Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Nya finansiella mål ger hög direktavkastning i Björn Borg

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 13:27 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 28 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-28/bbb-2009-28.htm


   Hej,
   
            I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett
            svenskt underklädesföretag som siktar på att bli "the champion of
            fashion underwear". Det andra är ett emissionsaktuellt företag som
            är i färd med att lansera en ny videoteknik för mobiltelefoner.

            Därefter följer den fjärde delen i vår tematiska artikelserie om
            biotekniksektorn, den här gången om ett företag som utvecklar
            vacciner som ska tas genom näsan.

            I dagens nummer kan Du läsa om Björn Borg, Ironroad och Eurocine
            Vaccines.

            Trevlig läsning!
            Thomas Lindgren
             

    
            Nya finansiella mål ger hög direktavkastning i Björn Borg
            » Björn Borg presenterar nya finansiella mål innebärande en tillväxt
            om minst 10 procent och att delar av den stora kassan successivt
            kommer delas ut. På analytikerträffen där beQuoted närvarade
            berättades om framtiden i USA, den nya Kids-kollektionen och förstås
            om den ekonomiska utvecklingen och de nya finansiella målen.
   
   
            Emissionsaktuella Ironroad utmanar SMS och MMS med ny videoteknik
            » Ironroad har skapat en teknik som ska göra det lika enkelt att
            skicka videomeddelanden som att skicka SMS. Svenska operatörer
            erbjuder bolagets teknik och tjänster redan idag. Ironroads
            målsättning är att göra VMS lika vedertaget som SMS och MMS på tre
            års sikt. Nu görs en nyemission och förberedelser för listning på
            AktieTorget.
   
   
            Eurocine Vaccines hoppas kunna ge influensavaccin genom näsan
            » Eurocine Vaccines grundades 1999 utifrån Ulf Schröders forskning
            om nasala vacciner. Bolaget inriktar sig i första hand på att
            förädla befintliga vacciner så att de kan ges i form av näsdroppar.
            De projekt som ligger längst fram rör nasala vacciner mot influensa,
            lunginflammation och HIV.

   
            I detta nummer
            beQuoted tema: Bioteknik
            Björn Borg
            Ironroad
            
            
        
      Nya finansiella mål ger hög direktavkastning i Björn Borg
      - beQuoted rapporterar från analytikerträffen i samband med tredje
      kvartalets rapport

      Björn Borg presenterar nya finansiella mål innebärande en tillväxt om
      minst 10 procent och att delar av den stora kassan successivt kommer delas
      ut. På analytikerträffen där beQuoted närvarade berättades om framtiden i
      USA, den nya Kids-kollektionen och förstås om den ekonomiska utvecklingen
      och de nya finansiella målen.

      Ny strategi i USA, söker samarbetspartner
      Tidigare i år kommunicerades att ett vägval för USA väntades tas innan
      årets slut. På analytikermötet berättades att man nu väljer att dra ned på
      den egna verksamheten i USA för att istället söka efter en lämplig
      samarbetspartner.

      - USA är en komplicerad marknad som kräver anpassning av både produkter
      och erbjudanden, säger vd Arthur Engel.

      Exempelvis behöver man kunna erbjuda ett lyxigt enpack till renodlade
      underklädesbutiker medan det för kanaler som stormarknader krävs storpack.
      Dessutom behövs andra anpassningar som större storlekar och mer
      konservativa färger.

      - Drömscenariot vore att bli exklusiv leverantör till en stor
      retail-kedja, fortsätter Arthur Engel.

      beQuoted konstaterar att det kommer att dröja innan USA blir något att
      räkna med för Björn Borg. På kort sikt ger det dock positiva effekter på
      kostnaderna för USA som under första halvåret i år var cirka 8 miljoner
      kronor:

      - Kostnaderna för USA sjunker väsentligt under 2010, lovar Arthur Engel.

      Nya finansiella mål
      I samband med rapporten presenterades även nya finansiella mål. En årlig
      organisk tillväxt om minst 10 procent och en rörelsemarginal om minst 20
      procent ska uppnås.

      För de aktieägare som minns de fantastiska tiderna mellan 2005 och 2007
      när bolaget växte 50 - 70 procent, dessutom med rörelsemarginaler över 25
      procent, kan denna målsättning nog te sig lite blek.

      På analytikermötet flaggades dessutom för att det är tveksamt om en
      tillväxt i linje med de nya målen kan nås nästa år.

      Uppenbarligen bedömer Björn Borg att det inte finns något större
      tillväxtutrymme på de stora etablerade marknaderna (Sverige, Holland,
      Danmark och Norge), åtminstone inte på kortare sikt.

      Samtidigt är de nya marknaderna för små för att ens vid en mycket bra
      utveckling kunna ge en väsentlig påverkan på koncernens tillväxt redan
      nästa år. Enligt Arthur Engel får man räkna med att det tar tre år innan
      man ser om en ny marknad bär sig eller inte.

      Utdelning av överskottslikviditeten
      De nya målen inkluderar även att utdelningen ska uppgå till minst 50
      procent av nettoresultatet och att kassan ska vara 10 - 20 procent av
      omsättningen. Det innebär att bolaget sitter på en kraftig överlikviditet
      som avses delas ut successivt de kommande åren.

      Björn Borg Kids - ny kollektion
      För ett par månader sedan presenterades en utökning av sortimentet med en
      underklädeskollektion för barn, Björn Borg Kids.

      beQuoted har varit lite tveksamma över hur bra varumärket, som för oss
      främst står för sexiga och snygga underkläder, egentligen passar på en
      barnkollektion.

      Som svar på det visade Arthur Engel upp några exempel av kollektionen för
      oss och förklarar hur andra färger och mönster tillsammans med en
      annorlunda förpackning tydligt ska särskilja barnprodukterna från
      vuxenkollektionerna.

      Enligt bolaget är intresset för Kids stort från återförsäljare och
      distributörer. En smyglansering sker inför jul och full utrullning görs
      under nästa års andra kvartal.

      Bra resultat tredje kvartalet 2009
      Resultatet för tredje kvartalet blev bättre än beQuoted väntat sig, vilket
      till stor del beror på att rörelsegrenen Distribution gjorde ett bättre
      resultat än vi vågat hoppats.

      En orsak till det är den svagare dollarn men även, vilket förstås är mer
      glädjande, att en återhämtning ses på den svenska marknaden.

      Niomånadersperioden januari till september 2009 i siffror:

            • Omsättning - Varumärket: 1.554 Mkr (1.495), +3,9%
            • Omsättning - Koncernen: 417,7 Mkr (395,3), +5,7%
            • Resultat efter finansnetto: 91,9 Mkr (106,1),  -13,4%
            • Vinst per aktie: 2,68 kr (3,05)

      Siffrorna för det tredje kvartalet isolerat:

            • Omsättning - Varumärket: 566 Mkr (563), +0,5%
            • Omsättning - Koncernen: 155,2 Mkr (160,8), -3,5%
            • Resultat efter finansnetto: 40,8 Mkr (52,3), -22,0%
            • Vinst per aktie: 1,20 kr (1,50)

      I rapporten presenterades även att distributionsavtal ingåtts för
      ytterligare två nya marknader, Chile och Portugal.

      Goda utsikter för fjärde kvartalet
      De senaste två åren har Björn Borgs resultat för fjärde kvartalet varit
      avsevärt svagare än för det tredje.

      På beQuoteds fråga om hur julhandeln påverkar de olika delarna av
      koncernen berättar ekonomichefen Johan Mark att för Björn Borgs största
      rörelsegren, Produktutveckling, hamnar intäkterna relaterade till
      julförsäljningen till övervägande del redan under tredje kvartalet.

      För de övriga affärsområdena kommer däremot intäkterna under fjärde
      kvartalet. Med den starka julhandel som förväntas i Sverige tillsammans
      med den fortsatt svaga dollarn tror vi chanserna är goda för att fjärde
      kvartalet blir bra. Framförallt för Distribution och Detaljhandel, men
      även på koncernnivå.

      Det tillsammans med att tredje kvartalet blev bättre än vi väntat oss gör
      att vi höjer vår prognos för årets vinst per aktie från 3,20 kronor till
      3,60 kronor.

      God direktavkastning i väntan på ny tillväxtfas
      På den prognosen för 2009 handlas aktien till ett p/e-tal på drygt 18 vid
      dagens kurs kring 67 kronor. Justerat för den stora kassan om cirka 10
      kronor per aktie blir p/e-talet 16.

      Sannolikt dröjer det alltså ett par år innan nya marknader åter kan ta
      bolaget till ett tillväxt-case. Under tiden kan dock aktieägarna glädjas
      över en hög direktavkastning. Åtminstone 3 - 4 kronor per aktie kan
      förväntas till våren. Det borgar för att intresset för aktien
      upprätthålls.
  
      JIMMIE LANDERMAN
      jimmie.landerman@beQuoted.com
            
            Marknadsplats
            Stockholmsbörsen

            Arthur Engel
            VD Björn Borg
             
            - Försäljningen under tredje kvartalet speglar det alltjämt tuffa
            marknadsklimatet, men resultatet visar att vi har god
            kostnadskontroll.
            
            Björn Borg Kids, en kollektion med underkläder för barn, lanseras
            under andra kvartalet 2010.
             
            En speciell förpackning och unika färger gör att barnkollektionen
            tydligt ska skilja sig från vuxenkollektionerna.
             
            Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per land
            
            Holland 46% (45)
            Sverige 22% (24)
            Övriga 13% (6)
            Danmark 10% (11)
            Norge 9% (11)
             
            Nya distributörsavtal för Tyskland, Grekland, Italien, Portugal och
            Chile har tecknats under 2009.
             
            En starkare utveckling i Sverige, lägre kostnader för USA och en
            svag dollar gör att möjligheterna för ett förbättrat resultat i
            verksamhetsgrenen Distribution framöver är goda.

            Nästa händelse
            2010-02-11
            Bokslutskommuniké 2009
            
            Mer info
            Läs mer på beQuoted
             
            Hemsida

        

      Emissionsaktuella Ironroad utmanar SMS och MMS med ny videoteknik
      - Vi ska ha etablerat VMS på tre år, säger vd Magnus Kniving
  
      Ironroad har skapat en teknik som ska göra det lika enkelt att skicka
      videomeddelanden som att skicka SMS. Svenska operatörer erbjuder bolagets
      teknik och tjänster redan idag. Ironroads målsättning är att göra VMS lika
      vedertaget som SMS och MMS på tre års sikt. Nu görs en nyemission och
      förberedelser för listning på AktieTorget.

      Tekniken på plats
      Ironroad startade 2006 som en utvecklare av community-tjänster. Redan
      samma år mottog bolaget Guldmobilen för sina produkter, men ganska snart
      förstod ledningen att community-tjänster inte skulle nå de volymer man
      förespeglat sig.

      Under 2008 avvecklades därför utvecklingen av community-tjänster för att
      lägga fokus på en ny videoplattform. Ett år senare var VMS-tekniken klar
      och bolaget påbörjade en mjuklansering bland Sveriges mobiloperatörer.

      Nu erbjuder Telia, Tele2 och Tre sina kunder vms-tjänsten. För användaren
      kostar videomeddelandet runt en 1 krona. Affärsmodellen består i att
      Ironroad får en del av intäkten från mobiloperatören när någon kopplar upp
      sig för att titta på ett VMS.

      VMS en vidareutveckling av sms och mms
      I dagsläget skickas i storleksordningen 200 miljoner MMS varje år bara i
      Sverige. Användandet växer med 50 procent per år. Bolaget menar att
      utvecklingen för VMS bör bli starkare än så, tack vare dess tekniska
      fördelar.

      Trots att VMS-tekniken i allt väsentligt är en vidareutveckling av SMS och
      MMS, skiljer den sig i flera avseenden. Styrkan ligger i videoklippen som
      kan vara upp till 4 minuter långa, att jämföra med mms 30 sekunder.

      För att fungera behöver VMS-tekniken en 3G-telefon, men ingen särskild
      programvara eller inställning. Ironroad pekar därtill på modesta krav på
      telefonerna:

      - Många har sina mobiler fulla av musik och därmed dåligt med ledigt minne
      i mobilen. Med VMS behöver inte mottagaren ha något ledigt minne i mobilen
      för att kunna se videoklippet, förklarar vd Magnus Kniving för beQuoted
      och tillägger:

      - En annan styrka är säkerheten ur ett upphovsrättsligt perspektiv. Genom
      att materialet inte sparas ned i mobilen kan avsändarna reglera hur
      mottagarna får hantera materialet. Mottagaren kan till exempel inte sprida
      meddelandet vidare till någon annan om inte avsändaren medger det.

      Medieleverantörerna ska sprida tjänsten
      Bolagets strategi är att i första hand locka till sig stora
      medieleverantörer som tidningar på nätet, SVT eller SMHI för att öka den
      breda massans kännedom om produkten.

      - Vi har just lanserat tjänsten med innehållsleverantörer såsom Mogi,
      StockOnTV och SearchFactory. Många fler är på gång. Nästa självklara steg
      är att få in de största innehållsleverantörerna, säger Ironroads
      ordförande Fredric Forsman och fortsätter:

      - I det läget kommer vi att utveckla samarbetet med mobiloperatörerna ännu
      mer och få dem att marknadsföra VMS mellan privatpersoner.

      - Mobiloperatörerna söker ständigt nya intäktskällor för att kompensera
      för inkomstbortfallet på röstsamtal. VMS är en utmärkt tjänst som inte
      inkräktar på någon annan produkt. Att infrastrukturen redan finns hos
      operatörerna gör inte saken sämre, fortsätter Fredric Forsman.

      Om avtal med de stora medieleverantörerna skulle dra ut på tiden menar
      Magnus Kniving att Ironroad har ett flertal alternativa vägar att gå. Han
      nämner exempelvis instant messaging som MSN och sociala nätverk, ett
      område som Ironroad känner sedan tidigare.

      Produkt utan gränser
      För att snabbt få upp spridningen av VMS-tekniken och användandet har
      Ironroad letat sig ut till områden med stora befolkningar och expanderande
      3G-nät.

      Bolaget har tecknat avtal med flera operatörer i Indonesien, ett av de
      länder där 3G-utbyggnanden gått fortast och nått längst de senaste åren.
      Med de avtal Ironroad idag har med indonesiska operatörer når bolagets
      teknik ut till 100 miljoner mobilabonnenter.

      Ironroads indonesiska dotterbolag etablerades i år och bolaget är även på
      väg in på den filippinska marknaden. Den indonesiska etableringen har
      inneburit bolagets första avtal med en större innehållsleverantör.

      Marknadsföringskanal med god prognos
      Enligt analysfirman Gartner omsatte den globala marknaden för
      mobilannonsering 2,7 miljarder dollar förra året. På tre års sikt
      prognostiserar analysföretaget en fyrdubbling av marknaden.
      SMS-annonseringen spås behålla sin förstaplats som kanal.

      I jämförelse med utvecklingen för internetannonsering har utvecklingen för
      mobilannonsering varit relativt blygsam. Enligt Magnus Kniving finns det
      tekniska förklaringar:

      - Det är svårt att skapa bra reklam för mobiltelefoner med dagens
      etablerade tekniker. Det krävs mycket jobb för att sätta ihop bra reklam
      som passar alla telefoner, vilket blir dyrt.

      Samtidigt menar Magnus Kniving att VMS kan erbjuda den enkelhet som får
      annonsörerna att satsa på mobilannonsering:

      - Så gott som alla större företag producerar idag webb-tv med reklam. Med
      vår teknik kan de använda det material de redan producerat och skicka ut
      via VMS, utan ytterligare modifieringar av själva reklamproduktionen.

      Häromveckan meddelades att sökmotorjätten Google förvärvar
      mobilannonseringsföretaget AdMob för 5 miljarder kronor, ett företag vars
      annonstjänster används på 15.000 mobila webbplatser och applikationer.
      Mobilannonseringen kan stå inför stora förändringar.

      Gör emission för att finansiera bred satsning
      För att knyta till sig ett tillräckligt antal innehållsleverantörer och nå
      ut med sin teknik genomför Ironroad en nyemission om 7,7 miljoner kronor.
      Kapitalet ska uteslutande användas till marknadsförings- och
      försäljningsinsatser.

      Halva emissionen är garanterad, där Davegårdh & Kjäll Fonder står som
      enskilt största garant med 2,4 miljoner kronor. Claes Folkmar, förvaltare
      på fonden, ser en spännande affärsmodell till en hygglig värdering:

      - Ironroads affärsidé är attraktiv, trots att det finns stora risker i
      den. För företagssegmentet innebär den här tekniken helt andra möjligheter
      till marknadsföring än MMS. Å andra sidan kan det visa sig att MMS är
      fullt tillräckligt, eller att priset på tjänsten är för högt för
      slutkunderna och att den därför inte blir någon volymprodukt.

      - Vi tycker att prissättningen på 56 miljoner kronor är hyfsat tillåtande.
      Den kanske inte tål direkta bakslag, men vi tror att det här kan bli en
      kul aktie när den väl kommer till marknaden. Det finns mycket hävstång i
      affärsmodellen, avslutar Claes Folkmar.

      Handelsstart med Ironroads aktie på AktieTorget beräknas till 11 januari
      2010.
  
      JOHAN NYGREN
      johan.nygren@beQuoted.com
            
                  Marknadsplats
                  Onoterat
                  
                  Magnus Kniving
                  VD Ironroad
                   
                  - 2010 ska vi ha lanserat VMS i ytterligare sex länder och
                  samtidigt ha 500 samarbetspartners, främst i form av
                  innehållsleverantörer.
                  
                  - Vårt långsiktiga mål är att det på tre års sikt ska skickas
                  fler vms än mms på företagets respektive marknader.
                  
                  Analysföretaget Gartner spår att mobilannonseringen globalt
                  ökar med nästan 400 procent den kommande treårsperioden.
                   
                  VMS på den svenska marknaden, under förutsättning att Ironroad
                  får nödvändig finansiering och att samarbetet med
                  innehållsleverantörer kommer igång i stor skala räknar bolaget
                  med:

                  2010: 48 miljoner lästa VMS, motsvarande intäkter på 12
                  miljoner kronor, EBITDA på 3 miljoner kronor.

                  2011: 167 miljoner lästa VMS, motsvarande intäkter på 45
                  miljoner kronor, EBITDA på 30 miljoner kronor.
                  
                  VMS-meddelandet streamas till mottagaren, vilket innebär att
                  mottagaren inte behöver ladda ned hela filmen innan
                  uppspelning påbörjas.

                  Ironroad får en del av intäkten från mobiloperatören när någon
                  kopplar upp sig för att titta på ett VMS.
                  
                  Indonesiska Surya Citra Media med ett brett utbud av
                  medietjänster inom webb, tv och tidningar är den första stora
                  innehållsleverantör Ironroad tecknat avtal med.   
                   
                  Nästa händelse
                  2010-01-11
                  Första handelsdag på AktieTorget

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

            Fakta om nyemissionen
   
            Sista dag för teckning är fredagen den 11 december
            
            Emissionen i korthet:

              Teckningstid 27 november - 11 december
              Teckningskurs 11 kr per aktie
              Emissionen sker utan företräde för befintliga aktieägare.
              Nyemissionen uppgår till 7,7 miljoner kronor före
              emissionskostnader.
              Vid full teckning kan totalt 700.000 nya aktier tillkomma.
              De nya aktierna motsvarar 14 procent av företaget.
              Styrelsen har åsatt företaget ett värde om 48,5 miljoner kronor
              före emissionen och 56,2 miljoner kronor efter emissionen.
              Första handelsdag på AktieTorget beräknas till den 11 januari
              2010.
            
            Ladda hem memorandum
            
            Teckningsanmälan

        
  
      Eurocine Vaccines hoppas kunna ge influensavaccin genom näsan
      - Fas I / II-studie inledd, resultat väntas under andra kvartalet 2010

  
      Eurocine Vaccines grundades 1999 utifrån Ulf Schröders forskning om nasala
      vacciner. Bolaget inriktar sig i första hand på att förädla befintliga
      vacciner så att de kan ges i form av näsdroppar. De projekt som ligger
      längst fram rör nasala vacciner mot influensa, lunginflammation och HIV.

      Nasala vacciner kräver adjuvans
      För att ett nasalt vaccin ska vara tillräckligt verksamt krävs ett
      hjälpämne, så kallat adjuvans. Det är Eurocines patent på några sådana
      adjuvans som är grunden till bolaget.

      Bolaget har ett flertal pågående projekt
      Eurocine befinner sig, åtminstone formellt sett, i tidig fas i
      utvecklingen. Man har nyligen startat en fas I / II-studie på sitt
      influensavaccin. Tidigast under 2010 kommer sedan ett vaccin mot
      lunginflammation in i kliniken.

      Dessutom har företaget annonserat fyra samarbetsprojekt. Det längst komna
      är ett terapeutiskt HIV-vaccin. De övriga tre befinner sig i ett tidigt
      stadium.

      Av dessa har endast en partner namngivits. Det är Helicure från Umeå, som
      med hjälp av Eurocines adjuvans vill ta fram ett nasalt vaccin mot
      Helicobacter Pylori, en bakterie som ligger bakom såväl magsår som
      magcancer.

      Ett annat av projekten gäller främst utveckling av ett DNA-baserat
      influensavaccin. För detta har Eurocine erhållit 2,58 miljoner kronor i
      stöd från Vinnova.

      Bolaget har tidigare genomfört en fas I-studie med ett av sina adjuvans
      med ett modellantigen. Vaccinet visade sig vara säkert (endast milda
      biverkningar rapporterades) samt ge avsedd immunologisk effekt, som blev
      större med ökad dos adjuvans.

      Även om Eurocine inte hunnit så långt med sina projekt kan risken ändå
      bedömas som förhållandevis låg. Bolaget utgår från redan godkända vacciner
      (influensa, lunginflammation) och tillsätter sina adjuvans.

      I influensavaccinet används det adjuvans som redan visat sig fungera i
      människa. Det består till fullo av kroppsegna ämnen, vilket minskar risken
      för biverkningar. Samma adjuvans kommer även att användas i vaccinet mot
      lunginflammation.

      Eurocines utvecklingsstrategi består av tre modeller
      I den senaste delårsrapporten tydliggör Eurocine sin utvecklingsstrategi.
      Man arbetar enligt tre olika utvecklingsmodeller för nasala vacciner:

      1) Utveckling i egen regi utifrån väl beprövade injicerade vacciner som
      kombineras med bolagets adjuvans. I denna modell är risken låg, då såväl
      antigenet (själva vaccinet) som ett av Eurocines adjuvans redan har
      använts / testats i människa med gott resultat.

      De två vaccin som utvecklas mot influensa respektive lunginflammation
      tillhör modell 1.

      2) Utlicensiering av adjuvans till annat bolag som vill utveckla nasalt
      vaccin. Här är den finansiella risken mycket låg, eftersom partnern står
      för kostnaderna.

      3) Utveckling i egen regi av helt nya nasala vacciner. I sådana projekt är
      risken högre. Eurocine Vaccines har ännu inte startat något sådant
      projekt. Merparten av de svenska noterade bioteknikbolagen befinner sig i
      den typen av projekt, fastän det för deras del gäller läkemedel.

      Fördelar med nasala vacciner
      Nasala vacciner har visat sig ge bland annat följande fördelar gentemot
      injicerade vacciner:

       • skydd mot flera virusstammar (korsimmunitet)
       • skydd även i slemhinnorna (med injektion fås bara skydd i blodet)
       • ingen smittrisk
       • enkel och smärtfri vaccination
       • kan ges till barn i lägre åldrar

      I influensavaccinet som Eurocine utvecklar används avdödade virus, vilket
      också ger fördelen att ingen kylförvaring av vaccinet krävs.

      Flera andra vaccinbolag är intresserade av Eurocines teknik för nasala
      vacciner. Detta indikerar att bolagets teknik är värdefull och att det är
      svårt att åstadkomma motsvarande teknik på egen hand.

      Det visar också att andra vaccinbolag delar Eurocines åsikt att nasala
      vacciner ger ett extra värde.

      Influensavaccinet är i fokus
      I början av varje år fastställer WHO vilka virus som ska ingå i kommande
      säsongs influensavaccin. Produktionen av konventionella vacciner är en
      tidskrävande process och det kan i vissa fall vara svårt att hinna
      tillverka tillräckliga mängder.

      Influensa är därför ett område där nyttan av korsskydd är stor. Att
      influensavirus muterar är välkänt, och konventionella injicerade vacciner
      ger bara skydd mot just de virus som finns i vaccinet. Eurocines vaccin
      väntas ge korsskydd och kan även komma att ge skydd mot pandemier.

      Resultatet från Eurocines fas I / II-studie väntas under andra kvartalet
      2010. Bolaget siktar på att därefter licensiera ut vaccinet, intresse har
      redan visats från flera håll. En realistisk tidpunkt för ett avtal är
      första kvartalet 2011, och fas III-studier kan sedan inledas i slutet av
      året.

      Övriga projekt är i preklinisk fas
      Den utlicensiering som planeras av influensavaccinet ska ge intäkter för
      att finansiera den fortsatta verksamheten, inklusive studien på ett nasalt
      vaccin mot lunginflammation. I projektet avser man licensiera in ett
      befintligt injicerat vaccin.

      Tillsammans med Bionor Immuno utvecklar Eurocine Vaccines ett terapeutiskt
      HIV-vaccin (används av redan insjuknade). Man utgår från partnerns
      preparat som redan testats i injicerad form på HIV-smittade personer. Det
      gav då bromsmedicinfria perioder på upp till tre år.

      Eurocine deltar i projektet med full kostnadstäckning för sina insatser,
      men kommer att erhålla del av de kommersiella intäkter som projektet kan
      komma att generera.

      Som nämnts pågår också ytterligare några projekt i preklinisk fas
      tillsammans med partners. Det har även från andra håll visats stort
      intresse för bolagets teknik. Skulle detta resultera i avtal kan även
      intäkterna därifrån räcka för att starta upp lunginflammationsstudien.

      Ytterligare kassatillskott behövs
      Rapporten för första kvartalet 2009 / 2010 visar på en förlust om 3
      miljoner kronor, vilket är enligt plan.

      Det nämns också att likvida medel väntas räcka fram till fjärde kvartalet
      2010. För att undvika en dålig sits i kommande licensförhandlingar och en
      tom kassakista bedömer styrelsen att en tilläggsfinansiering (läs
      nyemission) kan bli nödvändig.

      Detta bör inte komma som någon större överraskning för beQuoteds läsare
      (se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2009). Vi tror dock inte att emissionen
      nödvändigtvis behöver bli så stor. Om bolaget förutom att föra
      licensförhandlingar går på sparlåga, bedömer beQuoted att 7 - 8 miljoner
      kronor kan räcka för verksamheten i ett år.

      Dessutom finns teckningsoptioner som en extra reserv. De löper ut i april
      2011 och kan ge bolaget knappt 5 miljoner kronor. Teckningskursen är 8,40,
      och efter en lyckad influensavaccinstudie kan man räkna med att optionerna
      utnyttjas fullt ut.

      Till nuvarande aktiekurs runt 20 kronor värderas Eurocine Vaccines till
      cirka 170 miljoner kronor. beQuoted menar att det är lågt med tanke på den
      höga potentialen i framför allt influensavaccinet parat med en
      förhållandevis låg risk i bolagets projekt.
  
      GÖRAN OFSÉN
      goran.ofsen@beQuoted.com
            
            Del 4
             
            Marknadsplats
            AktieTorget
     
            Hans Arwidsson
            VD Eurocine Vaccines
            
            Den globala vaccinförsäljningen under 2007 uppgick till cirka 20
            miljarder dollar.
             
            Marknaden för influensavaccin växer och väntas nå 40 miljarder
            kronor under år 2016.
             
            I nuläget finns bara ett nasalt influensavaccin, FluMist, som sålde
            för 104 miljoner dollar under förra året.
            
            FluMist har begränsningar och får ej ges till personer över 49 år,
            den grupp som har störst behov av vaccinet.
             
            Vacciner mot lunginflammation är också ett stort och ökande segment
            som väntas sälja för mellan 2,3 och 3,2 miljarder dollar 2015.
             
            Marknaden för bromsmediciner mot HIV väntas 2012 uppgå till 113
            miljarder kronor.
             
            Projektet med Bionor Immuno syftar till att ta fram ett nasalt
            vaccin som kan jämställas med en bromsmedicin.
     
            Mats Lidgard
            Ordf Eurocine Vaccines
             
            - Nasal immunisering är den enskilt viktigaste faktorn som helt kan
            förändra vaccinologin och vaccinindustrin, menade Michel de Wilde,
            forskningschef på Sanofi Pasteur, redan 2002.
             
            De fem stora bjässarna på vaccinmarknaden har ännu inte visat några
            större aktiviteter rörande nasala vacciner.
            
             • Sanofi Pasteur
             • GlaxoSmithKline
             • Merck
             • Novartis
             • Wyeth
            
            AstraZeneca hamnar på sjätte plats efter köpet av MedImmune.
            
            Eurocine Vaccines har, genom sin styrelse och sitt vetenskapliga
            råd, goda kontakter hos flertalet av ovanstående bolag.
             
            TEMA: Bioteknik är en artikelserie där beQuoted ger en introduktion
            till biotekniksektorn, branschrelaterade begrepp och
            värderingsresonemang.
            
            Kommande artiklar kommer att innehålla ett urval av företagsanalyser
            och presentationer ur sektorn.

        
       
      Om beQuoted

      beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
      investerare.

      Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
      och bättre information om den egna verksamheten.

      Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
      riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

      beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
      att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
      erhållen ersättning.
  
            beQuoted AB
            Sveavägen 31
            111 34 Stockholm
            Tel 08-692 21 90
            Fax 08-506 533 99
            info@beQuoted.com
            www.beQuoted.com
            
            Ansvarig utgivare:
            Thomas Lindgren

      Prenumeration
            Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
            Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
            E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

      Synpunkter och kommentarer uppskattas
            Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
            ge - hör då gärna av dig

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera