Skip to main content

Svenska MS-patienter får vänta dubbelt så länge på sitt återbesök hos specialist - Ny internationell undersökning visar att rörelseförmågan blir lidande

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:00 CEST

Medan den genomsnittliga väntetiden för återbesök i de övriga länderna är 244 dagar, får svenska MS-patienter med nedsatt rörelseförmåga vänta i 474 dagar. Detta rimmar dåligt med vårdgarantins  ambitioner. Samtidigt känner tre av fyra svenska MS-patienter sig begränsade av sin försvagade  rörelseförmåga, vilket påverkar deras livskvalitet, arbetsförmåga och självkänsla. Det visar nya forskningsresultat som presenteras under världskongressen ECTRIMS i Göteborg.

– Tyvärr stämmer undersökningen precis med verkligheten, säger Lou Brundin, överläkare vid neurologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. För en vanlig MS-patient kan det gå 1-1,5 år mellan besöken. Det händer massor inom neurovården och idag kan personer med MS leva ett normalt liv. Men ju kraftfullare medicinerna är desto större blir biverkningarna och då blir det viktigare med regelbundna besök. Antalet neurologer är en bidragande orsak, att det finns så få i Sverige jämfört med andra länder. Dessutom har de flesta sjukhus på grund av ekonomiska underskott infört anställnings- och utbildningsstopp för neurologer, trots att behandlingsmöjligheterna har utvecklats enormt under det senaste decenniet.

– Det är vi som behandlande neurologer som får möta de besvikna patienterna. Politikerna är ju långt borta från verkligheten, säger Lou Brundin.

Multipel skleros, MS, är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg)(I) på flera olika sätt. Ett av de mest krävande symtomen av sjukdomen är nedsatt rörlighet, vilket drabbar omkring två tredjedelar av alla MS-patienter(II).  

Svårigheter att gå och att kunna röra sig obehindrat är skillnaden mellan att kunna leva ett självständigt liv och att vara beroende av andra. Minskad rörlighet påverkar därför MS patientens arbetsförmåga, livskvalitet och i slutändan deras självkänsla(III).

Undersökningen, under ledning av doktor Shibeshih Belachew på Universitet Liège i Belgien, visar tydligt på gångsvårigheters påverkan på MS-patienters möjligheter att delta i ett normalt socialt liv och att kunna vara en del av arbetslivet: (svensk data)
•    Nästan två tredjedelar (62%) av de svenska respondenterna sade att deras problem med rörligheten haft en betydande inverkan på deras arbetsliv.
•    Över hälften (56%) rapporterade att de förlorar inkomster på grund av gångsvårigheter .
•    Häften (52%) rapporterade att deras rörlighetsproblem hade försämrats under det senaste året.
•    Hela den tillfrågade vårdpersonalen är överens om att gångsvårigheter har en betydande inverkan på patienternas arbets-, familje- och sociala liv.

– Minskad rörlighet kan ha en stor påverkan på alla delar av livet för dem som lever med MS. Det har fysiska och psykiska effekter som drastiskt kan minska en persons förmåga att arbeta och bidra till samhället. Vi som läkare bör ge vägledning om hur man hanterar gångsvårigheter och hjälpa personer med MS att fortsätta att leva ett produktivt liv och behålla sina sociala, fysiska och psykiska välbefinnande, säger Dr Shibeshih Belachew.

Resultaten av undersökningen framhöll också att rörelsehinder kan börja tidigt i sjukdomen. Nästan varannan (48%) av de tillfrågade har upplevt rörlighetsproblem inom den första månaden efter diagnos.

Undersökningen, som beställts av BiogenIdec, har undersökt hur MS-patienter upplever den vård de får från neurologer och sjuksköterskor. Mer än 400 personer med gångsvårigheter på grund av MS och 180 neurologer och sköterskor deltog i undersökningen som gjordes i Sverige, Kanada, Frankrike, Tyskland, Spanien, och Storbritannien. I undersökningen deltog 159 svenska MS-patienter och 29 svenska neurologer och MS-sjuksköterskor.

För mer information, kontakta:
Lou Brundin, överläkare/professor Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande MS-sällskapet: 070-48 48 505, lou.brundin@karolinska.se
Doktor Shibeshih Belachew, Universitet Liège i Belgien, via Marie Ohrlander, Patientkontakter BiogenIdec, 0703-78 12 76

Fakta: MS
MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg)(IV). Sjukdomen är mer än dubbelt så vanlig hos kvinnor än hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år(V). I Sverige har omkring 13 000 personer MS och varje år får drygt 500 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

Fakta: Biogenidec
BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och i övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det idag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi, immunologi och onkologi och är ledande inom området för Multipel Skleros i Sverige och i världen.

Referenser
I. Lucchinetti, C.F., et al., Multiple sclerosis: lessons from neuropathology. Semin Neurol, 1998. 18(3): p. 337-49.
II. A Patient Survey of Mobility and Exercise Issues Among MS Patients (enkät) Acorda Therapeutics och the Multiple Sclerosis Association of America. februari 2008
III. Harris Interactive. Experiences with Multiple Sclerosis (MS): Perspectives of People with MS and MS Care Partners [Enkät]. Acorda Therapeutics Inc and the National MS Society. Mars, 2008
IV. Lucchinetti, C.F., et al., Multiple sclerosis: lessons from neuropathology. Semin Neurol, 1998. 18(3): p. 337-49.
V. Svenningsson, A., et al., Incidence of MS during two fifteen-year periods in the Gothenburg region of Sweden. Acta Neurol Scand, 1990. 82: p. 161-168.

Bifogade filer

PDF-dokument