Skip to main content

Umeå måste bidra till biogasens utveckling

Nyhet   •   Feb 08, 2011 11:28 CET

Om Umeå vill kan kommunen i grunden förändra förutsättningen för biogasen och gasbilarna, inte bara lokalt och regionalt utan nationellt. Det enda som krävs är att Umeva säljer biogasen till näringslivet. Näringslivet vill investera i en tankstation för fordonsgas i Umeå. Det enda som krävs är att Umeva säljer biogasen till näringslivet. Detta kostar inte Umeå kommun en enda krona. Umeå har avgörandet i sin hand. Vilken väg väljer kommunen? Det skriver Mattias Goldmann, talesman för intresseorganisationen Gröna bilister och Anna Säfvestad Albinsson, företrädare för Biogas Norr i en debattartikel i Västerbottens Kuriren idag.

Biogasen är det renaste fordonsbränslet på marknaden. Nu satsas det på många ställen och nya tankställen öppnas kontinuerligt. Umeå kan se till att även norra Sverige är med i detta race.

Sverige har 123 tankstationer för fordonsgas, varav bara fyra finns norr om Gävle. Mellan Sundsvall och Skellefteå finns inte en enda biogasmack. Denna brist innebär att andelen gasbilar i Västerbotten och Norrbotten ligger i landets absoluta bottenskikt, med 0,7 respektive 0,2 procent gasbilar i nybilsregistreringen 2010. Eftersom biogasen är det överlägset klimatbästa fordonsbränslet, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, är bristen på gasmackar och den låga andelen gasbilar bekymmersam.

Umeå kan ändra förutsättningarna nationellt
Om Umeå vill, kan kommunen i grunden förändra förutsättningen för biogasen och gasbilarna, inte bara lokalt och regionalt utan nationellt. Det är först när det med rimlig smidighet och trygghet går att köra från norr till söder på fordonsgas, som det verkligen kan sägas vara ett nationellt bränsle av relevans för alla normalbilister. Med en publik gasmack i Umeå blir biogasen det.

Umeå kommun vill profilera sig som ledande i omställningen till ett samhälle baserat på förnybar energi, öppen för nya lösningar på energiområdet. Kommunen har en ambitiös plan för minskade klimatutsläpp, men kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2011 att inte ens utreda biogasens möjligheter i Umeå. Man bedömer att det innebär en "ytterst stor affärsrisk att engagera sig i produktion av fordonsgas".

Men att engagera sig för biogas är inget oansvarigt vågspel vare sig i Umeå eller någon annanstans i landet. De 123 gasmackar som finns runt om i landet har naturligtvis inte tillkommit utan en ingående analys av marknaden. Tillkommande biogasaktörer noterar att det på många håll i landet är brist på biogas; skulle man till äventyrs få gas över kan den alltså säljas till andra.

Flera aktörer vill köpa Umeås biogas
Tomas Blomqvist, VD Umeva, menar att ur ekonomisk synvinkel skulle en fordonsgasanläggning medföra investeringar på cirka 120 miljoner kronor. Företagets kalkyler visar att en sådan lösning kommer att generera årliga underskott på cirka tio miljoner kronor under en tioårsperiod.

Det stämmer inte. Det finns stort intresse från flera aktörer i näringslivet att köpa befintlig biogas, orenad av Umeva, för att tillverka fordonsgas och sälja till bussar och bilar. Detta ger bra intäkter till Umeva och utan att varken Umeva eller kommunen behöver investera överhuvudtaget. Näringslivets kostnad för en sådan uppgraderingsanläggning är under 10 miljoner kronor, med lönsamhet efter ett par år.

Gör störst nytta som fordonsgas
Biogas Norr arbetar för att öka produktionen och vidareförädlingen av biogas. Detta innebär att vi vill att biogasen ska användas där den ger störst nytta, både miljö- och affärsmässigt. Biogasen kan användas både till kraftvärmeproduktion och fordonsgas. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion, från i huvudsak förnybara källor. Därför anser vi att biogasen i Umeå gör störst nytta som fordonsbränsle.

Gröna Bilister har återkommande granskat Umeås arbete för hållbara trafiklösningar, och varit imponerade av satsningarna på att få fler att cykla, skapa en miljöbilspool samt öka antalet användare av kollektivtrafiken. Men vi är lika besvikna på hur man arbetat med befintliga bussar och hur miljökraven har ställts på kollektivtrafiken.

Enda kommun som övergett förnybara drivmedel
Umeå är den enda kommun vi kunnat dokumentera där man övergått från bussar som drivs med förnybara drivmedel, till gammaldags dieselbussar med oanständigt hög klimatpåverkan, och cancerogena utsläpp stick i stäv med miljökvalitetsnormerna. Umeå är också ensam om att ha fått sänkt betyg av Gröna bilister; ett fåtal andra kommuner står och stampar men nästan alla andra kommuner blir successivt bättre på klimatområdet.
Nu kan Umeå revanschera sig. Satsa på biogasen! Det skulle visa att kommunen menar allvar med de fina dokument för klimat och luftkvalitet som man tagit fram. Det skulle vara en välgärning för regionens många bilberoende invånare, som annars är väldigt utsatta när oljepriset stiger. Och det skulle etablera biogasen som ett nationellt bränsle av relevans för alla.

Umeå har avgörandet i sin hand. Vilken väg väljer kommunen?

Mattias Goldmann, Gröna bilister
Anna Säfvestad Albinsson, Biogas Norr