Media-no-image

Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 15:12 CEST

Det går bra för det privata näringslivet i Österåkers kommun. Företagen är framgångsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande åren.

7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag, 81,6 procent arbetar i ett lokalt förankrat företag och endast 5,6 procent är anställda i ett utlandsägt företag. Den största branschen är Hälsa och utbildning.

”Näringslivet i Österåker är inte bäst inom något av de bedömningskriterier som påverkar jobbtillväxten, men de är starka inom samtliga och kombinationen gör dem till den kommun där näringslivet kommer att anställa mest de närmaste åren”, säger Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Genom att analysera näringslivet och jobbtillväxten i kommunerna historiskt har Bisnodes analytiker kommit fram till en formel som visar förväntad jobbtillväxt. Välmående företag och en bra mix i näringslivet är avgörande för framgången.

Hela listan på förväntad jobbtillväxt i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Nystartade företag

Allra bäst är det med lokalt förankrade företag och nystartade företag i en bra storleksmix.

Antalet anställda i nystartade företag i Sverige ökar varje år och varierar mycket mellan kommunerna. I Salem arbetar 29,5 procent i ett företag som startades för mindre än fem år sedan. I Munkfors arbetar 1,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett nystartat företag.

”I Salem är nyföretagandet starkt och framgångsrikt, företagen går så br att de vågar anställa personal vilket gynnar tillväxten mycket”, säger Per Weidenman.

Hela listan på andelen som arbetar i nystartade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Lokalt förankrade företag

Antalet anställda i lokalt förankrade företag har ökat med fem procent sedan 2008.

De lokalt förankrade företagen, med huvudkontoret i kommunen, är lojala och har sina rötter djupt fästa i marken. De har en hög uthållighet och satsar på sin ort.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i lokalt förankrade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Utlandsägda företag

Utlandsägda företag har minskat antalet anställda i Sverige med tre procent mellan 2008 och 2012.

”Ett utlandsägt företag som etablerar sig i en kommun får en positiv effekt på jobbtillväxten initialt. Många av dem startar upp en stor enhet och anställer många. Statistiken visar ändå att de innebär en risk i längden med minskad sysselsättning över tid. Analyserna visar att lokalt förankrade företag har en längre uthållighet, till skillnad från utlandsägda företag som tenderar att lägga ner verksamheten i kommunen om affärerna inte går tillräckligt bra”, Per Weidenman.

Andelen anställda i utlandsägda företag varierar mycket mellan kommunerna. Älmhult, Perstorp och Finspång toppar listan över anställda i utlandsägda företag. Valdemarsvik finns i botten. Där arbetar ingen i ett utlandsägt företag.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i utlandsägda företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

De lokala företagens nyckeltal

I Kiruna ökar omsättningstillväxten mest i landet, med ett genomsnitt på 6,6 procent. Längst ner på listan befinner sig Lessebo där näringslivets omsättning minskade med 1,3 procent under 2013.

Företagen i Kiruna har även högst avkastning på totalt kapital, 10,9 procent. I Högsby är avkastningen lägst i landet, med 1 procent.

I Falun har företagen 60,7 procents soliditet och toppar listan. I Grästorp har de 27,5 procents soliditet och är därmed den kommun där företagen har lägst soliditet.

Listorna finns i relaterat material

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

PER WEIDENMAN, Senior Analytiker Bisnode

+46 70-674 88 45

per.weidenman@bisnode.com

ELIN LJUNG, Marknads- och kommunikationschef på Bisnode Sverige

+46 70 8661040


elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

I Österåkers kommun kommer jobbtillväxten att vara störst i landet de kommande åren. I Salem arbetar 30 procent av de anställda i näringslivet på ett nystartat företag. I Kiruna har näringslivet högst omsättningstillväxt och avkastning på totalt kapital. Nu släpper Bisnode analysen som visar den förväntade jobbtillväxten och hur det går för det privata näringslivet i Sveriges kommuner.

Läs vidare »
Media-no-image

Allt fler höginkomsttagare hamnar hos Kronofogden

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:22 CEST

Antalet personer med skuld till Kronofogdemyndigheten minskar bland dem med en inkomst upp till 250 000 kronor i årslön. I de högre inkomstklasserna och bland personer som saknar inkomst helt ökar antalet personer med skulder till Kronofogdemyndigheten.

4,9 procent av Sveriges befolkning har en skuld till Kronofogden. Deras gemensamma skuld är 70,5 miljarder kronor. Antalet personer med skuldsaldo minskar för dem som har en inkomst upp till 250 000 kronor om året. Bland de högre inkomstklasserna och de som saknar inkomst har allt fler ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Antal personer med skuldsaldo per inkomstgrupp

Årslön 2008 2014 % förändring
Saknar inkomst 50469 93547 85,4
 - 50 tkr 37788 28498 -24,6
50 - 100 tkr 50070 36794 -26,5
100 - 150 tkr 61417 61903 0,8
150 - 200tkr 67153 51431 -23,4
200 - 250 tkr 42419 39210 -7,6
250 - 300 tkr 21366 30335 42,0
300 - 400 tkr 12513 28713 129,5
400 tkr + 5105 10911 113,7
Totalt 348300 381342 9,5

Ju högre lön, desto större skuld

Sedan 2008 har antalet personer med skuldsaldo bland dem som har mer än 250 000 kronor i årslön mer än fördubblats. Det gäller även för höginkomsttagare. 69 959 personer med högre årslön är 250 000 kronor har skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 69 801 kronor, totalt 4,9 miljarder kronor.

Bland de inkomstlösa har antalet personer med skuldsaldo nästan fördubblats sedan 2008. Bland de inkomstlösa har 93 547 personer skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 21 356 kronor, totalt 2 miljarder kronor.

”Det är tydligt att allt fler personer med låg lön blir allt bättre på att betala sina skulder innan de hamnar hos Kronofogden. Allra mest ökar antalet personer med skuld till Kronofogden bland personer som har en årslön mellan 300 000 och 400 000 kronor, därefter kommer höginkomsttagarna, och på tredje plats de inkomstlösa”, säger Emilio Villegas, chef analys på Bisnode.

Analysen baseras på Sveriges befolkning över 18 år. Vi har jämfört siffrorna i januari under åren från 2008 till 2014. Med genomsnitt menas median.

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Emilio Villegas, Chef analys på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 9471 115
Epost: emilio.villegas@bisnode.com

Elin Ljung, Marknad och kommunikationschef på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 866 10 40
Epost: elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Antalet personer med skuld till Kronofogdemyndigheten minskar bland dem med en inkomst upp till 250 000 kronor i årslön. I de högre inkomstklasserna och bland personer som saknar inkomst helt ökar antalet personer med skulder till Kronofogdemyndigheten.

Läs vidare »
Fj05kjgoogkz2bvc19ht

Bisnode utser Anders Borg till ny CTO

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 10:30 CEST

Bisnode har gått igenom en stor förändring de senaste åren, där verksamheten fokuserats och integrerats starkare och där bolaget nu verkar under ett gemensamt varumärke – allt med syfte att hjälpa befintliga och nya kunder att fatta smarta beslut. Nu får koncernledningen en ny medlem - Anders Borg, med ansvar för utvecklingen av Bisnodes hela erbjudande och titeln Chief Technology Officer.

Stothvex6xh4jusmvrbg

Ny styrelseordförande i Bisnode

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 08:45 CEST

Jon Risfelt valdes till ny styrelseordförande i Bisnode på bolagsstämman den 3 juni.

Tk2vrxgqyhiqb3avrkqi

Per Adolfsson tillträder som Sverigechef på Bisnode

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 09:07 CEST

Bisnode förstärker sitt fokus på sin hemmamarknad och utser Per Adolfsson till Sverigechef på Bisnode. Per kommer närmast som Sverigechef för Microsoft Sverige och har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling i tjänsteföretag.

Media-no-image

Bisnode inleder samarbete med Hjärnfonden

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:51 CEST

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Bisnodes beslut att gå in som samarbetspartner till Hjärnfonden grundas på intresset för hjärnans betydelse för beslutsfattandet. Genom samarbetet vill Bisnode skapa insikt och engagemang kring hjärnans utmaningar och möjligheter. 

”Bisnode hjälper våra kunder att fatta smarta beslut och beslut fattas i hjärnan. Tillsammans med Hjärnfonden vill vi öka förståelsen och skapa intresse för vad hjärnan betyder för oss när vi fattar beslut. Genom att sprida insikt om hur vi är som individer och hur vi kan hålla vår hjärna i trim så kan vi lära oss att fatta fler smarta beslut som är långsiktiga och leder till en hållbar värld”, säger Björn-Erik Karlsson, Nordenchef på Bisnode.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnans sjukdomar, funktionsnedsättningar och utveckling. Hjärnfonden är den enda organisation som stödjer forskningen inom hela hjärnans område.

”Vi ser fram emot ett spännande och innovativt partnerskap tillsammans med Bisnode. Samarbete kommer att möjliggöra mer livsviktig forskning och information om hjärnan. Det är vi både tacksamma och glada för”, säger Gunilla Steinwall, Generalsekreterare på Hjärnfonden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode
Direkt: +46 8 5580 5988
Mobil: +46 705884124
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Gunilla Steinwall, Generalsekreterare Hjärnfonden
Mobil +46 70 833 4471
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Läs vidare »
Jrrlos2hjtkvvhtwgoen

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 08:30 CEST

Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

Media-no-image

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I BISNODE

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:37 CET

Bisnodes CFO Annika Muskantor kommer att lämna sitt uppdrag. Mats Lönnqvist tillträder som CFO omgående.

Bisnodekoncernen är inne i ett omfattande förändringsarbete och beslut har fattats att utse en ny CFO till Bisnode. Annika Muskantor tillträdde i september 2013 och har med starkt fokus och sin gedigna erfarenhet av change management drivit förändringsfrågor inom finansavdelningen. Nu lämnar Annika sitt uppdrag och en ny interim CFO tar vid.

Mats Lönnqvist har under de tio senaste åren verkat som CFO i Eniro, SAS och PostNord-koncernerna. Han är en erfaren CFO som upprepade gånger varit engagerad i företag under genomgripande förändringsprocesser.

”Annika har under en mycket intensiv period med stort fokus på förändringsarbete drivit finansavdelningen framåt. Nu står vi inför en ny spännande fas för Bisnode vilket ger oss nya möjligheter att fortsätta utveckla företaget. Jag är mycket glad att få välkomna Mats till Bisnode”, säger Lars Pettersson, koncernchef för Bisnode.

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Pettersson, CEO Bisnode
Direkt: +46 8 558 059 31
Mobil: +46 70 517 2802
Epost: lars.pettersson@bisnode.com

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnodekoncernen är inne i ett omfattande förändringsarbete och beslut har fattats att utse en ny CFO till Bisnode. Annika Muskantor tillträdde i september 2013 och har med starkt fokus och sin gedigna erfarenhet av change management drivit förändringsfrågor inom finansavdelningen. Nu lämnar Annika sitt uppdrag och en ny interim CFO tar vid.

Läs vidare »
Cn0rv0mr5fepeppjzuve

Bisnode förvärvar spjutspetskompetens inom digital marknadsföring

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 15:00 CET

Bisnode, nordens ledande leverantör av beslutstöd, förvärvar resterande aktier i Vendemore Nordic AB. Vendemore erbjuder världsunika lösningar för onlinemarknadsföring, som syftar till att maximera försäljningen för B2B-bolag. Affären är strategiskt viktigt för Bisnode då digital marknadsföring har en central roll i framtidens verktyg för beslutsstöd.

Dapyahn3z4py9ycl5gts

Bisnode förvärvar innovativt analysföretag

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 09:00 CET

Bisnode förvärvar Grufman Reje, ett av Sveriges vassaste analysföretag specialiserat på näringslivsanalyser. Grufman Reje använder analysmetoder som bland annat synliggör effektivitet och konkurrenskraft. Genom förvärvet stärker Bisnode sin analytiska förmåga samt breddar sitt erbjudande med strategisk rådgivning för aggregerade näringslivsstudier med hög träffsäkerhet.

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad- och kommunikationschef
  • Marknad och kommunikation
  • elin.ljung@bisnode.com
  • +468 558 059 57
  • +46708 66 10 40

Om Bisnode

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Adress