Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Starkt kundtillflöde i Novus Group

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 17:51 CET

beQuoted nyhetsbrev nr 27 2009

Nyhetsbrevet finns på:
http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2009-27/bbb-2009-27.htm


            Hej,
   
            I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första arbetar i
            undersökningsbranschen och spås ett spännande nästa år i och med
            riksdagsvalet. Det andra är ett emissionsaktuellt företag som
            projekterar och förvaltar vindkraftverk.

            Det tredje är ett flyttföretag som börjar se en ljusning på den
            pressade flyttmarknaden.

            I dagens nummer kan Du läsa om Novus Group, Eolus Vind och ICM
            Kungsholms.

            Trevlig läsning!
            Thomas Lindgren
             


            Starkt kundtillflöde i Novus Group
            » Novus Group, med verksamhet inom opinions- och
            marknadsundersökningar, redovisar som väntat en förlust för det
            säsongsmässigt svaga första kvartalet räkenskapsåret 2009 / 2010.
            beQuoted har pratat med vd Lars Björkman som är mycket nöjd med
            kundtillflödet och de nyrekryteringar som gjorts och ser ett
            framgångsrikt verksamhetsår med fortsatt hög tillväxt framför
            sig.
   
   
            Eolus Vind bjuder in till investerarträff
            » Gasellvinnaren Eolus Vind omsatte 731 miljoner kronor förra året
            med ett resultat efter finansnetto på 71 miljoner kronor. Bolagets
            prognos för innevarande år innebär en omsättningsfördubbling och en
            30-procentig resultatförbättring.

            Det är en erfaren, lönsam tillväxtmaskin som nu bjuder in till
            investerarträff. Vi ser ett tillfälle att träffa vd Bengt
            Simmingsköld som under sina mer än 20 år i branschen projekterat
            nära en femtedel av Sveriges vindkraftsverk. En bedrift som även
            uppmärksammats av Dagens Industri.
   
   
            ICM Kungsholms ökar takten
            » En stark tillväxt med goda marginaler i den svenska verksamheten
            gjorde att ICM Kungsholms kunde återta hela förlusten från årets sex
            första månader under det tredje kvartalet. Englandsförvärvet, numera
            ICM Gerson, har det tuffare och fortsätter att utvecklas
            negativt.

   
            I detta nummer
            Eolus Vind
            ICM Kungsholms
            Novus Group            

   
    
      Starkt kundtillflöde i Novus Group
      - Hög rekryteringstakt borgar för fortsatt snabb tillväxt

      Novus Group, med verksamhet inom opinions- och marknadsundersökningar,
      redovisar som väntat en förlust för det säsongsmässigt svaga första
      kvartalet räkenskapsåret 2009 / 2010. beQuoted har pratat med vd Lars
      Björkman som är mycket nöjd med kundtillflödet och de nyrekryteringar som
      gjorts och ser ett framgångsrikt verksamhetsår med fortsatt hög tillväxt
      framför sig.

      Lätt att finna och rekrytera personal
      För att växa krävs kontinuerliga rekryteringar av affärskonsulter och
      projektledare. De senaste månaderna har fyra nya personer rekryterats och
      personalstyrkan uppgår för närvarande till 15 stycken. Det kan jämföras
      med genomsnittet för räkenskapsåret 2008 / 2009 på nio personer.

      Lars Björkman säger att det liksom tidigare är lätt att både finna och
      rekrytera kompetent personal:

      - Vi befinner oss i en mycket positiv spiral, något som folk i branschen
      också uppmärksammat och därför gärna söker sig till oss. Dessutom har vi
      ett bra nätverk.

      beQuoted: Fortsätter rekryteringen nu, eller har bolaget nått en lagom
      storlek för ett tag framöver?

      - Vi kommer fortsätta att rekrytera, vår målsättning är att vi ska vara
      ytterligare fyra eller fem medarbetare vid räkenskapsårets slut.

      beQuoted: Är det inte risk att ni står med en för stor personalstyrka när
      riksdagsvalet är över och aktiviteten inom Opinion riskerar att minska?

      - Nej absolut inte, vi växer inom områden som kommer att ta fart under
      2010 och sedan är opinionsmätningar så mycket mer än enbart
      väljarundersökningar.

      Sveriges Ingenjörer och 3 bland kunderna
      Perioden fram till riksdagsvalet väntas av naturliga skäl bli extra starkt
      för det största affärsområdet Opinion. Förhoppningen är dock att
      verksamheten utanför väljarundersökningar under tiden ska växa kraftigt
      och se till att det inte blir något hack i tillväxtkurvan för bolaget när
      riksdagsvalet är över.

      I rapporten kommuniceras också ett par viktiga nya affärer, bland annat
      med 3 och Sveriges Ingenjörer. Lars Björkman kan inte gå in på storleken
      av dessa uppdrag i kronor räknat, men att han är mycket glad över dem går
      inte att undgå.

      - Samarbetet med Sveriges Ingenjörer är ett mycket bra exempel på hur vi
      kan nyttja och knyta samman våra kompetenser inom flera områden som
      opinion, medlemsrelationer och affärsutveckling, säger Lars Björkman.

      beQuoted: Vad brukar vara avgörande för att en kund väljer just er?

      - Vi är ett företag i stark framgång, något som vi också lyckats förmedla
      till kunderna. Kunderna upplever oss som moderna och nytänkande med
      kompetenta konsulter.

      beQuoted: I de fall där kunden ändå väljer någon av era konkurrenter, vad
      uppfattar du det beror på?

      - Vi har inte upplevt att vi tappat några kunder vi har fått, däremot får
      vi förstås inte alla uppdrag som vi offererar. Det finns flera skäl bakom
      det, ett är att vi måste fortsätta stärka vårt varumärke, framförallt inom
      den privata sektorn, för att fler ska välja oss.

      Säsongsmässigt förväntad kvartalsförlust
      Första kvartalet i räkenskapsåret 2009 / 2010 var som väntat svagt då
      undersökningsbranschen i princip står stilla under delar av sommaren.
      Bolaget poängterar dock att kvartalets resultat är bättre än budget och
      att ett positivt resultat efter finansnetto väntas för helåret.

      Perioden juli till september 2009 i siffror:

            • Omsättning: 3,2 Mkr (1,8), +83%
            • Resultat före skatt: -0,6 Mkr (-1,0)

      För de senaste 12 månaderna redovisar bolaget:

            • Omsättning: 21,1 Mkr (6,9), +206%
            • Resultat före skatt: -0,4 Mkr (-5,0)

      beQuoted räknar med att nästkommande kvartal tar igen detta kvartalets
      förlust, och att andra halvåret (januari till juni 2010) kommer uppvisa
      god lönsamhet.

      Välförtjänt kursuppgång
      Sedan vår första artikel om bolaget i maj i år har kursen gått upp med
      över 100 procent till dagens dryga 2 kronor. Börsvärdet är nu strax över
      20 miljoner kronor och beQuoted anser uppvärderingen vara välförtjänt och
      att potentialen är fortsatt stor givet att den goda utvecklingen
      fortsätter.

      Vi håller fast vid vår prognos om en omsättning på 30 miljoner och ett
      resultat på 2,3 miljoner kronor före skatt för innevarande räkenskapsår.
      Det innebär att bolaget handlas till ett p/e-tal på knappt 13, beräknat på
      vinst per aktie efter schablonskatt.

      Med förlustavdrag om drygt nio miljoner kronor behöver dock ingen skatt
      betalas på ett bra tag framöver, däremot kommer en skattekostnad redovisas
      i resultaträkningen då man aktiverat värdet av delar av
      underskottsavdraget.

      Det kan nämnas att Lars Björkman på sikt räknar med en avsevärt starkare
      rörelsemarginal än de 7,5 procent beQuoted prognostiserar för innevarande
      räkenskapsår. Uppemot 15 procent tror han är rimligt, men det först när
      bolagets tillväxt nått mer normala nivåer och omsättningen är betydligt
      högre än idag.
  
      JIMMIE LANDERMAN
      jimmie.landerman@beQuoted.com

                  Marknadsplats
                  AktieTorget
                  
                  Lars Björkman
                  VD Novus Group
                   
                  - Vi räknar med ett framgångsrikt verksamhetsår med ökad
                  omsättning och ett positivt resultat efter finansiella poster.

                  Novus Group bedriver verksamhet inom marknads- och
                  opinionsundersökningar uppdelat i tre affärsområden:

                  Opinion - Analyser av människors värderingar, attityder och
                  erfarenheter.

                  Marknad - Undersökningar gällande varumärke och kommunikation,
                  affärsutveckling och media.

                  Loyalty - Analyser av kunders lojalitet och medarbetares
                  engagemang

                  Tillväxten har varit mycket kraftigt det senaste året,
                  omsättningen för 2008 / 2009 nådde knappa 20 miljoner kronor,
                  en ökning med drygt 230 procent.

                  Novus Group redovisade som väntat en förlust för det
                  säsongsmässigt svaga första kvartalet, som löper från juli
                  till september.
                   
                  Nästa händelse
                  2010-02-19
                  Delårsrapport Q2 2009 / 2010

                  Mer info
                  Hemsida

        
 
      Eolus Vind bjuder in till investerarträff
      - Tillfälle att ställa frågor om nyemissionen och företagets
      expansionsplaner
  
      Gasellvinnaren Eolus Vind omsatte 731 miljoner kronor förra året med ett
      resultat efter finansnetto på 71 miljoner kronor. Bolagets prognos för
      innevarande år innebär en omsättningsfördubbling och en 30-procentig
      resultatförbättring.

      Det är en erfaren, lönsam tillväxtmaskin som nu bjuder in till
      investerarträff. Vi ser ett tillfälle att träffa vd Bengt Simmingsköld som
      under sina mer än 20 år i branschen projekterat nära en femtedel av
      Sveriges vindkraftsverk. En bedrift som även uppmärksammats av Dagens
      Industri.
  
            Investerarträffar
   
            Göteborg
            Centralhuset Konferens
            Nils Ericssonplatsen 4
            30 november
            kl 15.00 och kl 18.00
 
            Stockholm
            Erik Penser Fondkommission
            Biblioteksgatan 9
            1 december
            kl 12.00 och kl 18.00
             
            Malmö
            Elite Hotel Savoy
            Norra Vallgatan 62
            2 december
            kl 15.00 och kl 18.00
            
            För att deltaga 
            Kontakta Eolus Vind, e-post investerartraff@eolusvind.com
            tel 0451 - 491 50. Vänligen ange plats och tidpunkt.

      Pionjär inom vindkraft
      Under de senaste 19 åren har Eolus Vind etablerat över 200 av Sveriges
      drygt 1.200 vindkraftverk. Bolaget har varit lönsamt sedan starten 1990,
      men den stora tillväxten började komma i och med införandet av
      elcertifikaten 2003.

      Mellan 2005 och 2008 växte bolaget med över 1.700 procent. Det gångna
      verksamhetsåret 2008 / 2009 omsattes 731 miljoner kronor med ett resultat
      efter finansnetto på 71 miljoner kronor.

      Prognosen för innevarande verksamhetsår ligger på 1,4 miljarder kronor och
      ett resultat efter finansnetto på 90 miljoner kronor. Tillväxten bedöms
      huvudsakligen komma inom projekteringsverksamheten, men bolaget planerar
      även att utöka det egna ägandet av vindkraftverk med nio verk under
      innevarande verksamhetsår.

      Vindkraft miljöpolitikens fokus
      Utbudet och efterfrågan på förnybar energi har ökat kraftigt de senaste
      åren, till stor del en följd av den levande debatten kring de fossila
      bränslenas påverkan på klimatet.

      I flera länder attraherar vindkraftsbranschen statliga stödprogram i form
      av investeringsstöd eller subventioner, för att påskynda omställningen
      till förnybara energikällor. I Sverige infördes elcertifikatsystemet 2003
      i syfte att öka andelen elkraft som produceras från förnybara energikällor.

      Samtidigt är de statliga stödprogrammen en nödvändighet för branschen.
      Vindkraften kräver alltjämt subventioner för att kunna konkurrera med
      andra energikällor som exempelvis kol.

      Stort utrymme för fortsatt omställning
      I dagsläget utgör vindkraften mindre än 2 procent av Sveriges totala
      energiproduktion. Motsvarande siffra för Danmark är 20 procent. Eolus Vind
      menar att Sverige, med stor glesbefolkad landyta och lång kust, har
      möjligheter till en kraftig utbyggnad av vindkraften.

      Regeringens planeringsram för vindkraft är en årlig produktionskapacitet
      på 30 TWh år 2020. Under 2008 producerade svensk vindkraft 2 TWh elenergi.
      Energimyndigheten bedömer att det kommer att krävas mellan 3.000 och 6.000
      stycken nya vindkraftverk för att nå regeringens målsättning.

      Nyemission för att möjliggöra fortsatt expansion
      Det är mot den här bakgrunden Eolus Vind vill växla upp tempot i
      verksamheten, både inom projekteringsverksamheten och avseende det egna
      ägandet av vindkraftverk.

      Därför genomförs en nyemission om 158 miljoner kronor. Emissionen sker med
      företräde för befintliga aktieägare, men även allmänheten bjuds in.

      Kapitaltillskottet ska huvudsakligen användas för investeringar i
      vindkraftsanläggningar för försäljning samt egen förvaltning i enlighet
      med bolagets etableringsplan för de kommande tre åren.

      Under den här perioden räknar bolaget med att fördubbla antalet
      vindkraftverk i den egna förvaltningen till drygt 40 stycken. Det skulle
      innebära en breddning av bolagets löpande intäkter, något vi hoppas få
      höra mer om på investerarträffen.
  
      JOHAN NYGREN
      johan.nygren@beQuoted.com
           
                  Marknadsplats
                  First North
                  
                  Bengt Simmingsköld
                  VD Eolus Vind
                  
                  Bengt Simmingsköld och Eolus Vind har utsetts till DI Gasell
                  för Skåne län.
                  
                  Eolus Vind-koncernen består, utöver moderbolaget, av:

                   • Ekovind
                   • Baltic Wind Energy
                   • Blekinge Offshore
                   
                  Elcertifikatsystemet syftar till att öka andelen elkraft som
                  produceras från förnybara energikällor.
                  
                  Kvalificerade energikällor tilldelas certifikat som kan
                  säljas. Intäkterna ersätter tidigare investeringsstöd.
                    
                  Certifikaten tilldelas vindkraft, solenergi, vågenergi, viss
                  vattenkraft och en del typer av biobränslen.
                   
                  Nästa händelse
                  2009-11-30
                  Investerarträff

                  Mer info
                  Läs mer på beQuoted

                  Hemsida

            Fakta om nyemissionen
            Sista dag för teckning är onsdagen den 9 december
            
            Emissionen i korthet:
              Teckningstid 25 november - 9 december
              Teckningskurs 35 kr per aktie
              Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare. Fyra
              befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
              Företrädesemissionen uppgår till 158 miljoner kronor före
              emissionskostnader.
              Vid full teckning kan totalt 4.528.000 nya aktier tillkomma,
              vilket ger totalt 22.642.400 aktier.
              De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
            
            Ladda hem prospekt
            
            Teckningsanmälan utan företrädesrätt

        
 
      ICM Kungsholms ökar takten
      - Lönsamhetslyft under tredje kvartalet
  
      En stark tillväxt med goda marginaler i den svenska verksamheten gjorde
      att ICM Kungsholms kunde återta hela förlusten från årets sex första
      månader under det tredje kvartalet. Englandsförvärvet, numera ICM Gerson,
      har det tuffare och fortsätter att utvecklas negativt.

      Tar marknadsandelar på internationella bohagsflyttar
      ICM Kungsholms ökade intäkterna från nationella och internationella
      flyttar med 45 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående
      kvartal. Vinsten för segmentet nådde 9 miljoner kronor under perioden.

      Den kraftiga tillväxten förklaras dels av ökade marknadsandelar på den
      svenska marknaden, men även till viss del av ett starkare andra kvartal än
      vad som egentligen avspeglats i rapporteringen:

      - Andra och tredje kvartalet är de starkaste perioderna för våra
      bohagsflyttar. Dessvärre bestämmer sig folk senare och senare och
      affärerna skjuts vidare in i nästa kvartal. Effekten blir en förskjutning
      av omsättning och resultat mellan kvartalen, förklarar vd Thomas Hanbo.

      Samtidigt minskar volymen av företagsflyttar på marknaden. När beQuoted
      talade med Thomas Hanbo tidigare (se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2009)
      pekade han dels på företagens strama ekonomi, dels på deras goda
      förhandlingssits gentemot fastighetsägarna.

      Intäkterna från företagsflyttar minskade med 20 procent under tredje
      kvartalet jämfört med föregående kvartal. Samtidigt ökade lönsamheten för
      segmentet. Det förklaras främst med att egen personal och utrustning
      allokerats om och använts i större mån istället för att lägga ut uppdrag
      på mindre flyttfirmor.

      Tredje kvartalet vände till vinst
      Omsättningen för årets första nio månader ökade med 38 procent jämfört med
      motsvarande period förra året. Bolaget är nu åter uppe på en positiv
      rörelsemarginal för 2009.

      Siffrorna för årets tre första kvartal visade följande:

            • Omsättning: 224,1 Mkr (175,2)
            • Resultat efter finansnetto: -0,8 Mkr (10,1)
            • Vinst per aktie: -0,11 Kr (2.65)

      För det tredje kvartalet isolerat uppvisas en kraftigt ökad lönsamhet och
      en rörelsemarginal på 5,9 procent.

            • Omsättning: 82,4 Mkr (59,6)
            • Resultat efter finansnetto: 4,3 Mkr (2,4)
            • Vinst per aktie: 1,15 Kr (0,63)

      I dagsläget handlas aktien till 21 kronor. Marknadsvärdet ligger på
      närmare 60 miljoner kronor och nettoskulden på 34 miljoner kronor, efter
      köpet av Gerson.

      Engelska verksamheten byter namn och vinner pris
      Michael Gerson bytte officiellt namn till ICM Gerson den 5 oktober. Samma
      dag mottog bolaget utmärkelsen ”Commitment To Excellance Gold Award” från
      Cartus Relocation, en av världens största köpare av flyttjänster, vid
      deras årliga konferens i Chicago.

      ICM Gerson har utvecklats sämre än väntat
      När Michael Gerson förvärvades i slutet av 2008 låg förväntningarna på ett
      omsättningstillskott i intervallet 120 - 150 miljoner kronor och en
      rörelsemarginal på ungefär 8 procent.

      Men utvecklingen har gått åt motsatt håll. Målsättningarna har under året
      sänkts undan för undan. Under det tredje kvartalet redovisas ytterligare
      minskad omsättning och marginal. Anledningen är företagets fokusering på
      den brittiska finansbranschen, som drabbats hårt av finanskrisen.

      Just nu planeras Londonkontoret att flyttas ut från city till Potters Bar
      i nordvästra London. Parallellt kommer en del av magasineringen överföras
      till bolagets utökade lokaler i Daventry, 90 minuter nordväst om London.

      Flytten beräknas kosta 1 miljon kronor och kommer ske i början av nästa
      år. Thomas Hanbo räknar med att koncernen sparar lika mycket per år i
      minskade hyreskostnader.

      Dämpade förväntningar
      Thomas Hanbo talar om en ljusning i affärsklimatet. Samtidigt tonas
      förväntningarna på såväl försäljning som marginaler ned. Omsättningsmålet
      för 2009 har sänkts till 300 – 350 miljoner kronor. Målet om positivt
      rörelseresultat för helåret upprepas.

      Signalerna från marknaden är blandade. Tecknen på kontorsmarknadens
      lågkonjunktur finns där. Nästa år väntas en vakansgrad på 15 - 20 procent
      i Stockholm och situationen är likartad i de övriga storstadsregionerna.

      Samtidigt eldas bostadsmarknaden på av den låga räntan och en hög
      bostadsbrist i stor- och universitetsstäderna. Med signaler om en fortsatt
      låg ränta och fler positiva rapporter kring konjunkturen lär optimismen
      hålla i sig.

      Förutsättningarna för en fortsatt volymökning på flyttar ter sig därmed
      som goda. Bohagsflyttarnas andel av omsättningen har ökat under året.
      beQuoted tror att den andelen kan komma att öka ytterligare under det
      närmsta året, vilket vore positivt för rörelsemarginalen.

      Fjärde och första kvartal är historiskt sett de svagaste kvartalen för
      flyttbolag. Med bolagets åtstramningar bör ICM Kungsholms vara väl
      förberett när branschen vänder upp.
  
      JOHAN FALK
      johan.falk@beQuoted.com
             
            Marknadsplats
            AktieTorget
     
            Thomas Hanbo
            VD ICM Kungsholms
             
            Thomas Hanbo går i pension nästa år.
            
            Ny koncernchef blir Tomas Olsson, med lång erfarenhet från DHL och
            Green Cargo.
             
            Intäktsfördelning per segment
            första nio månaderna 2009
            
            Bohagsflyttar 69%
            Verksamhetsflyttar 19%
            Magasinering 8%
            Kompletterande tjänster 4%
            
            Michael Gerson bytte officiellt namn till ICM Gerson den 5 oktober. 
       
            ICM Gerson, med fokus på den engelska finansbranschen, har drabbats
            hårt av finanskrisen.
             
            Marginalhöjande åtgärder har satts in i samtliga verksamheter. 
             
            Totalt ska 7 miljoner kronor sparas, varav 4 miljoner kronor i den
            svenska verksamheten och 3 miljoner kronor i engelska verksamheten.
             
            Nästa händelse
            2010-02-18
            Bokslutskommuniké 2009

            Mer info
            Läs mer på beQuoted

            Hemsida

        
       
      Om beQuoted

      beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och
      investerare.

      Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer
      och bättre information om den egna verksamheten.

      Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare,
      riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

      beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar
      att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av
      erhållen ersättning.
  
            beQuoted AB
            Sveavägen 31
            111 34 Stockholm
            Tel 08-692 21 90
            Fax 08-506 533 99
            info@beQuoted.com
            www.beQuoted.com
            
            Ansvarig utgivare:
            Thomas Lindgren

      Prenumeration
            Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här
            Om du vill avsluta din prenumeration klicka här
            E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

      Synpunkter och kommentarer uppskattas
            Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att
            ge - hör då gärna av dig

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera