Skip to main content

Seminarium om Hållbar tillväxt – är det möjligt?

Evenemang

Lina K Wiles, Hållbarhetschef Berendsen Sverige
03
MAR
AFRY, plan 16, Mässen Grafiska vägen 2 401 51 Göteborg
 

Kom och lyssna på vår hållbarhetschef Lina K Wiles prata i Göteborg på "Hållbar tillväxt - är det möjligt?" Lina kommer att diskutera cirkulära flöden som en affärskritisk faktor för lönsamhet och hållbarhet och berätta om Berendsens strategi.

Mötet samarrangeras mellan Nätverket för hållbart näringsliv (NMC) och Agenda 2030 i Väst– ett västsvenskt nätverk som sammanför näringsliv, akademi, offentlig- samt idéburen sektor i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling och de Globala målen.

Programbeskrivning:

Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Och hur ser affärsmodellerna för det ut? Är det möjligt att åstadkomma en hållbar tillväxt? Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium och mingel med NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och samverkansforumet Agenda 2030 i Väst.

I FN:s globala hållbarhetsmål nummer åtta står: ”Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället". I det arbetet spelar företagen en central roll, men det står också klart att näringslivet behöver ställa om samtidigt som affärerna måste gå ihop.

För att berätta om den senaste forskningen, erfarenhet från tillämpad forskning och utveckling av affärsmodeller medverkar följande personer:

  • Johan Holmén, Chalmers. Johan forskar om hållbar omställning. Johan har publicerat artiklar om ledarskap och metoder för strategisk hållbar utveckling och kommer utifrån ett organisations- och verksamhetsperspektiv ge sin syn på vad långsiktig global hållbarhet ställer för krav på tillväxt och affärsmodeller, och hur man strategiskt kan ställa om med stöd i bland annat backcasting.
  • Anna Karin Jönbrink, AFRY. Anna Karin har arbetat i över 20 år med ekodesign och miljöanpassad produktutveckling, på senare år med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Anna Karin arbetar idag som sektionschef inom miljö och hållbarhet på AFRY (fd ÅF) och har ett förflutet som gruppchef inom RISE där hon lett forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi. Hon var också med och utformade Ekodesigndirektivet och anlitas ofta som kursledare, föreläsare och expert i media. Anna Anna Karin kommer att berätta om hennes erfarenheter av att utveckla cirkulära affärsmodeller, vilka utmaningar man ser och vilka möjligheter man skapar.
  • Lina K Wiles, hållbarhetschef Berendsen. Lina K Wiles har en bakgrund som bland annat forskare och konsult inom miljö- och hållbarhetsområdet. I december 2018 blev hon hållbarhetschef på textilserviceföretaget Berendsen som har arbetat utifrån en cirkulär affärsmodell i 70 år. Nu har de påbörjat en resa med ambitiösa klimatmål och vidareutveckling av sitt kretsloppstänkande för att minska både resursanvändning och textilernas miljöbelastning. Lina kommer att berätta om Berendsens strategi och cirkulära flöden som en affärskritisk faktor för lönsamhet och hållbarhet.

    Övrig information

    Sista anmälningsdag: 28 februari 2020

    Deltagare: Seminariet är öppet för alla och kostnadsfritt för mottagare av inbjudan från Agenda 2030 i Väst och medlemmar i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv. Icke-medlemmar kan prova på ett event kostnadsfritt inför ett eventuellt medlemskap, i mån av plats. Mejla till info@nmc.a.se om du är intresserad. Kostnad för övriga är 2000kr + moms.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.