Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:50 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 11 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-11/bbb-2006-11.htm

Hej,

I påskägget har vi lagt en aktieaffär i Svithoid Tankers. Du finner
även Strand Interconnect som växer med 50 procent. Och Björn Borg
(WBM) som det går bra för i Danmark.

Vi önskar Dig en Glad Påsk!

Thomas Lindgren


Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär
» Just nu handlas köpoptioner som ger rätt att teckna aktier i
Svithoid Tankers för 12,50 kronor. Med tanke på att rederiet
befinner sig i ett positivt momentum med såväl fler fartygsaffärer
som stigande aktiekurs kan en investering bli en bra affär.

Strand Interconnect växer i Västsverige
» Nu blir Strand Interconnect starkare inom lösningar baserade på
Microsofts teknologi. Genom förvärvet av Göteborgsföretaget Inoment
AB stärker företaget sin position både tekniskt och
geografiskt.Strand Interconnect

Dubbelseger för Björn Borg i Danmark
» 2005 var ett fantastiskt år för Björn Borg i Danmark med
fördubbling av försäljningen och stärkta positioner gentemot
konkurrenterna. Och optimismen är stor hos den danske distributören,
"vi ska fortsätta att ta mark".WBM

I detta nummer
Strand Interconnect
Svithoid Tankers
WBM


Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär
Just nu handlas köpoptioner som ger rätt att teckna aktier i Svithoid
Tankers för 12,50 kronor. Med tanke på att rederiet befinner sig i ett
positivt momentum med såväl fler fartygsaffärer som stigande aktiekurs kan
en investering bli en bra affär.

Svithoid Tankers förvärvar nybyggt fartyg från ryskt varv
Svithoid Tankers har förvärvat ytterligare ett fartyg i samma
storleksklass som de båda Baltic-båtar man redan sysselsätter.

Det nya fartyget är på 8.000 dwt och byggs vid det ryska varvet Volgograd
Shipyard. Det är av skandinavisk design med isklass 1A. Bygget övervakas
av klassningssällskapet Det Norske Veritas (DNV).

Fartyget kommer att lämna ett positivt bidrag till resultat och kassaflöde
från och med andra halvan av 2006 genom att sysselsättas på kontrakt från
sensommaren.

Svithoid Tankers för också diskussioner med det ryska varvet om förvärv av
ett systerfartyg, och eventuellt ytterligare ett fartyg i samma
storleksklass. Möjlighet finns alltså till förvärv av totalt tre nybyggda
fartyg.

Konvertibelemission finansierar förvärv
I samband med förvärvet har rederiet emitterat ett konvertibelt
skuldebrev. Lånet är på 54 miljoner kronor och löper med 7,5 procents
ränta under fem år. Konverteringskursen är 33 kronor. Lånet kan alltså ge
cirka 1.636.363 nya aktier.

Idag finns det 4.619.614 aktier i Svithoid Tankers. Därtill finns
konvertibler och teckningsoptioner för sammanlagt 836.030 aktier. Efter
full konvertering motsvarar konvertibellånet således en utspädning på 23
procent.

Köp Svithoid Tankers via köpoptioner
Taurus Petroleum är storägare i Svithoid Tankers med 10,3 procent av
kapitalet och 11,8 procent av rösterna. Aktieägarna i Taurus Petroleum har
fått köpoptioner om att förvärva bolagets aktier i Svithoid Tankers.

Tjugo köpoptioner ger rätt att köpa en aktie i Svithoid Tankers för 12,50
kronor. Vid dagens aktiekurs kring 28 - 29 kronor borde alltså köpoptionen
handlas kring 80 öre. Köpoptionerna handlas på Aktietorget fram till
tisdagen den 18 april.

Aktier via köpoption kan bli bra affär
beQuoted har tidigare sagt att Svithoid Tankers är köpvärd upp till
åtminstone 35 kr. Vid dagens kurs kring 28 - 29 kronor är aktien alltså
fortsatt köpvärd, men den kan bli än mer köpvärd via köpoptionerna.

beQuoted uppmanar sina läsare att hålla ett öga på kursutvecklingen hos
köpoptionerna, eftersom de ofta brukar falla i pris mot slutet av
handelsperioden. Skulle kursen dippa neråt kan det betyda ytterligare
reapris för Svithoid Tankers.

Se bara till att ha anmälningssedel och likvida medel redo om
köpoptionerna förvärvas mot slutet av handelsperioden.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
AktieTorget

Två fartyg är sysselsatta inom Baltic Tankers konceptet, Mt Baltic
Theresa och Mt Baltic Claire.

Mt Baltic Claire
i december 2005

Baltic Tankers skall bli en befraktningsorganisation där olika
fartygsägare kan samarbeta under gemensamt varumärke och med
gemensamma administrativa rutiner.

Isklassen anger under vilka isförhållanden som fartyget kan
föras.

Fem isklasser finns:
• 1A Super - extrema isförhållanden
• 1A - svåra isförhållanden
• 1B - medelsvåra isförhållanden
• 1C - lätta isförhållanden
• II - mycket lätta isförhållanden

Innehavare av köpoptioner ska anmäla sig till Taurus Petroleum
för att köpa aktier.

Betalningen för aktierna ska erläggas samtidigt.

Nästa händelse
2006-05-18
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Strand Interconnect växer i Västsverige
Nu blir Strand Interconnect starkare inom lösningar baserade på Microsofts
teknologi. Genom förvärvet av Göteborgsföretaget Inoment AB stärker
företaget sin position både tekniskt och geografiskt.

Inoment är certifierad partner till Microsoft
Inoment baserar huvudsakligen sina lösningar på teknologi från Microsoft.
Under de senaste åren har system för en rad olika tillämpningar
utvecklats:

• APERIA - Ärendehantering.
Webblösning som hanterar uppdrag och ärenden till olika kunder. En modul
finns även för att använda lösningen mobilt ute på fältet.

• APERIA - Integration.
Teknisk plattform för att integrera och länka ihop information från
"affärskritiska" system. Ger produktivitetsförbättringar i
informationshanteringen samt skapar en snabbare och effektivare
kundkommunikation.

Ett viktigt tillväxtområde är SharePoint-fabriken. På de flesta företag
finns ett myller av information på olika nätverk och i de anställdas
datorer. Med lösningar baserade på Microsoft Windows SharePoint Services
kan webbplatser skapas som möjliggör informationsdelning och
dokumentsamarbete.

Strand betalar 9 miljoner kronor för Inoment
Under 2005 hade Inoment en omsättning på 16 miljoner kronor och ett
resultat på en miljon kronor. Tillväxten var stark. Strand Interconnect
betalar 5,5 miljoner kronor i kontanter och 3,5 miljoner kronor i aktier
(3.225.806 aktier) för Inoment.

En tilläggsköpeskilling tillkommer baserad på Inoments tillväxt och
lönsamhet under 2006.

Kort om Strand Interconnect
Strand Interconnect är en IT-konsult som hjälper sina uppdragsgivare att
effektivisera sina kundnära processer. Uppdragsgivarna ska kunna möta sina
kunder med relevant och rätt information vid alla tillfällen oavsett
kommunikationsmetod.

Fyra områden utmärker sig:

• Förändringsledning för att göra verklighet av affärsstrategier och
utvecklingsplaner.

• Verksamhetsmodellering för att säkra att alla affärsmässiga krav
specificeras tillräckligt tydligt.

• Rollstyrda portaler för att internt i ett företag eller direkt med
kunder utveckla pålitligt informationsstöd för olika situationer.

• Affärsintegration för att knyta ihop varje informationsbehov för olika
roller inom organisationen eller för kundens självbetjäning.

Företaget växer snabbt och skall vara marknadsledande inom sitt segment.
Bland kunderna kan nämnas Atlas Copco, Boliden, Boxer, Electrolux,
Ericsson, GE Money Bank, Getinge, Korsnäs, McDonalds, Mobeon,
Polisförbundet, Schenker, SEB, Skanska, Stena Line, Stockholms Läns
Landsting, SR, SVT, Tornet, TV4 och Volvo.

Strand Interconnect och Inoment kompletterar varandra
Förvärvet av Inoment förväntas komplettera Strand Interconnects
verksamhet:

– Strand Interconnect har välutvecklade erbjudanden inom portaler och
integration. Tillgången på dessa paketeringar gör att Inoment kan växa
snabbare och erbjuda kunderna fler verksamhetskritiska lösningar, uppger
Inoments vd Philip Nestenborg.

– Inoments kunnande inom mobila tillämpningar är framåtriktat och kommer
att vara intressant både för Strand Interconnects befintliga och nya
kunder, avslutar Strand Interconnects vd Rolf Hallencreutz.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Rolf Hallencreutz
VD Strand Interconnect

– Inoments kunnande inom mobila tillämpningar är intressant för våra
kunder.

Inoment är ett IT-konsultbolag inom systemutveckling och
informationshantering.

Inoments hemsida

Kundens upplevelse av leverantören spelar en allt högre roll när
kunden väljer vilken produkt som ska köpas.

Antalet anställda ökar med 50 procent när Inoment förvärvas, till
cirka 75 anställda.

Inoment kommer att byta namn till Strand Inoment.

Nästa händelse
2006-04-25
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Dubbelseger för Björn Borg i Danmark
- Intervju med danske distributören
2005 var ett fantastiskt år för Björn Borg i Danmark med fördubbling av
försäljningen och stärkta positioner gentemot konkurrenterna. Och
optimismen är stor hos den danske distributören, "vi ska fortsätta att ta
mark".

Så inleds en intervju med Ole Damm i WBM's årsredovisning. Ole Damm
representerar varumärket Björn Borg i Danmark. Vi tycker att intervjun är
intressant läsning. Texten har delvis bearbetats av beQuoted.

Den starkast lysande stjärnan
Danmark är den starkast lysande stjärnan i Björn Borg-nätverket just nu.
Allt verkar gå rätt efter den strategiska satsningen på varumärket Björn
Borg som distributören i Danmark, SOS Distribution Network, gjorde med
start för ett par år sedan. Så här säger vd Ole Damm:

– Vi har importerat Björn Borg sedan 1992 med en fin utveckling men vi
kunde notera ett tapp på marknaden under 90-talets andra hälft, mycket på
grund av att väskor och skor som då låg på andra händer spreds fel och för
brett.

– WBM har sedan dess infört en helt annan kontroll över de olika
produktområdena och licenserna i nätverket. Detta, i kombination med
WBM-ledningens satsningar på marknadsförings- och utvecklingssidan, gjorde
att vi ville investera ytterligare i varumärket.

Satsningarna har gett ett mycket starkt resultat. Danmark är den marknad
som ökade mest i nätverket under året med en fördubbling av försäljningen
till detaljistledet.

God cirkel med ökad försäljning
Det starkast vägande skälet till att Ole för 14 år sedan ville satsa på
Björn Borg var det unika konceptet kring varumärket med den kreativa och
udda marknadskommunikationen, vilket han fortfarande ser som en av de
absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Björn Borg:

– Ett varumärke som växer och blir bredare riskerar att slitas lite. Men
med bred distribution i kombination med ett unikt och annorlunda
helhetskoncept kan du behålla varumärkets spets. Och med mer pengar in när
vi växer, kan vi satsa ännu mer på marknadsföringen. Det blir en god
cirkel.

Ole lyfter också fram att optimismen inom WBM-koncernen de senaste åren
sprids i nätverket och bland distributörerna på de olika marknaderna.

Stark dansk marknad
Den danska verksamheten påverkas naturligtvis även av den starka danska
ekonomin. Både detaljhandeln som helhet och klädhandeln har ökat rejält, i
synnerhet i Köpenhamnsområdet, samtidigt som valutan är stark gentemot
exempelvis den amerikanska dollarn.

– Det är många faktorer som är positiva nu och det gör att vi kan passa på
att fortsätta bygga varumärket långsiktigt inför framtiden, berättar Ole
Damm.

Enligt Ole Damm har konkurrensbilden på den danska marknaden för
underkläder inte förändrats så mycket under senare år. Det är fortfarande
framför allt Calvin Klein, Hugo Boss och det stora inhemska varumärket JBS
som dominerar i Björn Borgs segment:

– JBS är mycket starka men vi tar mark av dem och har alla förutsättningar
att fortsätta göra det med den storlek som vi har uppnått. Utmaningen blir
nu också att växa och behålla varumärkets unika profil. Det ska vi göra
genom fortsatta investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter.

Etablering av konceptbutiker
Damunderkläder har lanserats igen på den danska marknaden med positivt
resultat och Ole Damm ser det som ett tillväxtområde. Även kläder ska
börja säljas igen och han ser det som en spännande utmaning att utveckla
Björn Borg till ett bredare modevarumärke i Danmark.

– Ett viktigt steg i det arbetet blir att etablera konceptbutiker för att
exponera varumärket Björn Borg på ett tydligare sätt på marknaden,
avslutar Ole Damm.

Marknadsplats
Nya Marknaden

Ole Damm

VD SOS Distribution Network

Fristående distributör för
Björn Borg i Danmark

– Det är många faktorer som är positiva nu och det gör att vi
kan passa på att fortsätta bygga varumärket långsiktigt inför
framtiden.

WBM's årsredovisning

Björn Borg-nätverket
(Klicka på bilden för större bild)

WBM samarbetar med fristående bolag med underlicenser avseende
produktområde och geografisk marknad.

Tillsammans utgör alla dessa bolag det så kallade Björn
Borg-nätverket.

Nästa händelse
2006-05-04
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma


Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera