Skip to main content

Nya regler från Arbetsmiljöverket utökar arbetsgivarens ansvar och skyddar arbetstagare i patientnära arbeten mot smitta.

Nyhet   •   Nov 13, 2018 13:14 CET

Den 19 november träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker i kraft. En del i nya reglerna beskriver arbetsgivarens ansvar för arbetskläder och att de hanteras på rätt sätt i syfte att förebygga att arbetstagare i patientnära arbeten utsätts för smittrisker i sitt dagliga arbete.

Frågan kring arbetskläder i hemtjänsten har varit aktuell i flera kommuner under de senaste åren men det har saknats uttryckligt stöd i de tidigare föreskrifterna som kräver att arbetsgivarna tillhandahåller arbetskläder samt sköter tvätt av arbetskläder (Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10).

De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) syftar till att ändra på detta genom att komplettera och tydliggöra de redan gällande basala hygienföreskrifterna från Socialstyrelsen.

Från och med den 19 november är det arbetsgivaren som bär ansvar för att arbetstagarna byter arbetskläder varje dag, att arbetskläderna hålls åtskilda från andra kläder, att de tvättas vid minst 60°C.

Kostnaderna för tvätt av arbetskläder, i likhet med alla andra nödvändiga hygien- och arbetsmiljöåtgärder, ska inte heller belasta arbetstagaren.

Sammanfattning av reglerna
Den stora skillnaden med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter är att arbetskläder nu hamnar under arbetsmiljölagen och därmed blir det arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att stå för kläderna.

De nya arbetsmiljöföreskrifterna om smittrisker i kombination med Socialstyrelsens föreskrifter, innebär att arbetsgivaren i berörda verksamheter ska se till att:

1. överdel, dvs. tröja eller skjorta ska ha kort ärm
2. arbetskläderna ska bara användas på arbetsplatsen
3. arbetskläderna ska bytas varje dag
4. arbetskläderna ska tvättas i minst 60 °C
5. arbetsgivaren ska stå för kostnaden avseende arbetskläder och tvätt

Det är arbetsgivaren/vårdgivaren som ska säkerställa att gällande regler efterlevs och att man tar fram rutiner för sin verksamhet för hur hantering av tvätt ska ske.

De verksamhetsområden som berörs är särskilda boenden (äldreboende), hemtjänst, LSS-boende och hälso- och sjukvård. 

Föreskrifterna börjar gälla den 19 november i år. I samband med att de träder i kraft upphör de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att gälla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.