Skip to main content

Dokument 2 träffar

Ny City Gross i Hässleholm med utbildningsnav för Bergendahls Food

Det är nu klart att Bergendahls etablerar City Gross på Grönängsplan i Hässleholm. Byggstart äger rum vid årsskiftet och invigning är planerad till julen 2013. Butikens 7 000 kvm kommer även att inrymma stora lokaler för utbildning av butikspersonal från hela Sverige.

Bergendahls satsar på framtidens varuförsörjning för fortsatt expansion

Bergendahls Food inleder en satsning på vad man kallar Framtidens varuförsörjning med en utbyggnad av ett höglager vid centrallagret i Hässleholm. Satsningen omfattar både nya arbetssätt och hantering av ökade volymer. Bakgrunden är de senaste årens tillväxt och en beslutad miljardexpansion med etableringen av fem nya City Gross de kommande två åren.