Skip to main content

Berendsen överklagar Stockholms läns landstings upphandling av tvätt- och textiltjänster – strider grovt mot Konkurrenslagen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 16:36 CET

Berendsen, som är ett av Europas ledande företag inom textilservice, har överklagat Stockholms läns landstings upphandling av sin tvättverksamhet till Förvaltningsdomstolen. Berendsen menar att upphandlingen grovt bryter mot likabehandlingsprincipen i Konkurrenslagen vilket utestänger andra företag än den befintliga leverantören. Det totala värdet av upphandlingen uppgår till ca 160 Mkr. Berendsen yrkar på att upphandlingen ska göras om.

- Stockholms läns landstings agerande strider mot likabehandlingsprincipen och snedvrider konkurrensen. I slutändan är det Stockholms skattebetalare som blir lidande, säger Jonas Wästberg, divisionschef inom Berendsen.

Stockholms läns landsting har valt att publicera upphandlingsunderlaget så pass sent att den så kallade principen om likabehandling gravt har åsidosatts. Upphandlingsunder-laget offentliggjordes den 2010-06-29 och anbuden skulle vara inlämnade senast den 2010-09-20. Det nuvarande avtalet löper ut 31 mars 2011. Upphandlingsenheten har bekräftat att tilldelningsbeslut offentliggörs tidigast 15 november. Det innebär att uppstarttiden för en ny leverantör blir maximalt fyra månader.

För att en ny leverantör ska kunna ta över ansvaret för tvätt- och textilservicen räknar Berendsen med att ca 140 personer behöver nyrekryteras, något som tar minst fyra månader i anspråk. Vidare måste här beaktas att den normala uppsägningstiden i Sverige är tre månader, vilket betyder att de flesta som anställs, troligen inte kan påbörja arbetet hos vinnande anbudsgivare förrän efter tre till sex månader efter slutförd rekrytering. Bara rekrytering och anställning av ett så stort antal personer kan alltså beräknas ta sex månader i anspråk. 

Vidare skall ett tillräckligt stort antal fordon och maskiner införskaffas för att vinnande anbudsgivare skall kunna klara av att ta över en fullskalig verksamhet den 1 april 2011.

- Över 8 000 tvättgodsvagnar behöver köpas in. Det finns ingen leverantör i världen som kan producera dessa högspecificerade vagnar på kortare tid än åtta månader, säger Jonas Wästberg, och tillägger:

- Den korta upphandlingstiden och startfristen gör det i princip omöjligt för någon annan än Textilia, som är nuvarande leverantör, att lägga ett anbud och faktiskt kunna genomföra en lyckad leveransstart.

Berendsens har påpekat till landstinget att en kortare uppstartsperiod än 12 månader inte är rimligt då upphandlingar av textilservice är omfattande och komplexa. Stockholms läns landsting borde också ha tagit hänsyn till Konkurrensverkets uttalanden om att tid för prövning i förvaltningsrätt ska tas med i beräkning av uppstartsperioden.

Bristen i upphandlingens konkurrensutsättning förstärks av att Stockholms läns landsting har valt att samla landstingets alla verksamheters behov av tvätt- och textiltjänster i en och samma upphandling som i praktiken innebär att de flesta tänkbara leverantörer får svårt att ens kunna lämna anbud, oavsett hur lång uppstartstid som hade getts anbudsgivarna.

Berendsen yrkar i sin överklagan att Förvaltningsdomstolen ålägger Stockholms läns landsting att göra om upphandlingen. Dessutom yrkar Berendsen på att Stockholms läns landsting inte får avsluta upphandlingen förrän förvaltningsrätten meddelar något annat.

 

För ytterligare information vad god kontakta:

Jonas Wästberg, divisionschef Berendsen:

Tel.  040- 36 80 00
Dir. tel.  040- 36 80 77
Mobil 0732- 32 40 00

Dan Frödén, anbudsstrateg Tenders

Tel.  013- 25 55 30 
Dir. tel.  013- 25 55 31
Mobil 0703- 20 45 00
 

Berendsen är ett av Europas ledande företag inom textilservice. Vi skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinne, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuder vi våra produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera