Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Elverket en trygg grundinvestering

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 00:20 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 15 2005

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2005-15/bbb-2005-15.htm

Hej,

Du kan nu få mer och bättre analys från beQuoted. Vi har utökat med
en ny analytiker, Christer Jönsson. Christer har Warren Buffett som
förebild när han gör sina analyser. Och framför allt Warren Buffets
förmåga att fokusera på några enkla grundprinciper, som har gett ett
överlägset investeringsresultat.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren

Elverket en trygg grundinvestering
» Elverket är på fortsatt rätt väg. Kunderna uppskattar den raka
prismodellen. På ett och ett halvt år har antalet kunder
fyrdubblats.

Liten utspädning när Formo köper bolag
» Hur köpet av tyska Herkules-gruppen ska finansieras är nu klart.
Herkules kommer att dubbla Formo-koncernens kassaflöde och vinst
uppger Formos vd Jan Ahlström.

Svithoid Tankers finansierar fartygsköp via nyemission
» Svithoid Tankers tar in 30 miljoner kronor för att finansiera två
nybeställda fartyg. Dessutom har bolaget förvärvat MT Stavtank som
förväntas generera ett positivt kassaflöde tämligen omgående.

I detta nummer

CISL
Elverket
Formo Services
Glycorex
International Gold
Exploration IGE
Michael Östlund & Co
ONE Media
Rindi Energi
Svithoid Tankers
Virtual Genetics

För bra för att vara sant
» Ibland får man nyheter som ser ut att vara för bra för att vara
sanna skriver BörsInsikt / United Brokers i en analys av senaste
nyheten från CISL.CISL
Stekenjokk kan ge en miljon ton koppar, zink och guld årligen
» International Gold Exploration IGE har ansökt om
undersökningstillstånd av koppar, zink och ädelmetaller i anslutning
till fyndigheten vid Stekenjokk.International Gold
Exploration
Michael Östlund & Company ny aktör på Stockholmsbörsen
» Stockholmsbörsen fått sin 70:e avistamedlem. Vi ska ha hög
personlig service i motsats till trenden av nätmäklare, säger vd
Johan Östlund.Michael Östlund
& Co
Rindi Energi förbättrar resultatet med 69 procent
» Rindi Energi har presenterat resultatet för det brutna
räkenskapsåret 2004/2005. Omsättningen steg med 30 procent och
vinsten efter skatt ökade med 122 procent.Rindi Energi
ONE Media fullföljer ej förvärv av Torget.se
» En skattetvist som berör Torget.se gör att ONE avstår från att
förvärva den planerade andelen på 10,3 procent.ONE Media
Sentensa nästa generations sökmotor
» Virtual Genetics introducerar Sentensa, nästa generations
sökmotor. Det är en ny produkt som söker bland alla typer av text-
och databaser.Virtual Genetics
Glycorex genomför riktad nyemission på 15 mkr
» Glycorex genomför en riktad nyemission av 1.500.000 aktier till en
begränsad krets av investerare.Glycorex


Elverket en trygg grundinvestering

Elverket i Vallentuna (Elverket) levererar elenergi och andra
elnätsrelaterade tjänster till invånarna i Vallentuna kommun i Stockholms
län. Vallentuna kommun har cirka 26.000 invånare och en god
befolkningstillväxt. Därför finns det en tillväxt i den del av kundstocken
som är ansluten till det egna nätet.

Inom det geografiska område där Elverket ansvarar för nätet har 92 procent
av nätkunderna valt att också få sina elleveranser från Elverket.

Elverket säljer energi även till externa kunder, via dotterbolaget
Elverket Vallentuna El AB. Här var tillväxten under 2004 utomordentlig;
antalet externa elhandelskunder ökade med över 300 procent, vilket bidrog
till att lyfta omsättningen för koncernen från 127 Mkr för år 2003 till
203 Mkr. Totalt sett dubblades kundstocken.

Resultatet var oförändrat på 15,4 Mkr efter skatt (15,6 Mkr), eftersom den
egna elhandeln på Nord Pools spotmarknad lämnat ett ovanligt starkt netto
under 2003. Följaktligen var den underliggande resultattillväxten god
under 2004.

Halvårsresultatet för 2005 visar att Elverket är på fortsatt rätt väg;
nettoomsättningen har stigit med 62 procent till 141 Mkr och resultatet
efter skatt med 119 procent till 11,1 Mkr.

Den starka resultattillväxten följer på en fortsatt god tillväxt inom
segmentet externa elhandelskunder, under främst första kvartalet.

God tillväxt inom elhandelsverksamheten
Elhandelsverksamheten har utvecklats till att bli den största delen av
Elverkets verksamhet. Elverket har ingen egen elproduktion, utan köper all
energi via elhandelsplatsen Nord Pool.

I konsumentprogram på TV har det varit en följetong med kunder som svurit
över obegripliga elräkningar. Elverket lägger sig dock vinn om att satsa
på bekvämlighet för sina kunder, genom att ta bort fasta avgifter, så att
kunderna kan betala ett helt rörligt energipris: det rena energipriset,
plus energiskatt, elcertifikatsavgift och moms.

Uppenbarligen har kunderna uppskattat detta; på ett och ett halvt år har
antalet externa kunder stigit från 7.000 till över 29.000 kunder.

Tillväxten har fått draghjälp av att Elverket hävdat sig väl i
priskonkurrensen och flera gånger toppat olika prispressarlistor.

Elmarknaden domineras av de tre jättarna Vattenfall, Sydkraft och Fortum,
som har över 90 procent av den svenska marknaden. I takt med att dessa
förlorat kunder till mindre elbolag har de blivit mer aktiva i sina
marknadsansträngningar.

Hans Asp, vd i Elverket, räknar därför med att tillväxttakten kommer att
gå ner, men tror fortfarande på en ökning i volymen externa kunder. Som
ett led i arbetet med att upprätthålla tillväxten koncentrerar sig
Elverket på att underlätta processen för kunderna att byta leverantör.


Fjärravläsning för kunder inom egna elnätet
Riksdagen har beslutat att alla elbolag måste ha infört månadsvis
avläsning senast 1 juli år 2009. Elverket är redan klara med
installationerna inom sitt eget geografiska område.

Fjärravläsning innebär att elmätaren kan läsas av på distans, genom att
elmätaren automatiskt skickar debiteringsinformation till ett centralt
datasystem.

Mätarna som Elverket installerat klarar av att läsa förbrukningen en gång
per timme. Debitering sker månadsvis på verklig förbrukning, vilket
uppskattas av Elverkets kunder.

Expansion inom bredband
Sedan slutet på 1990-talet har Elverket en egen bredbandsrörelse med ett
eget fibernät, där kunderna kan få bredband via ADSL eller kabel-TV.
Antalet kunder uppgår i nuläget till cirka 1.000 stycken.

Varje kund betalar ungefär 3.000 kr per år exklusive moms och prognosen är
att bredbandsverksamheten under innevarande år skall börja visa
plussiffror.

Enligt Hans Asp har Elverket förhoppningar om att kunna fördubbla antalet
kunder under de närmaste åren.

Värdering av Elverket
Energibolag brukar räknas till kategorin stabila men långsamt växande
företag, eftersom volymtillväxten brukar vara ringa och såväl elpris som
kostnader brukar stiga med inflationen.

Därför brukar aktier i energibolag anses lämpliga för ”änkor och
faderslösa”, då främst hög direktavkastning brukar medföra att likheterna
med en kupongobligation kan verka större än likheterna med en traditionell
aktie.

Men de senaste årens utveckling för Elverket har brutit mönstret.
Avregleringen av elmarknaden med möjlighet till att ge sig in i kampen om
kunderna på nya geografiska områden, nya tjänster i form av bredband och
kundtillväxt inom kommunen har skapat en kraftig tillväxt i omsättningen.

Samtidigt har marginalerna framgångsrikt kunnat försvaras, vilket ökat
vinsten per aktie. De närmaste åren ligger tillväxtpotentialen främst i
ökade marknadsandelar inom elhandel till externa kunder.

I längden kommer den starka omsättnings- och resultatutvecklingen att
lugna ner sig, men inte avstanna. Hans Asp anger att Elverket vill
fortsätta att växa, men vill inte göra några prognoser över vilken
tillväxttakt som kan vara realistisk.

Baserat på resultatet för 2004 handlas aktien i nuläget vid kurs 49 kr
till ett p/e-tal på knappt 21, men utgår man från resultat för den senaste
tolvmånadersperioden exklusive engångsposter sjunker p/e till 17,5.

En viss omsättningstillväxt kan fortsätta att lyfta resultatet. Mot
bakgrund av den prognosen känns det som om Elverket vid nuvarande kursnivå
kan försvara sin plats i de flestas portföljer som en trygg
grundplacering. För den som även är intresserad av att byta elleverantör
till Elverket erbjuder webbplatsen www.elverket.se möjlighet att teckna
avtal.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Den underliggande resultattillväxten uppgår till 54 procent,
eftersom övergången till redovisning enligt IFRS skapat en
engångsintäkt på drygt 2 Mkr och avskrivningstiderna förlängts från
och med 1 januari 2005.

Hans Asp
VD Elverket Vallentuna

Över 90 procent av kunderna väljer att teckna avtal via internet.

Ett modernt och kundvänligt mätsystem

Soliditeten är 57 procent, börsvärdet dividerat med egna
kapitalet uppgår till 2,3 och direktavkastningen är 2,6
procent.

Nästa händelse
2005-10-25
Delårsrapport Q3 2005

Läs mer på beQuoted

HemsidaLiten utspädning när Formo köper bolag

Hur köpet av tyska Herkules-gruppen ska finansieras är nu klart.

Det var den 25 augusti som Formo Services meddelade att man förvärvar
Herkules Lift GmbH (”Herkules”), ett steg i renodlingen av koncernen till
ett industri- och miljöföretag.

Herkules kommer att dubbla Formo-koncernens kassaflöde och vinsten per
aktie uppger Formos vd Jan Ahlström.

Begränsad utspädning för aktieägarna
Finansieringsplanen medför en begränsad utspädning på 17 procent.
Finansieringen delas upp i två delar, eget kapital och lån.

Eget kapital är tänkt att erhållas genom en nyemission på 20-23 miljoner
kronor. Det blir en riktad nyemission av cirka 100.000.000 aktier till
kursen 0,23 kronor per aktie. Emissionsbeslutet ska fattas vid en extra
bolagsstämma den 26 oktober.

Resten finansieras genom lån, dels via bolagets ordinarie bankförbindelse
och dels med nya långivare. Till glädje för alla aktieägare kommer inga
konvertibler att ges ut, vilket begränsar utspädningen till ovan nämnda 17
procent.

Hur mycket som behöver lånas vill Formo inte avslöja, eftersom säljarna av
Herkules vill hålla köpeskillingen hemlig så länge som möjligt. Vi får
vänta på bokslutskommunikén för helåret 2005 för att se hur mycket lån som
Formo Services har tagit upp. Bokslutskommunikén släpps den 16 mars 2006.

– Ägarna bakom Herkules har förbundit sig att teckna aktier för cirka 5
miljoner kronor i den förestående nyemissionen. I övrigt är förvärvet en
ren kontant affär. Säljarna har lämnat vissa garantier för Herkules
framtida resultat, men annars är inte tanken att köpeskillingen ska
justeras i efterhand, berättar vd Jan Ahlström.

Ekonomisk prognos
Så här skrev vi i nyhetsbrevet den 6 september 2005:

Herkules är en betydande europeisk aktör inom lyftar och ligger inom
Hedsons kund- och verksamhetsområde. Sedan tidigare är Hedson global
marknadsledare inom tvätt- och torkutrustning för bil- och däckverkstäder.
Tillsammans med Herkules blir Hedson även marknadsledande i Europa inom
lyftar.

Förvärvet av Herkules kommer att öka Formo-koncernens omsättning med cirka
80 miljoner kronor på årsbasis. Dock kommer Herkules endast ingå under
årets sista kvartal om allt går i lås.

För helåret 2005 förväntar sig beQuoted att koncernen kommer att omsätta
cirka 202 miljoner kronor. Hedson bedöms stå för 135 miljoner kronor,
Herkules för 20 miljoner kronor (ingår fr.o.m. fjärde kvartalet), Cliff
Design för 35 miljoner kronor och HomeMaid för 12 miljoner kronor (ingår
t.o.m. tredje kvartalet).

– Förvärvet av Herkules innebär etablering av en högre lönsamhetsnivå för
Formo-koncernen som helhet. Jag förväntar mig sålunda att förvärvet
resulterar i en kraftig och bestående ökning av Formo-koncernens vinst per
aktie, uppger Jan Ahlström.

Styrelsen spår ett väsentligt bättre resultat under räkenskapsåret 2005 än
under 2004. Det låter sannolikt eftersom nettoresultatet redan vid
halvårsskiftet låg på 2,0 miljoner kronor, vilket var en bit över 2004-års
vinstnivå på 0,3 miljoner kronor.

Hedson och Herkules beräknas tillsammans tjäna cirka 15 miljoner kronor
före skatt på årsbasis. Hur mycket det blir under 2005 uppges inte. Till
vinsten kommer synergivinster på såväl intäkts- och kostnadssidan.
Förvärvet beräknas påverka vinsten per aktie i Formo-koncernen med cirka 1
öre per aktie på årsbasis, vilket är ungefär en fördubbling.

Styrelsen gör dessutom bedömningen att vinsten 2006 ska uppgå till drygt 2
öre per aktie. I och med att den planerade nyemissionen beräknas uppgå
till cirka 100 miljoner aktier, kommer det att totalt finnas cirka 618
miljoner Formo-aktier. Styrelsens bedömning är därmed rent matematiskt att
nettovinsten 2006 hamnar en bit över 13,6 miljoner kronor.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Formo Services:
» Formo Services kan dubbla vinsten
» Formo Services delar ut HomeMaid
» Formo Services fokuserar på industri och miljö

Marknadsplats
AktieTorget

Formellt är det Formo-koncernens största bolag Hedson Technologies
som köper Herkules. Tanken är att Herkules ska konsolideras i Hedson
retroaktivt per den 1 oktober 2005.

Jan Ahlström
VD Formo Services

Formos har som målsättning att inom två år omsätta cirka 400
miljoner kronor inom Sverige och Europa.

Herkules beräknas bidra positivt till resultatet redan från första
dagen.

På årsbasis medför förvärvet av Herkules en fördubbling av
koncernens resultat.

Herkules lyft (K700)

Herkules hemsida

Nästa händelse
2005-10-26
Extra bolagsstämma

Läs mer på beQuoted

Hemsida


Svithoid Tankers finansierar fartygsköp via nyemission

Som beQuoted skrivit om tidigare har Svithoid Tankers utökat
fartygsflottan. Företaget har uttnyttjat en köpoption på två
produkt-/kemikalietankfartyg som skall gå på långtidskontrakt för Herning
Shipping A/S i Danmark. För att uppbringa den finansiering som initialt
krävs för köpet tar Svithoid Tankers in 30 miljoner kronor från
kapitalmarknaden.

Finansieringen sker genom en nyemission på 18 miljoner kronor och ett
konvertibellån om 12 miljoner kronor. Nyemissionen görs med 900.000 aktier
till kursen 20 kr, vilket överensstämmer med aktuell börskurs.
Konvertibellånet är på fem år, löper med 7 procent ränta och ger möjlighet
till konvertering till en kurs på 33 kr vid periodens slut. Jämfört med
dagens aktiekurs på 20 kr krävs en årlig kurstillväxt på cirka 11 procent
för att konvertering skall bli intressant.

Förvärv av produkt- och kemikalietankern MT Stavtank
Från O.H. Melling & Co AS i Norge har Svithoid Tankers förvärvat MT
Stavtank. Tankern är på 8.400 dwt (dödviktston) och är byggd 1995 med
dubbelskrov. MT Stavtank sysselsätts på långtidskontrakt åt Herning
Shipping och kommer att bidra positivt till Svithoid Tankers resultat.
Förvärvet förväntas generera ett positivt kassaflöde tämligen omgående.
Fördelaktig finansiering för förvärvet har säkrats.

Svithoid Tankers bildar Baltic Tankers för ökad rysk oljeexport
Ryssland exporterar allt mer olja. Hittills har mycket gått via sundet
Bosporen, som ligger vid Istanbul i Svarta Havet. Ett ökad
säkerhetsmedvetande i området har dock gjort att kapacitetstaket snart är
nått. Allt mer av den ryska oljeexporten förväntas därför gå via Östersjön
istället. För Svithoid Tankers skapar det intressanta möjligheter.

Östersjön har av miljöskäl klassats som ett särskilt känsligt område och
ställer speciella krav på det tonnage som skall svara för
oljetransporterna. Dessutom gör isförhållandena vintertid att det finns
ett begränsat antal fartyg med isklass som kan svara för transporterna.
Marknadsförutsättningarna för existerande tonnage som uppfyller kraven ser
därför goda ut.

Detta tonnage har en splittrad ägarbild. Svithoid Tankers bildar därför
Baltic Tankers som skall bilda en plattform för kommersiell management och
ägande av moderna produkttankers på 6.000 – 10.000 dwt. Ett antal
medinvesterare finns med i upplägget.

Baltic Tankers kommer att forma ett enhetligt system – en
befraktningsorganisation - för olika ägare, som kan låta sina företag
operera under Baltic Tankers starka varumärke. Oljebolagen vinner fördelar
genom att kunna samarbeta med en enskild part istället för ett antal
mindre aktörer med sinsemellan olika rutiner.

Första fartyget som ingår i Baltic Tankers system är Mt Baltic Claire
(f.d. Matvik), som är delägt av Svithoid Tankers. Mt Baltic Claire har
nyligen fått acceptans av de stora oljebolagen att utföra frakttransporter
för deras räkning, en så kallad "vetting".

Precis som Mt Stavtank bidrar Baltic Claire redan från första kvartalet
2006 positivt till Svithoid Tankers resultat.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Svithoid Tankers:
» Svithoid Tankers dubblar tankerflottan och substansvärdet
» Svithoid Tankers - säkra fartyg och säkra affärer

Marknadsplats
AktieTorget

Såväl nyemissionen som konvertibellånet görs utan företräde för
bolagets aktieägare och riktas istället till en mindre krets
investerare.

Nästa händelse
2005-11-10
Delårsrapport Q3 2005

Läs mer på beQuoted

Hemsida


För bra för att vara sant

Ibland får man nyheter som ser ut att vara för bra för att vara sanna
skriver BörsInsikt / United Brokers i en analys av senaste nyheten från
CISL Gruppen. Och garderar sig med att en gammal devis, om något ser för
bra ut för att vara sant så är det förmodligen inte sant.

Intressebolag får order till 100 casinon
Intressebolaget La Jolla Gaming har tecknat en order gällande mjukvara
till 100 landbaserade casinon i Sydamerika.

Gamla spelautomater kommer att bytas ut mot tunna klienter kopplade till
en central server. Det medför att ett stort antal spel i varje casino kan
kopplas upp mot varandra. Spelarna kan exempelvis bygga upp gemensamma
potter som ökar successivt.

Ordern är den största i La Jolla Gaming’s historia. Installationen kommer
att påbörjas med 10 casinon under oktober 2005. Alla 100 casinon beräknas
vara klara 2006.

– Förutom att vår investering i La Jolla Gaming ökar i värde, ser vi
ordern som en mycket bra inkörsport för CISL:s mobila lösningar i
Sydamerika, uppger Kenth Söderström, vd på CISL Gruppen.

BörsInsikt / United Brokers rekommenderar köp
La Jolla Gaming bedömer att ordern kommer att generera provisionsintäkter
på cirka 200 miljoner kronor under 2006. Eftersom det handlar om en
successiv utbyggnad bör takten uppgå till minst 300 miljoner kronor på
årsbasis vid årsskiftet 2006-2007 bedömer BörsInsikt.

Enligt BörsInsikt omsätter La Jolla Gaming idag cirka 50 miljoner kronor
på årsbasis. Kostnadsmassan ligger på cirka 40 miljoner kronor per år och
väntas öka med 10-15 miljoner kronor på grund av affären. Det ser alltså
ut som om intressebolaget skall kunna tjäna omkring 200 miljoner kronor
nästa år och cirka 300 miljoner kronor före skatt 2007.

BörsInsikt tycker att det förefaller vara en helt osannolik affär och
räknar för säkerhets skull med att man varit alltför optimistisk i
bedömningen. Tidningen räknar med en vinst på cirka 50 miljoner kronor
2006 och 90 miljoner kronor 2007. CISL Gruppens andel av detta är 30
procent efter inlösen av optioner. Sannolikt är priset för denna inlösen
bara en bråkdel av värdet.

Även om man räknar försiktigt förefaller ägarandelen i La Jolla Gaming
vara värd mer än CISL Gruppens börsvärde i dagsläget. En konservativ
värdering av CISL baserat på BörsInsikts egna prognoser är 48 öre. Stämmer
ledningens bedömning skall aktien upp över en krona. CISL Gruppen är ingen
lågriskaktie, men BörsInsikt har svårt att komma fram till något annat än
köp av aktien.

Marknadsplats
AktieTorget

Nästa händelse 2005-11-11
Delårsrapport T2 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Stekenjokk kan ge en miljon ton koppar, zink och guld årligen

International Gold Exploration IGE har ansökt om undersökningstillstånd av
koppar, zink och ädelmetaller i anslutning till fyndigheten vid Stekenjokk
i Västerbottens län.

IGE har gjort en detaljerad genomgång av geologiskt undersökningsmaterial
hos SGU* baserat på cirka 400 kärnborrningshål.

– Vi bedömer dessa uppgifter som synnerligen intressanta idag, säger vd
Michael Nilsson.

Undersökningsstillstånden omfattar 4.224 hektar vid Stekenjokk,
Levimalmen, Remdalen och Ankarvattnet. Enligt SGU:s material, återstår ett
mineraliseringstonnage av åtminstone 18 miljoner ton i området.

– Vi kommer inom kort att anlita gruvteknisk expertis för att genomföra en
preliminär lönsamhetsanalys baserad på modern gruvteknik vid olika
metallprisscenarion, säger vd Michael Nilsson.

Michael Nilsson tror att det kan dröja tre till fem år innan en eventuell
brytning kan starta uppger Västerbottens-Kuriren. Dessförinnan ska bolaget
fortsätta sin prospektering och upprätta en miljökonsekvensanalys.

Gruvan beräknas ge cirka en miljon ton koppar, zink och guld årligen
enligt samma källa. Det kommer att krävas investeringar i miljardklassen
för att öppna gruvhålen i Stekkenjokk. Därför kommer det att behövas en
brytningstid på cirka tio år för att gruvan ska löna sig.

Riktad nyemission till privatpersoner och institutioner
IGE har genomfört en riktad nyemission på 31,5 miljoner NOK. Totalt
emitterades 18 miljoner aktier till kursen 1:75 NOK per aktie.

Emissionen sköttes av den Oslobaserade mäklarfirman Terra Securities ASA.
Aktierna tecknades av privatxpersoner och institutioner.
-----------------------------------------------------------------
* Sveriges geologiska undersökning

Marknadsplats
Oslo Börs SMB lista och NGM

Nästa händelse 2005-10-17
Extra bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Michael Östlund & Company ny aktör på Stockholmsbörsen

Michael Östlund & Company Fondkommission har antagits som ny börsmedlem.
Därmed har Stockholmsbörsen fått sin 70:e avistamedlem.

Michael Östlund handlar under förkortningen MCO och är även clearingmedlem
hos VPC.

- Det känns mycket spännande att vi med medlemskapet på Stockholmsbörsen
kan fortsätta vår ambition att etablera en exklusiv firma med hög
personlig service i motsats till trenden av nätmäklare, säger vd Johan
Östlund.

Michael Östlund är en traditionell fondkommissionär som erbjuder
kapitalförvaltning, institutionell aktiehandel samt corporate finance.
Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel när man vänder sig till
privatpersoner, institutioner och företag. Företaget har 30 anställda med
kontor i Stockholm och Malmö.

Systerföretaget Michael Östlund & Company Fonder förvaltar just nu den
bästa Sverigefonden enligt Dagens Industri. Till och med tredje kvartalet
hade fonden stigit med 37,3 procent, vilket är 12 procentenheter mer än
index.

Marknadsplats
beQuoted (Michael Östlund & Co)

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Rindi Energi förbättrar resultatet med 69 procent

Rindi Energi har presenterat resultatet för det brutna räkenskapsåret
2004/2005, som avlutades 30 juni. Omsättningen steg med 30 procent till
137,7 Mkr (105,9 Mkr). Efter skatt blev vinsten 28,0 Mkr (12,6 Mkr), en
ökning med 122 procent. Exklusive positiva jämförelsestörande poster har
resultatet förbättrats med 69 procent under året.

Per aktie motsvarar det faktiska resultatet 12,47 kr per aktie, och 11,70
kr efter konvertering av utestående skuldebrev. Baserat på aktuell
börskurs på 133 kr motsvarar det ett p/e-tal på cirka 11. Räknar man
utifrån det underliggande resultatet blir vinsten per aktie ungefär 9:50
kr och p/e-talet 14.

Rindi Energi driver 12 fjärrvärmeverk runt om i Sverige, bland annat i
Skåne och Värmland. De flesta är helägda och några är hälftenägda.
Dessutom finns två anläggningar i Polen via dotterbolaget Rindipol, som
ägs till 65 procent.

Den viktigaste händelsen under året är förvärvet av en större koleldad
anläggning i Hajnowika, Polen. Avsikten är att bygga om anläggningen till
en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning. Rindi Energis bedömning är att
det finns ett behov av fler anläggningar av denna sorten i landet. Den
andra anläggningen i Polen, nybyggda biobränsleanläggningen i Chojnice,
har också gått igång.

Marknadsplats
beQuoted (Mangold)

Nästa händelse 2005-10-24
Bolagsstämma 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


ONE Media fullföljer ej förvärv av Torget.se

ONE Media ingick i mars 2005 avtal med AMF1 KB om förvärv av aktier i
Torget.se, ett ”köpcentrum på nätet”. Köpeskillingen var 1,5 miljoner
kronor och skulle erläggas i form av aktier i ONE Media till
emissionskursen 3:50 kr per aktie.

Förvärvet var uppdelat i två delar om aktier för vardera 750.000 kronor.
Den första delen av köpeskillingen har redan erlagts genom att Hans Molund
lånat ut aktier i ONE som överförts till AMF1 KB.

Den andra delen av förvärvet var villkorat av ett positivt utslag i en
skattetvist som berört Torget.se. Utslaget från skattemyndigheterna blev
emellertid negativt. Torget.se bedöms därför inte uppfylla de ursprungliga
förutsättningarna för affären, som därmed faller.

ONE har valt att överlåta hela avtalet med AMF1 KB på oförändrade villkor
till Hans Molund, som även övertar de aktier i Torget.se som ONE redan
erhållit. Någon ersättning till Hans Molund för övertagandet av affären
har ej utgått.

ONE Medias nyemission garanterad
ONE genomför en nyemission på 11,1 miljoner kronor med teckningstid mellan
10 och 24 oktober. Emissionen genomförs med företrädesrätt för existerande
aktieägare. Villkoren blir en ny aktie för en gammal och emissionen sker
till kursen 1:10 kronor per aktie. Handel med teckningsrätterna sker på
Aktietorget till och med den 19 oktober 2005.

Emissionen är garanterad till 100 procent. Ett konsortium har arrangerats
av Michael Östlund & Company Fondkommission som garanterar teckning av
10,1 miljoner kronor av emissionen. Resterande belopp täcks via
teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar och huvudägare.

Marknadsplats
AktieTorget

Nästa händelse
Nyemission, teckningsperiod 10 till 24 oktober

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Sentensa nästa generations sökmotor

Virtual Genetics introducerar Sentensa, nästa generations sökmotor. Det är
en ny produkt som söker bland alla typer av text- och databaser.

Sentensa introduceras som så kallad Open Source, vilket innebär att den är
gratis och tillgänglig för nedladdning över internet.

Produkten bygger på mer än 20 års forskning i sökteknologier. Den tillhör
nästa generations sökmotor där användaren erbjuds ett nytt sätt att söka i
mycket stora textmängder. Sökmotorn tar hänsyn till textens underliggande
betydelse för att finna de mest relevanta sökresultaten. Därav namnet
Sentensa.

Teknologin medför att sökningarna blir snabba och effektiva och kan
appliceras inom så skilda marknadsområden som läkemedelsindustri, media,
forskning eller generell dokumenthantering.

– Sentensa är kostnadsfri, men kunderna kan teckna avtal för support genom
Virtual Genetics och dess partner Contactor Data, berättar Bo Lindström,
vd för Virtual Genetics.

Sentensa har utvecklats av Virtual Genetics, Asimus och Contactor Data.
Mer information finns på www.sentensa.com och www.vglab.com.

Marknadsplats
Onoterat

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Glycorex genomför riktad nyemission på 15 mkr

Glycorex genomför en riktad nyemission av 1.500.000 aktier till en
begränsad krets av investerare. Emissionen görs till kursen 10 kronor per
aktie och innebär en värdering av Glycorex på drygt 500 miljoner kronor.

Syftet med emissionen är att snabbt erhålla de finansiella resurser som
krävs för att möta kundernas efterfrågan i den internationella
marknadssatsning som Glycorex genomför.

För existerande aktieägare medför emissionen en utspädning på 2,9 procent
av kapitalet i Glycorex och 1,9 procent av rösterna.

Marknadsplats
NGM

Nästa händelse 2005-10-28
Delårsrapport Q3 2005

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera