Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Männen som ska bidra med nytt blod till Wilh. Sonesson

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:26 CEST

beQuoted nyhetsbrev nr 13 2006

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-13/bbb-2006-13.htm

Hej,

Wilh. Sonesson laddar styrelsen med några riktiga tungviktare.
Erfarenheter från tillväxt och läkemedel kommer att bli en viktig
tillgång. Apropå tillväxt, ett par andra bolag som just nu upplever
hög tillväxt är Strand Interconnect och TITE. Du kan läsa mer om dem
nedan.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren


Männen som ska bidra med nytt blod till Wilh. Sonesson
» Styrelsen förnyades i samband med tisdagens bolagsstämma. För det
första klev Per Båtelson upp som ny ordförande. För det andra klev
två nya tungviktare in på arenan, Harald Norvik och Anders Lönner.
Det innebär en rejäl vitamininjektion i hälsobolaget Wilh. Sonesson.

Stark organisk tillväxt för Strand Interconnect
» IT-konsultmarknaden växer, och Strand Interconnect växer ännu
snabbare. Året har inletts med en uppgång på 25 procent, långt över
den generella tillväxten på mellan fem och tio procent. Det är
företagets portallösningar som driver tillväxten.

TITE överträffar fjolårets rekordkvartal
» Nu är det bestämt, TITE vill byta namn till Enaco. Vid
bolagsstämman den 16 maj ska en ny bolagsordning fastställas,
firmanamnet föreslås bli Enaco AB. Cirkeln är sluten. Det var för 30
år sedan som personerna bakom Tite grundade Enaco.TITE

MetroMark Hotels gör ägarspridning genom Nordic Holding
» Nordic Holding deltar en ägarspridning i MetroMarks Hotels. Per
1.000 aktier i Nordic Holding utdelas vederlagsfritt 15 aktier i
MetroMarks Hotels, ägare till hotellkonceptet Moment Hotels.
Konceptet går ut på att skapa en ny typ av hotellupplevelse anpassad
för storstadsmiljö.Nordic Holding

I detta nummer
Nordic Holding
Strand Interconnect
TITE
Wilh. Sonesson


Männen som ska bidra med nytt blod till Wilh. Sonesson
Styrelsen förnyades i samband med tisdagens bolagsstämma. För det första
klev Per Båtelson upp som ny ordförande. För det andra klev två nya
tungviktare in på arenan, Harald Norvik och Anders Lönner. Det innebär en
rejäl vitamininjektion i hälsobolaget Wilh. Sonesson.

Per Båtelson ny ordförande efter framgång med Capio
Per Båtelson har suttit i Wilh. Sonessons styrelse sedan 2004. Han tar
över ordförandeskapet efter Bo Håkansson som lämnar styrelsen.

Per Båtelson har en mycket framgångsrik tid bakom sig som grundare av
vårdföretaget Capio. Han lämnade den operativa ledningen för Capio för en
tid sedan och nyligen även dess styrelse. Det gör det möjligt för honom
att ta över ordförandeklubban i Wilh. Sonesson.

När Per Båtelson lämnade Capio hade företaget nått en omsättning på 11,4
miljarder kronor och tjänade 546 miljoner kronor efter skatt. Erfarenheter
som han kommer att ha nytta av från Capio-tiden är till exempel
vårdsektorn, samarbete med myndigheter, förvärv av företag och självklart
även koncernchefsrollen, berättar Per Båtelson för beQuoted:

– Med Capio bröt vi ny mark i Europa på en marknad som inte fanns
tidigare. Det var många som inte trodde på oss. Men vi lyckades och
skapade nytta för patienter, samhälle och aktieägare.

– Sjukhus är en politisk miljö, men den går att hantera. Med Capio förblev
vården offentligt, medan vi kompletterade produktionen. Och gjorde det
10-15 procent billigare än offentliga sjukhus. Idag är frågan
avdramatiserad.

beQuoted undrar hur styrelsearbetet kommer att förändras när Per Båtelson
tar över som ordförande. Per Båtelson svarar:

– Jag har suttit i styrelsen i två år och ser inte att styrelsearbetet
kommer att förändras på grund av mig som person. Däremot tar bolagskoder
och börsregler upp allt mer tid, vilket påverkar arbetet.

– Harald Norvik och Anders Lönner blir två nya ansikten. De kommer att
bidra till nytt tänk och ge nytt blod till styrelsen.

Harald Norvik tungviktare från det norska näringslivet
Harald Norvik har en bred erfarenhet från det norska näringslivet. Han har
bland annat suttit som ordförande för Oslobörsen sedan år 2000 (avgår vid
årets bolagsstämma) och varit koncernchef för Statoil mellan 1988 till
1999.

Harald Norvik har också varit ledare för ”representantskapet” i Norges
största bank DnB NOR. ”Representantskapet” är det högsta organet i en
norsk bank med företrädare för sparare och kunder och den som tillsätter
styrelsen.

Andra uppdrag är som ordförande i Aschehoug, styrelseledamot i PGS ASA och
ConocoPhillips Inc. Harald Norvik har också varit med att grunda Econ
Management där han idag är ordförande och partner. Econ Management driver
Eco Analys som är det största privatägda strategiska rådgivningsföretaget
i Norden, med fokus på energi.

Valberedningens ordförande Göran Danielsson framhåller även Harald Norviks
erfarenheter från sjukvårdssektorn:

– Harald Norvik kan sjukvårdssektorn i Norge. Han har varit ordförande för
Helse Öst sedan år 2000.

Helse Öst är ett av fem regionala statliga hälsoföretag som har det fulla
ansvaret för sjukvården i sin region. Helse Öst är det största eftersom
Oslo-regionen ingår. Hälsoföretagen har även avtal med privata
leverantörer och sjukhus i regionen.

– Min tid inom Helse Öst har varit mycket lärorik. Och vi har fått ordning
på ekonomin och kunnat visa ett gott resultat, berättar Harlad Norvik.

– Det var Midelfart som frågade om jag var villig att gå in i styrelsen
för Wilh. Sonesson, fortsätter Harlad Norvik, men jag har annars ingen
relation till Midelfart och jag blir därmed en oberoende ledamot.

Anders Lönner en expert och generalist
Anders Lönner behöver ingen närmare presentation. Han är välkänd i
börskretsar och vd för läkemedelsbolaget Meda sedan 1999.

Valberedningens ordförande Göran Danielsson arbetar inom Stena-sfären och
känner Anders Lönner väl, eftersom Stena Sessan Rederi AB är störste ägare
i Meda (24 procent, beQuoteds anm):

– Vi känner naturligtvis till Anders Lönner indirekt. Han har varit med
och byggt upp Meda, som Stena-sfären är störste ägare i.

– Anders Lönner är en branschkunnig entreprenör. Han är van att göra
förvärv och kommer att vara en stor tillgång för Wilh. Sonesson.

Även Per Båtelson framhäver Anders kunskaper som en tillgång:

– Anders Lönner har intressant kunskap om pharma och OTC (receptfria
läkemedel). Det är en person som styrelsen kommer att ha glädje av.

– Han kommer att ha dels en expertroll, dels en generalistroll. I
expertrollen ligger Anders kunskap om produkter. Gränsytan mot egenvård
och OTC. Wilh. Sonesson befinner sig nära Medas marknad.

– I generalistrollen ligger Anders erfarenheter av att bygga företag och
skapa värde för aktieägarna.

Ökad försäljning under första kvartalet justerat för avyttring
Före bolagsstämman lämnade Wilh. Sonesson delårsrapport för årets första
kvartal. Den var ren och fri från överraskningar. Men jämförelsen med
samma period förra året haltar och förklaras därför längre ned.

För första kvartalet rapporterar Wilh. Sonesson följande siffror:

• Försäljning: 300,7 Mkr (326,1)
• Resultat efter finansnetto: 9,1 Mkr (20,1)
• Nettovinst 8,9 Mkr (20,1 Mkr)
• Vinst per aktie: 0,26 kr (0,70)

Vi börjar med att titta på försäljningen, som i rapporten är lägre än
förra året. Men då ska man komma ihåg att Naturapoteket fortfarande ingick
i koncernen vid den här tiden förra året.

Om Naturapotekets försäljning på 45,6 miljoner kronor räknas bort, blir
fjolårets försäljning 280,5 miljoner kronor. Och därmed ligger årets
försäljning över förra årets med drygt 7 procent.

I resultatet efter finansnetto ingick förra året en reavinst avseende
förtida lösen av en säljarrevers med 18,5 miljoner kronor.

Justerat för detta var resultatet efter finansnetto vid den här tiden
förra året 1,6 miljoner kronor. Årets resultatet efter finansnetto 9,1
miljoner kronor innebär således en ökning med 7,5 miljoner kronor.

Balansräkningen är i bättre skick. Soliditeten har stigit till 53,9
procent (46,7), likvida medel har ökat till 47,4 Mkr (34,6) och
nettoskulden har minskat till 224,2 Mkr (320,3).

Wilh. Sonesson upprepar prognosen från bokslutskommunikén om att
rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, förväntas öka
jämfört med 2005.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
O-listan, Attract 40

Per Båtelson
Ny ordförande
Wilh. Sonesson

– Harald Norvik och Anders Lönner blir två nya ansikten i styrelsen.
De kommer att bidra till nytt tänk och ge nytt blod till styrelsen.

Sedan bolagsstämman 2004 har Per Båtelson varit ledamot i Wilh.
Sonessons styrelse.

Per Båtelson sitter även i styrelsen för Vitrolife och Permobil
(elrullstolar).

Harald Norvik
Ny ledamot
Wilh. Sonesson

Förslaget till den nya styrelsen har tagits fram av valberedningen
med Göran Danielsson i spetsen.

Valberedningen har bestått av Göran Danielsson (representerar Stena
Adactum), Andreas Enger (representerar Midelfart) och Thomas
Olausson (representerar M2C).

Anders Lönner
Ny ledamot
Wilh. Sonesson

De nya styrelsen består av sex ledamöter:

• Per Båtelson (ordf.)
• Harald Norvik (nyval)
• Anders Lönner (nyval)
• Sven Sandberg (omval)
• Martin Svalstedt (omval)
• Eva Vingård (omval)

Tidigare ledamöter som avböjt omval är Bo Håkansson, Conny Karlsson
och Ewa Ställdal.

Andra highlights från delårsrapporten:

Ett kommersiellt samarbete mellan dotterbolaget Vitamex och
Midelfart har påbörjats.

Samarbetet avser utveckling och tillverkning av
kosttillskottsprodukter till 500 norska apotek.

Lanseringen sker under Midelfarts varumärke Prevent.

Dotterbolaget Naturpost kommer att testlansera i Polen och Holland.

Nya produkter lanseras i vår:
• Friggs Body Check
• MaxMedica Femicur
• Ny hudvårdsserie

Nästa händelse
2006-08-15
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


Stark organisk tillväxt för Strand Interconnect
IT-konsultmarknaden växer, och Strand Interconnect växer ännu snabbare.
Året har inletts med en uppgång på 25 procent, långt över den generella
tillväxten på mellan fem och tio procent. Det är företagets
portallösningar som driver tillväxten.

Strand PARC effektiviserar informationsanvändandet
IT-systemen blir allt större och mer komplicerade. Till syvende och sist
är det dock ändå människor som skall använda informationen för att den
skall komma till någon nytta.

Strands portallösning PARC samlar informationen från flera olika IT-system
till ett gemensamt användargränssnitt, en portal. Användaren kan därmed
lättare överblicka och basera beslut på information från olika system. Det
höjer effektiviteten i informationsanvändandet, vilket också ökar värdet
av redan gjorda IT-investeringar.

Strand Interconnect förväntar sig att marknaden för portallösningar kommer
att växa snabbare än den övriga IT-marknaden. Motsvarande gäller även för
de angränsande områdena förändringsledning, verksamhetsmodellering och
affärsintegration.

Strand ESS ny modul för integration av olika IT-system
Inom affärsintegration är Strand ESS (Enterprise Service Solution) en
nyutvecklad lösning för att förenkla den tekniska integrationen mellan
olika affärssystem.

Strand ESS är en modul. Den kan liknas vid en förvaringsplats för den
affärslogik som krävs för att tekniskt integrera olika system. Strand ESS
övervakar och styr informationsflödet.

Strand Interconnect har tagit sin första order på Strand ESS under första
kvartalet och har höga förväntningar om att kunna vinna fler goda
referenser under året.

Förvärvet av Inoment stärker tillväxten ytterligare
Förvärvet av göteborgsföretaget Inoment, som beQuoted berättade om i
nyhetsbrevet nr 11 2006, ökar på Strand Interconnects kapacitet med 50
procent. Tillträdde skedde den 22 mars och förvärvet har därmed endast
marginellt påverkat första kvartalets omsättning och resultat.

För första kvartalet rapporterar Strand Interconnect följande siffror:

• Försäljning: 12,0 Mkr (9,1)
• Resultat efter finansnetto: 0,9 Mkr (0,7)
• Vinst per aktie: 0,02 kr (0,01)

Resultatet innebär en omsättningsökning på 31 procent och en
resultatökning på 38 procent. Av omsättningsökningen utgör den organiska
tillväxten ungefär 25 procent och resten kommer från förvärvet av Inoment.

Proforma, om förvärvet av Inoment räknas från den 1 januari, blir en
sammanfattning av kvartalssiffrorna enligt följande:

• Försäljning: 16,0 Mkr
• Resultat efter skatt: 1,0 Mkr

Stora skattemässiga underskott
Strand Interconnects skattemässiga underskott på 139 miljoner kronor
härrör från den verksamhet som tidigare bedrevs i Strand.

Det skattemässiga underskottet gör att företaget inte kommer att behöva
betala någon bolagsskatt under överskådlig framtid. I värderingen av
bolaget bör det naturligtvis synas.

Strand Interconnect prognostiserar att omsättningen för år 2006 kommer att
uppgå till mellan 70 och 80 miljoner kronor. År 2007 förväntas
omsättningen överstiga 100 miljoner kronor.

Kan företaget behålla förra årets vinstmarginal på drygt 6 procent lär
vinsten minst hamna mellan 12 och 13 öre per aktie år 2007. Vid dagens
kurs kring 1,15 kr per aktie handlas Strand Interconnect därmed till p/e 9
på en möjlig vinst för år 2007.

Mycket kan naturligtvis hända på vägen, men uppfyller Strand Interconnect
sina prognoser och bolaget fortsätter att utvecklas väl lär det finnas en
uppsida i aktien på något års sikt.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

Rolf Hallencreutz
VD Strand Interconnect

Portallösningen PARC ger användaren det informationsstöd som behövs
i kontakten med kunden.

God kundservice har blivit en konkurrensfaktor. Därför hjälper
Strand Interconnect sina uppdragsgivare att möta sina kunder med
rätt information.

Kundens upplevelse av leverantören spelar en allt högre roll när
kunden väljer vilken produkt som ska köpas.

Förvärvet av Inoment ökar antalet anställda med 50 procent.

Försäljningen ökade med 31 % under det första kvartalet.

Den organiska tillväxten uppgick till ungefär 25 procent och resten
kommer från Inoment.

Försäljningen 2006 förväntas uppgå till 70-80 miljoner kronor.

Nästa händelse
2006-08-10
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


TITE överträffar fjolårets rekordkvartal
Nu är det bestämt, TITE vill byta namn till Enaco. Vid bolagsstämman den
16 maj ska en ny bolagsordning fastställas, firmanamnet föreslås bli Enaco
AB. Cirkeln är sluten. Det var för 30 år sedan som personerna bakom Tite
grundade Enaco.

Enaco "branschens starkaste varumärke"
Det var under hösten 2005 som TITE köpte svenska Enaco. Man kommer även
att förvärva den danska verksamheten. Enaco har sedan starten 1977
genomfört fler än tusen nyckelfärdiga dator / serverhalls-entreprenader.

– Enaco är utan tvekan branschens starkaste varumärke och har mer eller
mindre skapat begreppet fysisk miljö för datorer. Många av oss på TITE var
med om att bygga upp Enaco till Sveriges ledande företag på området,
berättar TITEs vd Bo-Gösta Rönnberg.

Skruvar upp prognosen
Orderingången under det fjärde kvartalet 2005 blev den bästa någonsin för
TITE, under ett och samma kvartal. Och orderingången blev ännu högre under
det här årets första kvartal.

TITE har därför skruvat upp helårsprognosen, och tror nu att årets
försäljning hamnar kring 140 miljoner kronor. Det innebär en organisk
uppgång med 20-25 procent jämfört med förra året och justerat för
förvärvade enheter.

– 2006 har börjat lysande då det gäller serverhallar, berättar
marknadschefen Sebastian Wrethagen för beQuoted.

– Det är en helt annan marknad nu och vi har ”jäkligt massa grejer” på
gång. Det verkar finnas ett uppdämt investeringsbehov. Kunderna kommer och
visar oss gamla planer från 2002 och vill ha dem genomförda nu, fortsätter
Sebastian Wrethagen.

Rekordstor orderstock
Kundernas benägenhet att investera har resulterat i en rekordstor
orderstock inom affärsområdet entreprenader. För närvarande överstiger
orderstocken 40 miljoner kronor. Vid samma tid förra året låg orderstocken
kring 10 miljoner kronor.

– Av orderstocken kommer cirka 15 miljoner kronor från det fjärde
kvartalet, resten har tecknats i år, berättar Sebastian Wrethagen.

Till exempel har bolaget fått en order på 12,5 miljoner kronor från
Svenska Spel (se beQuoted nyhetsbrev nr 8 2006). Order avser två nya
serverhallar på Gotland. Den ena för Svenska Spel och den andra för
BRS-Intron / Gotlandica Webbhotell.

I orderboken finns även en genombrottsorder på TITE Office som bolaget
erhöll från Skanska i Uppsala i slutet av förra året, värd cirka 14
miljoner kronor.

TITE har även fått ett antal mindre order. Bland annat en
reservkraftanläggning och UPS till Grönsakshallen i Stockholm, ett
ställverk med fördelning och kylmaskin till EDB, ett övervakningssystem
till Skatteverket, en datorhall till BS-Media i Södertälje, ett kyltorn
till Ericsson Midsommarkransen, byte av kylaggregat för HP samt byte av
datakyla hos DICE.

Sebastian Wrethagen betonar vikten av att löpande få in sådana här mindre
order:

– Det är dessa återkommande mindre entreprenaderna som skapar goda vinster
och långsiktiga servicekontrakt.

Utleveranserna pågår, därmed kommer de rapporterade orderna att ingå i
första halvårets omsättning och resultat.

Servicekontrakt med WM-data Infra Solutions
Förutom entreprenader är service ett viktigt affärsområde. Service står
för 35-40 procent av intäkterna. TITE har tecknat ett servicekontrakt med
WM-data Infra Solutions.

Avtalet gäller underhåll och funktionsansvar för två av WM-data Infra
Solutions anläggningar, en i Stockholm och en i Skåne. Det innebär att
TITE tar ansvar för den fysiska miljön. I den fysiska miljön ingår
elförsörjning, klimat, övervakning och brandskydd.

Den fasta kontraktssumman uppgår till nästan 0,9 miljoner per år vilket
gör serviceavtalet till ett av de mest omfattande som TITE har ingått
hittills. Avtalet löper på två år.

Utöver den fasta ersättningen får TITE betalt för utryckningar och
förbrukningsartiklar.

beQuoted uppskattar mellan tummen och pekfingret att leverantörer
vanligtvis säljer för lika mycket till som serviceavtalet är värt. Ett
serviceavtal leder således till meraffärer, och marginalen på dessa brukar
vara mycket god.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Marknadsplats
NGM

TITE köpte svenska Enaco Teknik i oktober 2005.

TITE kommer även att köpa Enaco A/S i Danmark.

Om det danska bolagets försäljning adderas till helårsprognosen ökar
den med 7-8 miljoner kronor, räknat från andra kvartalet bedömer
beQuoted.

Ordern från Svenska Spel är en av de största entreprenaderna som
TITE har genomfört.

Ordern från Skanska är en genombrottsorder på TITE Office.

Utleveranserna pågår, därmed kommer de rapporterade orderna att ingå
i första halvårets omsättning och resultat.

Klimataggregaten reglerar temperatur och fuktighet inom snäva
gränser.

Servicekontraktet med WM-data Infra Solutions är ett av de mest
omfattande som TITE har ingått hittills.

I den fysiska miljön ingår elförsörjning, klimat, övervakning och
brandskydd.

Affärsområdet service har tecknat ett 80-tal nya serviceavtal under
2005.

Enaco Teknik har tillfört ytterligare ett 100-tal.

Nästa händelse
2006-05-16
Delårsrapport Q1 2006
Bolagsstämma 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida


MetroMark Hotels gör ägarspridning genom Nordic Holding
Nordic Holding deltar en ägarspridning i MetroMarks Hotels. Per 1.000
aktier i Nordic Holding utdelas vederlagsfritt 15 aktier i MetroMarks
Hotels, ägare till hotellkonceptet Moment Hotels. Konceptet går ut på att
skapa en ny typ av hotellupplevelse anpassad för storstadsmiljö.

Fokus på Skokloster under första kvartalet
Under första kvartalet har fokus legat på att komma igång med
byggprocessen i Skokloster, som beQuoted tidigare berättat om.

Styrelsen har lagt mycket arbete på projektet Skokloster. Men står ändå
fast vid den prognos som tidigare lämnats och styrelsen räknar med att
samtliga hus skall färdigställas under året.

Nordic Holding-aktien avnoterades i mars från Nordic OTC. Arbetet med att
åternotera bolaget fortgår; tidplanen är dock ej fastslagen.

Proforma 2 öre i vinst per aktie
Resultaträkningen proforma för första kvartalet ser ut enligt följande:

• Rörelsens intäkter: 3,9 Mkr (uppskrivning av projekt 3,6 Mkr)
• Resultat efter finansnetto: 3,4 Mkr
• Vinst per aktie: 0,02 kr

Bolaget är skuldfritt och soliditeten ligger nära 100 procent. All egendom
i form av fastigheter / aktier eller annat, ägs helt och hållet av Nordic
Holding utan några lån eller andra avtal.

Avstämningsdag för utdelningen av aktierna i MetroMarks Hotels är den 19
maj. MetroMarks Hotels planerar därefter att göra en private placement.
Tanken att bolaget ska marknadsnoteras under året.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Marknadsplats
Onoterat

Aktier MetroMark Hotels delas ut till aktieägarna.

Moment Hotels är ett koncept från MetroMark.

Nästa händelse
2006-05-26
Bolagsstämma 2006

Läs mer på beQuoted

Hemsida


Om beQuoted

beQuoted arbetar med rådgivning i samband med företagsfinansiering och med
att förse aktieägare, investerare och media med information om aktiebolag
och aktiekurser.

beQuoted organiserar dessutom aktiehandel tillsammans med banker och
fondkommissionärer.

Målgruppen är investerare i mindre och medelstora företag.
beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com

Prenumeration
Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
ge - hör då gärna av er

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera