Skip to main content

Taggar

Ingenjörer & konsulter

Vattenkraft

I fokus på Bilfinger

Isolering & Piping

Industriunderhåll

Sammanfattning av Bilfinger Cup 2019

Sammanfattning av Bilfinger Cup 2019

Nyheter   •   Jan 07, 2019 13:27 CET

Bilfinger Cup, som är en Futsal-cup arrangerades, för 42:a året .

Bilfinger medverkar vid underhållsstoppet på Nynas raffinaderi

Bilfinger medverkar vid underhållsstoppet på Nynas raffinaderi

Nyheter   •   Okt 22, 2018 13:50 CEST

Vi har fått förtroendet av Nynas AB att under underhållsstoppet 2019, på raffinaderiet i Nynäshamn, leverera isolering och ställningar. Tre av styrkorna med Bilfinger som Nynas har lyft fram som avgörande vid valet av entreprenör var hög kvalité, god lokalkännedom samt synergin med att leverera flera tjänster, i samtliga fall bidrar det till en säker och kostnadseffektiv leverans.

Bilfinger Engineering delprojektör för ny kvävgaskompressor till AGA

Bilfinger Engineering delprojektör för ny kvävgaskompressor till AGA

Nyheter   •   Okt 03, 2018 17:00 CEST

Bilfinger Engineering har utfört uppdrag till AGA att projektera installationen av en ny kvävgaskompressor, kallad NK-14. AGAs syfte är att öka leveranskapaciteten av kväve till en av deras storkunder inom industriklustret i Stenungsund.

PIDGraph, Bilfingers AI-verktyg för konvertering av dokument till digital anläggningsdokumentation

PIDGraph, Bilfingers AI-verktyg för konvertering av dokument till digital anläggningsdokumentation

Nyheter   •   Okt 01, 2018 12:55 CEST

Bilfingers egenutvecklade digitala verktyg, PIDGraph, omvandlar automatiskt "döda" P&ID´s till digital anläggningsdokumentation för t.ex COMOS

Nytt stort uppdrag åt Bilfinger - Isolering

Nytt stort uppdrag åt Bilfinger - Isolering

Nyheter   •   Sep 20, 2018 15:50 CEST

Bilfinger har återigen fått uppdraget att hjälpa Preem med deras underhållsstopp. Den här gången gäller det raffinaderiet i Lysekil år 2019. Arbetet kommer att sysselsätta uppskattningsvis 10-80 man under perioden med start i mars. Bilfinger kommer även utföra ett antal projekt parallellt med de pågående ordinarie arbetena under stoppet

Bilfinger visar på stort ägarskap och högt engagemang
Bilfinger medarbetare vann Cykelvasan 2018

Bilfinger medarbetare vann Cykelvasan 2018

Nyheter   •   Aug 27, 2018 14:28 CEST

St1 raffinaderi i Göteborg väljer Bilfinger som leverantör vid storstoppet 2019
Ännu ett uppdrag åt St1 Refinery AB i Göteborg

Ännu ett uppdrag åt St1 Refinery AB i Göteborg

Nyheter   •   Aug 15, 2018 11:11 CEST

Bilfinger har sedan tidigare rörinstallationen för den nya vätgasanläggningen som byggs på ST1 och fick nyligen även uppdraget att utföra isoleringen av rör och utrustning för denna anläggning. Arbetet består av två delar där den ena delen gäller produktion av vätgas och den andra gäller rörgatan till anläggningen. Totalt skall ca 2000 m rör isoleras samt kärl, utrustning och instrument.

Bilfinger fortsätter arbetet med att certifiera sina projektledare

Bilfinger fortsätter arbetet med att certifiera sina projektledare

Nyheter   •   Aug 13, 2018 14:00 CEST

IPMA-certifiering är en validering av den aktuella kompetensen hos en projektledare, och i denna certifieringsomgång har ytterligare sju stycken Bilfingerprojektledare blivit certifierade.

Nyanställd vid Bilfinger Engineering

Nyanställd vid Bilfinger Engineering

Nyheter   •   Aug 10, 2018 13:00 CEST

Daniel Künhemuth är civilingenjör inom miljöteknik (med inriktning mot processteknik och kemi) och flyttade till Göteborg från Tyskland för 11 år sedan. Daniel har han genomfört en treårig forskarutbildning (tekniska licentiat) på Chalmers, Energiteknik, inom förbränning och förbränningskemi.

Förlängt underhållsavtal inom isolering på Preem

Förlängt underhållsavtal inom isolering på Preem

Nyheter   •   Jul 11, 2018 13:28 CEST

Bilfinger vill ta tillfället i akt att tacka Preem för det fortsatta förtroendet för underhållsarbeten och att få vara en del av deras verksamhet i fabrikerna i Lysekil och Göteborg fram till 2021. Det förlängda underhållsavtalet innebär cirka 25 000-30 000 timmar per år fördelat på projekt och underhåll.

Ny CFO hos teknik- och industriserviceleverantören Bilfinger

Ny CFO hos teknik- och industriserviceleverantören Bilfinger

Nyheter   •   Jul 04, 2018 09:40 CEST

Bilfinger Industrial Services Sweden ABs nya CFO kommer närmast från Volvo.

Nyanställd processingenjör hos Bilfinger

Nyanställd processingenjör hos Bilfinger

Nyheter   •   Jul 02, 2018 15:45 CEST

Teknik och industriserviceleverantören Bilfinger anställer ytterligare en processingenjör.

 Ny avdelningschef på Bilfinger Engineering i Stockholmregionen

Ny avdelningschef på Bilfinger Engineering i Stockholmregionen

Nyheter   •   Jun 19, 2018 10:24 CEST

Industriserviceföretaget Bilfinger har anställt Johan Larsson i befattningen som avdelningschef Engineering Stockholm.

Bilfinger stödde för tredje året Klassfotbollen i Stenungsund
Nyanställd vid Bilfingers kontor i Sandviken

Nyanställd vid Bilfingers kontor i Sandviken

Nyheter   •   Maj 25, 2018 16:15 CEST

Bilfinger har fått en stororder från Preem

Bilfinger har fått en stororder från Preem

Nyheter   •   Maj 23, 2018 13:14 CEST

Preem har valt Bilfinger som leverantör för alla isoleringsarbeten i samband med den stora utbyggnaden för vakuumgasolja på Preems anläggning i Lysekil. Totalt innebär uppdraget isolering av ca 23 000 meter rör och all ingående utrustning. Arbetet, som kommer sysselsätta 40-50 man, startar i sommar och pågår till hösten 2018.

Bilfinger öppnar kontor i Sandviken

Bilfinger öppnar kontor i Sandviken

Nyheter   •   Apr 13, 2018 15:25 CEST

Stort tack till Bilfingers statiska grupp på krackern vid Borealis

Stort tack till Bilfingers statiska grupp på krackern vid Borealis

Nyheter   •   Apr 06, 2018 16:17 CEST

Genom att ta stort ägarskap minskade den statiska gruppen konsekvensen av ett oljeutsläpp från krackern.