Jäger tar Hellenius till Bankgirot

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:52 CET

Ann Hellenius stiger på Bankgirots ledningsteam, som fortsätter att digitalisera den svenska betalmarknaden. Hellenius går från uppdraget som CIO i Stockholm stad till samma befattning på Bankgirot.

Bankgirot rekryterar från Klarna

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 13:35 CEST

Bankgirot fortsätter utveckla den kommersiella kompetensen när Pehr Olofsson från Klarna blir ny CFO.

Bankgirot rekryterar från Verifone

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 10:42 CEST

Bankgirot rekryterar Jonas Rörsgård, nuvarande vd för Verifone, till rollen som Chief Commercial Officer. Rekryteringen stärker Sveriges mest erfarna fintechbolag i arbetet med att möta konkurrensen på betalningsmarknaden.

Jeanette Jäger nu vd för Bankgirot

Nyheter   •   Aug 15, 2017 10:15 CEST

Bankgirots styrelse har utnämnt Jeanette Jäger till vd för bolaget efter fyra månader som tillförordnad på posten.

Bankgirot skiftar vd

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 10:38 CEST

Bankgirots vd Torbjörn Ericsson lämnar sitt uppdrag efter att sedan 2015 ha drivit ett stort förändringsarbete. Jeanette Jäger har utsetts till tillförordnad vd när förändringsarbetet nu går in i en mer kundfokuserad fas.

Bankgirots vd Torbjörn Ericsson lämnar sitt uppdrag efter att sedan 2015 ha drivit ett stort förändringsarbete för att anpassa teknik och arbetsprocesser i bolaget till framtidens betalningsmarknad - som är i snabb förändring.

- Jag vill tacka Torbjörn Ericsson för hans insatser för Bankgirot under en intensiv period, säger styrelseordförande Nils- Fredrik Nyblaeus.

Styrelsen har utsett Jeanette Jäger som tillförordnad VD när förändringsarbetet nu går in i en mer kundfokuserad fas.

- Jag tackar styrelsen för förtroendet och ska nu arbeta vidare med Bankgirots framtidsplaner och vision i nära samarbete med kunderna, säger Jeanette Jäger.

Jeanette Jäger har det senaste året lett affärsområdena Digitala Tjänster samt Sälj & Marknad inom Bankgirot. Jeanette har arbetat med digitalisering inom bank- och finansområdet i över 20 år. Hennes erfarenhet omfattar bland annat lanseringen av den första internetbanken och hon har haft globala ledarroller inom Financial Services på Tieto.

Mediafrågor tas emot av Unni Jerndal på telefon 08-725 67 00.

Om Bankgirot
Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder Bankgirot nya möjligheter för att utveckla framtidens betalningar. Varje timme flödar betalningar mellan avsändare och mottagare, och varje dag ser Bankgirot till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska. Bankgirot garanterar flödet.

Välkommen till bankgirot.se för mer information.

Bankgirots vd Torbjörn Ericsson lämnar sitt uppdrag efter att sedan 2015 ha drivit ett stort förändringsarbete. Jeanette Jäger har utsetts till tillförordnad vd när förändringsarbetet nu går in i en mer kundfokuserad fas.

Läs vidare »

Unni Jerndal ny kommunikationschef på Bankgirot

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 14:52 CET

Unni Jerndal tillträder som ny kommunikationschef på Bankgirot och ska leda arbetet med att utveckla verksamhetens kommunikation och varumärke.

Torbjörn Ericsson ny vd på Bankgirot

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 09:00 CEST

Torbjörn Ericsson har utnämnts till ny vd för Bankgirot. Torbjörn kommer närmast från Swedbank. Torbjörn efterträder Birgitta Simonsson som går i pension efter åtta år på Bankgirot.

Torbjörn har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Sedan 2010 är han COO för affärsområdet Stora Företag och Institutioner på Swedbank. Dessförinnan har han bland annat varit Head of Staff på SEB Merchant Banking och CIO på Alfred Berg. Torbjörn har även varit styrelseordförande i Svenska Fondhandlareföreningen och blev tidigare i år utsedd till styrelseordförande i SwedSec där han varit styrelseledamot sedan 2011. Torbjörn har en MBA från Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.

– Bankgirot har en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och i samhället i stort som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige. Torbjörn Ericssons kompetens och erfarenhet passar mycket väl i bolaget och hans uppdrag blir att säkra att svensk betalningsinfrastruktur även fortsättningsvis är en av de mest effektiva, säkra och tillgängliga i världen, säger Bankgirots styrelseordförande Nils-Fredrik Nyblæus.

Torbjörn kommenterar sin nya roll:

– Jag känner mig hedrad att ha fått förtroendet att leda Bankgirot. I en tid då betalningar på bara några år blivit ett av de hetaste områdena inom det finansiella systemet känns det väldigt spännande att få leda det företag som inte bara utvecklar och förvaltar den världsledande produkten Swish på uppdrag av Getswish AB, utan som samtidigt har lång erfarenhet och en bevisad stabilitet inom betalningsområdet. Min ambition är att Bankgirot - tillsammans med sina starka ägare och kunder - fortsätter arbeta fram produkter som ger konsumenter och företag smarta betalningslösningar.

– Birgitta Simonsson går i pension efter åtta framgångsrika år på Bankgirot. Under hennes ledning sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem för första gången sedan 1959 till vilken betaltjänsten Swish är kopplad. Under Birgittas ledarskap har bolaget även klarat av att hantera höga volymtillväxter i samtliga produkter samtidigt som bolaget har levererat en hög tillgänglighet och skapat god kundnöjdhet, avslutar Nils-Fredrik Nyblæus.

Birgitta Simonsson lämnar Bankgirot den sista augusti i år och Torbjörn Ericsson tillträder sin tjänst senast den 1 september.

För mer information, vänligen kontakta:

Nils-Fredrik Nyblæus, Styrelseordförande Bankgirot 08-221 900

Torbjörn Ericsson 0730-381 911

Jonas Rodny, Kommunikationschef Bankgirot 0733-768 700

Om Bankgirot

Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft. Bankgirots verksamhet startade 1959 med betalningar i Bankgirosystemet och tillhörande tjänster. Med betalsystemet Betalningar i realtid erbjuder Bankgirot nya möjligheter för att utveckla framtidens betalningar. Varje timme flödar betalningar mellan avsändare och mottagare, och varje dag ser Bankgirot till att mer än 50 miljarder kronor hamnar exakt där de ska. Bankgirot garanterar flödet.

Välkommen till bankgirot.se för mer information

Torbjörn Ericsson har utnämnts till ny vd för Bankgirot. Torbjörn kommer närmast från Swedbank. Torbjörn efterträder Birgitta Simonsson som går i pension efter åtta år på Bankgirot.

Läs vidare »

Bankgirot har erhållit Celents Model Bank Awards för utveckling av Betalningar i realtid

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2014 14:20 CEST

Bankgirot vann Årets IT-Projekt 2013 på CIO Awards

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2013 15:16 CET

I slutet av 2012 sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid. Utmärkande för realtidssystemet är att det hanterar sekundsnabba betalningar dygnet runt. På årets CIO Awards vann Bankgirot utmärkelsen Årets Projekt för utvecklingen av denna världsunika realtidsplattform.

– Att arbeta med innovativa och framtidsorienterade lösningar är en självklarhet för oss som clearinghus. På sätt hjälper vi våra de kunder, de svenska bankerna, att stärka sin konkurrenskraft. Utvecklingen av realtidssystemet är ett bevis på detta men också på att vi lyckas att driva stora projekt på ett effektivt sätt med många intressenter där sex banker, två leverantörer, och Riksbanken ingick, säger Birgitta Simonsson, VD på Bankgirot. 

Den första tjänst som kopplats till Betalningar i realtid är Swish som möjliggör sekundsnabba betalningar från ett bankkonto till ett annat för privatpersoner med hjälp av mobilen. Swish är ett samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Swedbank, SEB och Skandiabanken.

Juryns motivering löd: ”Genom en plattform som på ett sant visionärt sätt skapar förutsättningar för mobila tjänster har vinnaren träffat mitt i prick. Projektet är unikt och stärker Sveriges position som föregångsland inom it, samtidigt som det skapar direkt nytta för slutanvändarna. Trots hög komplexitet och en bred uppsättning intressenter lyckades projektet drivas i mål enligt plan – Swish! Bankgirots Projekt Apollo är Årets projekt 2013.”

Förutom Bankgirot var även Geodis Wilson, IP-Only, Jordbruksverket och Rikspolisstyrelsen nominerade i kategorin Årets Projekt.
CIO Awards drivs sedan år 2004 av CIO Sweden i samarbete med Accenture. En kortlista kandidater sållas fram efter en öppen nominering, och fem går slutligen till final. Vinnarna utses av en oberoende jury.

Bankgirot är den ledande leverantören av betalningslösningar samt driftstjänster av e-id och E-faktura till banker i Sverige. Bankgirosystemet är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar Bankgirot i snitt transaktioner till ett värde av nära 45 miljarder svenska kronor. Bankgirot ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken och Länsförsäkringar Bank. Välkommen till bankgirot.se för mer information.

I slutet av 2012 sjösatte Bankgirot ett nytt betalsystem i form av Betalningar i realtid. Utmärkande för realtidssystemet är att det hanterar sekundsnabba betalningar dygnet runt. På årets CIO Awards vann Bankgirot utmärkelsen Årets Projekt för utvecklingen av denna världsunika realtidsplattform.

Läs vidare »

Lemontree samarbetar med Bankgirot kring e-signeringstjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2013 11:49 CET

Lemontree erbjuder idag dokument- och ärendesystem, som Business 360, kombinerat med arkivlösningar till banker och försäkringsbolag. Detta för att effektivisera informationshanteringen och få en bättre och snabbare handläggning för slutkunderna.

I samarbetet med Bankgirot kan Lemontree nu erbjuda banker och försäkringsbolag en helhetslösning för dokument och ärendehantering kopplat med Bankgirots signeringstjänst.

I ett typiskt kundärende är det olika offerter och avtal som behöver skrivas ut, skickas till kund för signatur och sedan skickas tillbaka för att scannas och handläggas.

Genom att erbjuda en elektronisk signering, kan banker och försäkringsbolag korta ner tiden det tar att få ett dokument signerat mellan dem och deras kunder. Detta kommer också minska förlusten av potentiella kunder på grund av tiden det tar att skicka de fysiska dokumenten fram och tillbaka. Hela processen kan kortas vilket ger en nöjdare kund och kostnader relaterat till att skicka de fysiska dokumenten med posten kan minskas.

Bankgirot har utvecklat sin signeringstjänst Bg eID Gateway i syfte att underlätta för företag och organisationer att använda elektroniska signaturer och verifiera identiteter på elektronisk väg.

"Med Bankgirots tjänst kopplat till våra befintliga lösningar kan vi hjälpa våra kunder att få en ännu effektivare och snabbare process, något som kan vara en avgörande skillnad på en marknad som blir mer och mer konkurrensutsatt.", säger Peter Boskma, VD på Lemontree.

För ytterligare information:

Torbjörn Berglund, försäljningschef på Lemontree, telefon: +46 769 416 116
Jonas Rodny, kommunikationschef på Bankgirot, telefon: +46 733 768 700


Lemontrees lösningar kring dokument och ärendehantering tillsammans med Bankgirots signeringstjänst ger snabbare kundhandläggning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om Bankgirot

Bankgirot

Bankgirot är Sveriges mest erfarna fintechbolag och ett europeiskt clearinghus som levererat marknadsledande finansiell infrastruktur till banker, betalningsinstitut och företag sedan 1959. Genom innovativa lösningar inom betalområdet förmedlar Bankgirot idag 5 miljoner transaktioner på nära 60 miljarder kronor dagligen. Bolaget har omkring 260 medarbetare och omfattar de finansiella infrastrukturerna Bankgirosystemet och Betalningar i realtid. Bolaget utvecklar och förvaltar tjänster som Swish, Autogiro samt elektronisk identifiering och signering.