Skip to main content

SLU-forskare förstärker för framtiden

Nyhet   •   Jun 19, 2013 16:19 CEST

BioFuel Region samarbetar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i projektet Forest Refine där syftet är att kartlägga och analysera råvarans väg från skogen till framtidens bioraffinaderier.

Nu har de två forskargrupperna som deltar i Forest Refine, skogsteknologi och enheten för Biomassateknologi och kemi (BTK), slagits ihop med en forskargrupp från skogens ekologi och skötsel för att bilda en helt ny institution; Skogliga biomaterial och teknologi (SBT).

Denna satsning görs för att koncentrera de forsknings- och utbildningsdelar som rör hela värdekedjan för biomassa från skogen. Syftet är att möta nya förutsättningar och krav från samhället, skogsnäringen och energibranschen samt inom befintliga och kommande bioraffinaderi- och biomaterialindustrier.

Den 22 augusti är du välkommen att delta vid invigningen i Umeå för att få veta mer om satsningen men också bidra till diskussionen om förväntningar och samarbete kring en framtida forskning inom detta angelägna område. Förmiddagen bjuder på presentation och workshop och på eftermiddagen är det dags att åka ut till biobränslepiloten (BTC) och invigningen av en ny torkpilot. 

Läs mer här och anmäl dig redan nu!