Bilfinger medverkar vid underhållsstoppet på Nynas raffinaderi

Nyheter   •   Okt 22, 2018 13:50 CEST

Vi har fått förtroendet av Nynas AB att under underhållsstoppet 2019, på raffinaderiet i Nynäshamn, leverera isolering och ställningar. Tre av styrkorna med Bilfinger som Nynas har lyft fram som avgörande vid valet av entreprenör var hög kvalité, god lokalkännedom samt synergin med att leverera flera tjänster, i samtliga fall bidrar det till en säker och kostnadseffektiv leverans.

Bilfinger Engineering delprojektör för ny kvävgaskompressor till AGA

Nyheter   •   Okt 03, 2018 17:00 CEST

Bilfinger Engineering har utfört uppdrag till AGA att projektera installationen av en ny kvävgaskompressor, kallad NK-14. AGAs syfte är att öka leveranskapaciteten av kväve till en av deras storkunder inom industriklustret i Stenungsund.

PIDGraph, Bilfingers AI-verktyg för konvertering av dokument till digital anläggningsdokumentation

Nyheter   •   Okt 01, 2018 12:55 CEST

Bilfingers egenutvecklade digitala verktyg, PIDGraph, omvandlar automatiskt "döda" P&ID´s till digital anläggningsdokumentation för t.ex COMOS

Nytt stort uppdrag åt Bilfinger - Isolering

Nyheter   •   Sep 20, 2018 15:50 CEST

Bilfinger har återigen fått uppdraget att hjälpa Preem med deras underhållsstopp. Den här gången gäller det raffinaderiet i Lysekil år 2019. Arbetet kommer att sysselsätta uppskattningsvis 10-80 man under perioden med start i mars. Bilfinger kommer även utföra ett antal projekt parallellt med de pågående ordinarie arbetena under stoppet

Bilfinger visar på stort ägarskap och högt engagemang

Nyheter   •   Sep 14, 2018 16:32 CEST

AkzoNobel förlänger underhållsavtal

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 14:30 CEST

Bilfinger medarbetare vann Cykelvasan 2018

Nyheter   •   Aug 27, 2018 14:28 CEST

St1 raffinaderi i Göteborg väljer Bilfinger som leverantör vid storstoppet 2019

Nyheter   •   Aug 23, 2018 15:46 CEST

Ännu ett uppdrag åt St1 Refinery AB i Göteborg

Nyheter   •   Aug 15, 2018 11:11 CEST

Bilfinger har sedan tidigare rörinstallationen för den nya vätgasanläggningen som byggs på ST1 och fick nyligen även uppdraget att utföra isoleringen av rör och utrustning för denna anläggning. Arbetet består av två delar där den ena delen gäller produktion av vätgas och den andra gäller rörgatan till anläggningen. Totalt skall ca 2000 m rör isoleras samt kärl, utrustning och instrument.

Bilfinger fortsätter arbetet med att certifiera sina projektledare

Nyheter   •   Aug 13, 2018 14:00 CEST

IPMA-certifiering är en validering av den aktuella kompetensen hos en projektledare, och i denna certifieringsomgång har ytterligare sju stycken Bilfingerprojektledare blivit certifierade.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Market and Business Development Manager
  • mimjkaolelqs.nnoikholacxssehonju@byhilhkfimongqiersm.cexomvn hj
  • +46 767 60 70 52

Om Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Bilfinger Industrial Services huvudsakliga verksamhetsområden är ingenjörstjänster, underhåll och service inom rör, el och instrument, isolering och ställningsbyggnad.

Bolaget verkar huvudsakligen inom petrokemi-, papper&massa-, energi-, stål- och byggindustrin.

I Sverige har bolaget en omsättning på 1,2 miljarder kronor och cirka 1 250 anställda. Bolaget ingår i den tyska Bilfinger-koncernen med över 70 000 anställda runt om i hela världen.

Adress

  • Bilfinger Industrial Services Sweden AB
  • Rattgatan 4
  • 442 40 Kungälv
  • Sweden