Tags

Media-no-image

Tecfidera, en första linjens tablettbehandling mot MS, nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelanden   •   2014-05-09 12:44 CEST

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Tecfidera® ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 9 maj. Beslutet innebär att även svenska patienter får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform som kan användas såväl vid behandling direkt efter diagnos som i senare skeden av sjukdomen, när byte av behandling är nödvändig.

Media-no-image

Biogen Idec redovisar resultaten från studien EMPOWER vid ALS

Pressmeddelanden   •   2013-01-07 11:21 CET

Resultaten från EMPOWER, en klinisk fas 3‐studie där man undersökt dexpramipexol hos personer med amyotrofisk lateral skleros (ALS) uppfyller inte de primära effektmåtten som var att bromsa utvecklingen av symtom och överlevnad hos personer med ALS. Baserat på dessa resultat kommer Biogen Idec att avbryta fortsatt utveckling av dexpramipexol vid ALS.

Media-no-image

Lovande resultat för ny tablettbehandling mot MS

Pressmeddelanden   •   2012-05-14 09:00 CEST

BiogenIdec presenterar nya lovande resultat från CONFIRM-studien under American Academy of Neurologys årsmöte i New Orleans. CONFIRM är den andra fas-III studien med tablettbehandlingen BG-12 som undersökt effekt och säkerhet hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (den vanligaste formen av MS).

Media-no-image

EMA prövar registreringsansökan för ny tablettbehandling vid MS

Pressmeddelanden   •   2012-03-16 08:30 CET

BiogenIdec har lämnat in en registreringsansökan för BG-12 till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. BG-12 är en ny tablettbehandling för behandling av skovvis förlöpande Multipel skleros (MS). Läkemedlet har i kliniska studier visat på en signifikant reduktion av sjukdomsaktiviteten hos patienter med MS.

Media-no-image

Ny studie på svår form av MS

Pressmeddelanden   •   2012-02-09 09:02 CET

Sverige är ett av de länder som deltar i en ny internationell studie för behandling av patienter med sekundärprogressiv MS. En patientgrupp som idag inte har någon effektiv behandling att tillgå. I studien utvärderas effekten av läkemedlet Tysabri (natalizumab).

Media-no-image

Nya Avonex Pen nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   2011-10-17 08:30 CEST

TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – har beslutat att Avonex i förfylld penna (Avonex Pen) för behandling av Multipel Skleros ska ingå i högkostnadsskyddet.

Media-no-image
Media-no-image

Bortträngda, bortprioriterade och bortglömda? Så förbättrar vi situationen för Sveriges kroniskt sjuka

Pressmeddelanden   •   2011-06-28 08:00 CEST

Seminarium i Almedalen. Alltför stort fokus på vårdgarantin riskerar tränga undan de kroniskt sjuka. Samtidigt som media rapporterar om möjliga bortträngningseffekter saknas konkreta åtgärder för att se till att de som behöver frekventa återbesök får rätt till dessa. Hur löser vi problemen som uppstått i vårdgarantins kölvatten, och ser till att även kroniskt sjuka får den behandling de behöver?

Media-no-image

CHMP lämnar positivt besked om Fampyra®

Pressmeddelanden   •   2011-05-25 08:00 CEST

Det nya läkemedlet Fampyra (fampridine depottablett) har blivit rekommenderat av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP). Studier visar att Fampyra kan förbättra gångförmågan hos vuxna personer som lider av Multipel skleros (MS).

Media-no-image

Ny bok om att bli förälder när du har MS uppmärksammas på World MS Day 2011

Pressmeddelanden   •   2011-05-25 08:00 CEST

Cirka 17 500 svenskar har sjukdomen Multipel skleros (MS) – en sjukdom som ofta debuterar i åldrarna 20-40 år – i fertil och familjebildande ålder. Det är då mycket vanligt med frågor om vad sjukdomen innebär när man vill skaffa barn. Nu kommer den första boken som enkelt ger svar på många av de frågor som personer med MS funderar över när de vill bilda familj.

Media-no-image

Positivt besked för Avonex Pen från CHMP

Pressmeddelanden   •   2011-04-27 08:30 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att Avonex Pen ska godkännas för behandling av skovvis förlöpande Multipel Skleros (MS). Om Avonex Pen godkänns får patienterna en helautomatiserad injektor som underlättar och minskar smärtan vid injicering samtidigt som effekten och säkerheten är densamma som för Avonex (I) .

Media-no-image

Biogen Idec får negativ "opinion" från CHMP om Fampyra - Företaget avser att överklaga det rekommenderade avslaget från CHMP

Pressmeddelanden   •   2011-01-27 11:42 CET

BiogenIdec meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har publicerat en rekommendation mot ett godkännande av Fampyra (fampridin depottabletter 10 mg). BiogenIdec avser att överklaga avslaget av sin ansökan om godkännande, och kräver att CHMP omprövar sitt beslut.

Media-no-image

Svenska MS-patienter får vänta dubbelt så länge på sitt återbesök hos specialist - Ny internationell undersökning visar att rörelseförmågan blir lidande

Pressmeddelanden   •   2010-10-14 08:00 CEST

Medan den genomsnittliga väntetiden för återbesök i de övriga länderna är 244 dagar, får svenska MS-patienter med nedsatt rörelseförmåga vänta i 474 dagar. Samtidigt känner tre av fyra svenska MS-patienter sig begränsade av sin försvagade rörelseförmåga, vilket påverkar deras livskvalitet och arbetsförmåga. Det visar nya forskningsresultat som presenteras under världskongressen ECTRIMS i Göteborg.

Media-no-image

PRESSKONFERENS under internationella MS-kongressen ECTRIMS: Försämrad rörelseförmåga ett stort hot för MS-patienter – men läkarna ser det inte som ett problem i samma utsträckning

Pressmeddelanden   •   2010-10-11 08:10 CEST

Risken för försämrad rörelseförmåga upplevs som ett av de största hoten för patienter med MS. Men det är mindre erkänt som ett problem av läkare. En bättre dialog krävs därför mellan patienterna och vårdpersonal, liksom mer frekventa och mer korrekta bedömningar för att övervaka patienternas rörelseförmåga. Det visar en ny undersökning som presenteras under världskongressen ECTRIMS i Göteborg.

Media-no-image

Tusentals protesterar mot orättvis MS-behandling

Pressmeddelanden   •   2010-10-11 08:00 CEST

I veckan träffas läkare från hela världen i Göteborg för att diskutera MS. Samtidigt får många MS-sjuka i Sverige inte den bästa tillgängliga vården för att de bor i fel landsting. NHR har samlat in cirka 2 000 protester mot olikheterna i vård mellan olika landsting och kommer att överlämna protestlistan till Socialminister Göran Hägglund.

Media-no-image

BiogenIdec växer i Sverige och får ny chef

Pressmeddelanden   •   2010-09-27 11:35 CEST

Johan Ström blir BiogenIdecs nya Sverigechef. Johan Ström kommer närmast från Pfizer där han var affärsområdesdirektör för Specialty Care i Sverige. Johan har tidigare arbetat på Pharmacia och Astrazeneca.

Media-no-image

Forskare belönas med MS-stipendium på MS World Day

Pressmeddelanden   •   2010-05-26 09:28 CEST

Natalia Mossberg, doktorand vid Göteborgs Universitet och överläkare i neurologi vid medicinmottagningen och Giovanni Galvis, vid neurokliniken på Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Center för molekylär medicin, tilldelas 2009 års forskningsstipendium i Multipel Skleros(MS). BiogenIdec Sverige har instiftat detta forskningsstipendium mot MS för att stimulera ytterligare forskning mot MS.

Media-no-image

38 publikationer under amerikanska neurologikongressen (AAN) stärker BiogenIdec’s ledande position inom neurologi

Pressmeddelanden   •   2010-04-07 17:03 CEST

BiogenIdec presenterar 38 vetenskapliga publikationer under årets upplaga av den amerikanska neurologikongressen. Presentationerna inkluderar resultat från fem unika läkemedel mot MS. Två produkter finns redan på marknaden, och tre produkter befinner sig i sen klinisk utveckling. AAN, är värdens största neurologikongress. I år genomförs kongressen i Toronto, mellan den 10 – 17 april.

Media-no-image

Biogen Idec ansöker om EU-godkännande för Fampridine-PR som förbättrar gångförmågan hos personer med multipel skleros

Pressmeddelanden   •   2010-01-13 15:24 CET

Biogen Idec har lämnat in ansökan om godkännande för försäljning av läkemedlet Fampridine-PR till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Fampridine-PR är ett nytt läkemedel i tablettform som förbättrar gångförmågan hos personer med alla typer av MS, multipel skleros.

Media-no-image

Unika effekter med Tysabri presenterade vid den europeiska MS-kongressen (ECTRIMS)

Pressmeddelanden   •   2009-09-11 15:30 CEST

Biogen Idec och Elan Corporation redovisar i dag resultat som visar att Tysabri (natalizumab) helt omdefinierar innebörden av framgångsrik behandling av multipel skleros (MS). Resultaten som presenteras vid den pågående MS-kongressen ECTRIMS kommer från observationsstudier och retrospektiva analyser av den kliniska fas III-studien AFFIRM.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.