Skip to main content

Juryns val för bibu.se 2016

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 13:30 CET

Med juryns och det internationella rådets urval kommer vi att på bibu.se 2016 kunna ta del av spetsiga, trotsiga och utmanande produktioner i scenkonstutvecklingens framkant. Något vi alla ser fram emot. Vi ses i Helsingborg den 18-21 maj 2016!


Juryns urval till bibu.se 2016:

internationella produktioner

Chotto Desh med Akram Khan Company (Storbritannien)

Duda med Associação Moçambicana de Teatro para Infância e Jovens (Mocambique)

Echoa med Compagnie Arcosm (Frankrike)

svenska produktioner

Game over med Banditsagor

Girls will make you blush! med Unga Klara

Hold med Erik Linghede

JUCK med JUCK

Kan själv! med Teater Pero

Propreté med Regionteater Väst Dans

Revolution med Ung Scen Öst

Six Drummers på Operaverkstan med Six Drummers och Operaverkstan

Smålands mörker med Regionteatern Blekinge Kronoberg

Teater Smuts startar punkband – motståndsstrategier i ett fascistiskt Europa med Teater Smuts

Troll i utkanten av samhället med Regionteater Väst Teater

Ursäkta, skulle ni kunna svälta lite tystare, vi försöker faktiskt skapa lite ekonomisk tillväxt här borta! med Profilteatern

Vahàk med Ögonblicksteatern

Vår klass med Helsingborgs stadsteater

Vårt förakt för svaghet med Stockholms stadsteater Skärholmen

ÖFA: Monster med ÖFA-kollektivet och ZebraDans

JURYNS URVAL – bibu.se 2016 

Under bibu.se 2014 presenterades den nya juryn för bibu.se 2016 och den nya juryn påbörjade då sitt arbete.

Juryns sammansättning består av väl meriterade medlemmar som på olika sätt bidrar med sin kunskap och sina iakttagelser. Det internationella urvalet sätts samman av ett externt internationellt råd, som genom sina respektive arbeten och nätverk har bra överblick och ser många internationella produktioner runt om i världen.

Både juryn och internationella rådet arbetar efter en instruktion med kriterier som den valda produktionen ska uppfylla.

Eventuella jävsituationer har dokumenterats och hanterats. Efter varje biennal utvärderas juryns arbete av Bibu AB.

Juryn till bibu.se 2016 har bestått av: Boel Gerell, författare, kulturjournalist och universitetslärare, Camilla Reppen, producent, koreograf, dansare och pedagog, Daniel Isakson, verksamhetsledare Ung Scen Norr, Mattias Brunn, skådespelare, dramatiker och regissör, Ramtin Parvaneh, skådespelare, Åsa Ekberg, konstnärlig ledare, skådespelare och regissör.

Det internationella rådet till bibu.se 2016 har bestått av: Charlotta Grimfjord Cederblad, skådespelare, regissör och konstnärlig ledare, Peter Sunesson, producent och Niclas Malmcrona, verksamhetsledare.

Tillsammans har de båda grupperna sett över 300 produktioner som vänder sig till barn och unga.

Vid valet av de internationella produktionerna hade det internationella rådet ett svårt val att göra. Det produceras just nu mycket fantastisk scenkonst för barn och unga runt om i världen.

Vid valet av de svenska produktionerna har följande aspekter granskats, förutom produktionens konstnärliga kvalitet: åldersmålgrupp, geografisk hemvist, typ av producent, genre, tematik, skådespelare/kroppar som bryter mot vithetsnormen, antal män och kvinnor på scen samt upphovspersoner.

Juryn och det internationella rådet har sammanlagt valt ut 16 svenska produktioner och 3 internationella.

Det internationella urvalet innehåller scenkonst för barn och unga som sällan visas på svenska scener. bibu.se har i sitt uppdrag möjlighet att bjuda in den här typen av produktioner som denna gång bland annat kommer att presentera nyskapande dans. Genom detta kan bibu.se ge besökaren en utblick på scenkonst som skapas för barn och unga på andra håll i världen.

Med juryns och det internationella rådets urval kommer vi att på bibu.se 2016 kunna ta del av spetsiga, trotsiga och utmanande produktioner i scenkonstutvecklingens framkant. Något vi alla ser fram emot. Vi ses i Helsingborg den 18-21 maj 2016!

Maria Ragnarsson

vd Bibu AB och koordinator för juryn och internationella rådet till bibu.se 2016


bibu.se är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud, olika samtalsforum och sociala events skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under bibu.se samlas runt 1 000 deltagare från länder i hela världen för att uppleva unika gästspel, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Publiken brukar ligga på ca 10 000 personer - vuxna samt barn och unga.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 18-21 maj år 2016.

bibu.se 2016 genomförs med Helsingborgs stadsteater som huvudsamarbetspartner
med stöd av Kulturrådet och Region Skåne.
& i samarbete med Helsingborgs Stad, Dunkers Kulturhus samt Helsingborgs Konserthus

Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.