Skip to main content

Lisbeth Morin blir ny styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:00 CEST

I mitten av juni tar Lisbeth Morin över ordförandeklubban i Bibu.

- Det är spännande att bli erbjuden ett uppdrag som har till uppgift att utveckla platser för möten som ger inspiration, kompetensutbyte, tillgång till forskning, utveckling och inte minst föreställningar som får oss att lyfta blicken och se framåt, säger Lisbeth. Ett uppdrag som ger oss utblickar både nationellt och internationellt. Jag ser fram emot att få vara en del i detta arbete.

Lisbeth Morin är utbildad lågstadielärare men bytte bana och började arbeta med teater 1985 som producent, informatör och marknadschef. Hon har bland annat arbetat på Studioteatern i Malmö. Teatern bestod då av en professionell ensemble som tillsammans med amatörer gjorde uppsättningar för barn, unga och vuxna. Under några år var hon anställd på Folkteatern i Göteborg där uppsättningar för barn och unga var en viktig del av verksamheten. Lisbeth flyttade därefter tillbaka till Malmö och anställdes på dåvarande Malmö Stadsteater som hade en sammanhållen verksamhet med dramatik, musikteater, opera och dans. Unga Teatern var då en del av Stadsteatern.

Från 1992 har Lisbeth varit anställd på Folkuniversitetet i Malmö fram till sin pensionering 2012. Hon har där arbetat med bland annat kompetensutveckling för verksamma inom kulturområdet. Fokus har legat på att ge deltagarna redskap att hantera utmaningar som man ställs inför som frilansande konstnär inom olika discipliner som till exempel projektledning, ekonomi, juridik, och marknadsföring.

Lisbeth Morin sitter i styrelsen för Danscentrum Syd. Hon är även styrelseledamot i teater.inc som har som syfte att driva inkubationsverksamhet för kreativa projekt inom scenkonst.

- Med barnbarn i åldern 3-10 år som gärna går på olika typer av föreställningar får man ta del av deras mycket tydliga uppfattningar om vad de sett och upplevt, säger Lisbeth. Det är spännande att försöka ge dem skiftande upplevelser av scenkonst och fascinerande att ta del av deras beskrivningar om vad som är bra och vad som är dåligt.

- Lisbeth är perfekt för uppdraget, menar biennalchef Pia Paglialunga. Hon har gedigen erfarenhet av scenkonst, kommunikation och bildningsarbete, men också en klokskap och ett nätverk som bägge kommer att få stor betydelse för biennalens fortsatta utveckling. Barnbarnen och deras synpunkter är också en stor tillgång.

- Bibu är beroende av starka samverkansparter för att kunna arbeta på ett professionellt sätt, menar Lisbeth. Listan på aktörer som på olika sätt är delaktiga i biennalen är lång och imponerande. Begreppet starka varumärken är inte förbehållet näringslivet, det finns även inom kultur. Att bibu.se har ett ovanligt starkt sådant är tydligt. Att Ingrid Kyrö och Pia Paglialunga har lyckats landa samarbetet med Helsingborg så snabbt bådar gott för framtiden. För bibu.se, för Helsingborg men framförallt för alla som genomför föreställningar, workshops och seminarier, för alla som besöker, deltar och njuter av allt som erbjuds.


FÖR MER INFO
Pia Paglialunga, biennalchef för bibu.se
072 – 310 15 13
pia@bibu.se

bibu.se är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till en ung publik. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud, olika samtalsforum och sociala events skapar de en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under bibu.se 2012 samlades 1.036 deltagare från 24 olika länder för att uppleva unika gästspel, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Med en publik på 9.263  blev den även den mest välbesökta hittills.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 14-17 maj år 2014.

bibu.se 2014 genomförs med Helsingborgs stadsteater som huvudsamarbetspartner
med stöd av Kulturrådet och Region Skåne.
& i samarbete med Helsingborgs Stad, Dunkers Kulturhus samt Helsingborgs Konserthus

Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy