Skip to main content

Avtal mellan Karolinska Institutet och Biogen ska underlätta forskningssamarbete om neurologiska sjukdomar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2018 09:41 CET

Ett nytt övergripande avtal mellan Biogen och Karolinska Institutet ska underlätta framtida samarbetsprojekt och studier om olika neurologiska sjukdomar. Avtalet, som är resultatet av en lång process, syftar också till att få en bättre översyn och effektivitet i samarbetet mellan Biogen och Karolinska Institutet.

– Vi kan inte utveckla våra produkter och stöd till vården på egen hand, det kan bara ske i samarbete med vården och akademin. Och akademin och vården behöver företagens kompentens och resurser, så är det en win-win situation för att skapa en bättre vård för patienterna, säger Leif Lohm, nordisk medicinsk chef på Biogen.

Biogen har sedan länge ett samarbete med Karolinska Institutet inom kärnområdet multipel skleros (MS). Med det nya övergripande avtalet blir det möjligt att snabbare identifiera och sjösätta nya samarbetsprojekt av intresse både för Karolinska Institutet och Biogen. Andra tänkbara forskningsområden är till exempel Alzheimers och spinal muskelatrofi.

Avtalet reglerar också bildandet av en gemensam rådgivande kommitté för översyn av alla samarbetsprojekt.

– Biogen introducerade tidigt ett effektivt läkemedel vid MS, men med en sällsynt allvarlig biverkning. Vi på Karolinska Institutet bidrog i arbetet att utveckla metoder för riskstratifiering för läkemedlet tillsammans med Biogen. Detta visar att samarbete mellan läkemedelsföretag och akademin är helt avgörande för att nå framgång i behandlingen av kroniska inflammatoriska sjukdomar, såsom MS, menar Tomas Olsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

– Vårt fortsatta samarbete med Biogen har stor betydelse, inte bara för att bedöma läkemedelseffekter utan också för möjligheten att samla in uppgifter från patienter med MS från hela landet, för utvecklandet av biomarkörer och fastställandet av sjukdomsrelaterade genvariationer, säger Tomas Olsson.

– Vi kan bidra med kunskap till olika sjukdomsområden. Varje insats syftar till att förbättra vården, som till exempel diagnosticering och monitorering av sjukdomsutveckling. Insatserna kan vara direkt kopplade till våra produkter men behöver inte vara det, säger Leif Lohm.

För mer information kontakta gärna

Leif Lohm, nordisk medicinsk chef på Biogen för Sverige och Norden
+46 859411364
leif.lohm@biogen.com

Tomas Olsson, professor i neurologi, Karolinska Institutet
08-517 762 42, 070-721 35 98
tomas.olsson@ki.se

Om Biogen
Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. Biogens fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen.