BioDriv Öst storsatsar på näringslivets omställning till fossilfria transporter

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 11:30 CEST

BioDriv Öst har beviljats statligt stöd via Klimatklivet för att genomföra det storregionala projektet Transportutmaningen. Syftet med projektet är att underlätta för åkerier, transportföretag och övriga företag att ställa om till fossilfria transporter genom rådgivning, information samt provkörning av fordon som körs på förnybara drivmedel. Satsningen genomförs i sex län i östra Mellansverige.

Så här ser vi till att Sverige kan rulla om krisen kommer!

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 23:09 CEST

Sveriges transporter är idag starkt beroende av importerade fossila drivmedel. Även de förnybara drivmedel som vi använder är till majoriteten importerade. Råvaror, teknik, kunskap och ett driv att bli fossilfria finns redan på plats. Det är därför hög tid att uppmärksamma kopplingen mellan ett stärkt totalförsvar och transportsektorns omställning till fossilfrihet.

Nu släpper vi Gasfordon 2018!

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 13:00 CET

Inför 2018 så finns det hela 25 gasbilar, 8 transportbilar och 9 gaslastbilar att välja på för fordonsgas, och fler väntas tillkomma under året. Med en god och ökande tillgång på tankställen, stor klimatnytta, lägre drivmedelspris och fordonspriser i nivå med motsvarande bensin- och dieselfordon utgör gasfordon ett kostnadseffektivt och bekvämt förnybart alternativ.

Dags att nominera till Biogasutmärkelsen 2018!

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 14:00 CEST

Nu är det dags att nominera en person eller en organisation som har gjort betydande insatser för biogasens utveckling och som du vill se tilldelas årets Biogasutmärkelse 2018.

Coop blir ny partner i BioDriv Öst

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 03:00 CEST

En av Sveriges största livsmedelskedjor, Coop, är det senaste tillskottet bland medlemmarna i BioDriv Öst. I samverkan med BioDriv Öst fortsätter nu arbetet med att ställa om till fossilfria och framtidssäkrade transporter.

Försvaret driver på omställningen till fossilfrihet

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2018 14:00 CEST

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret, och under årets Almedalsvecka var det tydligt att frågorna om Sveriges försörjningstrygghet på livsmedel och drivmedel var ett hett ämne vid flera seminarier. En viktig del av lösningen är en ökad produktion av förnybara drivmedel i Sverige. Det konstaterade paneldeltagarna i enighet vid seminariet -Är vi redo?

Nu blir det ännu enklare att köra förnybart!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 16:00 CEST

Den första juli träder det nya skattesystemet bonus-malus i kraft. Det innebär att det blir ännu mer fördelaktigt att köpa och köra fordon med förnybara drivmedel. För att underlätta för alla som vill köra förnybart har BioDriv Öst kartlagt tank- och laddstationer för förnybara drivmedel i Uppsala, Södermanland och Västmanlands län.

Hur rullar Sverige om krisen kommer?

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:20 CEST

Just nu pågår den nationella Krisberedskapsveckan. Det är hög tid att fler får upp ögonen för kopplingen mellan ett stärkt totalförsvar och transportsektorns omställning till fossilfrihet. För att belysa hur Sverige kan stärka försörjningstryggheten genom en omställning till fossilfria transporter arrangeras seminariet Är vi Redo? i Almedalen.

Nya grepp behövs inom den offentliga upphandlingen av transporter

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:00 CEST

En ny upphandlingsvägledning har tagits fram för att underlätta för myndigheter, kommuner och regioner att ställa om till fossilfria transporter. Vägledningen ska bidra till att lyfta vikten av de offentliga upphandlingarna samt visa på lösningar och exempel på nytänkande som kan påskynda och underlätta transportsektorns omställning.

Nya koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 12:00 CEST

Flytande biogas (LBG) lyfts ofta som en väg för att kunna nyttja biogas i sektorer där komprimerad biogas inte fungerar av praktiska skäl. Detta gäller främst tunga fordon, industri, fartyg och långväga distribution. Nya resultat från ett svenskt forsknings-projekt visar hur tillverkning och distribution av LBG kan ske så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Bilder & Videor 5 bilder

Om Biogas Öst med BioDriv Öst

Klimatsmart regional samverkan!

Biogas Öst med BioDriv Öst är en storregional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska underlätta och påskynda biogasutvecklingen och omställningen till samtliga förnybara alternativ i transportsektorn. Vi samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.

Vi ser helheten och vet att alla hållbara alternativ behövs. Genom nätverket BioDriv Öst samlar vi aktörer som vill verka för fossilfria transporter i vår region. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsammans bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.

Adress

  • Biogas Öst med BioDriv Öst
  • Kungsgatan 30D
  • 75321 Uppsala
  • Vår hemsida

Länkar