Media-no-image

Bisnode inleder samarbete med Hjärnfonden

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 16:51 CEST

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Bisnodes beslut att gå in som samarbetspartner till Hjärnfonden grundas på intresset för hjärnans betydelse för beslutsfattandet. Genom samarbetet vill Bisnode skapa insikt och engagemang kring hjärnans utmaningar och möjligheter. 

”Bisnode hjälper våra kunder att fatta smarta beslut och beslut fattas i hjärnan. Tillsammans med Hjärnfonden vill vi öka förståelsen och skapa intresse för vad hjärnan betyder för oss när vi fattar beslut. Genom att sprida insikt om hur vi är som individer och hur vi kan hålla vår hjärna i trim så kan vi lära oss att fatta fler smarta beslut som är långsiktiga och leder till en hållbar värld”, säger Björn-Erik Karlsson, Nordenchef på Bisnode.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnans sjukdomar, funktionsnedsättningar och utveckling. Hjärnfonden är den enda organisation som stödjer forskningen inom hela hjärnans område.

”Vi ser fram emot ett spännande och innovativt partnerskap tillsammans med Bisnode. Samarbete kommer att möjliggöra mer livsviktig forskning och information om hjärnan. Det är vi både tacksamma och glada för”, säger Gunilla Steinwall, Generalsekreterare på Hjärnfonden.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode
Direkt: +46 8 5580 5988
Mobil: +46 705884124
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Gunilla Steinwall, Generalsekreterare Hjärnfonden
Mobil +46 70 833 4471
E-post: gunilla.steinwall@hjarnfonden.se


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode och Hjärnfonden inleder ett samarbete där forskning och ökad förståelse för hjärnan står i fokus. Genom att samarbeta med Hjärnfonden vill Bisnode bidra med stöd till livsviktig forskning i syfte att förbättra hälsa och välmående i en hållbar värld.

Läs vidare »
Jrrlos2hjtkvvhtwgoen

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 08:30 CEST

Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

Media-no-image

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I BISNODE

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:37 CET

Bisnodes CFO Annika Muskantor kommer att lämna sitt uppdrag. Mats Lönnqvist tillträder som CFO omgående.

Bisnodekoncernen är inne i ett omfattande förändringsarbete och beslut har fattats att utse en ny CFO till Bisnode. Annika Muskantor tillträdde i september 2013 och har med starkt fokus och sin gedigna erfarenhet av change management drivit förändringsfrågor inom finansavdelningen. Nu lämnar Annika sitt uppdrag och en ny interim CFO tar vid.

Mats Lönnqvist har under de tio senaste åren verkat som CFO i Eniro, SAS och PostNord-koncernerna. Han är en erfaren CFO som upprepade gånger varit engagerad i företag under genomgripande förändringsprocesser.

”Annika har under en mycket intensiv period med stort fokus på förändringsarbete drivit finansavdelningen framåt. Nu står vi inför en ny spännande fas för Bisnode vilket ger oss nya möjligheter att fortsätta utveckla företaget. Jag är mycket glad att få välkomna Mats till Bisnode”, säger Lars Pettersson, koncernchef för Bisnode.

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Pettersson, CEO Bisnode
Direkt: +46 8 558 059 31
Mobil: +46 70 517 2802
Epost: lars.pettersson@bisnode.com

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnodekoncernen är inne i ett omfattande förändringsarbete och beslut har fattats att utse en ny CFO till Bisnode. Annika Muskantor tillträdde i september 2013 och har med starkt fokus och sin gedigna erfarenhet av change management drivit förändringsfrågor inom finansavdelningen. Nu lämnar Annika sitt uppdrag och en ny interim CFO tar vid.

Läs vidare »
Cn0rv0mr5fepeppjzuve

Bisnode förvärvar spjutspetskompetens inom digital marknadsföring

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 15:00 CET

Bisnode, nordens ledande leverantör av beslutstöd, förvärvar resterande aktier i Vendemore Nordic AB. Vendemore erbjuder världsunika lösningar för onlinemarknadsföring, som syftar till att maximera försäljningen för B2B-bolag. Affären är strategiskt viktigt för Bisnode då digital marknadsföring har en central roll i framtidens verktyg för beslutsstöd.

Dapyahn3z4py9ycl5gts

Bisnode förvärvar innovativt analysföretag

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 09:00 CET

Bisnode förvärvar Grufman Reje, ett av Sveriges vassaste analysföretag specialiserat på näringslivsanalyser. Grufman Reje använder analysmetoder som bland annat synliggör effektivitet och konkurrenskraft. Genom förvärvet stärker Bisnode sin analytiska förmåga samt breddar sitt erbjudande med strategisk rådgivning för aggregerade näringslivsstudier med hög träffsäkerhet.

Ljz5dto4xzva5qmuhr29

Fler kvinnliga börschefer i Sverige än i Norge

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 07:48 CET

Antalet kvinnliga börs-VD:ar har aldrig tidigare varit så stort. Vid årsskiftet styrdes nästan 7 procent av alla svenska noterade bolag av kvinnor, vilket är nästan dubbelt så mycket som i grannlandet Norge som är världsberömt för sina jämställda börsstyrelser, visar en kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode.

Mjccgd6updqw1czugdu9

Bisnode blir Di:s gasellpartner

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 09:29 CET

Dagens industri tar hjälp av Bisnodes företagsinformation och analysexpertis för att hitta Sveriges Gasellföretag. Under hösten 2014 arrangeras Gaselltävlingen för femtonde året i rad. Där utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet.

Z1bz1gtwg4f1xkpvnqba

Bisnodes bokslutskommuniké 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 17:08 CET

Bisnodes bokslutskommuniké 2013 publiceras på engelska. Under året har Bisnode genomgått ett omfattande integrationsprogram för att skapa högre effektivitet och en plattform för framtida tillväxt.

Media-no-image

BISNODE FÖRVÄRVAR DANSKA DEBITOR REGISTRET

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 08:24 CET

Bisnode förvärvar Debitor Registret, en av de två största aktörerna inom kreditinformation och kreditvärdering av konsumenter i Danmark. Bisnode blir i och med förvärvet det första affärsinformationsföretaget i Norden med ett helhetserbjudande inom kreditinformationstjänster för både B2B och B2C.

Debitor Registret (DBR) startades 2004 av nuvarande VD Birger Baylund. Företaget är en av två aktörer med ett heltäckande erbjudande inom kreditinformation för B2C på den danska marknaden. DBR:s VD Birger Baylund tillträder som chef för Bisnodes danska verksamhet och tar även plats i den nordiska ledningsgruppen i och med förvärvet. Hans Benn, ansvarig idag, kvarstår i organisationen i en ny ledande roll.

DBR:s verksamhet kommer integreras omgående med Bisnode Danmark. DBR har 11 medarbetare i Danmark och omsätter på årsbasis ca 25 miljoner danska kronor.

”Med förvärvet av Debitor Registret får Bisnode en starkare position på den danska marknaden, där vi sedan tidigare har en verksamhet med god organisk tillväxt. Vi ser också en växande efterfrågan från kunder som har behov av ett komplett utbud av kreditinformation för den nordiska marknaden. Förvärvet av Debitor Registret ger oss nya möjligheter att möta detta”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes regionchef Norden.

Förvärvet genomförs omgående och förväntas ha en positiv resultateffekt under 2014.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden
Mobil: +46 70 588 41 24
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com 


Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och
organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs
mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Bisnode förvärvar Debitor Registret, en av de två största aktörerna inom kreditinformation och kreditvärdering av konsumenter i Danmark. Bisnode blir i och med förvärvet det första affärsinformationsföretaget i Norden med ett helhetserbjudande inom kreditinformationstjänster för både B2B och B2C.

Läs vidare »
Oztlms9euva0vnwh25yb

Två av tre styrelsemedlemmar 53 år eller äldre i kommunala bolag

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 08:29 CET

Sveriges kommunala bolag har en högre genomsnittlig ålder på sina chefer och styrelser jämfört med det privata näringslivet. Fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år och två tredjedelar av de kommunala styrelseledamöterna är 53 år eller äldre. Det visar en färsk undersökning från affärsinformationsföretaget Bisnode och Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Bilder & Videor 2 bilder, 2 videor

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknad- och kommunikationschef
  • Marknad och kommunikation
  • elmhhecfpbzsin.lpsznijqsjuxxng@brhxkdiisnode.cjpom
  • +468 558 059 57
  • +46708 66 10 40

Om Bisnode

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Adress