Skip to main content

Biogen Idec presenterar stark forskningsportfölj

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 16:08 CEST

Vid ett investerarmöte den 25 mars i USA har Biogen Idec presenterat företagets mycket starka forskningsportfölj. I dag pågår inte mindre än sex studier inför registrering och totalt har företaget 20 produktkandidater med stor framtida potential.

“Vi har en mycket starkare forskningsportfölj i dag än för tre år sedan. Vi har 20 produktkandidater som testas i Fas II eller senare vilket är fler än vad många stora läkemedelsföretag redovisar”, säger Dr. Cecil Pickett, forskningschef vid Biogen Idec som är världen tredje största biotechföretag.  

Biogen Idec driver sena kliniska forskningsprojekt inom neurologi, cancer, immunologi, kardiologi och ett factor IX-program inom hemofili. Dessutom har Biogen Idec många pågående projekt inom preklinisk och tidig utvecklingsfas.

“Vi driver några av branschens mest innovativa forskningsprojekt. Vår proteinforskning har potential att leda till nya genombrott inom både autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlområdet och cancer, och vi har utvecklat en specifik metod att kartlägga antikroppar som kan bidra till mer effektiv behandling av många olika sjukdomar”, säger Dr. Pickett.

Aktuella forskningsresultat
Biogen Idecs forskningsportfölj är bland de mest gedigna inom hela biotechindustrin.
Stor framgång i den kliniska forskningen tillsammans med ett starkt fokus på metodutveckling har bidragit till att Biogen Idecs forskning i dag inkluderar fler än 60 program inom 15 olika indikationer.

Några kliniska forskningsframsteg som presenterades under dagen:

  • Tablettbehandling med BG-12 vid skovvis MS. Alla patienter har inkluderats till den första Fas III-studien (DEFINE). Totalt har 1,237 patienter inkluderats vid 200 olika sjukhus runt om i världen. Rekryteringen går även bra till den andra Fas III studien (CONFIRM). Alla patienter kommer att vara inkluderade i denna studie till sommaren 2009.  Resultatet från en Fas II studie visade att BG-12 var säkert och vältolererat.

 

  • Lumiliximab vid återfall av kronisk lymfatisk leukemi (blodcancer). Alla patienter har inkluderats till Fas II-studien (LUCID). Totalt har 390 patients inkluderats vid 160 olika sjukhus i världen. Resultat från denna registreringsstudie presenteras i början av 2010.

 

  • PEG-IFN vid MS. Positiva data från en Fas I-studie innebär att BiogenIdec startar en Fas III-studie med PEG-IFN under 2009.

 

  • BIIB014 vid Parkinssons sjukdom. Positiva data från en fas II-studie stödjer fortsatt utveckling av BIIB014 vid Parkinssons sjukdom. Diskussioner pågår med läkemedelsmyndigheter om olika registreringsstudier.BiogenIdec
BiogenIdec är världens tredje största biotechföretag. Företaget bedriver forskning inom flera terapiområden inom neurologi cancer och immunologi. Förra hösten utsågs BiogenIdec till Årets Läkemedelsföretag av tidskriften Pharmaceutical Executive. Förutom företagets finansiella styrka framhölls att BiogenIdec var det företag som investerade högst andel av vinsten i forskning och utveckling – drygt 29 procent. För mer information, besök hemsidan: www.biogenidec.com
I Sverige marknadsför Biogen Idec två läkemedel, Avonex och Tysabri, båda mot multipel skleros (MS). BiogenIdec har över 20 preparat under klinisk utveckling. Biogen Idec har som ett av mycket få biotechföretag i världen tre egna fabriker för framställning av läkemedel. En fjärde fabrik är under uppbyggnad i Danmark.
Företaget har 45 anställda i Norden och drygt 3 600 i världen. Huvudkontor för Norden ligger i Köpenhamn och globalt huvudkontor i Cambridge, USA.