Skip to main content

Juryns val för bibu.se 2014 är klart!

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 14:09 CET

Så har vi kommit i mål! bibus jury har jobbat hårt och med sammanlagt nästan 250 föreställningar i bagaget är det en grundlig genomgång av svensk och internationell scenkonst för barn och unga som juryn gjort. Timmar i teatersalonger och på skolor har blandats med ensamma timmar framför datorn - föreställningar ”live” blandats med DVD:er och länkar på Vimeo. Långa diskussioner har förts, argument för och emot slipats, stötts och blötts. Kanske saknas något och kanske har vi missat något - men, framförallt har juryn enats om ett fantastiskt program för bibu.se 2014.

20 produktioner, svenska och tyskspråkiga, väntar på sin publik i nya biennalstaden Helsingborg.

Det är dags att boka plats!

/Niclas Malmcrona, jurykoordinator

Juryns övergripande motivering:
Vi i urvalsjuryn är glada att få presentera de nominerade föreställningarna till 2014 års biennal.
Urvalsarbetet har varit en spännande process. Utmaningarna har inte bara gällt att hitta rätt vad gäller kvalitet och tilltal. Våra stundtals livliga diskussioner har också handlat om berättelsernas form och innehåll, om sceniskt språk, scenografier, tekniker, traditioner och den ständiga frågan om manliga respektive kvinnliga upphovspersoner.

Jurymedlemmarna kommer från många olika bakgrunder, och - lyckligtvis - har vi inte alltid varit överens. Men nu är vi eniga om nomineringarna och övertygade om att den svenska scenkonsten för barn och unga fortsätter att flytta fram sina konstnärliga och innehållsmässiga positioner.
Urvalet har inte gjorts för att passa just vår smak som kulturutövare, kulturtjänstepersoner och kritiker. I stället hoppas vi kunna visa på en mångfald av berättelser, publiktilltal och scenisk form för att därigenom förhoppningsvis kunna inspirera till nya synsätt inom scenkonsten.

Ett urvalskriterium som varit svårt att uppfylla är behovet av att visa på mångfald vad gäller skådespelare, dansare, regissörer och koreografer. Fler experiment, fler berättelser från andra kulturer för att stimulera till kreativt användande av kulturella skärningspunkter hade varit önskvärt. De barn och ungdomar som dagens scenkonst vänder sig till har en mångfald olika bakgrunder, ofta med tillgång till flera kulturer och språk. Mångfalden hade vi gärna sett ännu tydligare belyst.

Givetvis har vi tagit som utgångspunkt publikindividens rätt till gestaltning av grundläggande, allmänmänskliga känslor som ensamhet, identitet, kärlek, glädje, ilska, stolthet, sorg och tankar omkring döden. Men villkoren för dessa mänskliga känslor är också kontextberoende: de förändras på grund av klassbakgrund, etnicitet, språk och kön.

Vår förhoppning är att 2014 års bibu.se skall stärka vår övertygelse om att barn och unga är den bästa publik scenkonstskapare kan ha och barnen är de mest energirika och fantasifulla kreatörer som finns samt att många av dem som skapar scenkonst för barn och unga tillhör det absoluta spetsskiktet av utövare i alla kategorier.


Men vi vill också gärna se biennalen som en uppmaning inför framtiden att låta barn- och ungdomsscenen i ännu högre grad avspegla globala perspektiv, med alla de fortfarande oprövade möjligheter till gränsöverskridande scenkonst detta innebär.

VALDA UPPSÄTTNINGAR 2014

SVENSKA UPPSÄTTNINGAR

DRÖMSTÄLLE

Clowner utan gränser

REGI Pelle Hanæus

GARGANTUA

Skuggteatern

MANUS Gustav Tegby
REGI Emil Nilsson-Mäki

FÖRFATTARNA

Unga Klara

AV Alejandro Leiva Wenger
REGI & VISUELLT KONCEPT Frida Röhl

KICKTORSKEN

Backa Teater
AV & REGI Alexander Salzberger

KRIMRADIO

Backa Teater

IDÉ & REGI Malin Holgersson, Shang Imam

UTOPIA 2012

Backa Teater

MANUS & REGI Mattias Andersson

KRIFS KRAFS HOHO PLASK

Teater 23
BEARBETNING Josefine Andersson och ensemblen

REGI Josefine Andersson

DEN UNGE WERTHERS LIDANDEN

Örebro Länsteater

MANUS Erik Holmström/Eva Maria Dahlin/Hans Christian Thulin
REGI Erik Holmström

DET RÖDA TRÄDET

Folkteatern Göteborg

IDÉ Lars-Eric Brossner, Cecilia Milocco och Sören Brunes.
REGI & KOMPOSITION Lars-Eric Brossner

DEN MAGISKA FJÄDERN

Riksteaterns Tyst Teater

MANUS & REGI Ramesh Meyyappan

FAUNAN OCH JAG

Minna Krook Dans

KOREOGRAFI Minna Krook

MARMELAD

Claire Parsons Co

KOREOGRAFI Claire Parsons

LILLAN OCH PAPPA AUGUST

Marionetteatern, Stockholms Stadsteater

AV Margareta Sörenson
REGI Helena Nilsson

SPÅRA

Livekonstkollektivet Melo

AV och MED Melo

TÄNJA TID OCH KRÖKA RUM

Christina Tingskog

KOREOGRAFI Christina Tingskog


INTERNATIONELLA UPPSÄTTNINGAR 2014


LES MOUTONS / FÅREN
 - Canada
Corpus

KONCEPT & KOREOGRAFI David Danzon & Sylvie Bouchard

THIRD GENERATION – Tyskland / Israel

Schaubühne Berlin/Habima Theatre
REGI Yael Ronen

BOYS DON’T CRY - Österrike

Theater Foxfire / Dschungel Wien

KONCEPT & KOREOGRAFI Corinne Eckenstein

SCHLAF GUT SÜSSER MOND – Österrike / Zimbabwe

Dschungel Wien / Iyasa

KONCEPT, REGI Stephan Rabl

DIE EINE IM PARK - Österrike
Wildernest & Partner

CONCEPT Wildernest & Partner
DIRECTION Theresa Unger

KONTAKTPERSONER
Maria Ragnarsson VD, 072-309 15 13, maria@bibu.se
Niclas Malmcrona, 0706 - 05 86 33, nm@assitej.se

Anna Diehl, Kommunikationsansvarig, 070-776 03 38, anna.diehl@bibu.se

bibu.se är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud, olika samtalsforum och sociala events skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under bibu.se 2012 samlades 1.036 deltagare från 24 olika länder för att uppleva unika gästspel, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Med en publik på 9.263  blev den även den mest välbesökta hittills.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 14-17 maj år 2014.

bibu.se 2014 genomförs med Helsingborgs stadsteater som huvudsamarbetspartner
med stöd av Kulturrådet och Region Skåne.
& i samarbete med Helsingborgs Stad, Dunkers Kulturhus samt Helsingborgs Konserthus

Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy