Notification of the Annual General Meeting in Bilia AB

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 11:30 CEST

The shareholders of Bilia AB are hereby given notice of the Annual General Meeting to be held at 2 p.m on Monday, June 22, 2020, at the IVA Conference Center, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Kallelse till årsstämma i Bilia AB

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 11:10 CEST

Aktieägarna i Bilia AB kallas till årsstämma måndagen den 22 juni 2020, kl. 14:00, på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

The Board of Directors of Bilia AB withdraws proposal for ordinary dividend for 2019. Further the Nomination Committee revises current proposal for increased Board fees

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 14:42 CEST

Styrelsen för Bilia AB har beslutat att dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019. Därtill reviderar valberedningen det nuvarande förslaget om höjt styrelsearvode.

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 14:37 CEST

Första kvartalet 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 15:19 CEST

First quarter 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 15:13 CEST

Press and analyst meeting

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 15:34 CEST

​On Wednesday 29 April 2020, at 08:30 CEST, Bilia’s report for the first quarter 2020 will be published. On the same day Bilia arranges press and analyst meetings, where CEO Per Avander and CFO Kristina Franzén will present the report and answer questions.

Press- och analytikermöte

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 15:30 CEST

​Onsdagen den 29 april 2020, kl 08:30, publiceras Bilias delårsrapport för första kvartalet 2020. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöten, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor.

Bilia postpones the Annual General Meeting to a later date

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 15:08 CET

The Board of Directors of Bilia AB has today, as a result of the spread of the Corona virus Covid-19, taken the decision to postpone the annual general meeting to a later date. During the time until the annual general meeting the Board of Directors of Bilia will analyse and judge the situation and based on this assess the proposal for the 2019 dividend to the shareholders.

Bilia skjuter upp årsstämman till ett senare datum

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 15:04 CET

Styrelsen i Bilia AB har, till följd av spridning av Coronaviruset Covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer Bilias styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019. Bilia återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marknads- och kommunikationschef
  • anwndeiorsqh.rkcydwdhetximleeruy@bfzilbuiazj.cwzomae
  • 010 - 495 99 01

Om Bilia AB