Skip to main content

Taggar

biofuel region

biogas

biodrivmedel

förnybar energi

transporter

skogsråvara

biobränsle

fordonsgas

bioenergi

bioraffinaderi

fossilfri fordonsflotta

förnybar råvara

biofuel region 56 biogas 43 biodrivmedel 21 förnybar energi 20 transporter 19 biobränsle 15 skogsråvara 15 fordonsgas 14 bioenergi 10 bioraffinaderi 9 fossilfri fordonsflotta 9 forest refine 6 biogas norr 5 förnybara drivmedel 4 bioekonomi 4 råvara 4 gasbil 3 tankställen fordonsgas 3 lantbruk 3 big steve from england 3 elbil 3 fossilfria drivmedel 2 förnybar råvara 2 upphandling 2 skogsteknik 2 fff-utredningen 2 fossilfritt 2 biogas botnia 2 fossilfria transporter 2 småskalig biogasproduktion 2 domsjö fabriker 2 skoglig biomassa 2 EU 2 gödsel 2 biomassa 2 biogasanläggning 2 kollektivtrafik 2 lrf 2 nya produkter 1 tankställen 1 spelregler 1 etanol 1 secre 1 biogac 1 infrastruktur 1 förgasningsteknik 1 inlandet 1 biogas i lantbruk 1 grön bilism 1 jonas westin 1 ten-t-projekt 1 snabbladdning 1 infres 1 sundsvalls kommun 1 alger 1 bränsleförbrukning 1 förnybara gaser 1 klimatångest 1 energimyndigheten 1 elfordon 1 energivision norr 1 elbilar 1 biogasproduktion 1 biogasuppropet 1 bga 2012 1 sysselsättning 1 laddfordon 1 gårdsanläggning för biogas 1 bryssel 1 kadmium 1 lokal ekonomi 1 affärsmöjligheter 1 styrmedel 1 bioboden 1 grön energi 1 luftkvalitet 1 förnybara resurser 1 klimatpolitik 1 skogsindustri 1 ekodriving 1 svebio 1 uppgraderingsanläggning 1 laddinfrastruktur 1 biogödsel 1 gårdsanläggning 1 tankställen biogas 1 biosling 1 biogas från gödsel 1 energiteknik 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 kompetensspridning 1 gallring 1 fossilfria råvaror 1 bioraffinaderier 1 biodielsel 1 glesbefolkade områden 1 fossilfritt sverige 1 gastraktor 1 smartladdning 1 green highway 1 Kunskapslänken 1 skog 1 klimat 1 gaslastbil 1 förnybar energiproduktion 1 elskoter 1 energigas sverige 1 pär holmgren 1 energiproduktion 1 politik 1 laddstolpar 1 lärande för hållbar utveckling 1 regional tillväxt 1 biogasmagasin 1 industriell utveckling 1 bioeonomi 1 glesbygd 1 transport 1 nox 1 boekonomi 1 investeringsstöd 1 röjning 1 energiomställning 1 julia hansson 1 massaindustrin 1 biobaserade produkter 1 energiforsk 1 BioHub 1 grön trafik 1 erfarenhetsutbyte 1 slu 1 fosforutredning 1 energi 1 transportsektorn 1 skogstekniska klustret 1 fordonsbränslen 1 metanreduceringsstöd 1 laddhybrid 1 innovationer 1 skogklimatmiljö 1 kommunikatör 1 gröna piloter 1 Visa alla taggar
Kom på möte om elbilar och laddstolpar i Västernorrland

Kom på möte om elbilar och laddstolpar i Västernorrland

Nyheter   •   Aug 23, 2016 11:55 CEST

Vi efterlyser dig som fundera på att bygga laddstolpar för elbilar, för ditt eget eller dina kunders behov. Du får veta vad som är på gång i länet och information om teknik, regelverk och annat som är bra att ha koll på innan du sätter igång. Vi kommer också informera om möjligheter till investeringsstöd. Arbetet genomförs inom ramen för projektet Stolpe in för Stad och Land.

Var i Västernorrland borde man kunna ladda en elbil?

Var i Västernorrland borde man kunna ladda en elbil?

Nyheter   •   Jun 23, 2016 09:33 CEST

BioFuel Region har beviljats medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för en förstudie som ska ta reda på hur och var man borde kunna ladda fler elbilar i Västernorrland. Förstudien finansieras av ERUF, Länsstyrelsen i Västernorrland, BioFuel Region och bostadsbolagen Mitthem och Timråbo. Projektet kommer att besöka alla kommuner och anordna informationsmöten.

Nya affärer och produkter

Nya affärer och produkter

Nyheter   •   Jun 22, 2016 14:12 CEST

Botnia-Atlantica har beviljat EU-medel till det finsk-svenska projektet BioHub. Naturresursinstitutet i Finland leder projektet och partners i Sverige är SLU, BioFuel Region samt terminalen i Bastuträsk. BioFuel Regions roll blir att engagera befintliga terminalägare i båda länderna och att kommunicera projektets resultat.

BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

Nyheter   •   Maj 24, 2016 07:40 CEST

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Det är en tvärvetenskaplig panel med uppdraget att utveckla EUs arbete med bioekonomi.

Aprilnytt från BioFuel Region

Aprilnytt från BioFuel Region

Nyheter   •   Apr 27, 2016 15:12 CEST

Det är nu hög tid att anmäla sig till BioFuel Regions årsstämma. Aprilvädret har verkligen levt upp till sitt rykte i år, även för oss på BioFuel Region. Här kan du läsa mer om både hagelstorm och islossning.

Nytt från BioFuel Region

Nytt från BioFuel Region

Nyheter   •   Mar 23, 2016 10:58 CET

I språnget och med oron som vi delar med många lyfter vi ändå blicken och frågar oss; Räknas barn och unga som medborgare? Vad står det i den mörkade rapporten från Trafikverket? Är det inte dags att tanka klimatsmart? Läs mer här men varför inte komma till Umeå den 11 maj på vår årsstämma och diskutera detta och annat med oss!

Biogas är bara skit

Biogas är bara skit

Nyheter   •   Feb 25, 2016 14:30 CET

Den 15 mars i Umeå ifrågasätter vi våra egna argument till varför vi arbetar med biogas. Kom till vårt seminarium för att diskutera värdet av biogasen!

Nytt från BioFuel Region

Nytt från BioFuel Region

Nyheter   •   Feb 01, 2016 11:18 CET

Här kommer några ögonblicksbilder från hur vi startat det nya året. Det blir lite kött på benen för att beskriva hur vi har tagit oss an utmaningarna för att genom samverkan komma fram till verklig förändring.

BioFuel Region önskar God Jul & Gott Nytt År

BioFuel Region önskar God Jul & Gott Nytt År

Nyheter   •   Dec 22, 2015 07:40 CET

BioFuel Region önskar god jul och ser fram emot 2016.

BioFuel Region och ett Fossilfritt Sverige

BioFuel Region och ett Fossilfritt Sverige

Nyheter   •   Dec 11, 2015 09:07 CET

BioFuel Region skriver under på deklarationen "Ett fossilfritt Sverige" eftersom vi delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och Sverige kan och bör gå före.

Två nya tankställen för fordonsgas i Härnösand och Sundsvall!

Två nya tankställen för fordonsgas i Härnösand och Sundsvall!

Nyheter   •   Nov 10, 2015 11:12 CET

Förra veckan invigdes tankställen i både Härnösand och Sundsvall. Att regionen nu går från en till tre tankstationer gör att fordonsgas och biogas får en helt ny möjlighet att växa. Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) invigde sin nya tankstation lördagen den 7 november. Sundsvall har invigt en ny tankstation för fordonsgas vid Statoil Gärde förra veckan.

Media no image

Välkommen till BioGaC-finalen 1-2 dec

Nyheter   •   Okt 28, 2015 08:58 CET

Tillsammans med fem medlemmar har vi under 18 månader genomfört projektet BioGaC, Den 1-2 december bjuder vi in dig till slutkonferens i Skellefteå. Vi vill inspirera dig med vårt arbete men också presentera vår BioGaC-guide med konkreta råd för hur man bygger tankstationer.

Forest Refine - vad hände sen?

Forest Refine - vad hände sen?

Nyheter   •   Aug 26, 2015 17:31 CEST

Ett år har nu gått sedan projektet Forest Refine avslutades och vi vill gärna berätta om hur resan fortsätter. Här berättar vi hur vi arbetar vidare med BioFuel Regions arbete med att bidra till att utveckla produkter och tjänster från skogen.

Inbjudan till Klimatsmarta transporter i city 2 sep

Inbjudan till Klimatsmarta transporter i city 2 sep

Nyheter   •   Aug 17, 2015 16:33 CEST

Vi rivstartar med höstens första seminarium i Örnsköldsvik. Vi har ett grymt startfält av talare och en moderator av toppklass. BioFuel Region och projektet BioGaC vill denna dag prata om hur en omställning till klimatsmarta transporter i city faktiskt kan gå till, utifrån de förutsättningar som du som utförare har, och vilka alternativ som är realistiska på både kort och lång sikt.

Sommarhälsningar från BioFuel Region

Sommarhälsningar från BioFuel Region

Nyheter   •   Jun 25, 2015 11:45 CEST

Årets sommarbrev ger en liten bild av vad vi på BioFuel Region har jobbat med under våren 2015.

Välkommen till Fossilfritt Norrland den 7- 8 maj

Välkommen till Fossilfritt Norrland den 7- 8 maj

Nyheter   •   Apr 27, 2015 07:54 CEST

Varmt välkommen till konferensen Fossilfritt Norrland. Vilka förnybara alternativ finns det för transportsektorn och vilka är egentligen hindren och möjligheterna i omställningsarbetet på väg mot gröna transporter? Svaren på dessa frågor får du alltså i Härnösand den 7-8 maj. Seminariet genomförs i samverkan mellan BioFuel Region, Härnösand kommun och HEMAB.

FOSSILFRITT NORRLAND - BioFuel Regions medlemskonferens

FOSSILFRITT NORRLAND - BioFuel Regions medlemskonferens

Nyheter   •   Apr 13, 2015 14:34 CEST

7-8 maj håller vi vår årliga konfererens på temat "Fossilfritt Norrland". Konferensen är en lunch-till-lunch och på kvällen den 7 maj äter vi gemensam middag och det kommer finnas tid och goda möjligheter för nätverkande.

Inbjudan till vår medlemskonferens: FOSSILFRITT NORRLAND

Inbjudan till vår medlemskonferens: FOSSILFRITT NORRLAND

Nyheter   •   Mar 31, 2015 15:06 CEST

Vi bjuder in till vår årliga medlemskonferens som i år har temat: "Fossilfritt Norrland". Konferensen hålls lunch-till-lunch och vi kommer även att hålla BioFuel Regions årsstämma öppen för alla deltagare. Här kommer ett preliminärt program, vissa mindre ändringar kan förekomma. Men boka in 7-8 maj nu!

Inbjudan till seminarium: GAS PÅ VÄG

Inbjudan till seminarium: GAS PÅ VÄG

Nyheter   •   Jan 29, 2015 10:45 CET

Gas på väg heter det seminarium vi håller i Sundsvall den 15 april 2015. Vad är det som gäller när gas ska transporteras på väg? Hur får vi ner kostnaderna för transporterna? Det är några av de frågor vi tar upp den här dagen. Här är inbjudan och program.

Media no image

Inbjudan till seminarium: Green gas developement

Nyheter   •   Jan 20, 2015 10:31 CET

​Ta chansen att vidareutbilda dig inom de gröna gasernas möjligheter och utmaningar! Ta del av de senaste forskningsresultaten inom såväl biogas som förgasningsteknik. Energiforsk och Biogas Norr/BioFuel Region bjuder därför in dig i syfte att ni ska kunna skapa nya projekt och forskningsuppslag tillsammans.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.