Skip to main content

Global Food Safety Conference – reflektion del 2

Blogginlägg   •   Feb 19, 2011 00:29 CET

Reflektioner från dag 2 och dag 3

Dag 2 (17/2) och 3 (18/2) fortsätter på samma tema med olika förläsningar och föreläsare från olika delar världen.

Det räcker inte att ha ett system som är certifierat enligt en GFSI-godkänd standard t.ex. BRC Global Standard for Food Safety, IFS Food och FSSC 22000. Företaget måste ha en kultur som främjar livsmedelssäkerhet och som genomsyrar alla delar av och nivåer på företaget.

Vi tycker att det är glädjande att flera föreläsare hänvisar till principer och modeller från forskning inom kvalitetsutveckling, för att skapa en företagskultur för livsmedelssäkerhet. Deming och Juran är två kvalitetsgurus som omnämnts flera gånger under konferensen.

Det har presenterats statistik över källor till livsmedelsburna utbrott och återkommande källor som man hänvisar till är bl.a. bristande upphettning och förvaring samt korskontaminering. Men den grundläggande orsaken är troligen inte det som nämnts ovan. För troligen finns rutiner på plats och personalen är utbildad. I många fall handlar till i grund och botten om en företagskultur som bidrar till all personals agerande, som resulterar i livsmedelsburna utbrott och/eller återkallande av produkter från marknaden.        

I dagsläget är merparten av tredjepartsrevisionerna tidspressade, vilket medför att det inte stimulerar en kultur för livsmedelssäkerhet. Detta bör de som gör egna revisioner (audtis) hos sina leverantörer ta i beaktande när de ska utföra sina revisioner hos leverantörerna. Här bör utgångspunkten vara ett riskbaserat synsätt och mer inriktat på att utvärdera företagets kultur när det gäller livsmedelssäkerhet.

Ett annat problem är att de flesta som arbetar med livsmedelssäkerhet i hela livsmedelskedjan, såväl kvalitetsansvariga och revisorer som kontrollmyndigheter och konsulter, är tekniskt orienterade. För att lyckas med att skapa en företagskultur krävs input från andra discipliner, t.ex. beteendevetenskap och organisationslära.

I flera länder börjar mer och mer ta hjälp av tredjepartscertifiering som en del i den offentliga kontrollen. I Nya Zeeland har man lagt ut den offentliga kontrollen av livsmedelsföretag på tredjepartsrevisioner av certifieringsbolag som är godkända av myndigheten. I England har Food Standard Agency börjat ta hänsyn till tredjepartsrevisioner, som ett sätt spara pengar för den offentliga kontrollen av livsmedelsföretag. 

På konferensen presenterades ett par exempel där myndigheter, bl.a. i Japan och Förenade Arabemiraten, tagit en aktiv roll för att höja nivån när det gäller livsmedelssäkerheten. Myndigheten i Förenade Arabemiraten har bl.a. påbörjat ett projekt där alla, ca 40 000 personer, som hanterar livsmedel har genomgått en utbildning på minst 6 timmar.

B&H kommer under 2012 förverkliga tidigare tankar på att lansera utbildningar i att skapa en företagskultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Kommentarer (1)

    Jag hoppas att ni kan verkligen förverkliga tidigare tankar på att lansera utbildningar i att skapa en företagskultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Det känner jag att jag skulle behöva vara bättre på, att kunna förmedla till livsmedelsföretagare vikten av att livsmedelssäkerhet ska "sitta på väggarna" i företaget.

    - Angela de Noronha - 2011-03-11 15:46 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.