Skip to main content

Utvecklingsprogram för Stockholms inspektörer

Nyhet   •   Feb 01, 2013 11:15 CET

EG-förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll ställer krav på kontrollmyndigheterna inom livsmedelsområdet och att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. I yrkesrollen som livsmedelsinspektör ställs stora krav på bl.a. fackkunskaper, personligt ledarskap och kommunikation med människor. Engagemang, delaktighet och ansvarstagande hos inspektörer är centralt för att upprätthålla och vidareutveckla den offentliga kontrollen. 


Visionen för Stockholms stad är 'världsklass'. Det anger även ambitionsnivån för hur livsmedelskontrollen ska bedrivas i Stockholm. Ledningen för Livsmedelskontrollen på Stockholm stads Miljöförvaltning vill ge sina inspektörer  förutsättningar och stimulans för att utvecklas i sin yrkesroll. Som ett led i detta har Bergström & Hellqvist AB fått uppdraget att skapa Stockholm stads utvecklingsprogram, som de erbjuder för ett urval av sina livsmedelsinspektörer. Ett samarbete sker även med närliggande kommuner. 

Utvecklingsprogrammet startar i maj 2013 och fortsätter under hösten. Under tre tillfällen träffas deltagarna i programmet för att utbyta erfarenheter och förkovra sig i ämnen som är betydelsefulla för den personliga utvecklingen, samt för en effektiv och ändamålsenlig offentlig kontroll. Deltagarna får mellan träffarna med sig verktyg för att praktiskt tillämpa sina kunskaper i sin yrkesroll och i utvecklingen av kontrollverksamheten. Utvecklingsprogrammet ska bidra till Stockholm stads vision; 'världsklass'. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy