Skip to main content

Speedrekrytering - Fem minuter gör stor skillnad

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 08:04 CEST


Biltema befinner sig mitt i en väldigt intensiv fas och kommer de närmsta fyra åren expandera med cirka åtta varuhus om året. Att bygga nya varuhus är en viktig del för att kunna expandera, men det gäller också att hitta rätt personal till alla de nya tjänsterna som uppstår.

Den gamla sanningen var att rekrytering till våra nyetablerade varuhus alltid varit en komplicerad och ofta tidskrävande process. Den nya sanningen är Speedrekrytering!

När det gäller chefsfunktionerna rekryteras personalen till Biltema-varuhusen på ett traditionellt sätt, där kandidaterna får skicka in CV och Personligt brev och där ett urval av de sökande kallas till intervju.

Vad gäller de som vill jobba som Butiksmedarbetare sker rekryteringen på ett nytt sätt, nämligen genom en så kallad Speedrekrytering.

Speedrekryteringen innebär att alla som är intresserade får komma och presentera sig på en i förväg utlyst dag. Då sker en kortare intervju på cirka fem minuter med en Biltema representant och kandidaten får möjlighet att lämna över sitt CV och Personliga brev. Intervjuerna är utformade att genomföras på exakt samma vis på grund av den korta tiden, vilket gör att samtliga sökanden får samma förutsättningar.

Beata Vaszi på Biltemas HR-avdelning berättar att man tidigt insåg att den traditionella ansökningsmetoden inte skulle passa när man står inför jätteapparaten att anställa minst 600 personer, bara i Sverige inom de närmsta åren. Intresset är dessutom oerhört stort för Biltema och vid varje nyetablering kommer det in oerhörda mängder ansökningar. Det innebär att risken finns att man missar några bra vid gallringen av ansökningarna.

”Vi vet att många har svårt att marknadsföra sig i skrift genom ett CV och Personligt brev. Därför arbetade vi på Biltemas HR fram en ny rekryteringsmetod, Speedrekryteringen. Till vår hjälp vid dessa Speedrekryteringar tar vi sedan hjälp av Arbetsförmedlingen som ser till så att dagen flyter på som det är tänkt medan vi sitter i intervjuer. Arbetsförmedlingens hjälp värdesätter vi, mycket på grund av att de finns i hela landet men även för att de erbjuder samma goda service överallt” säger Beata Vaszi. ”Genom Spedrekytering får alla en chans att komma på intervju. I de fyra orter som vi hittills rekryterat på det här sättet har vi förstått att även kandidaterna uppskattat detta väldigt mycket och de värdesätter det faktum att de får gå på en intervju, vilket annars är svårt i dagens arbetsmarknad.”

Även på Arbetsförmedlingen anser man att Speedrekrytering är ett bra sätt att nå ut och låta alla komma sig till tals.

”Vi ser detta som mycket positivt för alla kandidater. Det är en väldigt bra metod som ger en ärlig chans för de arbetssökande”, säger Gry Andersson som arbetar på Arbetsförmedlingen i Vetlanda.

Kort fakta om Biltemas Speedrekrytering

Cirka två veckor innan Speedrekryteringen går det ut en annons på Biltemas hemsida som informerar kandidaterna om tid och plats för intervjuerna samt vad de behöver ha med sig och hur man som sökande behöver förbereda sig inför detta. Alla som är intresserade får då möjlighet att utan någon föranmälan infinna sig den i annonsen angivna dagen. De kandidater som går vidare från Speedrekryteringen kallas därefter till en längre, mer djupgående intervju längre fram.

Kontakt:

Beata Vaszi
HR Generalist

beata.vaszi@biltema.com

Om Biltema

Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 18 000 artiklar.

Biltema finns idag på cirka 100 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Två gånger per år delas Biltemakatalogen ut, den distribueras i varuhusen och via post. Totalt trycks cirka 15 miljoner kataloger per år.

Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla.