Tags

Biofuel region

Biogas

Förnybar energi

Biodrivmedel

Transporter

Biobränsle

Skogsråvara

Bioraffinaderi

Bioenergi

Fordonsgas

Fossilfri fordonsflotta

Förnybar råvara

biofuel region 62 biogas 53 biodrivmedel 31 transporter 27 biobränsle 26 förnybar energi 21 skogsråvara 21 fordonsgas 18 bioenergi 18 bioraffinaderi 16 forest refine 7 fossilfri fordonsflotta 7 råvara 5 lantbruk 5 biogas norr 5 förnybar råvara 4 förnybara drivmedel 4 hållbar utveckling 3 etanol 3 big steve from england 3 upphandling 3 skoglig biomassa 3 biogas botnia 3 kollektivtrafik 3 småskalig biogasproduktion 3 skogsteknik 3 gasbil 3 gastraktor 2 lrf 2 kadmium 2 gallring 2 förnybar energiproduktion 2 massaindustrin 2 luftkvalitet 2 secre 2 röjning 2 fff-utredningen 2 svebio 2 skogstekniska klustret 2 domsjö fabriker 2 tankställen fordonsgas 2 fossilfria transporter 2 skog 2 biomassa 2 glesbygd 2 fossiloberoende fordonsflotta 2 biogasproduktion 2 biogasanläggning 2 biogödsel 2 gödsel 2 energi 2 slu 2 transport 1 investeringsstöd 1 talldiesel 1 tankställe för gas 1 julia hansson 1 stipedium 1 företag 1 grön trafik 1 fosforutredning 1 transportsektorn 1 skogklimatmiljö 1 gröna piloter 1 nya produkter 1 spelregler 1 grön bilism 1 eu-direktiv 1 infres 1 bränsleförbrukning 1 lokal ekonomi 1 bioboden 1 styrmedel 1 biodiesel 1 skogsindustri 1 företagande 1 botnia atlantica 1 pappersmassa 1 gymnasieskola 1 energiteknik 1 klimatfrågor 1 bioraffinaderier 1 biodielsel 1 industriell utveckling 1 energigas sverige 1 entreprenörer 1 pär holmgren 1 politik 1 energiproduktion 1 dme 1 projektarbete 1 regional tillväxt 1 nox 1 energiomställning 1 biogasstrategier 1 biogasdrivna bussar 1 erfarenhetsutbyte 1 branschutveckling 1 fordonsbränslen 1 metanreduceringsstöd 1 bio4energy 1 stipedier 1 kommunikatör 1 tankställen 1 jonas westin 1 förnybara gaser 1 energimyndigheten 1 klimatångest 1 energivision norr 1 framtid 1 bga 2012 1 biogasuppropet 1 sysselsättning 1 skoter 1 stipedieutdelning 1 färdplan 1 affärsmöjligheter 1 framtidens bioraffinaderi 1 grön energi 1 avverkning 1 klimatpolitik 1 energigallring 1 ekodriving 1 tung trafik 1 uppgraderingsanläggning 1 gårdsanläggning 1 biosling 1 tankställen biogas 1 knut-projektet 1 naturgas 1 klimat 1 gaslastbil 1 elbil 1 biodriv 1 elskoter 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Seminarium i Sundsvall: Ska vi låta EU få bestämma?

Nyheter   •   2014-04-11 09:05 CEST

Forest Refine bjuder, tillsammans med Åkroken Science Park och BioBusiness Arena, in till seminarium där temat är skogspolitiken och EU. Boka in 8 maj i er kalender – det här blir en väldigt intressant dag med flera namnkunniga talare. Vi kommer att hålla till på Södra Berget i Sundsvall.

Möte som gav energi

Möte som gav energi

Nyheter   •   2014-04-03 16:34 CEST

Forest Refine Newsletter No 13

Forest Refine Newsletter No 13

Nyheter   •   2014-03-27 14:04 CET

Here you can get information about our 10-year history of cross-border research projects, info-sheets and seminars to come./ Här skriver vi om ett decennium av gränsöverskridande forskningsprojekt, nya informationsblad och vårens seminarier. /Uutiskirjeestä voit lukea 10-vuotisesta historiastamme rajat ylittävissä projekteissa, uusista tiedotteista sekä kevään seminaareista.

Ska EU bestämma till vad och hur vår biomassa får användas?

Ska EU bestämma till vad och hur vår biomassa får användas?

Nyheter   •   2014-03-27 11:18 CET

Boka den 8 maj! Den 8 maj bjuder vi in till seminarium. Vi har lyckats boka in ett flertal namnkunniga personer som ska prata och dagen kommer bli väldigt intressant: Minna Gillberg, expert förnybar energi, Paul Krochak, Innventia Helena Sjöberg, bioenergifrågor Skogsindustrierna, Lars Winter, vd Domsjö Fabriker AB, Nätverket BioDriv, SVEBIO. Vi har även bjudit in några av våra EU-politiker.

Inbjudan till slutseminarium för projektet "Färdplan biogas AC/BD"

Inbjudan till slutseminarium för projektet "Färdplan biogas AC/BD"

Nyheter   •   2014-03-21 15:07 CET

Det är dags för att avsluta projektet Färdplan biogas i Norr- och Västerbotten och vi bjuden nu in till slutseminarium. Hur ska vi gå tillväga för att öka och effektivisera användandet av biogas och vilka åtgärder kan göras idag och de närmaste åren, är frågor vi hoppas kunna besvara. Boka in 29 april i almanackan! Vi hoppas att vi ses då i Skellefteå!

What does it take to make bio refineries commercial?

What does it take to make bio refineries commercial?

Nyheter   •   2014-03-06 13:21 CET

The Forest Refine project started 2012 and 2014 is our final year. Every story has a history and Forest Refine is only a two year chapter in a ten year cross border cooperation between partners in Sweden and Finland. We have our final seminars in Vasa April 8 and in Umeå April 9.

Ett decennium av ungdomsidéer!

Ett decennium av ungdomsidéer!

Nyheter   •   2014-02-20 16:20 CET

Det har gått 10 år sedan BioFuel Regions skolprojekt KNUT bildades och det har firats i dagarna två i Lycksele. Under årens lopp har 150 lärare i våra fyra nordligaste län anslutit sig till lärarnätverket och på träffen i Lycksele kom ett 40-tal lärare som bestod av både nytillkomna lärare och lärare som varit med länge i nätverket vilket ger en konstruktiv dialog och en utökning av nätverket.

Forest Refine Newsletter No 12

Forest Refine Newsletter No 12

Nyheter   •   2014-01-31 16:03 CET

Read here about the role of forests from an energy- and climate perspective, about info-sheets and plans for 2014./Här hittar du en betraktelse över skogens roll i ett energi-och klimatperspektiv, om nya informationsblad samt vårens planer./ Uutiskirjeestä voit lukea pohdintaa metsien roolista energia- ja ilmastokysymyksissä, tiivistelmät uusimmista tiedotteista ja vuoden 2014 suunnitelmia.

Media-no-image

Pengar finns att söka!

Nyheter   •   2014-01-28 08:44 CET

Energimyndigheten gör nu en utlysning där syftet är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig. Det gör de genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

Biogas Norr önskar gott 2014!

Biogas Norr önskar gott 2014!

Nyheter   •   2014-01-07 10:00 CET

Biogas Norrs medlemmar har varit aktiva under 2013 och här har vi sammanställt de största och roligaste händelserna och gör en blick utåt också. Vi önskar med det här att ni alla får ett riktigt gott 2014!

BioFuel Region önskar God jul!

BioFuel Region önskar God jul!

Nyheter   •   2013-12-20 15:54 CET

2013 har gått i ett rasande tempo och vi har haft väldigt mycket att göra. Här sammanfattar vi årets höjdpunkter och önskar er alla en riktigt skön julledighet!

Forest Refine Newsletter No 11

Forest Refine Newsletter No 11

Nyheter   •   2013-12-12 10:45 CET

Here you can read about conferences co-organised by Forest Refine and conferences with dissemination of knowledge from us. Read also a summary about the latest news; a new doctor among our researchers, a published article and four new info-sheets./Här hittar du senaste nytt inom Forest Refine. /Tietoa Forest Refine -projektin uusimmista tuloksista löydät täältä.

v. 46 ställs in, men BioFuel Regions seminarier består!

v. 46 ställs in, men BioFuel Regions seminarier består!

Nyheter   •   2013-11-06 11:47 CET

Vad ska man tänka på när det gäller upphandlingar av fordon som går på förnybara drivmedel? Vad är på gång i biogasbranschen i norra Sverige? Kan skogen bidra till klimat- och energiarbetet och i så fall hur? Det här är några av de frågor som kommer att besvaras i Piteå under våra seminarier nästa vecka! Vi kommer även att kunna visa upp världens första traktor som går på biogas! Läs mer här!

Media-no-image

Gränsöverskridande biogas i fokus

Nyheter   •   2013-11-05 08:00 CET

För att kunna använda den biogas som idag finns och för att kunna utöka produktionen av biogas i vår region behöver vi ta fram en stark och gemensam strategi mellan beslutsfattare och företagare i vår region. Därför har vi kallat till en workshop där vi hoppas på kreativa diskussioner den 7 november i Umeå. Glädjande är att intresset är riktigt stort!

Fordonsgasen ökar i norra Sverige!

Fordonsgasen ökar i norra Sverige!

Nyheter   •   2013-10-28 13:07 CET

Biogas Norr skriver årligen en statistikrapport om biogasen i våra fyra nordligaste län. Nu är rapporten med uppgifter från 2012 klar och vi kan se att under de senaste tre åren har fordonsgasen nästan fördubblats i norra Sverige. Fortfarande finns dock mycket kvar att göra då cirka 18 procent av den biogas som produceras i regionen facklas bort. Läs hela rapporten här.

BioFuel Region storsatsar under v 46 i Piteå!

BioFuel Region storsatsar under v 46 i Piteå!

Nyheter   •   2013-10-24 14:10 CEST

Under vecka 46 hålls Piteå energi- och miljövecka. Det är norra Sveriges viktigaste mötesplats när det gäller miljö- och energifrågor. BioFuel Region är en av medarrangörerna under veckan och har två stora pass - dels upptakten om skogen som en nyckel till framgångsrikt klimatarbete och dels ett pass om biogas. Vi har även varit med och tagit fram programmet för passet om bioraff.

Senaste nytt om skötsel och skörd av unga skogar

Senaste nytt om skötsel och skörd av unga skogar

Nyheter   •   2013-10-18 13:37 CEST

Den 6 november bjuder vi in till en internationell fältdemonstration och seminarium där vi visar resultat från arbetet med att ta fram ny kunskap kring skötsel av unga skogar. Metoder och teknik för innovativ skördeteknik presenteras. Detta är ett resultat av samarbete mellan universitet och skogstekniska företag. Skogstekniska klustret, SLU och BioFuel Region hälsar alla välkomna!

Media-no-image

Drivmedelsmarknaden bör vara 25% förnybar år 2020!

Nyheter   •   2013-10-14 19:17 CEST

Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedelsmarknaden 2020, för att vi ska kunna nå en fossiloberoende transportsektor 2030 och ett klimatneutralt Sverige helt utan fossila bränslen 2050. Det kravet framförs av nätverket Biodriv, ett nybildat nätverk för företagen i biodrivmedelsbranschen där även BioFuel Region ingår, i en inlaga till FFF-utredningen.

Forest Refine Newsletter No 10

Forest Refine Newsletter No 10

Nyheter   •   2013-10-11 14:40 CEST

Here you can read about the latest IPCC report, indirect land-use change, local events, ongoing research and what’s happening this autumn within the field of bioeconomy./ Läs om hur människan påverkar klimatet, lokala konferenser och vad som händer i höst. / Uutiskirjeestä löydät kansainvälisiä uutisia sekä tietoa paikallisista tapahtumista ja syksyn toiminnasta.

Biogasfrågor lyfts i Piteå

Biogasfrågor lyfts i Piteå

Nyheter   •   2013-09-30 11:40 CEST

Piteå energi- och miljövecka är norra Sveriges största och viktigaste mötesplats för just energi- och miljöfrågor och den hålls under vecka 46. BioFuel Region kommer att ansvara för biogaspasset 13-14 november och här beskriver vi mer om dagarnas innehåll som vi tycker är riktigt intressant! Vi ses i Piteå under vecka 46!

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.