Hur rullar Sverige om krisen kommer?

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:20 CEST

Just nu pågår den nationella Krisberedskapsveckan. Det är hög tid att fler får upp ögonen för kopplingen mellan ett stärkt totalförsvar och transportsektorns omställning till fossilfrihet. För att belysa hur Sverige kan stärka försörjningstryggheten genom en omställning till fossilfria transporter arrangeras seminariet Är vi Redo? i Almedalen.

Kommuner går före i omställningen till fossilfria transporter

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 05:00 CET

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybart drivmedel i större utsträckning än det nationella genomsnittet. Det visar en ny statistikrapport som tydliggör de offentliga aktörernas arbete med omställningen till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2016 var andelen förnybart drivmedel 29 procent, i topp ligger Eskilstuna kommun med 44 procent förnybart.

Nu släpper vi Gasfordon 2018!

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2018 13:00 CET

Inför 2018 så finns det hela 25 gasbilar, 8 transportbilar och 9 gaslastbilar att välja på för fordonsgas, och fler väntas tillkomma under året. Med en god och ökande tillgång på tankställen, stor klimatnytta, lägre drivmedelspris och fordonspriser i nivå med motsvarande bensin- och dieselfordon utgör gasfordon ett kostnadseffektivt och bekvämt förnybart alternativ.

Nu blir det ännu enklare att köra förnybart!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 16:00 CEST

Den första juli träder det nya skattesystemet bonus-malus i kraft. Det innebär att det blir ännu mer fördelaktigt att köpa och köra fordon med förnybara drivmedel. För att underlätta för alla som vill köra förnybart har BioDriv Öst kartlagt tank- och laddstationer för förnybara drivmedel i Uppsala, Södermanland och Västmanlands län.

Nya grepp behövs inom den offentliga upphandlingen av transporter

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 15:00 CEST

En ny upphandlingsvägledning har tagits fram för att underlätta för myndigheter, kommuner och regioner att ställa om till fossilfria transporter. Vägledningen ska bidra till att lyfta vikten av de offentliga upphandlingarna samt visa på lösningar och exempel på nytänkande som kan påskynda och underlätta transportsektorns omställning.

Nya koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 12:00 CEST

Flytande biogas (LBG) lyfts ofta som en väg för att kunna nyttja biogas i sektorer där komprimerad biogas inte fungerar av praktiska skäl. Detta gäller främst tunga fordon, industri, fartyg och långväga distribution. Nya resultat från ett svenskt forsknings-projekt visar hur tillverkning och distribution av LBG kan ske så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt.

Busstest i Sörmland visar på kraftig prisminskning för biogasbussar

Nyheter   •   Maj 08, 2018 08:23 CEST

​I takt med att världen ställer om till fossilfria drivmedel så kommer efterfrågan på biodrivmedel att öka. Eftersom produktionspotentialen är begränsad, så behöver vi ta vara på alla hållbara alternativ för att klara omställningen. Att byta drivmedel mitt i en avtalsperiod kan dock vara svårt, därför är det viktigt med ett strategiskt val från början som möjliggör investeringar i ny infrastruktur

Miljöministern inviger unik biogassatsning i Örebro

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 14:04 CEST

Örebro Tvätt har installerat en ny anläggning som förser såväl industriprocessen som interna fordon med förnybar och närproducerad biogas. Anläggningen, som invigs den 11 april av miljöminister Karolina Skog, ersätter 100 kubikmeter fossil olja och diesel och visar vägen för hur mindre industrier kan bli fossilfria.

Kraftig prisminskning för biogasbussar med ny svensk teknik

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 05:00 CEST

I takt med att världen ställer om till fossilfria drivmedel så kommer konkurrensen om biodrivmedlen att öka över tid. Ny gasbussteknik från Scania ger kraftigt förbättrad drivmedelsförbrukning i regiontrafik med prestanda som är jämförbar med motsvarande dieselbuss. Sammantaget med den svenska biogasens mer stabila prisbild måste biogasbussar ses som ett naturligt val i framtidens kollektivtrafik.

Elbilsseminarium - Fossilfria tjänstebilar – vad tjänar jag på det?

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 12:36 CET

13 februari 14:00 - 16:30, Uppsala. Varmt välkommen till detta eftermiddagsseminarium där du får möjlighet att lära dig mer om fossilfria tjänstebilar!

Bilder & Videor 5 bilder

Om Biogas Öst med BioDriv Öst

Klimatsmart regional samverkan!

Biogas Öst med BioDriv Öst är en storregional plattform som genom samverkan mellan olika aktörer ska underlätta och påskynda biogasutvecklingen och omställningen till samtliga förnybara alternativ i transportsektorn. Vi samlar över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.

Vi ser helheten och vet att alla hållbara alternativ behövs. Genom nätverket BioDriv Öst samlar vi aktörer som vill verka för fossilfria transporter i vår region. Våra experter jobbar praktiskt för att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur. När Sverige nu ställer om, så kan vi tillsammans bidra till att vår region är en förebild för andra att ta efter i övergången till fossilfrihet.

Adress

  • Biogas Öst med BioDriv Öst
  • Kungsgatan 30D
  • 75321 Uppsala
  • Vår hemsida

Länkar