This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Shakespeares hjärtslag

Bild -

Shakespeares hjärtslag

Folkteatern Gävleborg & Scen:se
  • Licens: Användning i media
  • Av: Martin Skoog
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1920 x 1281, 726 KB
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Bibu är Sveriges ledande mötesplats med, för och om professionell scenkonst som vänder sig till barn och unga. Fokus ligger på ett antal juryvalda svenska och internationella uppsättningar. Tillsammans med ett omfattande seminarieutbud och olika samtalsforum, skapar scenkonstproduktionerna en arena för analys och diskussion kring områdets kvalitet, status och utvecklingsmöjligheter.

Scenkonstbiennalen för barn och unga startade år 2006 och genomförs sedan dess vartannat år. Under Bibu samlas runt 1 000 deltagare från länder i hela världen för att uppleva unika föreställningar, lyssna på aktuell forskning och konstnärliga samtal, debattera och umgås. Runt 8000 besök från vuxna samt barn och unga görs under Bibu.

Nästa biennal genomförs i Helsingborg 13-16 maj 2020.

Bibu 2020 genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Helsingborg stad. I samarbete med Helsingborg arena och Scen AB där Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs konserthus och evenemangsenheten ingår samt Dunkers kulturhus. Bibu AB som arrangerar biennalen ägs gemensamt av Teatercentrum och Svenska ASSITEJ.

Presskontakt