Skip to main content

Bilfinger Trainee Program – Rickard Andersson berättar om sin första tid på Bilfinger

Nyhet   •   Jan 12, 2017 15:59 CET

Rickar Andersson - Trainee

Drygt 2 månader har nu gått sedan den officiella programstarten av Bilfingers traineeprogram. Bilfinger Industrial Services är ett företag som beskriver sig själva som ”en komplett industripartner” vars kompetens och tjänster riktar sig mot avancerade industriella processer och anläggningar. Dess verksamhet består primärt av industriellt underhåll samt projektledning och engineering mot process- och energiproducerande företag, där min traineetjänst är kopplad mot dess affärsområde Maintenance west.

Dessa två månader har i princip rusat förbi och har bjudit på många intryck och möten med väldigt många människor. Under den första veckan fick samtliga traineer träffas, lära känna varandra och delta på en introducerande del vid huvudkontoret i Kungälv. Dagarna innehöll ett späckat schema med presentationer av representanter från samtliga delar av företaget vilket gav en god insikt i organisationen från ett tidigt skede. Utöver detta så har traineetjänsten innehållit blandade uppgifter, alltifrån kompressorbyten ute på site till kartläggning av arbetsprocesser. Det har lett till att jag har fått komma i kontakt med individer från olika delar av organisationen vilket har gett djupare insikt i hur olika delar av företaget kopplas samman.

Innan jag påbörjade denna tjänst så studerade jag dels en BSc inom maskinteknik och fortsatte med ett mer managementinriktat MSc program inom International projektledning och har blandat upp studierna med arbeten inom producerande industrier. Det jag sökte efter i en traineetjänst var arbetsuppgifter kopplade mot mitt studie- och intresseområde, en tydlig introduktion till organisationen samt möjlighet till personlig utveckling i ett företag som är verksamma inom ett teknikområde. Detta låg i linje med Bilfingers traineeprogram och just därför sökte jag mig hit.

Det som jag anser som mest positivt från den här tiden är möjligheten att få träffa så många människor inom organisationen. De har alla varit väldigt positiva till den här typen utav tjänst och har tagit sig tid att berätta om och introducera oss till deras del av verksamheten och hur den är kopplad till övriga delar av bolaget, vilket känns väldigt förmånligt och givande som nyanställd.

Som sagt så har dessa två månader gått fort förbi och jag ser fram emot tiden framöver då rotation mellan de olika affärsområdena och funktionerna i företaget kommer att sätta igång!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy