Skip to main content

Tusentals protesterar mot orättvis MS-behandling

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 08:00 CEST

Tusentals protesterar mot orättvis MS-behandling

I veckan träffas läkare från hela världen i Göteborg för att diskutera MS. Samtidigt får många MS-sjuka i Sverige inte den bästa tillgängliga vården för att de bor i fel landsting. NHR har samlat in cirka 2 000 protester mot olikheterna i vård mellan olika landsting och kommer att överlämna protestlistan till Socialminister Göran Hägglund.

Under denna vecka samlas världens främsta forskare inom multipel skleros (MS) i Göteborg för den internationella läkarkongressen ECTRIMS. Idag har cirka 15 000 svenskar diagnosen MS som är en kronisk sjukdom utan bot som påverkar nervsystemet. Men det finns nya effektiva mediciner och behandlingar som tyvärr inte alla får ta del av.

- Fler kroniskt sjuka skulle höja sin livskvalitet och till och med börja arbeta igen, om de fick rätt behandling, säger Roger Lindahl, T f Generalsekreterare i Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. Det innebär stora vinster för både individen och samhället.

Imorgon tisdag 12 oktober arrangerar NHR Living With MS Day, som belyser hur det är att leva med MS och vilken vård som finns samt framtida behandlingsmöjligheter.

Enligt NHR är problemet att landstingen endast ser till sin budget när man erbjuder vård och behandling. Ingen tar det samhällsekonomiska ansvaret, där det finns stora vinster att göra. De olika prioriteringarna i landstingen leder till att det är avhängigt av var man bor vilken möjlighet individen har att kunna leva ett kvalitativt bra liv och kanske kunna behålla ett arbete.

Spelet om hälsan
Vilket landsting en patient bor i avgör vilken vård som ges för flera kroniska sjukdomar. Detta har NHR belyst genom kampanjsajten ”Spelet Om Hälsan”. Besökaren kan få veta vilken behandling som erbjuds vid flera olika sjukdomar i just deras landsting, och även möjligheten att registrera sig på en protestlista. Protestlistan som är kopplad till sajten består av över 1 000 namn, och ytterligare cirka 1 000 namnunderskrifter har samlats in av engagerade runt om i landet. Samtliga namn kommer att överlämnas till Socialminister Göran Hägglund.

- Vi ser fram emot att alliansen tillhandahåller den tillgängliga vård, behandling och rehabilitering som krävs för att kunna leva och arbeta med MS. Oavsett vilket postnummer man bor på, säger Roger Lindahl.

För mer information om vilken vård ditt landsting erbjuder, vänligen besök:

www.speletomhalsan.se

För mer information och kontakt till intervjupersoner som kan ge sin bild av hur det är att leva med MS, kontakta:

Roger Lindahl, t f Generalsekreterare NHR: 0733 - 814 883 eller rol@nhr.se

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)

NHR är en riksomfattande intresse-, service- och kamratorganisation som består av en sammanslutning av lokalföreningar. NHR är en ideell verksamhet och är partipolitiskt obundet. NHRs ändamål är att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom få förbättrade levnadsvillkor. För mer information besök www.nhr.se.

Multipel skleros (MS) i Sverige

600 personer i Sverige insjuknar varje år i MS och man uppskattar att ungefär 15 000 personer har diagnosen. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män får MS. Man har inget svar på varför det är så. Sjukdomen bryter oftast ut mellan 20 och 50 års ålder och är näst olyckor den vanligaste orsaken till funktionshinder hos unga vuxna i Sverige.

Multipel skleros (MS) angriper hjärna och ryggmärg. Nervtrådarna skadas och då störs överföringen av nervimpulser ut till kroppens olika delar. Detta ger en mängd olika symptom beroende på vilka nervtrådar som blir angripna. Skadorna bildar ärrvävnad som har givit sjukdomen dess namn. "Multipel skleros" betyder många ärr. Idag kan många av de människor som diagnostiseras med MS leva ett relativt normalt liv tack vare tidigare diagnostisering av sin sjukdom, bättre rehabilitering och utvecklingen av nya bromsmediciner.

Samhällets kostnader för MS har beräknats till 5,5 miljarder kronor. Kostnaderna är direkt kopplade till funktionsgrad – patienter i ett tidigt sjukdomsskede kostar samhället mindre än 200 000 kronor per år, medan de svårast sjuka över en miljon.