Skip to main content

Gemensamma värderingar ska ge bättre service

Nyhet   •   Jun 12, 2013 13:56 CEST

Tre studenter från Copenhagen Business School har undersökt effekterna av implementeringen av ny vision och nya värderingar.

Som examensarbete har Anna, Catharina och Johanna undersökt effekterna av Berendsens vision och värderingar, närmare bestämt vilket resultatet denna implementering som skett under 2012 har gett? Samt om det finns skillnader eller likheter mellan den svenska och danska organisationen.

Har denna strategi gett positiv effekt gällande organisatorisk effektivitet? En effektivitet som Berendsen vill omsätta i förbättrad service till sina kunder.

Detta arbete har inkluderat intervjuer på olika nivåer i företaget, både i Sverige och Danmark. Dessutom som stöd för dessa intervjuer har man även genomfört en personalundersökning i form av en enkät.

Vad som framkom i undersökningen var trender som visar att genom att fastställa en företagsidentitet och ge medarbetare frihet under ansvar, genom att leva efter en gemensam värdegrund, skapar Berendsen en kultur som är motiverande för de anställda och som enligt teorin ska leda till ökad effektivitet.

Berendsen kommer att fortsätta sitt arbete enligt fastlagd strategi och har som målsättning att kunna ge kunder bästa tänkbara service.

Ett stort tack till Anna S. Eriksson, Catharina Schröder, Johanna Mumm samt Copenhagen Business School för deras välgenomförda arbete.

 


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.