Skip to main content

Biogen inleder samarbete med H2 Health Hub

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2019 09:06 CET

Läkemedelsföretaget Biogen inleder ett samarbete med H2 Health Hub, en innovationshub inom digital hälsa. Samarbetet syftar till att knyta nära band mellan Biogen och H2 Health Hubs medlemmar för att tillsammans lära om och driva utvecklingen av hur patientnära, digitala hälsotjänster och produkter implementeras i människors vardag.

– Biogen är ett innovativt forskningsinriktat företag som är nyfiket på och öppet för det som händer inom digitalisering och artificiell intelligens. Vi står inte bara i ett labb och forskar om molekyler, vi ser bredare på läkemedel och deras plats i sjukvården och där ser vi att det finns kopplingar till den övriga utvecklingen, säger Mats Ekelund, nordiskt ansvarig för hälsoekonomi på Biogen.

H2 Health Hub är Nordens ledande innovationshub inom digital hälsa där entreprenörer, bolag, beslutsfattare, forskare och andra tillsammans skapar framtidens hälsolösningar. De drygt 40 startup-bolag som redan sitter på H2 jobbar bland annat med artificiell intelligens, big data, sensorer och virtual reality,VR, för att skapa tjänster som gör hälsa tillgänglig och personligt anpassad.

– Digitalisering och artificiell intelligens är de två krafter som är viktigast för att förändra hälso- och sjukvården just nu. Vi ser att det leder till förändringar både när det gäller hur sjukvården är utformad, hur patienterna involveras och för att förbättra screening, diagnosticering och behandling, säger Mats Ekelund.

– Jag tror att det finns en enorm patientnytta att uppnå med digitaliseringen. Det kan dels stärka patientens nytta i kontakten med hälso- och sjukvården. Bara en sådan sak som att digitaliseringen innebär att patienten delar information om sig själv kan leda till att vi kan hjälpa till att förbättra och erbjuda lösningar som är mer skräddarsydda. Det kan också underlätta forskningen och öka kunskapen kring vilken effekt som läkemedel har på olika patienter.

Mats Ekelund konstaterar att utvecklingen på läkemedelsområdet alltmer går mot specialistläkemedel.

– Här det viktigt att hitta rätt patienter, att patienterna har rätt diagnos och att de följer den ordinerade behandlingen. Här kan den nya teknologin hjälpa till.

– Genom samarbete med globala bolag som Biogen, kan smarta lösningar från startups på H2 Health Hub snabbare få en större spridning och nå fler patienter, säger Paul Beatus, grundare av H2 Health Hub.

Kontakt:

Mats Ekelund, Nordic Value & Access Director Market Access

Biogen Sweden AB

mats.ekelund@biogen.com

tel: +46 76 182 36 27

Paul Beatus, CEO & Co-founder H2 Health Hub

paul@h2healthhub.com

www.h2healthhub.com

tel: +46 76 2569953

Om Biogen
Biogen har ett tydligt uppdrag som föregångare inom neurovetenskapen. Vi upptäcker, utvecklar och levererar banbrytande behandlingar för människor med svåra neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar över hela världen. Biogen är ett av världens första bioteknikföretag och grundades 1978 av Charles Weissman, Heinz Schaller, Kenneth Murray och Nobelpristagarna Walter Gilbert och Phillip Scharp. Idag är vi ledande när det gäller läkemedelsbehandling för MS, vi har lanserat det första och enda godkända läkemedlet mot spinal muskelatrofi och har målsättningen att driva på den neurovetenskapliga forskningen om Alzheimers sjukdom och demens, MS, neuroimmunologi, neurologiska rörelsesjukdomar, akut neurologi, neurokognitiva störningar, smärta och ögonsjukdomar. Vi tillverkar och tillhandahåller också biosimilarer av biologiska läkemedel.