Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Bergs Hyreshus har inlett 2015 års hyresförhandling

Bergs Hyreshus har inlett 2015 års hyresförhandling

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 08:33 CET

I dag har Bergs Hyreshus AB inlett 2015 års hyresförhandling. Bergs Hyreshus AB motiverar behovet av hyreshöjning med ökade kostnader för underhåll och förbättrad skötsel för bostäderna i beståndet. Kostnadsökningen är motiverad för att hålla en för hyresgästerna acceptabel kvalitet i driften. Själva förhandlingen äger rum under början av december.

Bergs Hyreshus AB´s resultat år 2014: drygt 750 kkr

Bergs Hyreshus AB´s resultat år 2014: drygt 750 kkr

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2015 14:09 CEST

Bergs Hyreshus AB har fortsatt redovisa ett positivt resultat. Bolaget har genomfört omfattande åtgärder för att under de senaste åren förbättra bolagets ställning och resultat. Det är därför extra glädjande att se trenden med positiva årsresultat bestå.

Bergs Hyreshus AB förstärker ledningen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2014 16:03 CEST

Bergs Hyreshus AB har rekryterat Therese Gripenfjäll som ny ekonomichef. Therese har sedan årsskiftet verkat i företaget som t.f. ekonomichef och har en bakgrund som konsult inom redovisning och affärssystem.

Bergs Hyreshus ABs resultat över förväntan för år 2013

Bergs Hyreshus ABs resultat över förväntan för år 2013

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2014 14:30 CET

Bergs Hyreshus ABs resultat för år 2013 blir 6,3 mkr före skatt. Ett bra resultat med grund både i gynnsamma kostnadsförhållanden under slutet av året samt en svag uppgång i intäkterna.

Nyheter 1 träff

Planeringen för nya lägenheter i Hackås fortsätter: Upphandlingen ligger ute

Nyheter   •   Feb 09, 2016 08:22 CET

Bergs Hyreshus AB har för avsikt att bygga lägenheter i Hackås. Just nu ligger upphandlingen ute för byggentreprenörer att räkna och lämna anbud på.

Dokument 2 träffar

Årsredovisning Bergs Hyreshus AB år 2014

Årsredovisning Bergs Hyreshus AB år 2014

Dokument   •   2015-04-22 14:06 CEST

Årsredovisning för Bergs Hyreshus AB år 2014

Bergs Hyreshus ABs yttrande / remissvar över Företagsskattekommitténs betänkande Neutral bolagsskatt, SOU 2104:40

Bergs Hyreshus AB avstyrker å det bestämdaste både huvudförslaget och det alternativa förslaget. Bolaget kommer att lida betydande skada vid införandet av de nu föreslagna förändringarna i beskattning av räntekostnader. Förslaget ger svårigheter att genomföra underhåll på fastighetsbeståndet, begränsade möjligheter att amortera ned låneskulden samt begränsade möjligheter att bygga nya bostäder.

Kontaktpersoner 1 träff

  • ekonomichef
  • administration och hr
  • thqferpheshme.mdgrwqipmrencjfjunalygl@rsbemvrglnshsryrzvesofhucus.pzsemv
  • 0687-164 51
Civilekonomexamen från Högskolan Kristianstad med inriktning mot redovisning och controlling. Tidigare arbetat som konsult inom... Visa mer