Skip to main content

@ the point of care

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 12:21 CET

BESTmate® - App som gör vårdpersonalens smartphone till ett effektivt arbetsredskap.

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Att sätta vården i fokus är självklart för vårdpersonalen, men ofta går mycket tid och resurser åt till administrativt arbete. Med moderna arbetsredskap kan man effektivisera detta arbete med smarta funktioner för att planera, delge och ta del av information var man än befinner sig. Enkelt, snabbt, säkert och effektivt.

BESTmate® - App som gör vårdpersonalens smartphone till ett effektivt arbetsredskap.

Med android-appen BESTmate® kopplad till BESTadapt® mjukvara får vårdpersonalen tillgång till flera bra funktioner som underlättar och effektiviserar deras dagliga arbete.

All relevant information direkt i vårdpersonalens smartphone.

LARMHANTERING

Larmhantering direkt i vårdpersonalens smartphone. Ta emot, acceptera och skicka larm var du än befinner dig. Snabbt och tydligt med full översikt på larmtyp, prioritet, platsinfo och larmande person.

UPPGIFTSHANTERING

Hantera uppgifter och knyt dem till en patient eller plats. Välj typ, plats, tid, vem och status. Smidigt oavsett om du är beställare eller utför uppgiften. Alltid bekräftelse och logg av alla händelser.

PLANERING

Den daglig vårdplaneringen har aldrig varit enklare. Tilldela patienter/sängar, sätt mottagarprio och tilldela team med några enkla knapptryck. Alltid med full översikt över dina patienter och kontaktmöjligheter till dina kollegor.

MEDDELANDE / CHATT

Skicka och ta emot meddelanden från dina kollegor. Säker chatt-service med konversationsflöde och logg. Bjud in en eller flera personer och få notifiering när någon gör ett inlägg. Inget sparas på enheten.

ANTECKNINGAR

Gör anteckningar på plats hos patienten och knyt dem till en patient eller plats. Välj mellan privat eller publik anteckning. Du kan även dela anteckningarna med ditt vårdteam. Filtrera på patient eller plats för tydlig översikt.

KONTAKTER

Appen har en frisökningsfunktion som är kopplad till meddelandetjänsten. Få snabbt och enkelt kontakt med den person eller profession du söker.

Effektivisering, besparing och minskad stress.

Med rätt underlag och utnyttjande av modern teknik och mjukvara kan verksamheten trimmas och effektiviseras. Effektiviseringar som även gagnar personal och patienter.

Med effektivare patient- och arbetsflöden gör man besparingar både i tid och resurser. Besparingar som kan användas där de bäst behövs. Rätt genomfört kan det resultera i kostnadsbesparingar för hela verksamheten.

Med bra arbetsredskap och smarta funktioner kan personalen ägna mer tid åt patientvård och mindre tid till informationsöverföring mellan olika personal. Man får mer tid till det patientnära arbetet och hinner med mer.

BEST Teleprodukter AB är idag marknadsledande i Skandinavien inom området vårdkommunikation och överfallslarm för vårdsektorn. Företaget, som grundades 1979, utvecklar, formger och marknadsför produkter inom vårdkommunikation. BEST är representerat genom dotterbolag eller återförsäljare i Europa, USA och Asien med huvudkontor på BEST Center i Göteborg.