Skip to main content

Hemlös biennal förtydligar sig

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 07:23 CET

Sedan Lunds kommun meddelade att de avslutar samarbetet med bibu.se - biennalen med fokus på professionell scenkonst för ung publik - söker biennalledningen efter en ny värdstad.

För att kunna genomföra fler biennaler i nivå med bibu.se 2012 krävs en stark basfinansiering. Hittills har den bestått av ungefär lika stort stöd från vardera Statens kulturråd, Region Skåne och Lunds kommun. Från statlig och regional nivå har Bibu fått tydliga besked om att man gärna ser att verksamheten fortsätter. Det goda samarbetet med regionen är mycket värdefullt och därför söker Bibu, i första hand, efter en ny värdkommun i Skåne. Men biennalens ägare - Teatercentrum och Svenska ASSITEJ - är även öppna för andra idéer.

Fram tills att en ny värdstad hunnit fatta nödvändiga beslut och få fram pengar till biennalen, förlitar sig biennalledningen på att Lunds kommun bidrar med ett tillfälligt ”omställningsstöd”. Det var deras och Region Skånes generositet och framsynthet som lade grunden för det som idag växt och utvecklats till en central mötesplats för svensk scenkonst och barnkultur. Lund har all anledning att vara stolt över att ett av Sveriges starkaste varumärken inom scenkonst för ung publik har utvecklats under deras vingar. Biennalens fortlevnad borde vara en gemensam angelägenhet.

Bibu:s ägare har tillskrivit Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid och anhållit om ett möte.  I skrivelsen betonar Teatercentrum och Svenska ASSITEJ vikten av en fortsatt finansiering från Lunds kommun under en övergångsperiod. 


Rapport från kreativitetsspåret publicerad
Under bibu.se 2012 genomfördes ett kreativitetsspår med tre internationellt ansedda auktoriteter.  Bibu har nu publicerat en rapport med en text av Theresa Benér som bevakade spåret och en som Paul Collard skrev inför sin medverkan. Rapporten bifogas och är fri för nedladdning.

bibu.se är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud, olika samtalsforum och sociala events skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under bibu.se 2012 samlades 1.034 deltagare från 24 olika länder för att uppleva unika gästspel, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Med en publik på 9.247  blev den även den mest välbesökta hittills.

Nästa biennal genomförs 14 - 17 maj år 2014

bibu.se ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ och genomförs med stöd av Kulturrådet och Region Skåne 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy