Media-no-image

Nya medlemmar i Bisnodes styrelse

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 08:44 CEST

Bisnode har valt in två nya medlemmar i styrelsen; Sara Öhrvall och Berit Svendsen. De har båda mångårig erfarenhet från ledande positioner på innovativa företag i olika branscher och deras kompetens förstärker styrelsen ytterligare.

Vid en extra bolagsstämma den 13 oktober valdes Sara Öhrvall och Berit Svendsen in som nya medlemmar i Bisnodes styrelse.

Sara Öhrvall har lång erfarenhet från internationella ledande positioner inom media och teknikbranschen, senast i rollen som Senior Vice President R&D på Bonnier AB. Sara är även styrelseledamot i Bonnier Publications, Umeå Universitet och Nobelmuseet. Sara har en MSc i internationell ekonomi från Umeå universitet. Hon är född 1971.

Berit Svendsen arbetar som Executive Vice President och Head of Telenor Norge. Berit har tidigare arbetat som CTO på Telenor och arbetande styrelseordförande på Telenor R&D. Hon är även styrelseledamot i DNB och EMGS. Berit har en MSc i elektroteknik från Norwegian University of Science and Technology samt en magister i Technology Management från NTNU och Massachusetts Institute of Technology, USA. Hon är född 1963.

Den nya styrelsen efter extra bolagsstämman ser ut som följande:

 • Jon Risfelt, Ordförande
 • Henrik Blomé, Styrelseledamot
 • Anders Eriksson, Styrelseledamot
 • Erik Haegerstrand, Styrelseledamot
 • Mikael Norlander, Styrelseledamot
 • Berit Svendsen, Styrelseledamot
 • Sara Öhrvall, Styrelseledamot
 • Sara Hansson, Arbetstagarrepresentant
 • Tommy Håkansson, Arbetstagarrepresentant

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Blome, Investment Director Ratos
Telefon: +46 8 700 17 00
Epost: henrik.blome@ratos.se

Lars Pettersson, CEO Bisnode
Telefon: +46 8 558 059 00
Epost: lars.pettersson@bisnode.com

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2 700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode har valt in två nya medlemmar i styrelsen; Sara Öhrvall och Berit Svendsen. De har båda mångårig erfarenhet från ledande positioner på innovativa företag i olika branscher och deras kompetens förstärker styrelsen ytterligare.

Läs vidare »
Media-no-image

Bisnode förvärvar återstående minoritetsinnehav i norska Bisnode MatchIT

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 09:01 CEST

I maj 2011 förvärvade Bisnode 90,1 procent av andelarna i norska Lindorff Match. Efter förvärvet integrerade Bisnode företaget i den befintliga verksamheten och dataseten slogs ihop för att skapa ett marknadsledande kunderbjudande. Förvärvet har skapat avsevärda synergier och har haft en positiv effekt på den organiska tillväxten. Det gemensamma ägandet visade sig bli en framgång och Bisnode har nu förvärvat de återstående 9,9 procenten av andelarna i företaget.

”Som en strategisk partner inom beslutsstöd är det avgörande för oss att hela tiden utöka vår produktportfölj och expertis inom de områden som efterfrågas av våra kunder. Sedan 2011 har våra datakvalitetstjänster visat en stadig tillväxt. Bisnode MatchIT har en unik plattform och kompetens inom datakvalitetstjänster samt en marknadsledande position i Norge. Detta lösningsområde är utpekat som ett viktigt tillväxtområde på alla våra marknader. Vi är övertygade om att full integrering av alla våra verksamheter kommer att skapa en bra potential för ett stärkt kunderbjudande i hela den nordiska regionen”, säger Lars Pettersson, CEO på Bisnode.

Andelsförvärvet genomfördes den XX oktober 2014 och kommer att påskynda Bisnodes tillväxt inom kvalitetsdatatjänster.

FOR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Lars Pettersson, CEO BisnodeTelefon: +46 8 558 059 00

Email: lars.pettersson@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode, den ledande leverantören av beslutsstödslösningar, har förvärvat de återstående andelarna av Bisnode MatchIT, ett norskt företaget som erbjuder marknadsföringslösningar. Efter förvärvet integrerar Bisnode alla verksamheter för att uppnå skalfördelar och bli marknadsledande på den nordiska marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Anders Berg, ny CFO på Bisnode

Pressmeddelanden   •   2014-10-01 09:00 CEST

Anders Berg blir ny CFO och chef för Group Finance på Bisnode. Anders gedigna erfarenhet, nu senast som CFO på Swedbank C&C, kommer att bidra till en framgångsrik finansiell och operativ ekonomistyrning, prognostisering och uppföljning som säkrar koncernens ambitiösa mål om lönsam tillväxt.

Anders Berg är för närvarande CFO på Swedbank C&C och tillträder som CFO på Bisnode senast den första februari 2015. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom finansiella området, som exempelvis CFO för Orc Group och Ekonomichef på Investor AB. I rollen som CFO och chef över Bisnode Group Finance kommer Anders att vara ansvarig för rapportering, ekonomistyrning och koncernens finansiering samt koncernstaberna Legal och Security.

”Anders har omfattande internationell erfarenhet. Han har byggt, strukturerat om och utvecklat olika typer av verksamheter och affärsområden inom flera olika verksamhetsområden och branscher. Hans gedigna kompetens och erfarenhet av finansiella frågor, affärsutveckling och tillväxt är en perfekt matchning till våra behov”, säger Lars Pettersson, CEO på Bisnode.

Redo för nästa kapitel

När Bisnode tar steget in i nästa kapitel av verksamhetens utveckling tillkommer nya krav på finansiell- och operativ planering, prognostisering och uppföljning. För att Bisnode ska använda sina resurser på bästa sätt krävs ett proaktivt förhållningssätt inom finans- och ekonomisk styrning.

Anders Berg tar över efter tillförordnad CFO Mats Lönnqvist. När Mats har lämnat över till Anders Berg kommer han återigen att rikta sin fulla uppmärksamhet på sina styrelseuppdrag. Anders Berg tillträder senast den första februari 2015. 


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2 700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Anders Berg blir ny CFO och chef för Group Finance på Bisnode. Anders gedigna erfarenhet, nu senast som CFO på Swedbank C&C, kommer att bidra till en framgångsrik finansiell och operativ ekonomistyrning, prognostisering och uppföljning som säkrar koncernens ambitiösa mål om lönsam tillväxt.

Läs vidare »
Media-no-image

Bisnode lanserar en ny plattform för tillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 13:01 CEST

Bisnode tar nästa steg för att bli marknadsledande på marknaden för beslutsstöd. Bisnode lanserar en stärkt organisation som kommer att addera kundvärde via central it- och produkt innovations-plattformar. Bisnodes koncernledning stärks med centrala funktioner för affärsstöd och ett ökat fokus på de nordiska länderna.

Bisnode ökar sitt nordiska fokus och har etablerat en gemensam, centraliserad IT- och produktutvecklingsorganisation. På så sätt kan koncernen dra större nytta av synergier och tillväxtmöjligheter på koncernens största marknader. Anders Borg, blir Chief Product Officer (CPO) och leder därmed utvecklingen av Bisnodes nuvarande och framtida erbjudande i den gemensamma produktutvecklingsorganisationen. Zlatko Ninic, Chief Information Officer (CIO), leder utvecklingen av Bisnodes centraliserade IT-plattform som är kärnan i koncernens verksamhet.

Koncernledningen stärks även med två nya affärsstödsfunktioner för att öka kapaciteten och möjligheterna inom HR och varumärkesutveckling. Anne-Marie Andric, som nu är HR Manager på Microsoft Sverige, blir Chief Human Resources Officer (CHRO) på Bisnode. Hon blir ansvarig för att attrahera, utveckla och behålla talang när hon börjar arbeta som CHRO på Bisnode den första december. Rekrytering av en ny Chief Marketing Officer (CMO) har inletts.

Landscheferna i de nordiska länderna kommer att ingå i den nya koncernledningen för att  realisera nya synergier och tillväxtmöjligheter. De kommer att rapportera direkt till CEO.

Den tidigare regionala strukturen i Norden finns inte längre kvar och därför har Björn-Erik Karlsson, Nordenchef, tagit beslutet att lämna Bisnode. Han har drivit ”one Bisnode”-strategin med stor framgång och har skapat en solid plattform för Bisnode så att företaget kan gå vidare till nästa kapitel.

”Jag är uppriktigt stolt och glad över att vi har nått denna punkt på vår förändringsresa och att Bisnode nu är redo för nästa kapitel. För att kunna leverera värde till kunderna på en marknad i snabb förändring behöver vi utvecklas hela tiden. Vi har verkligen engagerade och passionerade medarbetare. Förstärkningarna som gjorts till organisationen säkerställer vår förmåga att överträffa kundernas krav”, säger Lars Pettersson, CEO på Bisnode.

DEN NYA KONCERNLEDNINGEN:

 • Lars Pettersson, CEO
 • Mats Lönnqvist, Acting CFO 
 • Anders Borg, CPO
 • Zlatko Ninic, CIO
 • Anne-Marie Andric, CHRO
 • CMO – rekrytering initierad
 • Per Adolfsson, Country Director SE
 • Juha Airaksinen, Country Director FI
 • Jon Slorer, Country Director NO
 • Birger Baylund, Country Director DK
 • Eckhard Geulen, Regional Director DACH
 • Martin Coufal, Regional Director CE

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2 700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode tar nästa steg för att bli marknadsledande på marknaden för beslutsstöd. Bisnode lanserar en stärkt organisation som kommer att addera kundvärde via central it- och produkt innovations-plattformar. Bisnodes koncernledning stärks med centrala funktioner för affärsstöd och ett ökat fokus på de nordiska länderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 15:12 CEST

Det går bra för det privata näringslivet i Österåkers kommun. Företagen är framgångsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande åren.

7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag, 81,6 procent arbetar i ett lokalt förankrat företag och endast 5,6 procent är anställda i ett utlandsägt företag. Den största branschen är Hälsa och utbildning.

”Näringslivet i Österåker är inte bäst inom något av de bedömningskriterier som påverkar jobbtillväxten, men de är starka inom samtliga och kombinationen gör dem till den kommun där näringslivet kommer att anställa mest de närmaste åren”, säger Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Genom att analysera näringslivet och jobbtillväxten i kommunerna historiskt har Bisnodes analytiker kommit fram till en formel som visar förväntad jobbtillväxt. Välmående företag och en bra mix i näringslivet är avgörande för framgången.

Hela listan på förväntad jobbtillväxt i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Nystartade företag

Allra bäst är det med lokalt förankrade företag och nystartade företag i en bra storleksmix.

Antalet anställda i nystartade företag i Sverige ökar varje år och varierar mycket mellan kommunerna. I Salem arbetar 29,5 procent i ett företag som startades för mindre än fem år sedan. I Munkfors arbetar 1,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett nystartat företag.

”I Salem är nyföretagandet starkt och framgångsrikt, företagen går så br att de vågar anställa personal vilket gynnar tillväxten mycket”, säger Per Weidenman.

Hela listan på andelen som arbetar i nystartade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Lokalt förankrade företag

Antalet anställda i lokalt förankrade företag har ökat med fem procent sedan 2008.

De lokalt förankrade företagen, med huvudkontoret i kommunen, är lojala och har sina rötter djupt fästa i marken. De har en hög uthållighet och satsar på sin ort.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i lokalt förankrade företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

Utlandsägda företag

Utlandsägda företag har minskat antalet anställda i Sverige med tre procent mellan 2008 och 2012.

”Ett utlandsägt företag som etablerar sig i en kommun får en positiv effekt på jobbtillväxten initialt. Många av dem startar upp en stor enhet och anställer många. Statistiken visar ändå att de innebär en risk i längden med minskad sysselsättning över tid. Analyserna visar att lokalt förankrade företag har en längre uthållighet, till skillnad från utlandsägda företag som tenderar att lägga ner verksamheten i kommunen om affärerna inte går tillräckligt bra”, Per Weidenman.

Andelen anställda i utlandsägda företag varierar mycket mellan kommunerna. Älmhult, Perstorp och Finspång toppar listan över anställda i utlandsägda företag. Valdemarsvik finns i botten. Där arbetar ingen i ett utlandsägt företag.

Hela listan på hur stor andel som arbetar i utlandsägda företag i kommunerna är bifogad i relaterat material 

De lokala företagens nyckeltal

I Kiruna ökar omsättningstillväxten mest i landet, med ett genomsnitt på 6,6 procent. Längst ner på listan befinner sig Lessebo där näringslivets omsättning minskade med 1,3 procent under 2013.

Företagen i Kiruna har även högst avkastning på totalt kapital, 10,9 procent. I Högsby är avkastningen lägst i landet, med 1 procent.

I Falun har företagen 60,7 procents soliditet och toppar listan. I Grästorp har de 27,5 procents soliditet och är därmed den kommun där företagen har lägst soliditet.

Listorna finns i relaterat material

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

PER WEIDENMAN, Senior Analytiker Bisnode

+46 70-674 88 45

per.weidenman@bisnode.com

ELIN LJUNG, Marknads- och kommunikationschef på Bisnode Sverige

+46 70 8661040


elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

I Österåkers kommun kommer jobbtillväxten att vara störst i landet de kommande åren. I Salem arbetar 30 procent av de anställda i näringslivet på ett nystartat företag. I Kiruna har näringslivet högst omsättningstillväxt och avkastning på totalt kapital. Nu släpper Bisnode analysen som visar den förväntade jobbtillväxten och hur det går för det privata näringslivet i Sveriges kommuner.

Läs vidare »
Media-no-image

Allt fler höginkomsttagare hamnar hos Kronofogden

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 13:22 CEST

Antalet personer med skuld till Kronofogdemyndigheten minskar bland dem med en inkomst upp till 250 000 kronor i årslön. I de högre inkomstklasserna och bland personer som saknar inkomst helt ökar antalet personer med skulder till Kronofogdemyndigheten.

4,9 procent av Sveriges befolkning har en skuld till Kronofogden. Deras gemensamma skuld är 70,5 miljarder kronor. Antalet personer med skuldsaldo minskar för dem som har en inkomst upp till 250 000 kronor om året. Bland de högre inkomstklasserna och de som saknar inkomst har allt fler ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Antal personer med skuldsaldo per inkomstgrupp

Årslön 2008 2014 % förändring
Saknar inkomst 50469 93547 85,4
 - 50 tkr 37788 28498 -24,6
50 - 100 tkr 50070 36794 -26,5
100 - 150 tkr 61417 61903 0,8
150 - 200tkr 67153 51431 -23,4
200 - 250 tkr 42419 39210 -7,6
250 - 300 tkr 21366 30335 42,0
300 - 400 tkr 12513 28713 129,5
400 tkr + 5105 10911 113,7
Totalt 348300 381342 9,5

Ju högre lön, desto större skuld

Sedan 2008 har antalet personer med skuldsaldo bland dem som har mer än 250 000 kronor i årslön mer än fördubblats. Det gäller även för höginkomsttagare. 69 959 personer med högre årslön är 250 000 kronor har skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 69 801 kronor, totalt 4,9 miljarder kronor.

Bland de inkomstlösa har antalet personer med skuldsaldo nästan fördubblats sedan 2008. Bland de inkomstlösa har 93 547 personer skulder till Kronofogden värda i genomsnitt 21 356 kronor, totalt 2 miljarder kronor.

”Det är tydligt att allt fler personer med låg lön blir allt bättre på att betala sina skulder innan de hamnar hos Kronofogden. Allra mest ökar antalet personer med skuld till Kronofogden bland personer som har en årslön mellan 300 000 och 400 000 kronor, därefter kommer höginkomsttagarna, och på tredje plats de inkomstlösa”, säger Emilio Villegas, chef analys på Bisnode.

Analysen baseras på Sveriges befolkning över 18 år. Vi har jämfört siffrorna i januari under åren från 2008 till 2014. Med genomsnitt menas median.

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Emilio Villegas, Chef analys på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 9471 115
Epost: emilio.villegas@bisnode.com

Elin Ljung, Marknad och kommunikationschef på Bisnode Sverige
Telefon: +46 70 866 10 40
Epost: elin.ljung@bisnode.com


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Antalet personer med skuld till Kronofogdemyndigheten minskar bland dem med en inkomst upp till 250 000 kronor i årslön. I de högre inkomstklasserna och bland personer som saknar inkomst helt ökar antalet personer med skulder till Kronofogdemyndigheten.

Läs vidare »
Fj05kjgoogkz2bvc19ht

Bisnode utser Anders Borg till ny CTO

Pressmeddelanden   •   2014-06-11 10:30 CEST

Bisnode har gått igenom en stor förändring de senaste åren, där verksamheten fokuserats och integrerats starkare och där bolaget nu verkar under ett gemensamt varumärke – allt med syfte att hjälpa befintliga och nya kunder att fatta smarta beslut. Nu får koncernledningen en ny medlem - Anders Borg, med ansvar för utvecklingen av Bisnodes hela erbjudande och titeln Chief Technology Officer.

Stothvex6xh4jusmvrbg

Ny styrelseordförande i Bisnode

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 08:45 CEST

Jon Risfelt valdes till ny styrelseordförande i Bisnode på bolagsstämman den 3 juni.

Tk2vrxgqyhiqb3avrkqi

Per Adolfsson tillträder som Sverigechef på Bisnode

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 09:07 CEST

Bisnode förstärker sitt fokus på sin hemmamarknad och utser Per Adolfsson till Sverigechef på Bisnode. Per kommer närmast som Sverigechef för Microsoft Sverige och har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling i tjänsteföretag.

Media-no-image

Bisnode inleder samarbete med Hjärnfonden

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:51 CEST

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Bisnodes beslut att gå in som samarbetspartner till Hjärnfonden grundas på intresset för hjärnans betydelse för beslutsfattandet. Genom samarbetet vill Bisnode skapa insikt och engagemang kring hjärnans utmaningar och möjligheter. 

”Bisnode hjälper våra kunder att fatta smarta beslut och beslut fattas i hjärnan. Tillsammans med Hjärnfonden vill vi öka förståelsen och skapa intresse för vad hjärnan betyder för oss när vi fattar beslut. Genom att sprida insikt om hur vi är som individer och hur vi kan hålla vår hjärna i trim så kan vi lära oss att fatta fler smarta beslut som är långsiktiga och leder till en hållbar värld”, säger Björn-Erik Karlsson, Nordenchef på Bisnode.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnans sjukdomar, funktionsnedsättningar och utveckling. Hjärnfonden är den enda organisation som stödjer forskningen inom hela hjärnans område.

”Vi ser fram emot ett spännande och innovativt partnerskap tillsammans med Bisnode. Samarbete kommer att möjliggöra mer livsviktig forskning och information om hjärnan. Det är vi både tacksamma och glada för”, säger Gunilla Steinwall, Generalsekreterare på Hjärnfonden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode
Direkt: +46 8 5580 5988
Mobil: +46 705884124
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Gunilla Steinwall, Generalsekreterare Hjärnfonden
Mobil +46 70 833 4471
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknad- och kommunikationschef
 • Marknad och kommunikation
 • elin.ljung@bisnode.com
 • +468 558 059 57
 • +46708 66 10 40

Om Bisnode

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Adress