationer från avlidna
            blodgivare

            Glycorex Transplantation redovisar en försäljningsökning under
            första kvartalet på goda 19 procent, trots att den svagare euron och
            den i år tidigare påsken har påverkat tillväxttakten negativt. Under
            perioden har en ny produkt lanserats och livet räddats på en
            hjärttransplanterad pojke.

            Få transplantationer under påskveckan
            Efter en stark inledning på kvartalet, där omsättningstillväxten
            enligt ett pressmeddelande uppgick till närmare 50 procent för de
            två första månaderna, följde en svag försäljning under mars månad.
            En förklaring är enligt bolaget den i år tidigare påsken.

            - Vi har begränsad erfarenhet av säsongsvariationer, men få
            transplantationer gjordes under påskveckan vilket också påverkade
            antalet behandlingar en till två veckor före påsk, berättar vd Kurt
            Nilsson för beQuoted.

            Omsättningen för första kvartalet summerades till 11,2 miljoner
            kronor, en tillväxt på 19 procent. Den avsevärt svagare euron, i
            vilken huvuddelen av försäljningen sker, har påverkat tillväxten
            mätt i kronor negativt.

            Första kvartalet 2010 i siffror:

                  • Omsättning: 11,2 Mkr (9,4), +18,9%
                  • Resultat efter finansnetto: 2,3 Mkr (0,4)
                  • Vinst per aktie: 0,04 kr (0,01)

            Resultatet förbättrades rejält jämfört med samma period föregående
            år, men försvagades något jämfört med fjärde kvartalet 2009.
            Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 procent.

            Mätt över rullande 12 månader omsatte koncernen 43,6 miljoner kronor
            med ett resultat efter finansnetto på 9,1 miljoner.

            Glycosorb räddar livet på en liten pojke
            Under perioden räddades en liten hjärttransplanterad pojke i England
            från att få sitt nya organ avstött med hjälp av akut behandling med
            Glycosorb-ABO.

            - Sjukhuset ringde oss när avstötningsreaktionen satte igång och en
            medarbetare från Glycorex flög omedelbart över med vår produkt,
            berättar Kurt Nilsson.

            - Det är en fantastisk känsla att kunna rädda ett litet barn på det
            här sättet, framför ögonen på föräldrar och läkare. Men bättre hade
            förstås varit om vår produkt använts inför transplantationen. Det
            rörde sig om kanske fem timmar innan organet hade stötts bort,
            fortsätter han.

            Ibland görs blodgruppsinkompatibla transplantationer på små barn
            vars immunsvar ännu inte är färdigutvecklat och därmed inte behöver
            ge upphov till någon avstötningsreaktion.

            - Glycosorb-ABO är etablerad på drygt 80 kliniker för
            njurtransplantationer från närstående givare. Produkten är dock ännu
            ej etablerad för akuta transplantationer från avlidna givare, men
            det aktuella sjukhuset kände väl till oss och vår produkt.

            Ny produkt väntas öka användningen vid akuta transplantationer
            Glycorex har under kvartalet lanserat en ny produkt, Glycosorb-ABO
            A/B, som är anpassad just för användning vid akuta transplantationer
            från avlidna givare. Med den kan patienten efter behandling
            transplanteras med organ från givare oavsett blodgrupp.

            Produkten kan därmed enkelt lagerhållas hos sjukhusen i väntan på en
            akut transplantation. Skulle fler behandlingar behövas kan Glycorex
            leverera fler enheter till nästkommande dag.

            - Vi hoppas att lanseringen av Glycosorb-ABO A/B ska leda till en
            successiv ökning av akuta transplantationer med hjälp av vår
            produkt, säger Kurt Nilsson.

            Namnkunniga ledamöter föreslås till styrelsen
            Valberedningen har föreslagit Leif Smeby, Thomas Niklasson samt Lars
            Hedby till nya styrelseledamöter.

            Leif Smeby har tidigare varit forskningsdirektör på Gambro, Thomas
            Niklasson är idag IR-chef  hos Cardo och Lars Hedby har bland annat
            varit platschef för forskning och utveckling vid AstraZeneca i Lund.

            beQuoted ser mycket positivt på den nya kompetensen som sannolikt
            röstas in till styrelsen vid årsstämman i början av juni.

            beQuoted tror på högre tillväxt
            Aktiekursen påverkades inte nämnvärt av rapporten, men har därefter
            sjunkit i takt med resten av börsen.

            I dagsläget handlas aktien omkring 9 kronor motsvarande ett
            börsvärde på 500 miljoner kronor. Jämfört med dagens vinst som, mätt
            över rullande tolv månader, ligger på drygt 9 miljoner kronor är det
            förstås en värderingen som förutsätter en avsevärd tillväxt.

            beQuoted väntar sig också en fortsatt hög tillväxt. Vinsten kommer
            dessutom växa ännu snabbare tack vare en successivt förbättrad
            rörelsemarginal. Skulle dessutom ett FDA godkännande bli verklighet
            och öppna upp den stora USA-marknaden finns förutsättningar för en
            än högre tillväxttakt.

            Den kontinuerligt ökande försäljningen som Glycorex uppvisat sedan
            starten indikerar att kunderna är nöjda med produkten, men skyndar
            långsamt. Kurt Nilsson påpekar att det tar lång tid att etablera en
            ny transplantationsmetod hos den konservativa läkarkåren.
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  NGM
       
                  Kurt Nilsson
                  VD Glycorex
                   
                  Med Glycosorb-ABO kan transplantation av njure, lever, hjärta,
                  lunga eller benmärg genomföras även då blodgrupperna hos
                  givare och mottagare är inkompatibla.
                   
                  Även vid transplantation av stamceller kan behandling med
                  Glycosorb-ABO vara effektivt, men erfarenheten är begränsad.
                   
                  Glycorex har visat en kontinuerlig tillväxt i omsättning och
                  resultat allt sedan försäljningen startade:
                  
                  Omsättning och resultat
                  rullande 12 månader
                  2007 - 2010
                  (klicka bilden för större bild)

                  Under 2009 genomfördes
                  drygt 250 blodgruppsinkompatibla transplantationer med hjälp
                  av Glycosorb-ABO.
                   
                  Potentialen inom njurtransplantationer bedöms vara 10.000
                  årligen.
                  
                  Glycosorb-ABO finns i tre versioner som hos mottagaren
                  selektivt avlägsnar de antikroppar som är riktade mot
                  blodgruppsantigen A, B eller både A och B. 
                   
                  Nästa händelse
                  2010-06-08
                  Årsstämma

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              

            Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare
            - Resultatet från studien på bolagets nasala influensavaccin väntas
            före halvårsskiftet
   
            Den kliniska delen av Eurocine Vaccines kliniska studie på det
            nasala influensavaccinet är avslutad. En grundlig analys av testdata
            pågår innan resultatet kan redovisas, vilket beräknas ske före
            halvårsskiftet.

            Utfallet av studien på influensavaccinet mycket viktigt
            Influensavaccinet är Eurocine Vaccines högst prioriterade projekt,
            och beQuoted menar att utfallet i den pågående fas I / II-studien
            kommer att vara den utan jämförelse viktigaste händelsen för bolaget
            hittills.

            Det nasala influensavaccinet utgörs av en välbeprövad
            vaccinkomponent (antigen) förstärkt med bolagets patenterade
            adjuvans. Det senare har i tidigare tester visat sig ge avsedd
            immunologisk effekt med ett annat antigen. Därför är sannolikheten
            hög att även influensavaccinet fungerar.

            Det enda resultat som offentliggjorts från den pågående studien är
            att Eurocines vaccin är säkert. De biverkningar som rapporterats
            består av en snabbt övergående irritation i näsa eller svalg, och de
            har mestadels varit milda.

            - Biverkningar av den grad som rapporterats bör inte avhålla någon
            från att välja vårt vaccin. Även injicerade vacciner ger
            biverkningar, säger vd Hans Arwidsson till beQuoted.

            Förutom att Eurocine Vaccines influensavaccin ska skydda mot den
            virusstam som ingår i vaccinet, är målet att vaccinet även ska
            stoppa andra influensavirus, så kallat korsskydd. Detta ska
            bekräftas i den djurstudie på iller som nu förbereds.

            - Vårt vaccin bör vara intressant för en partner även om vi mot
            förmodan inte kan påvisa att det ger korsskydd. Det enda nasala
            influensavaccin som finns på marknaden, FluMist, säljer bra trots
            att inget korsskydd har dokumenterats, berättar Hans Arwidsson.

            - Det finns också stora begränsningar för vilka åldersgrupper som
            får använda FluMist och även begränsningar i övrigt, fortsätter Hans
            Arwidsson.

            Även om det mesta talar för att Eurocines influensavaccin fungerar,
            måste man vara medveten om att inga bioteknik projekt är riskfria.
            Samspelet mellan olika delar och reaktioner i människokroppen är
            oerhört komplexa, och kunskapen om hur det fungerar är begränsad.

            Delårsrapporten bjöd inte på några överraskningar
            Eurocines delårsrapporter brukar inte vara kurspåverkande och den
            senaste var inget undantag. Bolaget har brutet räkenskapsår.
            Rapporten för niomånadersperioden 1 juli 2009 - 31 mars 2010 visade
            följande:

                  • Omsättning: 0,8 Mkr (0,4)
                  • Resultat efter finansnetto: -14,5 Mkr (-11,5)
                  • Vinst per aktie: -1,63 kr (-1,34)

            Nyemissionen i februari / mars 2010 blev övertecknad och bolaget
            upprepar prognosen att kassan räcker året ut, men ytterligare en
            emission planeras att genomföras innan årets slut.
            Underskottsavdragen per den 31 mars uppgick till 62,6 miljoner
            kronor.

            Eurocine har deltagit på ett vetenskapligt möte i Dublin
            Den 28 - 30 april hölls en årlig internationell konferens som främst
            avhandlade vaccinering via slemhinnor. Deltagarna var framför allt
            forskare, och Eurocine Vaccines representerades av forskningschefen
            Ulf Schröder.

            - Ulfs huvudbudskap från konferensen är att de flesta forskarna är
            helt övertygade om att vaccinering via slemhinnorna är något som har
            framtiden för sig, berättar Hans Arwidsson.

            Aktiekursen är volatil
            Efter en tidigare kraftig uppgång, sannolikt beroende både på den
            allmänna trenden för bioteknikaktier samt spekulationer om ett
            lyckat resultat av influensavaccinsstudien, blev fallet liksom för
            flertalet andra förhoppningsbolag kraftigt under den värsta
            Greklandsoron.

            Därefter har en stor del av nedgången återhämtats. Osäkerheten om
            studieresultatet gör en fortsatt ryckig kursutveckling sannolik.
            Kursfallet vid ett misslyckande bör bli större än uppgången vid ett
            positivt besked, men så är sannolikheten för ett bra resultat också
            högre.
   
            GÖRAN OFSÉN
            goran.ofsen@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Hans Arwidsson
                  VD Eurocine Vaccines
                   
                  I influensavaccin-
                  studien har 154 personer deltagit, indelade i nio grupper.
                  
                  Tre av grupperna är kontrollgrupper som inte fått det nasala
                  vaccin som Eurocine testar.
                  
                  De övriga sex har fått avdödat helvirus i olika doser
                  kombinerat med Eurocines adjuvans i olika koncentrationer.  
                   
                  Analysen av studiedata pågår för fullt och resultatet väntas
                  kunna presenteras före halvårsskiftet.
                  
                  En av bristerna med injicerade vacciner är att de inte ger
                  något skydd i slemhinnorna, någon som erhålls vid nasal
                  vaccinering.
                  
                  Nasala vacciner har också visat sig ge korsskydd, det vill
                  säga skydd mot andra virusstammar än de som ingår i vaccinet.
                    
                  Nästa händelse
                  2010-08-26
                  Bokslutskommuniké
                  2009 / 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90 
                  08-692 21 90      
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

Det här numret inleds med en artikel där vi träffar en förvaltare för att prata om placeringsfilosofi. Därefter har vi analyserat två företag. Det första levererar en produkt som underlättar organtransplantationer. Det andra är i färd med att ta fram ett nasalt influensavaccin. I dagens nummer kan Du läsa om Björn Davegårdhs sex köpvärda aktier, Glycorex och Eurocine Vaccines.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Björn Davegårdh bjuder in till aktiekvällar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2010 17:41 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 11 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-11/bbb-2010-11.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat två företag. Men
                  nyhetsbrevet inleds med en artikel där vi träffar en
                  förvaltare för att prata om placeringsfilosofi.

                  Därefter följer en artikel om ett serviceföretag som driver
                  snabbmatsrestauranger i Sverige och Danmark. Sist ut är ett
                  företag som är verksamt inom hälsa, skönhet och hygien.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Björn Davegårdhs
                  placeringsfilosofi, Nordic Service Partners och Midelfart
                  Sonesson.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Björn Davegårdh bjuder in till aktiekvällar
                  » beQuoted har träffat aktieprofilen Björn Davegårdh för att
                  prata om placeringsfilosofi och journalistisk magkänsla. Till
                  vardags är han chefsförvaltare för GustaviaDavegårdh Fonder.

                  Björn Davegårdh passar på att bjuda in till aktiekvällar för
                  att berätta om sin syn på börsen och ge några aktietips.
                  Samtidigt ges tillfälle att träffa vd:arna för sex köpvärda
                  börsbolag.
     
     
                  Renodlingen slår igenom i Nordic Service Partners siffror
                  » Nordic Service Partners (NSP) rapport för första kvartalet
                  visar tydliga resultatförbättringar. Vid en snabb överblick
                  skyms tyvärr siffrorna av en nedgång i försäljningen. Men NSP
                  har medvetet gjort sig av med omsättning som inte är
                  lönsam.
     
     
                  Svagt första kvartal för Midelfart Sonesson
                  » Hälsobolaget Midelfart Sonesson presenterade en relativt
                  svag rapport för första kvartalet men bibehåller prognosen om
                  ett bättre rörelseresultat under 2010 jämfört med föregående
                  år. Positivt är att införsäljningen till de nya
                  apoteksaktörerna i Sverige varit mycket lyckad.
                  
                  
                  I detta nummer
                  GustaviaDavegårdh Fonder
                  Midelfart Sonesson
                  Nordic Service Partners


       
            Björn Davegårdh bjuder in till aktiekvällar
            - På jakt efter framtidens vinnarbolag

   
            beQuoted har träffat aktieprofilen Björn Davegårdh för att prata om
            placeringsfilosofi och journalistisk magkänsla. Till vardags är han
            chefsförvaltare för GustaviaDavegårdh Fonder.

            Björn Davegårdh passar på att bjuda in till aktiekvällar för att
            berätta om sin syn på börsen och ge några aktietips. Samtidigt ges
            tillfälle att träffa vd:arna för sex köpvärda börsbolag.
   
                  Aktiekvällar
                  Plats Datum Tid
                  
                  Göteborg
                  Radisson Blue Scandinavia Hotel
                  Södra Hamngatan 59
                  24 maj
                  kl 18.00 - 21.00

                  
                  Malmö
                  Hilton Hotel
                  Triangeln 2
                  25 maj
                  kl 18.00 - 21.00
                 
     
                  Stockholm
                  Folkets Hus OBS Ändrat!
                  Barnhusgatan 12 - 14
                  26 maj
                  kl 18.00 - 21.00
                  
                  
                  Anmälan 
                  Anmälan görs på GustaviaDavegårdhs hemsida
                  www.gustaviadavegardh.se

            Rätt marknad och rätt teknologi
            Björn Davegårdh ser ljust på 2010, trots tilltufsade europeiska
            konjunkturutsikter i Greklandskrisens spår:

            - Den goda vinstutvecklingen i flertalet bolag är betydligt bättre
            än man hade kunnat hoppas på. Det finns ingen anledning att tro att
            det tar slut nu.

            Placeringsfilosofin utgår från två hörnstenar, att vara med på de
            geografiska marknader där tillväxten finns och att tillvarata de nya
            teknologier som har framtiden för sig.

            Rent konkret handlar det exempelvis om att vara med i svenska
            exportbolag som säljer till BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland,
            Indien och Kina/China), som är fyra stora, snabbt växande marknader.
            Och samtidigt undvika aktier i bolag som kommer att få hård
            konkurrens från dessa.

            - Sandvik och SKF är utmärkta exempel, anser Björn Davegårdh. De har
            en stor försäljningspotential i BRIC-länderna. Samtidigt är deras
            produkter så pass starka att de inte kommer att bli utkonkurrerade.

            Journalistisk känsla viktigare än nyckeltalen
            I sitt arbete med att vaska fram nya investeringsobjekt lutar sig
            Björn Davegårdh mot sin journalistiska bakgrund. Han har tidigare
            arbetat på Dagens Industri och varit chefsredaktör för Börsveckan.

            - Många av mina idéer kommer från nyhetsflödet. Hittar jag något
            intressant gräver jag vidare. Det handlar om att hitta en berättelse
            som är trovärdig. Visst tittar jag på nyckeltal, men jag har aldrig
            låtit nyckeltalen fälla avgörandet, avslöjar Björn Davegårdh för
            beQuoted.

            Sex köpvärda bolag
            Framtidens vinnarbolag kommer att vara helt nya företeelser, något
            Björn Davegårdh menar kommer att förändra kraven på investerarna.
            Han exemplifierar med H&M och Google:

            - Kan man hitta de här bolagen i ett tidigt skede kommer man att
            kunna tjäna bra pengar över tiden. Men man ska inte fastna i p/e-tal
            och direktavkastningar utan leta möjligheter och hot på ett annat
            sätt än tidigare.

            Utifrån den här filosofin har sex långsiktigt köpvärda börsbolag
            vaskats fram. Vilka de är kommer Björn Davegårdh att presentera
            under nästa veckas aktiekvällar.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com 
            
                        Björn Davegårdh
                        Chefsförvaltare GustaviaDavegårdh
                          
                        GustaviaDavegårdh är en sammanslagning av fondbolagen
                        Gustavia och Davegårdh & Kjäll.  
                         
                        Fondbolagets förvaltade kapital uppgår till 1,85
                        miljarder kronor fördelat på 50.000 kunder.
                         
                        Björn Davegårdh ansvarar för fondbolagets svenska
                        placeringar.
                        
                        H&M-aktien dominerar GustaviaDavegårdhs i övrigt
                        verkstadstunga Sverige Maximal-fond.
                        
                        Sol, Vind & Vatten-fonden investerar enligt fondbolaget
                        rakt in i en global miljötrend. Fonden är bolagets mest
                        geografiskt diversifierade fond.
                         
                        Nästa händelse
                        Aktieträffar
                        24 maj i Göteborg
                        25 maj i Malmö
                        26 maj i Stockholm
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted

                        Hemsida och anmälan GustaviaDavegårdh

 

            Renodlingen slår igenom i Nordic Service Partners siffror
            - Lägre omsättning, men med högre kvalitet
   
            Nordic Service Partners (NSP) rapport för första kvartalet visar
            tydliga resultatförbättringar. Vid en snabb överblick skyms tyvärr
            siffrorna av en nedgång i försäljningen. Men NSP har medvetet gjort
            sig av med omsättning som inte är lönsam.

            Kassaflödet förbättrades under första kvartalet 2010
            Trots att första kvartalet är det svagaste i restaurangbranschen
            blev NSP:s kassaflöde för den löpande verksamheten väsentligt bättre
            under inledningen av året. Kassaflödet uppgick till 2,2 miljoner
            kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor bättre än förra året.

            En av förklaringarna är arbetet med att få ned kostnaderna. Vd
            Morgan Jallinder anser att bolaget har fått kontroll över
            kostnadsläget. De gemensamma försäljnings- och
            administrationskostnaderna (S, G&A) har sänkts med 30 procent till
            8,7 miljoner kronor (12,9).

            Därutöver har en lägre skuldsättning och sänkta räntor medfört att
            finansnettot minskat. Under första kvartalet uppgick finansnettot
            till -1,6 miljoner kronor (-4,9).

            Rörelsen går fortfarande med förlust, men närmar sig ett
            nollresultat. Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-4,7).
            Resultatet motsvarar dock ledningens förväntan.

            Fokusering på större enheter
            NSP beslutade under 2009 att fokusera på Burger King-verksamheten,
            eftersom den är lönsam och kan drivas storskaligt. Bolagets tidigare
            satsning på restaurangtorg (food courts) håller på att avvecklas
            genom försäljning och eller utarrendering.

            - Vi driver restaurangverksamhet i industriell skala, och då krävs
            en hög omsättning i varje restaurang och fokus på ett koncept,
            motiverar vd Morgan Jallinder det tidigare beslutet.

            Varumärket Taco Bar har behållits, men flertalet av de egna Taco
            Bar-restaurangerna har sålts, liksom restaurangtorget i Nacka Forum.

            Lägre intäkter
            På grund av strategin att göra sig av med olönsam verksamhet
            minskade försäljningen under årets tre första månader jämfört med
            samma period 2009.

            Siffrorna för första kvartalet 2010 blev följande (jämförelse med
            samma period föregående år | samt föregående år justerat för
            kvarvarande verksamheter):

                  • Omsättning: 152,0 Mkr (165,8 | 159,7)
                  • EBITDA: 6,8 Mkr ( 2,2 | 2,8)
                  • Rörelseresultat: -0,9 Mkr (-5,6 | -4,7)
                  • Resultat efter finansnetto: -2,6 Mkr (-10,5 | -9,5)
                  • Vinst per aktie: -0,23 kr ( -1,45 | -1,32)

            Av försäljningsminskningen på 13,8 miljoner kronor beror 6,1 miljon
            kronor på att verksamhet avyttrats och 5,2 miljon kronor på
            valutaeffekter. Eftersom den svenska kronan stärkts har omsättningen
            i Danmark blivit mindre när den räknats om till svenska kronor.

            NSP är dock mer eller mindre valutaneutral då den danska kronan
            följer euron och inköp till den svenska verksamheten görs till 60
            procent i euro. Således ger en omräkning av den danska verksamheten
            balans till inköpskostnadens fluktuation visavi euron.

            Utöver att olönsam verksamhet har avyttrats, förklaras
            försäljningsnedgången av att Burger King-restaurangen i Löddeköpinge
            tillfälligt är stängd i väntan på att den ska flyttas.

            Med de vidtagna åtgärderna kan man säga att kvaliteten på
            omsättningen blivit högre. För jämförbara enheter var försäljningen
            till och med något bättre under årets tre första månader.

            Försäljningsutsikter för 2010
            Restaurangverksamhet är mindre konjunkturkänslig än övrig
            detaljhandel vilket gör att styrelsen är försiktigt optimistisk
            inför 2010.

            - Vi befinner oss nu i slutet av en lågkonjunktur och jag är
            övertygad om att tillväxten kommer i takt med att konjunkturläget
            förbättras, uppger Morgan Jallinder.

            För helåret 2010 räknar beQuoted med att NSP når en försäljning på
            685 miljoner kronor. Sett över en konjunkturcykel ska koncernen växa
            med 10 procent per år. Av denna tillväxt ska 5 procentenheter ske i
            befintliga enheter och resten från nyetableringar.

            Under 2010 räknar inte beQuoted med att några nya
            restaurangetableringar hinner ske. Det tar 12 - 18 månader att
            etablera en restaurang. Dock pågår utvärderingen av ett antal nya
            lägen i samarbete med Burger King Corporation.

            Samtidigt kommer det nyinledda samarbetet med Hemfosa Fastighets AB
            att kunna snabba på nyetableringsprocessen.

            Kostnadssänkningarna fortsätter slå igenom
            Med kostnaderna under kontroll finns förutsättningarna för
            resultatet att öka med stigande försäljning i de kvarvarande
            verksamheterna.

            Sänkta gemensamma försäljnings- och administrationskostnader (S,
            G&A) kommer att bidra till att resultatet förbättras 2010. Under
            första kvartalet har dessa kostnader uppgått till 8,9 miljoner
            kronor. På helårsbasis borde de hamna på cirka 36 miljoner kronor
            jämfört med 44 miljoner kronor 2009, en förbättring om 8 miljoner
            kronor.

            Efter finansnetto räknar beQuoted med ytterligare förstärkning,
            eftersom finansnettot beräknas bli 8 miljoner kronor bättre jämfört
            med 2009.

            Om vi som exempel, utgår från att de gemensamma försäljnings- och
            administrationskostnaderna (S, G&A) samt avskrivningarna uppgår till
            samma belopp under resten av 2010 (som under första kvartalet), och
            sätter in driftsresultatet (för kvarvarande verksamheter) som
            uppnåddes under andra, tredje och fjärde kvartalet 2009 kommer vi
            fram till ett rörelseresultat omkring 20 miljoner kronor för 2010.

            Resultatet efter finansnetto blir i så fall 14 miljoner kronor.
            Vinsten per aktie skulle hamna på 0,94 kronor efter schablonskatt,
            vilket innebär att aktien handlas till p/e 12 på årets resultat.
   
            THOMAS LINDGREN
            thomas.lindgren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                  
                  Morgan Jallinder
                  VD Nordic Service Partners
                   
                  Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största
                  restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger.
                  
                  NSPs verksamhet omfattar ett 40-tal Burger King-restauranger i
                  Sverige och Danmark. Det gör bolaget till Burger Kings största
                  franchisetagare i Norden.
                  
                  Johan Wedin
                  vVD Nordic Service Partners
                   
                  Johan Wedin utsågs till vice VD i slutet av april. Han har
                  arbetat inom NSP sedan våren 2008.
                   
                  Första kvartalets försäljning sjönk till följd av att
                  verksamhet avyttrats och negativa valutaeffekter
           
                  NSPs omsättning per kvartal Q2 2008 - Q1 2010 
                  (klicka bilden för större bild)
                  
                  Driftsresultatet första kvartalet stärktes, trots negativ
                  valutaeffekt
           
                  Driftsresultatet (summan av restaurangernas EBITDA) kvartalsvis
                  Q2 2008 - Q1 2010 
                  (klicka bilden för större bild)
                   
                  Nästa händelse
                  2010-08-25
                  Delårsrapport Q2 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
          
            Svagt första kvartal för Midelfart Sonesson
            - Problem i Norge men god försäljning till de nya
            apoteksaktörerna i Sverige

            Hälsobolaget Midelfart Sonesson presenterade en relativt svag
            rapport för första kvartalet men bibehåller prognosen om ett bättre
            rörelseresultat under 2010 jämfört med föregående år. Positivt är
            att införsäljningen till de nya apoteksaktörerna i Sverige varit
            mycket lyckad.

            Svagt första kvartal 
            Midelfarts rapport för första kvartalet 2010 imponerade vare sig på
            aktiemarknaden, som omedelbart sänkte aktiekursen med över 10
            procent, eller på beQuoted. Bortsett från en stärkt bruttomarginal
            fanns det få ljuspunkter i räkenskaperna.

            Första kvartalet 2010 i siffror:

                  • Omsättning: 298 Mkr (368), -19%
                  • Resultat efter finansnetto: 3 Mkr (10)
                  • Redovisad vinst per aktie: 0,01 kr (0,20)
                  • Bruttomarginal: 40,9% (37,8)

            Försäljningen låg på samma nivå som föregående kvartal men högre
            försäljningskostnader innebar att rörelseresultatet halverades till
            6 miljoner kronor trots en förbättrad bruttomarginal.

            - Det är framförallt två satsningar som drivit
            försäljningskostnaderna. Vi har satsat hårt och offensivt för att
            skapa starka positioner hos de nya svenska apoteksaktörerna, vidare
            har vi gjort en satsning i Norge på ett antal varumärken, berättar
            vd Peter Åsberg för beQuoted.

            God försäljning till svenska apotek
            Försäljningen till de nya apoteken i Sverige lyfts också fram i
            rapporten som mycket god och Peter Åsberg fyller i:

            - Satsningen har varit mycket lyckad med bra listningar och stark
            initial försäljning som följd.

            Däremot har utvecklingen i Norge varit fortsatt svag och nu
            initieras ett åtgärdsprogram för att varaktigt minska kostnaderna.

            - Vi har sett en generellt svag försäljning i Norge, bland annat i
            hälsofackhandeln. Det aviserade åtgärdsprogrammet innebär
            personalnedskärningar och minskade marknads- och
            administrationskostnader, säger Peter Åsberg.

            Den kraftiga omsättningsminskningen på 19 procent jämfört med samma
            period föregående år beror förstås inte bara på svagheterna i Norge
            utan främst på avyttringen av dotterbolaget Bioglan och
            försäljningsminskningen inom grossistbolaget HKC (se beQuoted
            nyhetsbrev nr 6 2010).

            Starkare bruttomarginal och bibehållen prognos
            Bruttomarginalen fortsatte att stärkas under första kvartalet,
            vilket till stor del beror på den svagare euron.

            Trots det svaga rapporterade resultatet bibehåller bolaget sin
            tidigare prognos om ett bättre rörelseresultat under 2010 jämfört
            med föregående års som, exklusive engångsposter, uppgick till 48
            miljoner kronor.

            Koncernens lönsamhetsmål är ett EBITDA överstigande 8 procent. Det
            kan tyckas vara en låg målsättning, men har att göra med den
            verksamhet som bedrivs inom grossisthandel och kontraktstillverkning
            där marginalerna är låga.

            Fokus ligger dock i huvudsak på att öka försäljningen av egna
            produkter och varumärken där marginalerna redan idag är väsentligt
            högre. En lyckosam expansion bör därför kunna leda till att
            lönsamhetsmålet på sikt överträffas.

            Åter en turn-around kandidat
            I samband med rapporten sjönk kursen drygt 10 procent, därefter har
            oroligheterna på aktiemarknaderna i Greklandskrisens spår sänkt
            kursen ytterligare en bra bit.

            I skrivande stund handlas B-aktien på en nivå kring 4,20 kronor
            motsvarande ett börsvärde på 380 miljoner kronor.
            Nettoskuldsättningen har efter kvartalets slut minskat ytterligare
            tack vare en fastighetsförsäljning, och ligger i dagsläget på runt
            300 miljoner kronor.

            Bolagets prognos för rörelseresultatet innebär en vinst per aktie
            efter schablonskatt på minst 30 öre för innevarande år. När och om
            bolaget når sitt finansiella mål, skulle det med dagens omsättning
            röra sig om en vinst runt 50 öre per aktie efter schablonskatt.

            Nu hoppas beQuoted att den goda utvecklingen i Sverige fortsätter,
            och att en stabilisering ses i Norge. Möjligheten finns också att
            någon affär eller något samarbete presenteras som är i linje med
            bolagets uttalade målsättning att vara aktiv i branschens
            strukturomvandling. Något som, förutsatt att det sker till bra
            villkor, skulle öka intresset hos investerarna.

            Den knackiga utvecklingen under första kvartalet och den relativt
            kraftiga kursnedgången har åter gjort aktien till lite av en
            turn-around kandidat.

            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
         
                  Marknadsplats
                  Stockholmsbörsen
                   
                  Peter Åsberg
                  VD Midelfart Sonesson

                  Midelfart Sonesson förväntar en stabil utveckling under
                  innevarande år.

                  Jämfört med 2009, och rensat för poster av engångskaraktär,
                  förväntas ett starkare kassaflöde och ett bättre
                  rörelseresultat.

                  Under kvartalet lanserades den egenutvecklade drycken Vitamino
                  som fått en bra listning i svensk handel.

                  En flaska ger 75-100 procent av det dagliga behovet av
                  vitaminer och mineraler.

                  Bolagets finansiella mål:
                  • EBITDA > 8%
                  • organisk tillväxt över branschsnitt
                  • soliditet > 30%

                  Bruttomarginalen pressades under 2009, framförallt på grund av
                  den starka euron. Under fjärde kvartalet 2009 och första
                  kvartalet 2010 ses en god återhämtning:

                  Bruttomarginal
                  kvartalsvis
                  (klicka bilden för större bild)
                   
                  Nästa händelse
                  2010-08-18
                  Delårsrapport Q2 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90              
                  08-692 21 90    
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret har vi analyserat två företag. Men nyhetsbrevet inleds med en artikel där vi träffar en förvaltare. Därefter följer en artikel om ett serviceföretag som driver snabbmatsrestauranger i Sverige och Danmark. Sist ut är ett företag som är verksamt inom hälsa och skönhet. I dagens nummer kan Du läsa om Björn Davegårdhs placeringsfilosofi, Nordic Service Partners och Midelfart Sonesson.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Trimmat Empire rustat för 2010

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2010 17:53 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 10 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-10/bbb-2010-10.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  ett detaljhandelsföretag med flera kända varumärken inom hem-
                  och hushållsprodukter.

                  Det andra är ett medicintekniskt bolag som är i färd med att
                  lansera en ny produktgeneration av sin egenutvecklade
                  elektroniska tablettdoserare. Det tredje är ett finans- och
                  fastighetsföretag som lagt ett fientligt bud på ett
                  fastighetsbolag på AktieTorget.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Empire, MedicPen och Fundior.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Trimmat Empire rustat för 2010
                  » Med ett grepp om marginalerna, en trimmad organisation och
                  ett nedskalat sortiment blickar Empire framåt. Nu görs en
                  storsatsning på det egna varumärket C3 samtidigt som Revlons
                  hårvårdsprodukter lanseras i Danmark.
     
     
                  Välkommet gensvar på MedicPens nya produktgeneration
                  » MedicPen har fått en första order om hundra enheter på sin
                  nya produkt Medimi. Beställaren har valt ut produkten för
                  samtliga sina läkemedelsprogram. Det innebär att ordern kommer
                  att utvecklas till betydligt fler enheter, säger MedicPens vd
                  Cristian Hallin till beQuoted.
     
     
                  Fundiors bud möter motstånd från ICTs aktieägare
                  » Fundior har lämnat ett bud på aktierna i ICT Fastigheter.
                  Repliken kom omedelbart. Ägare med 39,5 procent av rösterna
                  och kapitalet i ICT meddelade att de tänker nobba budet.
                  beQuoted har talat med Fundiors vd Reijo Kirstua och ICTs vd
                  Jan Wilhelmsson.

     
     
                  I detta nummer
                  Empire
                  Fundior
                  MedicPen
                  
              
           
            Trimmat Empire rustat för 2010
            - Satsar stort på det egna varumärket C3
   
            Med ett grepp om marginalerna, en trimmad organisation och ett
            nedskalat sortiment blickar Empire framåt. Nu görs en storsatsning
            på det egna varumärket C3 samtidigt som Revlons hårvårdsprodukter
            lanseras i Danmark.

            En trimmad organisation
            Dagens Empire är en trimmad organisation. Efter förlustkvartalen
            under 2008 och 2009 har personalstyrkan reducerats, liksom
            sortimentet. Flera varumärken och olönsamma produkter har rensats ut.

            Sett tillbaka ett år har kostnadsmassan reducerats rejält. Bolaget
            har arbetat ned varulagervärdet med ungefär hälften. Det tidigare
            problemet med inkuranta smaker uppges vara löst. Vid årsskiftet
            uppgick värdet på varulagret till 55 miljoner kronor.

            - Nu börjar vi fokusera lite mer aggressivt ut på marknaden med alla
            våra dotterbolag på bred front. Vi har en stabil grundbas att stå
            på, säger Empires vd Per Björkman till beQuoted.

            Närmast gäller det Revlons hårvårdsprodukter i Danmark, samtidigt
            som en storsatsning görs på det egna varumärket C3:

            - Vi har bytt brand image på C3 och utökat sortimentet med flera nya
            produkter. Varumärket har mottagits väl på våra nordiska marknader,
            säger vd Per Björkman.

            Söker innovativa varumärken
            I dagsläget står Empire på tre ben, dryckesmaskinerna med
            framförallt SodaStream, hårvårdsprodukter med Babyliss och Revlon,
            samt det egna varumärket C3. Några ytterligare utrensningar från
            nuvarande sortiment är enligt Per Björkman inte aktuella:

            - Nej, det tror jag inte just nu. Men däremot att hitta nya,
            innovativa varumärken.

            Per Björkman beskriver arbetet med att lokalisera för bolaget
            attraktiva varumärken som krävande.

            - De varumärken vi erbjuds handlar ofta om varumärken som har haft
            problem, som måste hitta nya sätt att få igång sig själva. Hellre än
            att problemet hamnar hos oss köper jag loss ett bra varumärke eller
            en bra agentur, säger han.

            Flera nyheter inom SodaStream-konceptet
            Empire kommer att lansera flera nya SodaStream-maskiner under året.
            Bland nyheterna finns Fizz, med en digital mätanordning som visar
            hur mycket kolsyra som finns kvar i cylindern.

            Samtidigt har smaksortimentet utökats med vad Per Björkman beskriver
            som vuxna smaker, kallade Clear. Och med nästan en miljon sålda
            SodaStream-maskiner i Sverige har försäljningen av smaker kommit att
            växa över Empires förväntan:

            - Vi fick nyligen uppgifter på att våra SodaStream-smaker ligger på
            tredje plats efter BOB och Fun Light i Sverige vad gäller
            försäljning av safter och koncentrat, fortsätter Per Björkman.

            Miljö- och tidsvinster med ny gaspåfyllningsfabrik
            I veckan inviger Empire en ny gaspåfyllningsfabrik för de
            kolsyrecylindrar som används i SodaStream-maskinerna. Fabriken drivs
            av Soda-Club och ligger vägg i vägg med Empires lagerlokal i
            Löddeköpinge.

            - Vi spar transsporttid på cylindrarna, ökar nyttjandegraden av dem
            och spar också på miljön, säger Per Björkman och utvecklar:

            - I dagsläget kör vi två lastbilar i veckan fulla med tomma
            cylindrar. Påfyllning sker utanför Frankfurt. Med alla transporter
            handlar det om 10 dagars ledtid när cylindrarna är borta. Nu kommer
            vi att kunna rulla en pall 20 meter, börja påfyllningen och få
            tillbaka cylindern samma dag.

            Ser positivt på 2010
            Under fjolåret backade Empires försäljning 13 procent till 361
            miljoner kronor. Rörelseförlusten blev -18 miljoner kronor och
            resultatet per aktie -1,82 kronor (0,36).

            Utvecklingen var svag inom samtliga produktområden utom Babyliss
            hårvårdprodukter, där en negativ trend bröts och bolaget ökade sina
            marknadsandelar. Hårvårdsprodukterna stod för nästan en femtedel av
            fjolårsförsäljningen.

            Efter fyra förlustkvartal i rad kom så en vändning under sista
            kvartalet 2009. Försäljningen fortsatte även då att vika men
            resultatet vände upp och landade på 6,7 miljoner kronor (-6,5).
            
            Resultatförbättringen hänförs till att personalneddragningarna fått
            effekt och att finansnettot påverkats positivt av en värdeförändring
            av valutaterminerna och en lägre skuldbörda. Drygt 19 miljoner
            kronor av de medel som frigjordes under arbetet med att minska
            varulagret har använts till amorteringar.

            Per Björkman talar om en turnaround och menar att bolaget nu inte
            bara lyckats få ned kostnaderna men att man också fått kontroll på
            dem. Samtidigt säger han att marginalerna kommer att stärkas
            ytterligare, i takt med att kronförstärkningen och prishöjningarna
            slår igenom.

            - Vårt fokus är på marginalerna och lönsamheten. Det tar lite tid
            innan våra prishöjningar slår igenom men under innevarande kvartal
            kommer vi att få en effekt av kronförstärkningen.

            Samtidigt kan bolaget få lite draghjälp av konjunkturen. HUI har
            rapporterat en svagt positiv försäljningsutveckling i
            sällanköpsvaruhandeln under årets första månader.

            - Summan är att jag ser positivt på 2010. Men man bör beakta att vår
            omsättning är cyklisk där det första kvartalet är det klart sämsta,
            såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt, avslutar han.

            Rapporten för första kvartalet 2010 väntas imorgon, den 6 maj.

            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
   
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Per Björkman
                  VD Empire
                   
                  - Vårt fokus är på marginalerna och lönsamheten. Det tar lite
                  tid innan våra prishöjningar slår igenom men under innevarande
                  kvartal kommer vi att få en effekt av kronförstärkningen.
           
                  SodaStream Fizz är en nykomling i Empires sortiment. Maskinen
                  håller reda på och visar återstående mängd kolsyra i
                  kolsyrecylindern.
                  
                  C3 är Empires eget varumärke.
           
                  - Vi har bytt brand image på C3 och utökat sortimentet med
                  flera nya produkter. 
                  
                  Hårvårdsprodukternas andel av Empires försäljning växte till
                  nästan 20 procent under fjolåret.
                  
                  Empire har agenturen för Revlon i Danmark.
      
                  Nästa händelse
                  2010-05-06
                  Delårsrapport Q1 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              

            Välkommet gensvar på MedicPens nya produktgeneration
            - Viktiga produktförbättringar bakom intresset, enligt bolaget
   
            MedicPen har fått en första order om hundra enheter på sin nya
            produkt Medimi. Beställaren har valt ut produkten för samtliga sina
            läkemedelsprogram. Det innebär att ordern kommer att utvecklas till
            betydligt fler enheter, säger MedicPens vd Cristian Hallin till
            beQuoted.

            Viktigt gensvar
            Nyligen meddelades att MedicPen tecknat ett avtal med amerikanska
            Healthprize om leveranser av bolagets nya produkt Medimi. Avtalet
            ger inte Healthprize någon exklusivitet på Medimi. MedicPen för
            samtal med andra nordamerikanska återförsäljare.

            Vd Cristian Hallin är mycket nöjd med utvecklingen:

            - Om man jämför med hur mycket resurser vi lade ner på den förra
            produkten, utan att lyckas generera någon större omsättning, måste
            jag säga att försäljningen går fantastiskt bra nu, säger han och
            pekar på vad han menar är tre bakomliggande drivkrafter:

            - Dels ser vi att konjunkturen vänt lite grann, dels att marknaden
            för produkter inom telemedicin (vård på distans) ökar
            explosionsartat över hela världen. Vår produkt passar perfekt in i
            det här segmentet, säger han och fortsätter:

            - Viktigast är nog ändå att vår nya produkt har mer datorkraft. Det
            gör den mer flexibel och lämpad att existera i telemedicinska
            vårdssystem. Detta har gett oss en och kanske två affärsmöjligheter
            till, fortsätter han och utvecklar:

            - Dels har vi det vi kallar värdehöjande återförsäljning. När vi
            stoppar in vår produkt i ett sådant här system, så ökar värdet på
            både vår produkt och värdet på vårdgivarens system. Sedan har vi den
            rena oem-försäljningen.

            Flera nyheter i produkten
            Medimi är i likhet med föregångare MedicPen Classic en så kallad
            automatiserad tablettdispenser som håller reda på tid, mängd och typ
            av medicin patienten ska ta.

            - Bortsett från utseendet har Medimi tre nya finesser som innebär
            riktigt stora skillnader jämfört med föregångaren. Den hanterar
            flera olika mediciner och datorkraften och anslutningsmöjligheterna
            har förbättrats, säger Cristian Hallin och fortsätter:

            - En annan viktig nyhet är tablettmagasinet. Det är en extern enhet.
            Man kan ladda upp till 50 stycken sådana här för en patient. Det
            blir då väldigt enkelt för patienten att sköta sin medicinering men
            den utgör också ett väldigt bra mätverktyg för kliniska prövningar.

            Redo för serietillverkning
            I det avtal med Healthprize som kommunicerats fakturerar MedicPen
            för utvecklings- och anpassningskostnader av produkten. Men Cristian
            Hallin säger att det inte kommer att komma större
            utvecklingskostnader för Medimi framöver:

            - Konstruktionsmässigt är den helt färdig. Ytterligare
            utvecklingskostnader kan komma men inte i någon större utsträckning.
            Sedan pressreleasen har vi levererat tre produkter till Healthprize
            som de har testat. Produkterna har motsvarat alla deras
            förväntningar.

            Cristian Hallin berättar att serietillverkningen startar i juni och
            att det kommer att tillkomma merkostnader i samband med olika tester
            och utvärderingar av produkten.

            Lärt sig av problemen med MedicPen Classic
            Samtidigt säger han att bolaget lärt sig av de misstag som gjordes
            vid framtagningen och lanseringen av den första generationen
            tablettdoserare, MedicPen Classic.

            - Den blev inte alls den framgång som vi hade prognoser på. När vi
            därtill fick några bakslag inom tillverkningen fattade vi helt
            enkelt beslutet att ersätta den med en ny produktgenerationen,
            berättar han.

            - Den ursprungliga tanken var att entablettsdoseraren skulle följas
            upp med en fem- och en tiotablettsdoserare. Under arbetet med de
            modellerna gjorde vi ett antal användarstudier. Resultaten landade i
            en ny produktspecifikation som senare blev Medimi.

            - Vi har flyttat hela utvecklings- och tillverkningsprocessen
            närmare oss. Det mesta görs i Sverige idag, för att vara snabbare
            och för att vi ska kunna hålla bättre koll på kvaliteten.
            Tillverkningskostnaden har stigit något till följd av det,
            fortsätter han.

            Medel för året ut
            I början av april erhöll MedicPen ett nytt lån från Almi om 2
            miljoner kronor. Trycket på bolagets kassa lättar därmed något, i
            väntan på att försäljningsintäkterna börjar ticka in. Men bolagets
            finansiella situation är alltjämt pressad.

            - Vår plan ger att vi har kapital för mellan sex månader och året
            ut. Då tar planen inte hänsyn till den likviditetsförstärkning som
            försäljningen innebär. Vi vet redan att vi kommer att sälja ganska
            bra under sexmånadersperioden, avslutar Cristian Hallin.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Cristian Hallin
                  VD MedicPen
                  
                  - Sedan ordern presenterades har vi levererat tre produkter
                  till Healthprize som de har testat. Produkterna har motsvarat
                  alla deras förväntningar..
                  
                  MedicPen Medimi är uppföljaren till bolagets tidigare MedicPen
                  Classic. Medimi hanterar flera tablettsorter parallellt och
                  har mer datorkraft än sin föregångare.
                  
                  MedicPen Medimis tablettmagasin håller reda på upp till 60
                  stycken tabletter och 4 olika sorter. 
       
                  Nästa händelse
                  2010-05-19
                  Delårsrapport Q1 2010
                  
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              

            Fundiors bud möter motstånd från ICTs aktieägare
            - Budet kom som en blixt från klar himmel, uppger ICTs vd

            Fundior har lämnat ett bud på aktierna i ICT Fastigheter. Repliken
            kom omedelbart. Ägare med 39,5 procent av rösterna och kapitalet i
            ICT meddelade att de tänker nobba budet. beQuoted har talat med
            Fundiors vd Reijo Kirstua och ICTs vd Jan Wilhelmsson.

            Budpremie på 21 procent
            Fundior har lämnat ett offentligt bud till ICTs aktieägare. För
            varje 2 aktier erbjuds 11 nyemitterade Fundior-aktier. Sett till
            slutkurserna den 14 april, dagen innan budet offentliggjordes,
            innebär erbjudandet en budpremie om drygt 20 procent.

            Budet är villkorat av en acceptgrad som ger Fundior mer än 30
            procent av aktierna i ICT. Samtidigt framgår av erbjudandet att
            Fundior avser att avlista ICT från AktieTorget i det fall att mer än
            50 procent av aktierna förvärvas.

            Om budet skulle accepteras till fullo kommer ICTs aktieägare att ha
            49 procent av aktier och röster i det framtida, sammanslagna
            företaget. Fundior, som själv är storägare i ICT med 20 procent av
            aktierna, menar att budet är en reaktion på den svaga
            kursutvecklingen i ICTs aktie.

            Lönsam fastighetsförvaltare med svag kursutveckling
            ICT har ett fastighetsbestånd med tonvikt på bostadsfastigheter. Det
            handlar om 39 fastigheter i Örebro- och Lindesbergstrakten. Det
            bokförda värdet på fastigheterna uppgår till 180 miljoner kronor.

            Företaget bildades 2006 och har varit lönsamt sedan 2007. Under
            förra året uppgick hyresintäkterna till 23 miljoner kronor.
            Årsresultatet efter finansnetto landade på 2,6 miljoner kronor.
            Vinsten blev 4 öre per aktie.

            Enligt bokslutskommunikén för 2009 låg substansvärdet på ICTs
            fastigheter på 80 öre per aktie, samtidigt som aktien har pendlat
            runt 60 öre under våren.

            Fundiors vd ser utvecklingspotential i ICT
            - ICT behöver en ledning som är mer aktiv i verksamheten och som
            driver på tillväxten. Företaget måste växa, säger Fundiors vd Reijo
            Kirstua till beQuoted.

            Enligt budet ska han ta vd-posten i det sammanslagna företaget och
            ICTs vd posten som vice vd.

            - Som storägare i ICT anser vi att något måste hända och därför går
            vi ut med det här erbjudandet. Vi vill hitta en framtida situation
            där ICT kan växa med lönsamhet och vi tror att aktieägarvärdet kan
            öka i takt med att företaget utvecklas, fortsätter han.

            Tror på en annan finansiell modell
            Reijo Kirstua säger att Fundior har ett finansiellt kontaktnät som
            är värdefullt för ICT. Han menar att det kan utgöra en betydligt
            bättre finansieringsmodell än den kombination av nyemitterade aktier
            och banklån som ICT hittills använt sig av.

            - ICT befinner sig i en marknad där finansieringen är ett stort
            bekymmer i nuvarande marknadsläge. Vi tror att om vi kombinerar
            Fundiors finansiella resurser med ICTs kunskaper om
            fastighetsförvaltning så kommer det att gynna båda parter.

            Trög ägarlägenhetsmarknad bromsar Fundiors affär
            Fundior har en brokig historia. Företaget bildades 2005 med
            affärsidén att tillhandahålla spar- och investeringstjänster.
            Listning på AktieTorget följde 2007. Mot slutet av 2008 tvingades
            företaget till en företagsrekonstruktion som pågick större delen av
            2009.

            I samband med rekonstruktionen ändrade bolaget inriktning till att
            bli en aktör på fastighetsmarknaden. Genom en apportemission tillkom
            då bolagets aktiepost i ICT. Det nya Fundior ska bygga en affär
            kring så kallade ägarlägenheter, en ny upplåtelseform i Sverige
            sedan 2009.

            Tidigare i år genomfördes en nyemission om 6,5 miljoner kronor.
            Intresset var ljumt, aktier för 2,8 miljoner kronor tecknades. Kort
            därefter genomfördes en riktad emission som säkrade återstoden av
            det ursprungliga emissionsbeloppet.

            Men ägarlägenhetsaffären står och stampar. Reijo Kirstua menar att
            det beror på att svenska banker ännu inte har några
            finansieringsmodeller för den nya upplåtelseformen.

            På några års sikt vill bolaget ha ett bestånd på ett par tusen
            ägarlägenheter, en expansion som ska finansieras genom den
            inlåningsverksamhet bolaget planerar för.

            Som en blixt från klar himmel
            ICTs nuvarande vd Jan Wilhelmsson har varit med i bolaget sedan
            starten, men tillträdde vd-posten först i slutet av 2008. Med sina
            23,9 procent av röster och kapital är han den enskilt störste ägaren
            i ICT. Han är mycket förvånad över Fundiors bud:

            - Det kom som en blixt från klar himmel, säger han till beQuoted men
            vill inte ge några ytterligare kommentarer kring budet eller den
            replik på budet som ICT publicerade samma dag som budet
            offentliggjordes.

            Enligt ICTs styrelse har aktieägare som kontrollerar 39,5 procent av
            aktiekapitalet meddelat att de inte kommer att acceptera budet. ICT
            meddelar att bolaget kommer att offentliggöra sin uppfattning om
            budet skriftligen, efter att erbjudandehandlingen släppts.

            Enligt Fundiors tidsplan väntas erbjudandehandlingen den 25 maj. Vid
            månadsskiftet maj - juni kan vi således få ICTs styrelses syn på
            budet och också besked om hur man tänker tillvarata aktieägarnas
            intressen.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        AktieTorget
                        
                        Reijo Kirstua
                        VD Fundior
                        
                        Fundior har lämnat ett offentligt bud på aktierna i ICT
                        Fastigheter.
                        
                        Jan Wilhelmsson
                        VD ICT Fastigheter
                        
                        Ägare med 39,5 procent av rösterna och kapitalet i ICT
                        har meddelat att de tackar nej till Fundiors erbjudande.
            
                        ICT Fastigheter har ett fastighetsbestånd med tonvikt på
                        bostadsfastigheter.
                        
                        Merparten av ICTs 39 fastigheter finns i Örebro- och
                        Lindesbergstrakten.
                        
                        Nästa händelse
                        Uppköpserbjudande
                        Acceptperiod
                        2 jun - 23 jun 2010
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90 begin_of_the_skype_highlighting             
                  08-692 21 90      end_of_the_skype_highlighting
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett detaljhandelsföretag med kända varumärken inom hem- och hushållsprodukter. Det andra är ett medicintekniskt bolag som är i färd med att lansera en ny produktgeneration. Det tredje är ett fastighetsföretag som lagt ett fientligt bud på ett fastighetsbolag på AktieTorget. I dagens nummer kan Du läsa om Empire, MedicPen och Fundior.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Confidence kopplar upp GöteborgsPasset

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2010 15:48 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 9 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-09/bbb-2010-09.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  en integratör av nätverksbaserade säkerhetssystem. Det andra
                  är en researrangör som erbjuder olika typer av specialresor.
                  Det tredje är en offensiv tele- och bredbandsoperatör.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Confidence, Unlimited Travel
                  Group och AllTele.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     
     
                  Confidence kopplar upp GöteborgsPasset
                  » Confidence tecknar avtal med Göteborg & Co om entrésystemet
                  Entry Event för samtliga anläggningar som täcks av
                  GöteborgsPasset. beQuoted har talat med Confidence vd Fredrik
                  Hiort af Ornäs som menar att företaget är redo att ta
                  entrésystemet till vilken anläggning som helst.
     
     
                  Unlimited Travel Group välpositionerat när marknaden vänder
                  » Efter några skakiga år för resebranschen tog privatresandet
                  fart under slutet av 2009. Unlimited Travel Group (UTG) kände
                  tidigt av vändningen. Börsveckan gillar bolagets affärsidé och
                  menar att vinsten kan ticka iväg i takt med branschens
                  återhämtning.
     
     
                  AllTele lägger ett händelserikt år bakom sig
                  » AllTele hade ett händelserikt 2009. Närmare 30.000 kunder
                  förvärvades under året, bolagets tjänsteutbud växte och aktien
                  flyttade till Stockholmsbörsen. Bokslutskommunikén för 2009
                  bekräftade att bolaget stärkt sin position på
                  operatörsmarknaden.

     
                  I detta nummer
                  AllTele
                  Confidence
                  Unlimited Travel Group
                  
              

            Confidence kopplar upp GöteborgsPasset
            - Vi är redo att ta Entry Event till vilken anläggning som helst,
            säger vd Fredrik Hiort af Ornäs
   
            Confidence tecknar avtal med Göteborg & Co om entrésystemet Entry
            Event för samtliga anläggningar som täcks av GöteborgsPasset.
            beQuoted har talat med Confidence vd Fredrik Hiort af Ornäs som
            menar att företaget är redo att ta entrésystemet till vilken
            anläggning som helst.

            Knyter ihop Göteborgs attraktioner
            Avtalet med Göteborg & Co som kommunicerats innebär att Confidence
            Entry Event blir entrélösning för GöteborgsPasset vid samtliga
            anläggningar som omfattas av kortet. I praktiken handlar det om fler
            än 25 stycken.

            Entry Event används redan idag vid flera av dessa, däribland
            Maritiman och Universeum. Genom den här utbyggnaden förbättras
            möjligheterna att kartlägga besökarnas val av evenemang, något
            Confidence menar underlättar marknadsföring och målgruppsanpassade
            erbjudanden.

            Vd Fredrik Hiort af Ornäs vill inte uppge något ordervärde på
            affären men säger till beQuoted att Entry Event är en viktig
            dörröppnare till Confidence andra affärsområden brand och säkerhet.
            Systemet har successivt fått en alltmer framträdande roll i bolagets
            verksamhet:

            - Entry Event är numera en betydande del av vår verksamhet och
            tillsammans med säkerhetslösningarna vårt främsta tillväxtområde.

            Viktig bekräftelse
            De anläggningar som tidigare installerat Entry Event har legat på
            årliga besökarantal mellan 200.000 och 500.000 stycken. Liseberg,
            Botaniska trädgården och Universeum, vilka samtliga omfattas av
            GöteborgsPasset, hade tillsammans 3,5 miljoner besökare under 2009.

            Fredrik Hiort af Ornäs menar att ordern till Göteborg & Co är en
            bekräftelse på systemets framgång i bolagets målsättning att ta
            Entry Event till större sammanhang.

            - Vi är nu redo att ta Entry Event till vilken anläggning som helst.
            Storleken spelar ingen roll, säger han.

            Från paketlösning till flexibelt modulsystem
            Entry Event är i grunden ett IP-baserat kassa- och biljettsystem som
            Confidence förvärvade i januari 2006. Då såldes systemet
            huvudsakligen till mindre idrottsanläggningar. Genombrottet på
            större anläggningar kom i februari 2008 när Stockholms Stadshus
            köpte systemet.

            Därefter har en rad större och mindre anläggningar investerat i
            systemet, däribland Astrid Lindgrens Värld, Skånes Djurpark. Under
            första kvartalet i år har Leksands sommarland och den småländska
            vilda västern-staden High Chaparral valt lösningen.

            Entry Event är modulbaserat, körs på vanlig PC-hårdvara och
            innehåller en mjukvara som ger anläggningen tillgång till bland
            annat besöks- och försäljningsstatistik och olika typer av register.

            Systemets påbyggnadsmoduler täcker in en bred flora av
            funktionalitet. Kunderna kan köpa in sig i systemet på en låg nivå
            för att sedan bygga ut sina system modulvis, en nödvändig anpassning
            till de senaste två årens svaga marknad.

            Informationschef Mats Wahlgren menar att arbetet med kunderna varit
            värdefullt för utvecklingen av Entry Event och nämner framförallt
            webbshopsmodulen som ger kunden möjlighet till biljettbokning och
            försäljning på internet.

            - I dagsläget är webbshopsmodulen den mest populära modifieringen i
            systemet, vilket antagligen beror på att vår internetlösning är
            betydligt billigare för kunden och ett fullgott alternativ eller
            komplement till andra externa system för biljettförmedling.

            Stålbad gav effekt
            Efter några år av kraftig expansion, högt ställda mål som inte
            infriades och ihållande lönsamhetsproblem, inleddes en städning av
            Confidence i slutet av 2008. Utländska dotterbolag och
            produktområden som inte ansågs utgöra delar av kärnverksamheten har
            sedan dess rensats ut.

            Idag är de anställda 60 stycken, att jämföra med drygt 100 i mitten
            av 2008. Affärsområdena har bantats ned till fyra; event, säkerhet,
            brand och eftermarknad. Åtgärderna har givit avsedd effekt.
            Kostnadsmassan har krympt. Försäljningen per anställd har ökat
            markant.

            Efter ett mycket svagt första halvår 2009 vände bolaget till en
            rörelsevinst om 2,6 miljoner kronor (-4,5) under fjolårets sista
            kvartal. Helårsomsättningen backade 16 procent till 69 miljoner
            kronor. Resultatet för tolvmånadersperioden innebar en förlust om
            -16 miljoner kronor (-45).

            Under december 2009 nyanställde bolaget 8 tekniker för att förstärka
            installationssidan med anledning av en god efterfrågan inom bland
            annat Event. Enligt Mats Wahlgren har den trenden fortsatt in i
            2010. Han menar att bolaget ser en positiv trend i marknaden nu.

            Positiva tecken
            beQuoted ser flera tecken på att bolaget utvecklas i rätt riktning.
            Storstädningen av verksamheten, avgränsningen till den svenska
            marknaden och fokuseringen på ett mindre antal verksamhetsområden
            kommer troligtvis att betala sig, vilket vi såg under sista
            kvartalet 2009.

            Bolaget har emellertid en tung historik, med förluster som urholkat
            bolagets eget kapital. Vid årsskiftet uppgick det till 1 miljon
            kronor, motsvarande en soliditet på 2 procent. Vinterns lyckade
            emissioner röjde emellertid en del av de omedelbara orosmolnen.

            Genom de två emissionerna stärktes bolagets eget kapital med 23
            miljoner kronor. Nettoskulden reducerades till 16 miljoner kronor
            och den tidigare mycket pressade kassan drygades ut med 6 miljoner
            kronor.

            Samtidigt är det tydligt att bolaget nått en acceptans för Entry
            Event-systemet i och med de större kunder bolaget fått den senaste
            tiden. Och det handlar i stor utsträckning om stabila kunder som
            kommuner och andra stora anläggningar.

            Confidence menar att bolaget har kapacitet och kompetens att
            installera systemet i princip vilken anläggningen som helst. Med
            goda kundreferenser borgar det för nya affärer. Intresset för
            teknisk säkerhet blir därtill knappast mindre i framtiden.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
           
                  Marknadsplats
                  NGM

                  Fredrik Hiort af Ornäs
                  VD Confidence

                  - Entry Event är numera en betydande del av vår verksamhet och
                  tillsammans med säkerhetslösningarna vårt främsta
                  tillväxtområde.
                   
                  Efter storstädningen som inleddes i slutet av 2008 har
                  Confidence avgränsat verksamheten till fyra affärsområden:
                  
                   • Entry Event
                   • Säkerhet
                   • Brand
                   • Eftermarknad
                  
                  Mats Wahlgren
                  Informationschef Confidence
                  
                  - Januari är normalt en mycket svag månad för order och
                  fakturering. Men i år började vi ta affärer direkt efter nyår
                  och vi ser en tydlig positiv trend i marknaden nu.
                  
                  Entry Event riktar sig till publika och offentliga
                  anläggningar som nöjesanläggningar, muséer och arenor.
                  
                  Eventsystemet inkluderar kassa-, entré- och biljettsystem,
                  system för säsongs- och personalkort, bokningssystem och
                  biljettautomater.
                  
                  Det modulbaserade systemet kan även utökas med
                  internetbaserade tjänster som exempelvis biljettförsäljning
                  online, med utskrift av biljetten på egen skrivare.

                  Nästa händelse
                  2010-05-13
                  Delårsrapport Q1 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              

            Unlimited Travel Group välpositionerat när marknaden vänder

            Efter några skakiga år för resebranschen tog privatresandet fart
            under slutet av 2009. Unlimited Travel Group (UTG) kände tidigt av
            vändningen. Börsveckan gillar bolagets affärsidé och menar att
            vinsten kan ticka iväg i takt med branschens återhämtning.

            Exotiska destinationer med hög upplevelsefaktor
            Genom att förvärva små och medelstora researrangörer med gedigen
            historik har UTG-koncernen på några år utvecklats till en av de tio,
            kanske fem största researrangörerna i Sverige.

            Koncernens nio dotterbolag är mycket specialiserade. Det handlar om
            exklusiva paket- och temaresor, men även konferens- och affärsresor.
            Tre av dotterbolagen finns inom de senare segmenten.

            UTG menar att specialiserade resor har framtiden för sig. Bolaget
            får här stöd i sina utsikter av bland andra framtidsanalytikerna på
            Kairos Future som i vintras undersökte 11.000 européers önskningar
            och drömmar om resor.

            Fritidsresandet ökar stadigt och kraven på arrangörerna att kunna
            erbjuda exotiska destinationer med hög upplevelsefaktor skruvas hela
            tiden upp.

            Samtidigt talar större pensionsavgångar med personer med god
            disponibel inkomst för de här mer exklusiva arrangemangen. UTGs
            målgrupp och kundbas utgörs till stor del av 40- och 50-talister.

            Skakig resebransch i vändning
            Dagens UTG tog sin nuvarande form under 2007 och 2008 då merparten
            av dotterbolagen förvärvades. Orderingången växte kraftigt fram till
            slutet av 2008 då konjunkturen drog ned hela resebranschen.

            I likhet med branschen i övrigt var 2009 ett lite trist år för UTG.
            Försäljningen backade 17 procent till 322 miljoner kronor (390)
            samtidigt som rörelsevinsten exklusive goodwillposter halverades
            till 7 miljoner kronor.

            UTG signalerade tidigt en ljusning inom privatkundsförsäljningen,
            ett segment där orderingången steg hela 74 procent sista kvartalet
            2009. Trots en fortsatt negativ utveckling inom affärsresorna
            innebar lyftet en 33-procentig försäljningsökning för koncernen. Och
            den positiva trenden har fortsatt in i 2010.

            Återhämtning i branschen borgar för god vinstutveckling
            UTGs tre segment, privat-, konferens- och affärsresor ligger i olika
            faser av konjunkturen. Först att påverkas är privatresorna och sist
            affärsresorna. 2010 kan därmed bli bättre men fortfarande ett
            mellanår för UTG, innan det lossnar för affärsresandet.

            Under sådana förhållanden menar Börsveckan att bolaget bör klara en
            rörelsemarginal på 3 procent. Med en orderingång som i dagsläget
            växer med runt 30 procent bör bolaget nå en omsättning på 380 - 400
            miljoner kronor 2010.

            På de antagandena är en vinst per aktie på 1,40 kronor i år rimlig,
            resonerar tidningen, som ser chans till vinstökningar i takt med att
            efterfrågan på konferens- och affärsresor, med högre marginaler,
            ökar igen.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  First North
                  
                  Johan Schilow
                  VD Unlimited Travel Group
                  
                  I UTGs sortiment av temaresor erbjuds bland annat båtfärd på
                  Mekongfloden, från Laos i norr till Vietnam och Mekongdeltat i
                  söder.
                  
                  Börsveckan menar att UTG kan nå en vinst på 1,40 kronor per
                  aktie i år. Tidningen ser chanserna till vinstökningar de
                  närmsta åren som goda.
                  
                  Nästa händelse
                  2010-05-06
                  Delårsrapport Q1 2010

                  Mer info 
                  Hemsida

              
           
             AllTele lägger ett händelserikt år bakom sig
            - Fortsatta företagsköp har präglat året

            AllTele hade ett händelserikt 2009. Närmare 30.000 kunder
            förvärvades under året, bolagets tjänsteutbud växte och aktien
            flyttade till Stockholmsbörsen. Bokslutskommunikén för 2009
            bekräftade att bolaget stärkt sin position på operatörsmarknaden.

            Fullspäckad agenda under det gånga året
            AllTele levererade ett bokslut i linje med beQuoteds förväntningar.
            Omsättningen på 228 miljoner kronor var något bättre än vi trodde,
            samtidigt som EBITDA-marginalen på 12,6 procent kom in något under
            vår förväntning på 13,5 procent.

            Under årets sista kvartal genomfördes totalt två stora förvärv,
            MegaPhone och Kramnet. Totalt rör det sig om strax under 30.000
            kunder. Enligt våra beräkningar uppgår AllTeles totala kunder efter
            förvärven till 140.000 stycken, vilket kan jämföras med Phoneras
            58.000 och Bahnhofs 65.000 kunder.

            Siffrorna för helåret 2009:

                  • Omsättning: 228,2 Mkr (169,3)
                  • Kassaflöde: 38,1 Mkr (37,5)
                  • Resultat efter finansnetto: 6,4 Mkr (1,9)
                  • Vinst per aktie: 0,59 kr (0,28)

            Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

                  • Omsättning: 62,9 Mkr (57,0)
                  • Kassaflöde: 15,9 Mkr (9,8)
                  • Resultat efter finansnetto: 1,4 Mkr (1,4)
                  • Vinst per aktie: 0,22 kr (0,18)

            Utmaningarna för 2010
            En av utmaningarna för innevarande år blir att integrera de två
            senaste förvärven, Kramnet och MegaPhone. Då AllTele sedan tidigare
            genomfört en hel del förvärv är kunskapen om kundstocksintegrering
            hög inom bolaget. Vi bedömer därför att integreringen kommer gå
            relativt smärtfritt.

            Genom förvärvet av Kramnet fick AllTele tillgång till personal med
            erfarenhet av att sälja och drifta IP-tv, något som AllTele kommer
            att lansera brett under första halvåret 2010.

            Enligt bolagets prognos för 2010 ska EBITDA-marginalen nå 16,7
            procent, ställt mot EBITDA-marginalen för 2009 på 14,1 procent
            exklusive noteringskostnader. För att nå den nivån kommer en ökad
            korsförsäljning behövas och vi väntar oss en fortsatt fokusering på
            korsförsäljning.

            Lanserar en trygghetsförsäkring
            En lite överraskande nyhet i produktutbudet är den nya
            trygghetsförsäkring som AllTele lanserar. Försäkringen går ut på att
            kunderna betalar en försäkringspremie och i gengäld kan få sin
            abonnemangskostnad betald över ett års tid.

            Försäkringen utbetalas maximalt för ett helt sammanhängande år.
            Ersättningen utgår endast om kunden skulle bli arbetslös eller
            sjukskriven. Trygghetsförsäkringen är ett samarbete med SOLID
            Försäkringar, vilka ägs av Resursföretagen, samma ägare som sålde
            MegaPhone till AllTele.

            AllTele har via förvärvet av MegaPhone lyckats knyta kontakter till
            Resursföretagen, och trygghetsförsäkringen är den första rena
            produkten av samarbetet.

            Möjlig internationalisering på sikt
            AllTele verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Bolaget får
            sin största del intäkter från bredbandskunder. Den svenska marknaden
            för bredband domineras av Telia, Telenor, ComHem och Tele2. Övriga
            operatörer, däribland AllTele, har en andel på ungefär 15 procent
            att dela på.

            Då AllTeles främsta tillväxtstrategi är att förvärva, är det på
            denna mindre marknadsdel som de kan aktivt öka sin marknadsandel. I
            och med konsolideringen mellan de mindre aktörerna kommer
            förvärvskandidaterna att minska framöver.

            Det är därför mycket möjligt att AllTele inom några år kommer börja
            titta på förvärv utanför Sverige. Det är inte heller speciellt
            osannolikt att AllTele själv skulle bli uppköpta. 

            Till exempel är Mark Hauschildt den största ägaren i AllTele, med en
            ägarandel på 15,7 procent. Han är även ensamägare och VD i det
            internationella bolaget Universal Telecom.

            Aktien lågt värderad ställt mot prognosen
            AllTeles aktie har haft en bra utveckling sedan noteringen på
            Stockholmsbörsen den 15 juni. Första dagen handlades aktien till 12
            kronor. Idag, drygt 8 månader senare, handlas aktien till över 17
            kronor.

            AllTeles prognos för 2010 skulle innebära en vinst per aktie på runt
            1,80 kronor. Om man som investerare tror att prognosen är hållbar,
            ser aktien inte dyr ut, trots senaste tidens kursuppgång. P/e-talet
            landar då kring 10 för innevarande räkenskapsår.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                        
                        Marknadsplats
                        Stockholmsbörsen
                        
                        Ola Norberg
                        VD AllTele
                         
                        AllTele har förvärvat MegaPhone och Kramnet, med drygt
                        30.000 kunder.
                         
                        Aktien började handlas på Stockholmsbörsen under juni
                        2009.
                         
                        IP-TV kommer att lanseras för AllTeles kunder under
                        första halvåret 2010.
                        
                        En trygghetsförsäkring har lanserats i samarbete med
                        SOLID Försäkringar.
                         
                        Försäkringen ersätter abonnemangskostnader om tecknaren
                        skulle bli sjuk eller arbetslös
                         
                        Remium prognostiserar en omsättning på 301 miljoner
                        kronor och en vinst per aktie på 1,99 kronor för 2010.
                         
                        En officiell prognos för 2010 har offentliggjorts av
                        AllTele.
                         
                        Enligt prognosen ska AllTele omsätta 300 miljoner kronor
                        med ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor.
                        
                        Nästa händelse
                        2010-04-15
                        Årsredovisning 2009
                         
                        Mer info
                        Läs mer på beQuoted
                         
                        Hemsida


             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90             
                  08-692 21 90   
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en integratör av nätverksbaserade säkerhetssystem. Det andra är en researrangör som erbjuder olika typer av specialresor. Det tredje är en offensiv tele- och bredbandsoperatör. I dagens nummer kan Du läsa om Confidence, Unlimited Travel Group och AllTele.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet 2009

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2010 17:43 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 8 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-08/bbb-2010-08.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är
                  en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett
                  prospekteringsföretag som nyligen genomfört sitt första
                  förvärv. Det tredje är ett emissionsaktuellt företag inom
                  hotellbranschen.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, Botnia Exploration
                  och Metromark Hospitality Group.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     

                  Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat
                  sista kvartalet 2009
                  » Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även
                  kundernas förbrukning av el har ökat till följd av vädret.
                  Detta medförde att Elverket hade svårigheter att prissäkra
                  tillkommande volymer i fasta prisavtal till rimlig prisnivå.
                  Det naggade på bolagets resultat sista kvartalet 2009.
                  beQuoted har talat med Elverkets vd Jonas Borgardt.
                 
     
                  Botnia Exploration slutför förvärv
                  » Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska
                  Hansa Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände
                  förvärvet och arbetet med att skaffa miljötillstånd för
                  utbrytning i Vargbäcken kan börja på allvar. beQuoted har
                  talat med vd Bengt Ljung.
     
     
                  Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group
                  » Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum
                  på bästa
                  läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne
                  affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som
                  emissionsaktuella Metromark Hospitality Group nu lanserar i
                  skarp version. beQuoted har pratat med vd Joakim
                  Lundeborg.

                  
                  I detta nummer
                  Botnia Exploration
                  Elverket
                  Metromark Hospitality Group 
     


            Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista
            kvartalet 2009
            - Ökad elkonsumtion tvingade bolaget att köpa tillkommande volymer
            till höga spotpriser
   
            Det kalla vintervädret har fått elpriset att skena. Även kundernas
            förbrukning av el har ökat till följd av vädret. Detta medförde att
            Elverket hade svårigheter att prissäkra tillkommande volymer i fasta
            prisavtal till rimlig prisnivå. Det naggade på bolagets resultat
            sista kvartalet 2009. beQuoted har talat med Elverkets vd Jonas
            Borgardt.

            Volatilt elpris gav lägre resultat under det fjärde kvartalet
            Under fjärde kvartalet i allmänhet och december i synnerhet har
            elpriset varit väldigt volatilt (se beQuoted nyhetsbrev nr 03 2010).

            Senast vi talade med vd Jonas Borgardt menade han att Elverket inte
            borde påverkas i speciellt hög grad av svängningarna i elpriset. Men
            att volymrisken är påtaglig då kunderna med bundna prisavtal i
            princip har fria volymuttag till ett förutbestämt pris.

            Detta får effekt då konsumtionen kraftigt ökar vilket försvårar
            prissäkring till rimlig nivå Rapporten för det fjärde kvartalet 2010
            visar på detta;

            Siffrorna för verksamhetsåret 2009 visade följande:

                  • Omsättning: 369,8 Mkr (358,0)
                  • Rörelsemarginal: 4,6% (2,1)
                  • Resultat efter finansnetto: 18,2 Mkr (7,9)
                  • Vinst per aktie: 2,06 kr (1,05)

            Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

                  • Omsättning: 110,3 Mkr (119,6)
                  • Rörelsemarginal: 1,2% (3,0)
                  • Resultat efter finansnetto: 1,7 Mkr (2,3)
                  • Vinst per aktie: 0,19 kr (0,43)

            Bolaget valde att höja sin utdelning till 1 krona, jämfört med 50
            öre föregående år. Omsättningen för det fjärde kvartalet minskade
            med drygt 7,9 procent och vinsten per aktie halverades.

            För helåret ser jämförelsesiffrorna bättre ut, men man bör ha i
            åtanke att 2008 var ett tufft år för Elverket då prissättningen
            mellan SYS- och STO-priset var stor (se beQuoted nyhetsbrev nr 35
            2008).

            Då verksamhetsåret 2008 var något av ett "mellanår", ligger nu
            Elverket vinstmässigt på ungefär samma nivå som bolaget hade för
            helåret 2007.

            Enligt Jonas Borgardt beror de svagare siffrorna för fjärde
            kvartalet 2009 på att kunder med fastprisavtal förbrukat mer än
            beräknat samtidigt som elpriset nådde historiskt höga nivåer.

            - När det har varit så kallt som det varit i december, så har våra
            kunder förbrukat mer el än vi kunnat prognostisera för prissäkring.
            Det innebar att vi blev tvungna att köpa in extra el till ett
            ofördelaktigt pris som inte har kunnat prissäkras till acceptabel
            nivå, säger Jonas Borgardt.

            Fortsatt tuff elmarknad under inledningen av 2010
            Kylan och elprisvolatiliteten har fortsatt under januari och
            februari. Frågan är om det första kvartalet 2010 kommer vara svagt i
            linje med det fjärde kvartalet 2009:

            - Vi ställer inte ut officiella prognoser för framtiden. Vi jobbar
            kontinuerligt med prissäkring, och vi är nu inne i en period då det
            konsumeras mycket mer el än normalt, säger Jonas Borgardt.

            - Detta beror delvis av den starka kylan samtidigt som priset trycks
            upp på grund av lägre produktionsutbud av billig produktion. Främst
            kärnkraften har varit ur drift till stora delar.

            - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än
            normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och
            volymrisker. Detta kan förbättra resultatet då vi i så fall inte
            behöver köpa in lika mycket el till ofördelaktiga priser, säger
            Jonas Borgardt och fortsätter:

            - Det är också ett problem om vi prissäkrar för mycket el. Skulle
            sedan elpriset och konsumtionen gå ned kan vi tvingas sälja tillbaka
            de finansiella kontrakten till sämre priser. Så det är ett svårt
            läge när både elpris och konsumtion ökar drastiskt som de gjort den
            senaste tiden.

            - De rörliga avtalen utgör inte en lika stor risk för bolaget då
            avtalen följer marknadsprisets utveckling. Den ökade volymen på
            grund av det kyligare väderläget har en motsatt effekt för
            affärssegmentet Elnät vilket innebär en viss stabiliserande inverkan
            på koncernens resultat som helhet, kommenterar Jonas Borgardt.

            Oförändrad kundstock trots offensiv kampanj
            I somras skrev vi om att Elverket startat en offensiv kampanj för
            att öka antalet kunder, framförallt på privatsidan. I
            bokslutskommunikén för 2009 skriver bolaget att kundstocken var i
            princip oförändrad på 42.000 kunder jämfört med året innan.

            - Vi har haft en tillväxt på dryga 15 procent under året men
            utflödet har parallellt varit ungefär lika stort. Tendensen i
            marknaden är en ökad churn-rate generellt. Elkunderna är mer
            illojala nu än tidigare och antalet leverantörsbyten slår nya rekord.

            - Detta är självfallet problematiskt och kostsamt men innebär ju
            också en möjlighet på marknaden för oss. Vi sätter nu till olika
            åtgärder för att minska kundomsättningen, avslutar Jonas Borgardt.

            Osäkert hur 2010 kommer utvecklas
            Det är osäkert hur pass väl Elverket kommer att tackla
            elprisvolatiliteten i år. Under januari och februari har priset
            varit fortsatt högt och svängigt och i stora delar av landet har det
            varit väldigt kallt.

            Om Elverket klarar av att prissäkra i en bra utsträckning under
            första kvartalet 2010 och därmed undvika resultattapp tror vi att
            resultatet för 2010 kommer landa i paritet med resultatet för 2009.

            beQuoted väljer att avvakta med någon precisare prognos tills
            bolagets rapport för det första kvartalet är släppt. Vi tror att vi
            då kommer få en bättre vägledning för hur året som helhet kommer att
            utvecklas.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                   
                  Jonas Borgardt
                  VD Elverket Vallentuna

                  - När det blivit kallt har våra kunder konsumerat mer el, och
                  vi har då blivit tvungna att köpa mer volym till aktuellt högt
                  marknadspris. Vi har även haft svårighet att prissäkra
                  fastprisavtalen till acceptabla nivåer.
                   
                  Elverket delar ut 1 krona jämfört med 50 öre föregående år.
                   
                  Så här har Elverkets kunder valt när de tecknat nytt avtal
                  under januari 2010:

                  (klicka bilden för större bild)
                   
                  Rörligt- och bundet elpris i 1 år står för drygt 80 procent av
                  kundernas nytecknade abonnemang.
                   
                  - Vi ser över möjligheten att prissäkra en något större del än
                  normalt för att skydda oss mot stora prissvängningar och
                  volymrisker.
                   
                  Vattenfall, Fortum och EON står för drygt 90 procent av den
                  svenska elproduktionen.
                   
                  Elverket äger elnätet i Vallentuna kommun.
                  
                  Nästa händelse
                  2010-04-29
                  Delårsrapport Q1 2010
                  
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
           
            Botnia Exploration slutför förvärv
            - Hansa Resources blir storägare
   
            Botnia Exploration slutför förvärvet av det kanadensiska Hansa
            Resources svenska dotterbolag. Bolagsstämman godkände förvärvet och
            arbetet med att skaffa miljötillstånd för utbrytning i Vargbäcken
            kan börja på allvar. beQuoted har talat med vd Bengt Ljung.

            Bolagsstämman enig i beslutet
            Idag har bolagsstämman i Botnia Exploration godkänt förslaget om att
            förvärva det kanadensiska prospekteringsföretaget Hansa Resources
            svenska dotterbolag (se beQuoted nyhetsbrev nr 1 2010).

            Med förvärvet medföljer ett antal prospekteringsprojekt i norra
            Sverige, geografiskt belägna kring den så kallade guldlinjen i
            Västerbotten.

            Det längst framkomna projektet heter Vargbäcken, vilket är ett
            guldfynd beläget cirka 3 mil väster om Malå. Det är dock företagets
            uppfattning att ett flertal av de övriga projekten kan innehålla
            större fyndigheter och därför är även dessa mycket intressanta för
            Botnia Exploration.

            Betalningen av förvärvet sker genom två steg. I det första steget
            ska den kontanta köpeskillingen på 3,5 miljoner kronor betalas och
            drygt 119 miljoner aktier emitteras till Hansa Resources.

            Under förutsättning att Botnia Exploration får miljötillstånd för
            att bryta guld i projektet Vargbäcken, ska en tilläggsköpeskilling
            utbetalas. Tillägget består av ytterligare en betalning på 3,5
            miljoner kronor och 119 miljoner aktier.

            Möte för miljöstånd planerat
            Projektet Vargbäcken har ett bearbetningstillstånd, vilket innebär
            att Botnia Exploration har rätt att förfoga över påvisad och
            avgränsad utvinningsbar mineralfyndighet.

            Det krävs dock även ett miljötillstånd innan brytningen kan
            påbörjas. Detta har Bengt Ljung redan börjat planera inför:

            - Jag har öppnat en diskussion med länsstyrelsen i Umeå, vilket är
            den myndighet som hanterar miljötillståndet. Bengt Ljung fortsätter:

            - Innan vi går in med en ansökan till Länsstyrelsen kommer vi att
            informera och lyssna på alla intressegrupper och kommunansvariga i
            Vindelgransele. Detta möte kommer jag att kalla till nu i helgen och
            förhoppningsvis kan ett möte hållas i mitten av april.

            - Jag vill börja i rätt ände och ha en dialog med bland annat
            markägaren, kommunalråd och samebyar inför beslutet om
            miljötillstånd, säger Bengt Ljung.

            Knyter nyckelkompetens till bolaget
            I samband med förvärvet av Hansa Resources svenska dotterbolag knyts
            personer med kompetens om prospektering till Botnia Resources.

            Hansa Resources ordförande John Nugent har tackat ja till att ta
            plats i Botnias styrelse. Han kommer bli invald till styrelsen vid
            den ordinarie bolagsstämman den 28:e maj.

            - John Nugent har en bakgrund som advokat och finansieringsexpert.
            Han har jobbat som vd för ett flertal företag både i Kanada, Afrika
            och Sverige. I dagsläget är han involverad i ett flertal
            prospekteringsföretag, säger Bengt Ljung och fortsätter:

            - Att få in John Nugent i styrelsen innebär ett flertal tillgångar
            för Botnia Exploration. Han kommer tillföra mycket i framförallt
            finansieringssammanhang. Det blir en viktigt pusselbit i vår
            framtida expansion av Botnia Exploration.

            Botnia Exploration vill även att knyta två rådgivare till bolaget.
            Det handlar om Michael Hudson som är vd för Mawson Resources, vilka
            är delägare i Hansa Resources, samt Mark Saxon som är vd för Tasman
            Metals.

            - Båda har gedigen erfarenhet av metallprospektering. Att ha dem
            båda som rådgivare ger en bra expertis och kunnande att luta sig mot
            vid prospekteringsprojekt. Detta är ett utmärkt komplement till våra
            egna experter med chefsgeologen Göran Petersson i spetsen, säger
            Bengt Ljung.

            - Att en av Sveriges mest kända blockletare Torbjörn Grahn, som är
            en av Botnias huvudägare, nu får en närhet till projekten mer eller
            mindre på hemmaplan gör ju inte saken sämre, säger Bengt ljung

            Potentiella framtida samarbeten
            I samband med dagens förvärv bygger Botnia Exploration ett
            kontaktnät som kan innebära fortsatta förvärv eller samarbeten i
            framtiden. Hansa Resources blir genom förvärvet största ägare i
            Botnia och har därför ekonomiska intressen i bolaget.

            Framöver kommer miljötillståndet för Vargbäcken att vara i fokus för
            Botnia Exploration. Tillståndet är mycket viktigt för att kunna
            bearbeta fyndigheterna.

            En potentiell investerare i Botnia-aktien bör därför hålla koll på
            information kring miljötillståndet. Det finns en möjlig trigger för
            aktien om tillståndet skulle tilldelas bolaget.
   
            PATRIK BLOMSTRÖM
            patrik.blomstrom@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Bengt Ljung
                  VD Botnia Exploration
                   
                  Botnia Exploration bedriver prospektering och har i dagsläget
                  inga planer på gruvdrift eller produktion.
                  
                  Guld från borrhål vid Vargbäcken.
                  
                  Vargbäcken har undersökts enligt NI 43-101 och innehar en
                  bearbetningskoncession fram till 2032.
                  
                  NI 43-101 är ett kanadensiskt regelverk för hur
                  mineralfyndigheter ska redovisas.
                  
                  De projekt Botnia Exploration förvärvar från Hansa Resources
                  ligger samlade i Västerbotten längs den så kallade guldlinjen.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-04-16
                  Årsredovisning 2009

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

              
           
            Intensivt år väntar Metromark Hospitality Group
            - Kapital från garanterad nyemission möjliggör öppnandet av minst
            två hotell under året
   
            Kontorshotell med all tänkbar service, designade hotellrum på bästa
            läge för den budgetmedvetne, lägenhetshotell för den kräsne
            affärsmannen. Det är de tre hotellkoncept som emissionsaktuella
            Metromark Hospitality Group nu lanserar i skarp version. beQuoted
            har pratat med vd Joakim Lundeborg.

            Ser stor marknad för exklusiva lågprishotell
            Det är mer än fem år sedan Joakim Lundeborg och styrelseledamoten
            Fredrik Ivarsson började skissa på ett koncept för "exklusiva
            lågprishotell".

            - När vi började utveckla konceptet såg vi ett tydligt "hål" i
            marknaden. De flesta hotell i budgetsegmentet känns verkligen
            "lågpris". Vi säger att vi omdefinierar begreppet lyx och då menar
            vi att kunden ska betala för precis det den behöver, berättar Joakim
            Lundeborg.

            - Vi kompromissar inte med sovkomfort, läge eller designkvalitet.
            Däremot erbjuder vi exempelvis inga lunchrestauranger eller gym.
            Genom att rationalisera kan vi erbjuda ett lågt pris för en exklusiv
            produkt, fortsätter han.

            Moment Hotel i Malmö snart redo för gäster
            Namnet på konceptet blev Moment Hotels vars första hotell, beläget
            mitt framför Malmös centralstation, snart slår upp portarna. Att
            Joakim Lundeborg är mycket förväntansfull går inte att undgå.

            - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga vision
            och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger han till beQuoted.

            Merparten av investeringen i fastigheten har gjorts av
            fastighetsägaren som dock inte får del av hotellets omsättning eller
            vinst.

            - Fastighetsägaren får förräntning på sina investeringar i form av
            grundhyra samt ett hyrestillägg, men kommer inte att ha del av
            hotellets framtida vinster, berättar Joakim Lundeborg.

            Med små rum och hög automationsgrad hålls de normalt två största
            kostnadsposterna för ett hotellrum, hyran och driftspersonalen,
            nere. Därtill reducerar den modulbaserade lösningen bygg- och
            installationskostnaderna, samtidigt som anpassning till olika
            fastighetstyper förenklas.
            
            Bokning och betalning görs förstås i förväg via internet och
            incheckning sker vid en datorterminal på hotellet. Prissättningen
            kommer vara dynamisk och väntas starta kring 300 kronor för ett
            dubbelrum och nå uppemot 1500 kronor vid hög beläggning.

            Lundivar Hotels öppnar i Milano
            Under 2009 breddades verksamheten genom förvärvet av Lundivar
            Hotels. Även det ett modulbaserat hotellkoncept men där rummen är
            avpassade för långtidsboende.

            - Köpet av Lundivar Hotels gav oss ett färdigutvecklat koncept med
            ritningar och allt annat som tillhör, samt framförallt tillgång till
            etableringen med bygglov i Milano, berättar Joakim Lundeborg.

            Det första Lundivar Hotellet håller på att uppföras i Milano och
            kommer stå klart under året. Därefter står Malmö på tur, men exakt
            när är inte bestämt.

            Park Venue i Stockholm närmast fullbelagt
            Ytterligare ett förvärv gjordes under 2009. Det var det redan
            färdigbyggda kontorshotellet Park Venue i Stockholm som införlivades
            i Metromarkgruppen.

            - Park Venue är idag närmast 100 procent fullbelagt och går runt på
            månadsbasis. Det som kvarstår för att få en god lönsamhet är att öka
            försäljningen av membership (medlemskap utan fast arbetsplats),
            säger Joakim Lundeborg.

            I emissionsprospektet nämns att en diskussion om köpeskillingen av
            Park Venue pågår.

            - Formuleringen är en reservation ifall något uppkommer i vår
            granskning av Park Venues räkenskaper och kan enbart resultera i att
            köpeskillingen blir lägre, försäkrar han.

            Genomför garanterad nyemission
            Med minst två hotelletableringar blir 2010 ett intensivt år för
            Metromark Hospitality Group som, bortsett från det nyligen
            förvärvade Park Venue, tidigare inte haft någon operativ verksamhet.

            För att genomföra planerna behövs kapital, och därför genomförs en
            företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som ska dra in
            drygt 20 miljoner kronor. Pengar som ska gå till rörelsekapital,
            investeringar i Moment och Lundivar Hotels samt till kontantdelen
            för förvärvet av Park Venue.

            Nyligen meddelades att hela emissionen är garanterad, något som är
            mycket positivt då dagens aktiekurs precis över emissionskursen hade
            inneburit en risk att den annars inte fulltecknats. Vilka garanterna
            är har dock ännu inte offentliggjorts.

            Prognostiserar 40 miljoner kronor i årsomsättning
            Med pengarna från emissionen garanterade, samtidigt som Moment Hotel
            i Malmö och Lundivar Hotel i Milano snart står klara, känner
            ledningen sig tillräckligt säkra på framtiden för att kunna ge en
            prognos över omsättning och resultat.

            Vid årets slut förväntas en omsättning på drygt 40 miljoner kronor i
            årstakt med ett resultat före av- och nedskrivningar på mellan 7 och
            8 miljoner kronor.
            
            Ytterligare rum på Moment Hotels i Malmö är planerade som
            tillsammans med den kommande Malmöetableringen av Lundivar Hotels
            snabbt förväntas ta årsomsättningen till 50 miljoner kronor och
            resultatet före av- och nedskrivningar till över 12 miljoner.

            Joakim Lundeborg menar att prognosen är försiktig.

            - Vi har tagit hänsyn till förseningar och räknat med en lägre
            beläggningsgrad än för andra hotell belägna i samma områden, varför
            siffrorna troligtvis blir bättre.

            Teckningstid fram till 29 mars
            Under 2010 kommer alltså Metromarkgruppens samtliga tre
            hotellkoncept realiseras.

            För den som vill vara med på resan kan nyemitterade units, bestående
            av två aktier och en teckningsoption, tecknas för 10 kronor styck
            fram till den 29 mars. Teckningsoptionen ger rätten att inom 3 år
            teckna ytterligare en aktie för 7,50 kronor. 

            När emissionen är avklarad väntas en flytt av aktien till First
            North.

            - Noteringen löper på enligt plan och målsättningen är att bolagets
            aktie skall listas på First North efter att de nya aktierna från
            emissionen bokats in i början av april, avslutar Joakim Lundeborg.

            Invigningen av hotellen i Malmö och Milano tillsammans med flytten
            av aktien till First North borgar för att vi får höra avsevärt mer
            om och från Metromark Hospitality Group den kommande tiden.
   
            JIMMIE LANDERMAN
            jimmie.landerman@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  Nordic MTF
                  
                  Joakim Lundeborg
                  VD Metromark Hospitality Group
           
                  - Det känns oerhört skönt att få förverkliga vår ursprungliga
                  vision och dessutom på Malmös absolut bästa läge, säger Joakim
                  Lundeborg om öppnandet av Moment Hotels i Malmö
           
                  Metromark Hospitality Group driver tre olika hotellkoncept.

                  Moment Hotels - Exklusiva lågprishotell där det första snart
                  öppnar i Malmö

                  Lundivar Hotels - Lägenhetshotell för kräsna affärsmän. Det
                  första slår snart upp portarna i Milano.

                  Park Venue - Kontorshotell med maximal service. Det första är
                  redan i full gång i Stockholm.
                  
                  Moment Hotel Malmö beläget framför centralstationen öppnar
                  under våren.
                  
                  I slutet av 2010 prognostiseras en omsättning om minst 40
                  miljoner kronor i årstakt.

                  Modulbaserade rumsinredningarna möjliggör att hotellet kan
                  inhysas på ett våningsplan i en befintlig byggnad.
                   
                  Nästa händelse
                  Nyemission
                  5 mars - 29 mars 2010

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

                  Fakta om nyemissionen
                  Sista dag för teckning är måndagen den 29 mars
                  
                  Emissionen i korthet:
                    Teckningstid 5 mars - 29 mars
                    Teckningskurs 10 kr per unit. En unit består av 2 aktier och
                    1 teckningsoption. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en
                    ny aktie för 7,50 kr inom 3 år.
                    Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. För
                    varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1
                    teckningsrätt berättigar till teckning av 1 unit.
                    Emissionen uppgår till  22,6 miljoner kronor före
                    emissionskostnader.
                    Vid full teckning kan totalt 4.529.500 nya aktier tillkomma,
                    vilket ger totalt 6.794.250 aktier. De nya aktierna
                    motsvarar cirka 67 procent av företaget.
                    Vid full teckning tillkommer även 2.264.750
                    teckningsoptioner samt ytterligare ett okänt antal som ges
                    som ersättning till garanterna av emissionen.
                    Under mars genomförs även en kvittningsemission relaterad
                    till förvärvet av Park Venue om ytterligare 740.000 aktier
                    till kursen 7,50 kronor, vilket ger totalt 7.534.250 aktier.
                  
                  Ladda hem prospekt
                  
                  Teckningsanmälan utan företrädesrätt

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det andra är ett prospekteringsföretag som nyligen genomfört sitt första förvärv. Det tredje är ett emissionsaktuellt företag inom hotellbranschen. I dagens nummer kan Du läsa om Elverket, Botnia Exploration och Metromark Hospitality Group.

Läs vidare »
Media no image

beQuoted nyhetsbrev: Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2010 17:50 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 7 2010

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-07/bbb-2010-07.htm


                  Hej,
     
                  I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första
                  bedriver klinisk prövningsverksamhet. Det andra är en
                  antenntillverkare som ingått distributionsavtal med en av
                  världens största teleoperatörer. Det tredje utvecklar tjänster
                  och produkter för järnvägssektorn.
                   
                  I dagens nummer kan Du läsa om Vita Nova, C2SAT och Railcare.

                  Trevlig läsning!
                  Thomas Lindgren

     

                  Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden
                  » I höstas såldes Vita Novas utvecklingsprojekt ut till
                  aktieägarna. Kvar är den kliniska prövningsverksamheten (CRO)
                  inom A+ Science. Med ny ledning, en mer renodlad verksamhet
                  och nytt kapital kan Vita Nova blicka framåt. beQuoted har
                  talat med nya vdn Agneta Franksson.
     
     
                  Säljmål i fokus för C2SAT
                  » 2009 innebar stora förändringar för antenntillverkaren
                  C2SAT. Året inleddes med ett ledningsbyte och efterföljande
                  strategiskifte. Fokus lades på försäljning och produkternas
                  paketering. Därtill satsades stora resurser på service- och
                  återförsäljarnätverk, ett arbete som ska bära frukt i år.
     
     
                  Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet 2010
                  » Efterfrågan på Railcares entreprenadtjänster och transporter
                  vek ned under 2009. Vändningen kom när timmertransporterna
                  började rulla igen i slutet av året. Vd Dan Magnusson ser
                  positivt på 2010, men höjer varningsflagg för det första,
                  snöklädda kvartalet i år.

     
                  I detta nummer
                  C2SAT
                  Railcare
                  Vita Nova                  
                  
                  
              
            Vita Nova Ventures flyttar fram positionerna på CRO-marknaden
            - Tillväxten ska komma med ny säljstyrka och ny nordisk allians
   
            I höstas såldes Vita Novas utvecklingsprojekt ut till aktieägarna.
            Kvar är den kliniska prövningsverksamheten (CRO) inom A+ Science.
            Med ny ledning, en mer renodlad verksamhet och nytt kapital kan Vita
            Nova blicka framåt. beQuoted har talat med nya vdn Agneta Franksson.

            Tydligare fokus sedan utförsäljningen
            Under hösten 2009 sålde Vita Nova Ventures ut halva sitt ägande i
            utvecklingsprojekten I-Tech och Vicore Pharma. Anledningarna var
            flera men i botten handlade det om att bolagets CRO-verksamhet
            kommit att finansiera Vita Novas övriga projekt, trots ett eget
            växande kapitalbehov.

            Idag består Vita Nova av CRO-verksamheten A+ Science samt passiva
            innehav i Cellartis och Cellectricon. Därutöver uppgår bolagets
            ägande i de tidigare utvecklingsprojekten, som numera samlats i
            bolaget Mintage Scientific, till cirka 33 procent.

            Samtliga kostnader för utvecklingsprojekten samt huvuddelen av
            koncernkostnaderna ska vara avvecklade. Efter utförsäljningen är
            Vita Novas operativa verksamhet helt fokuserad på CRO-verksamhet.

            CRO-verksamhet
            CRO-verksamheten bedrivs under varumärket A+ Science. Verksamheten
            startades 1997 av forskare vid Sahlgrenska och förvärvades in till
            Vita Novas investmentportfölj 2006. Idag arbetar ca 80 anställda vid
            bolagets fyra kontor i Sverige.

            Bolaget erbjuder klinisk uppdragsforskning åt framförallt
            läkemedelsföretag och medicintekniska företag. A+ Science har
            erfarenhet av samtliga faser inom kliniska studier, med en övervikt
            på fas II / IV-studier. Prekliniska studier utförs inte.

            Vid förvärvstidpunkten omsatte A+ Science ungefär 100 miljoner
            kronor per år, med några procents rörelsemarginal. Då var
            tillväxtutsikterna goda men kort efter kom finanskrisen, samtidigt
            som läkemedelsindustrin var inne i en period av strukturella
            förändringar.

            A+ Science, tyngt av Vita Novas utvecklingsprojekts kapitalbehov,
            blev sittandes med en kapitalstruktur som hindrat A+Science egen
            utveckling. Följden blev en stillastående tillväxt och
            lönsamhetsproblem.

            A+ Science siffror för helåret 2009 i korthet:

                  • Omsättning: 95,2 Mkr (115,1)
                  • Resultat efter finansnetto: -3,4 Mkr (-10,4)
                  • Vinstmarginal: -3,5% (-9,0)

            Moderbolagets siffror för helåret 2009 i sammandrag:

                  • Omsättning: 97,1 Mkr (117,5)
                  • Resultat efter finansnetto: -10,4 Mkr (-22,0)
                  • Vinst per aktie: -0,93 Kr (-1,97)

            Moderbolagets svaga resultat hänförs bland annat till försäljningen
            av utvecklingsprojekten där moderbolaget gjorde en reaförlust på 5
            miljoner kronor.

            Nytt kapital ska ge nystart
            Efter utförsäljningen av utvecklingsprojekten har Vita Nova
            genomfört en fulltecknad nyemission om 9 miljoner kronor. Enligt vd
            Agneta Franksson kommer tillskottet ge bolaget en bättre
            kapitalstruktur, öka marknadens förtroende för bolaget och därmed
            bolagets chanser till att erhålla flera projekt.

            En del av kapitaltillskottet ska användas till att stärka bolagets
            managementkapacitet. Anledningen är att CRO-bolagen måste följa med
            kunskapsmässigt när de regulatoriska kraven på kunderna skruvas upp.
            Något som skett de senaste åren.

            Flyttar fram positionerna
            Den kanske mest betydelsefulla utvecklingen som kapitaltillskottet
            möjliggör är emellertid att arbetet med att bygga upp en dedikerad
            säljstyrka, som inleddes under 2009, kan fortsätta.

            Enligt Agneta Franksson är införsäljning en långsam process i
            CRO-branschen. En förklaring till detta är att leverantören inte kan
            skapa behoven, en annan att försäljningen ofta handlar om att bygga
            relationer, vilket tar tid. Branschen har levt på inkommande
            förfrågningar under många år. Ingen aktiv införsäljning har skett.
            Så inte heller hos A+ Science.

            Mot den bakgrunden konstaterar Agneta Franksson att försäljning är
            en svag del av CRO-branschens företagskultur. Därför menar hon att
            en professionell försäljningsstyrka skulle ge uttalade
            konkurrensfördelar för A+ Science.

            Marknad i positiv trend
            Tidpunkten för bolagets försäljningssatsning är enligt Agneta
            Franksson god. I ett historiskt perspektiv har marknaden för
            kliniska prövningar stagnerat, men växer just nu.

            Läkemedelskonsumtionen ökar generellt, samtidigt som
            läkemedelsbolagen fått allt svårare att ersätta tidigare
            blockbusters med nya. Utvecklingen har drivit på en konsolidering
            bland läkemedelsföretagen.

            När de stora läkemedelsbolagen rationaliserar, väljer de oftast att
            arbeta med stora, multinationella CRO-bolag. För att möta den här
            utvecklingen och samtidigt bredda det potentiella patientunderlaget
            har A+ Science bildat en allians med nordiska partners.

            Gruppen finns representerad i 17 universitetsstäder med ett
            befolkningsunderlag på 35 miljoner människor. Tillsammans med
            managementförstärkningar och en säljsatsning är siktet är inställt
            på att få fler stora och medelstora studier till Norden.

            - Vi ska ta tillvara möjligheterna i marknaden och hitta tillbaka
            till den historiska lönsamheten, avslutar Agneta Franksson.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Agneta Franksson
                  VD Vita Nova Ventures
                  
                  A+ Science-gruppen har tre affärsområden:

                   • Outsourcing (uthyrning av personal)
                   • City Site (uthyrning av forskningssjuksköterskor)
                   • Clinical Operations som är det största affärsområdet.
                   
                  A+ Science har erfarenhet av samtliga faser inom kliniska
                  studier, med en övervikt på fas II / IV-studier.
                   
                  Bolagets terapeutiska erfarenhet täcker bland annat diagnoser
                  som hjärta, lungor och cancer.
                   
                  20 procent av alla kliniska studier i branschen avbryts av
                  något skäl.
                   
                  Studiernas pris baseras på omfattningen av de tjänster som ska
                  levereras i studien.
                   
                  Patientrekryteringen är ofta studiernas akilleshäl. A+ Science
                  har professionella metoder för att minimera de
                  rekryteringsrisker som finns i branschen.
                   
                  Läkemedels-
                  utvecklingens faser
                   
                  Fas I: Studie på i regel friska personer för att se hur medlet
                  tas upp och bryts ner i kroppen samt vilka biverkningar som
                  uppkommer.
                   
                  Fas II: Studie för att mäta effekt, bestämma optimal dos samt
                  kontrollera säkerheten (biverkningar).
                   
                  Fas III: Stora studier där medlet ytterligare utvärderas och
                  jämförs med andra preparat (om sådana finns) eller placebo.
                   
                  Fas IV: Vid behov efter marknadsgodkännande för att verifiera
                  säkerheten eller viss effekt av medlet. 
                   
                  Nästa händelse
                  2010-04-29
                  Delårsrapport Q1 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
           
            Säljmål i fokus för C2SAT
            - Nu ska arbetet med service- och återförsäljarnätverket ge resultat
   
            2009 innebar stora förändringar för antenntillverkaren C2SAT. Året
            inleddes med ett ledningsbyte och efterföljande strategiskifte.
            Fokus lades på försäljning och produkternas paketering. Därtill
            satsades stora resurser på service- och återförsäljarnätverk, ett
            arbete som ska bära frukt i år.

            Förändringsarbetet har gett resultat
            beQuoted närvarade vid Financial Hearings småbolagsdag då C2SATs vd
            Fredrik Nygren presenterade bolagets verksamhet, händelserna det
            gångna året och bolagets målsättningar för 2010.

            - Vi, inleder Fredrik Nygren syftades på den nya ledningsgrupp som
            tillsattes i början av 2009, började med en ordentlig analys av
            verksamheten. Den har inneburit att vi har omorganiserat oss och
            omdefinierat vem som är slutkunden. Det har snabbt givit resultat.

            Bolagets antennleveranser ökade under 2009 till 17 stycken, jämfört
            med 8 stycken året innan. Ett flertal distributionsavtal slöts,
            bland annat med Orange Business Services, en av världens största
            leverantörer av telekommunikationstjänster till multinationella
            företag.

            Det avtalet har resulterat i en första order på 8 Ku-bandsantenner.
            Men det som är intressant på sikt är att Orange har valt C2SAT som
            partner till sitt affärsområde för maritima kommunikationslösningar.

            Orange har en uttalad ambition att vara bland de största på
            världsmarknaden för maritima kommunikationstjänster, en marknad som
            Fredrik Nygren uppskattar till 2.500 - 3.000 antenner per år.

            Kvalitetssäkringen gav tillväxtmålet en törn
            Parallellt med de organisatoriska förändringar som den nya styrelsen
            initierade i början av 2009, formulerades och kommunicerades även
            nya mål för verksamheten.

            Hit hör ett tillväxtmål om en försäljningsökning på 50 procent per
            kvartal fram till årsskiftet 2010 / 2011, liksom ett mål om att nå
            positivt kassaflöde i år.

            Bolaget höll sitt tillväxtmål de tre första kvartalen 2009. Under
            fjärde kvartalet kom emellertid det resurskrävande kvalitetsarbetet
            med produkterna att slå igenom på försäljningen (se beQuoted
            nyhetsbrev nr 2 2010).

            Fredrik Nygren understryker att det fjärde kvartalets svagare
            omsättning delvis förklaras av förskjutningar av order in i första
            kvartalet 2010.

            - Försäljningen under första kvartalet i år överstiger vår totala
            försäljning under 2009.

            Siffrorna för fjärde kvartalet 2009 i sammandrag:

                  • Omsättning: 3,5 Mkr (3,2)
                  • Resultat efter finansnetto: -10,0 Mkr (-19,3)
                  • Vinst per aktie före skatt: -0,02 kr (-0,08)

            För helåret 2009 redovisade bolaget:

                  • Omsättning: 13,6 Mkr (4,9)
                  • Resultat efter finansnetto: -35,0 Mkr (-36,2)
                  • Vinst per aktie före skatt: -0,07 kr (-0,15)

            Under 2009 genomfördes två emissioner som tillförde bolaget 74,5
            miljoner kronor före omkostnader. Samtidigt amorterade bolaget av
            skulder om närmare 20 miljoner kronor under perioden. Vid årsskiftet
            fanns en nettokassa på 5 miljoner kronor.

            Fredrik Nygren har tidigare meddelat att inga ytterligare
            nyemissioner ska krävas innan bolaget blir kassaflödespositivt,
            något som ska nås i år.

            I takt med att produktionsvolymerna ökar kommer kapitalbindningen i
            varu- och komponentlager sätta press på bolagets rörelsekapital.
            Risken för ytterligare nyemissioner ser ut att ha ökat och enligt
            bokslutet pågår förberedelserna inför en kommande kapitalanskaffning.

            Ett mödosamt nätverksbyggande
            Det gångna årets arbete med service- och återförsäljarnätverket
            resulterade i god täckning av Sydostasien. Fredrik Nygren berättar
            att nätverket växer kontinuerligt och att partnerskapet med Orange
            kommit att få stor betydelse för den här expansionen.

            - Som en liten aktör är det väldigt svårt att hitta någon som vill
            vara först. Och där ser vi en stor skillnad sedan vi blev partner
            med Orange. Det är många som har sneglat på att jobba med C2SAT
            tidigare som nu kommer tillbaka och vågar gå vidare.

            Enligt Fredrik Nygren ska bolaget, i likhet med sina konkurrenter,
            kunna erbjuda service i alla världens viktigare hamnstäder redan i
            år.

            - Vi har några vita fläckar på kartan som vi bör täcka upp,
            fortsätter han och betonar att servicetillgänglighet är en
            förutsättning för att kunderna ska välja C2SAT.

            Förberedelser för serietillverkning
            Genom avtal med tillverkare i Kina och Singapore har bolaget säkrat
            produktionen för den avsättning man tror sig kunna nå i regionen (se
            beQuoted nyhetsbrev nr 21 2009).

            Sedan avtalet med Orange och den tidigare kommunicerade ordern till
            Thales har C2SAT investerat i sin tillverkningsanläggning i
            Söderhamn. Anläggningen kommer enligt Fredrik Nygren ta hand om
            order som inte är så standardiserade, likt den om nio antenner till
            Thales.

            Merparten av Oranges beställningar kommer istället att byggas hos
            partnern Fong's i Singapore, som har en årskapacitet på cirka 200
            antenner. Anläggningen ska vara självgående senare i vår.

            Samtidigt fortsätter bolaget sina förberedelser för att ta steget
            över till serietillverkning.

            - Kvalitetsarbetet fortsätter och vi jagar kostnader. Det är viktigt
            att vi jagar kostnader för när vi nu rullar ut långa serier gäller
            det att vi når vårt mål på bruttomarginal så att vi kan börja tjäna
            pengar, avslutar Fredrik Nygren.

            120 antenner under 2010
            Avtalet med Orange och telekomjättens ambitioner sätter C2SAT i ett
            intressant läge. Avtalet innebär ett erkännande för bolagets teknik
            samtidigt som C2SAT kan ta rygg på Orange ambitioner inom marina
            kommunikationslösningar.

            Om C2SAT når årets försäljningsmål om 120 antenner skulle det
            antagligen betyda en årsomsättning på 50 - 55 miljoner kronor 2010
            och att målet om positivt kassaflöde infrias. Vägen dit kan visa sig
            lång men också inte, mycket beroende på vad Orange ambitioner visar
            sig vara värda.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  NGM
                  
                  Fredrik Nygren
                  VD C2SAT
                  
                  VSAT står för Very Small Aperature Terminals och avser
                  stabiliserade antennsystem för tillämpningar till land eller
                  sjöss.
                  
                  C2SAT 2.4m C-bandsantenn som lanserades 2008.
                  
                  C2SATs första antenn, C2SAT 1.2m Ku-band, lanserades 2007.
                  
                  Antennutvecklingen påbörjades år 2000.
                  
                  Parabolens diameter anpassas för att sända över olika
                  frekvenser, vilka i sig erbjuder olika bandbredd och olika
                  täckning.
                  
                  Olika specifikationer kan skapas utifrån samma grundteknik då
                  parabolens diameter är frikopplad grundtekniken. Antennen
                  skyddas en så kallad radom.
                  
                  Nästa händelse
                  2010-05-06
                  Delårsrapport Q1 2010
                   
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
           
            Railcare ser bättre tider bortom första kvartalet 2010
            - Uppskjutna projekt öppnar för god efterfrågan på
              
entreprenader i år
   
            Efterfrågan på Railcares entreprenadtjänster och transporter vek ned
            under 2009. Vändningen kom när timmertransporterna började rulla
            igen i slutet av året. Vd Dan Magnusson ser positivt på 2010, men
            höjer varningsflagg för det första, snöklädda kvartalet i år.

            Järnvägsservice med entreprenader och transporter
            Skelleftehamnsföretaget Railcare erbjuder tjänster inom drift,
            underhåll och transport på järnväg. Företaget har 75 anställda och
            arbetar med Skandinavien som marknad. Efter 2009 års
            omorganiseringar består verksamheten av de två affärsområdena
            entreprenad och transport.

            På entreprenadsidan erbjuds tjänster för underhåll på järnväg. Det
            handlar bland annat om kabel- och dräneringsarbeten, där bolaget
            använder vakuumteknik för att suga ned kablar utmed spåren.

            En annan viktig del av entreprenadsidan är renoveringar av
            dräneringstrummor under banvallen. Railcare har en egen teknik för
            att dels rensa trummorna, dels klä dem invändigt med ett härdande
            plastskikt som bildar ett nytt innerrör inuti trumman.

            Vid renoveringar transporteras all utrustning för arbetet på
            bandvagnar som är helt oberoende av spåret. Det gör att de kan
            arbeta helt störningsfritt från tågtrafiken.

            - Vi tar med erfarenheter från andra branscher till järnvägen, säger
            Railcares vd Dan Magnusson till beQuoted. Vår vakuumsugmaskin är
            betydligt mer effektiv än en grävskopa. Den i kombination med att vi
            inte blockerar trafiken gör oss ensamma på många typer av jobb.

            På danska marknaden löper arbetena året runt. På de svenska och
            norska marknaderna ligger entreprenadsidan nere vintertid på grund
            av tjälen. Då erbjuder bolaget snöbekämpning med sina vakuumsugar. I
            vinter har maskinerna arbetat på centralstationerna i Stockholm och
            Oslo.

            Kompletterande affärsområden
            Eftersom staten är den store spårägaren i Sverige är
            entreprenadsidan i botten anslagsfinansierad verksamhet. Den står i
            kontrast till bolagets andra affärsområde för transporter som är
            rent kommersiell och mycket konjunkturkänslig.

            På transportsidan arbetar Railcare med två olika upplägg. Bolaget
            erbjuder dels specialtransporter från A till B, dels en
            uthyrningsdel där bolaget hyr ut lok, vagnar och förare.

            Vagnresurserna sätter ramarna för vilka typer av specialtransporter
            bolaget kan ta. Typerna av förfrågningar har breddats på senare tid
            men timmertransporterna utgör alltjämt stommen i
            transportverksamheten.

            Entreprenadsidan har ett behov av transporttjänster. Därför menar
            Dan Magnusson att de två affärsområdena kompletterar varandra såväl
            praktiskt som konjunkturmässigt.

            - Hittills har det varit så att har den ena gått sämre har den andra
            gått bättre. Av konjunkturskäl var det här sista året lite tuffare.

            Timmertransporterna vände 2009
            Transporterna vände bolagets försäljnings- och resultatsiffror för
            den åttamåndersperiod som bokslutet 2009 avser. Efter en trög sommar
            återgick såg- och massafabrikerna till full drift under senhösten.
            Från och med 2010 redovisar bolaget enligt kalenderår.

            Siffrorna för perioden maj till december 2009 i sammandrag:

                  • Omsättning: 116 Mkr (137)
                  • Rörelsemarginal: 5,1% (5,0)
                  • Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (4,7)
                  • Vinst per aktie: 1,06 kr (0,83)

            På rullande tolvmånadersbasis har bolaget snittat ungefär 50
            procents omsättningstillväxt de senaste verksamhetsåren. Även om
            bokslutet 2009 avser en kortare period är det tydligt att andra
            halvåret 2009 var tufft för bolagets samtliga verksamhetsområden.

            Med bolagets maskinberoende tjänstesortiment är tillväxten mycket
            kapitalkrävande, vilket syns i bolagets skuldsättning de senaste
            åren.

            Med ett börsvärde på 55 miljoner kronor och en nettoskuld på 135
            miljoner kronor vid 2009 års utgång, handlas aktien till en
            uppskattningsvis en tredjedel av årsomsättningen och drygt 13 gånger
            vinsten efter skatt. Omsättningen i aktien är låg.

            Rörelsemarginalen har pendlat mellan 2,5 - 5 procent de senaste
            åren, med en positiv utveckling som förklaras av den
            omorganiseringar som gjorts i koncernen.

            Samtidigt kröp vinstmarginalen över 4 procent under perioden som
            bokslutet avser. Bolaget har som mål att nå i snitt 8 procents
            vinstmarginal före skatt över en konjunkturcykel. Dit återstår en
            bit, men även här noteras en positiv utveckling.

            Goda förutsättningar för tillväxt i år och kommande år
            Vid anslutningen till AktieTorget hösten 2007 bedömde bolaget,
            utifrån Banverkets prognoser, att förutsättningarna fanns för en
            omsättningsfördubbling på tre års sikt.

            En finanskris och lågkonjunktur kom emellan och verkligheten har så
            här långt blivit lite annorlunda. Men chanserna till god tillväxt på
            såväl specialtransporterna som entreprenadtjänsterna finns troligen,
            trots politiska utspel om avregleringens framtid.

            - När nu såg- och massabruken går för fullt igen är vi åter på full
            beläggning på transportsidan. Problemet är inledningen på året. Alla
            på järnvägen har drabbats hårt av vintern, fortsätter Dan Magnusson
            som ser flera skäl till att 2010 och de kommande åren kan bli bra
            för bolaget:

            - Dels har vi regeringens beslut att skjuta till extrapengar, dels
            att många av 2009 års projekt skjutits fram till 2010. Och i botten
            ser vi ett uppdämt behov på entreprenadsidan.

            Enligt Dan Magnusson har räls och slipers en livslängd på ungefär 40
            år. Med nuvarande investeringstakt har Banverket en utbytestakt på
            80 år. Spårnätet är med andra ord eftersatt.

            - Banverket ser nu det här problemområdet och det är glädjande att
            man har ökat anslagen under de senaste åren. Bland annat satsar man
            100 miljoner kronor per år de kommande tre åren för renoveringar av
            dräneringstrummorna under banvallen. Det kommer att gynna vår
            trumrenoveringsmetod, avslutar Dan Magnusson.
   
            JOHAN NYGREN
            johan.nygren@beQuoted.com
                  
                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Dan Magnusson
                  VD Railcare Group
                  
                  Under 2009 omorganiserades Railcares tidigare fem
                  affärsområden till två.
                  
                  Inom entreprenad erbjuds tjänster för banvallar, så som
                  trumrenoveringar och kabelsänkningar.
           
                  Det finns närmare 20.000 dräneringstrummor utmed Banverkets
                  1.200 mil spår i Sverige.
                  
                  Två RailVac-maskiner har byggts om för snöröjning. En av dessa
                  har arbetat på Stockholms Centralstation under hela vintern.
           
                  Inom transporter arbetar Railcare med två olika upplägg.
                  Bolaget erbjuder dels specialtransporter från en punkt till en
                  annan, dels en uthyrningsdel där bolaget hyr ut lok, vagnar
                  och förare. 
                  
                  Timmertransporter med kunder som Holmen Skog och Weda Skog
                  dominerar affärsområdet för transporter. 
           
                  Nästa händelse
                  2010-03-18
                  Årsstämma 2009
                  
                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted
                   
                  Hemsida

              
             
            Om beQuoted

            beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
            investerare.

            Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få
            mer och bättre information om den egna verksamheten.

            Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
            riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

            beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och
            garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid
            görs oberoende av erhållen ersättning.
   
                  beQuoted AB
                  Sveavägen 31
                  111 34 Stockholm
                  Tel 08-692 21 90
                  Fax 08-506 533 99
                  info@beQuoted.com
                  www.beQuoted.com
                  
                  Ansvarig utgivare:
                  Thomas Lindgren

            Prenumeration
                  Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
                  Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
                  E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

            Synpunkter och kommentarer uppskattas
                  Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer
                  att ge - hör då gärna av dig

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första bedriver klinisk prövningsverksamhet. Det andra är en antenntillverkare som ingått distributionsavtal med en av världens största teleoperatörer. Det tredje utvecklar tjänster och produkter för järnvägssektorn. I dagens nummer kan Du läsa om Vita Nova, C2SAT och Railcare.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 2 videor

Om beQuoted AB

Professionell information om noterade bolag

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare. Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten. Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare. beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

Adress

Länkar