Pmkfxgsfj7ftckp6nazz

Bixia omorganiserar och stänger lokala kontor

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 16:00 CET

2014 har varit ett år präglat av ekonomiska utmaningar för elbolaget Bixia. Nu har företaget sett över sin verksamhet utifrån de förändringar som hela branschen står inför. Därför har Bixia beslutat att stänga sju av sina tio kontor och i samband med det berörs cirka 50 medarbetare.

Media-no-image

Pressinbjudan: Elbilsevolutionen beroende av mer förnybar el – Bixia bjuder in till producentträff i Laholm

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 10:59 CET

Den 26 mars håller Bixia en producentträff på temat ”Elbilsevolutionen” och vilka förutsättningar elbilarnas frammarsch skapar för producenter av förnybar el. Under seminariet ger Bixias analytiker en bild av elmarknadsläget på kort och lång sikt.

Media hälsas välkomna att delta under seminariet.

Datum och tid: torsdagen den 26 mars klockan 09.00 – 13.00

Plats: MiLgårdarna, Lejeby 156 i Laholm

PROGRAM

09.00 Registrering och fika

09.30 Välkomna, genomgång av programmet

09.35 Elmarknadsläget, Bixias syn på möjligheter inom elmarknaden nu och i framtiden

Magnus Reietersjö, chef finansiell handel

10.45 Fika

11.00 Elbilsrevolutionen!

Stefan Nilsson, journalist Miljöfordon syd

11.40 Bixia Miljöfond

Kim Blomster, miljösamordnare berättar om möjligheterna att söka medel ur Bixia Miljöfond samt miljöanpassning av vattenkraftverk

För mer information kontakta

Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

anna.fjellner@bixia.se

Veronica Augustin, eventansvarig, 073-161 57 71

Veronica.augustin@bixia.se

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.
 
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Den 26 mars håller Bixia en producentträff på temat ”Elbilsevolutionen” och vilka förutsättningar elbilarnas frammarsch skapar för producenter av förnybar el. Under seminariet ger Bixias analytiker en bild av elmarknadsläget på kort och lång sikt.

Läs vidare »
Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Vinterns vindkraftsökning gav ett extra el-tillskott på 500 miljoner kWh

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 09:27 CET

Nu är vintermånaderna över och enligt elbolaget Bixias rapport har elpriset under vinterperioden legat mycket lågt med ett snitt på 28,8 öre per kWh. Det beror på det milda, blöta och blåsiga vädret i kombination med kraftigt fallande bränslepriser. Blåsten har dessutom gett ett extra el-tillskott på 500 miljoner kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för 100 000 villor.

Pmkfxgsfj7ftckp6nazz

2014 – ett år präglat av ekonomiska utmaningar för Bixia

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 14:46 CET

Elhandelsbolaget Bixia AB redovisar för 2014 ett resultat på 8,7 miljoner kronor före skatt, en dramatisk minskning mot föregående år. Året har kännetecknats av utmanande omvärldsfaktorer och pressade marginaler.

Us4f5flkjbc9hdkkandr

Elpriserna på väg upp

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 08:07 CET

Efter en lågtrycksdominerad inledning på året med hög vindkraftsproduktion, milt väder och mycket nederbörd med låga elpriser som följd, börjar nu priserna sakta stiga uppåt. Elbolaget Bixia bedömer att spotpriset kommer att hamna på cirka 33 öre per kWh, vilket är 6 öre mer än förra veckan då medelpriset låg på 27 öre.

Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Årets elpriser 16 procent lägre än 2013

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:40 CET

Årets medelpris för el beräknas hamna på knappt 29 öre per kWh, vilket är drygt 5 öre billigare än förra året. För en villaägare med eluppvärmning betyder det en minskad elkostnad med cirka 1700 kronor jämfört med 2013, enligt elbolaget Bixias årsrapport.

Iqzbnnn6jlq15az7tsna

Nöjda Bixia-kunder

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

SKI – Svenskt Kvalitetsindex, presenterar i sin årliga rapport Energi 2014, branschens utveckling av kundnöjdhethet. I årets mätning har index för elbolaget Bixias företagskunders kundnöjdhet ökat sedan 2013 med hela fem enheter, från 65 till 70.

Htvlely419bfgb3hwyjq

Erikshjälpen ordnar solel till skolor i Bangladesh med stöd från Bixia Miljöfond

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 07:30 CET

Erikshjälpen driver, tillsammans med organisationen Friendship, ett skolprogram på öarna i Jamuna-deltat i Bangladesh. Ett stort problem man har i det fattiga området är avsaknaden av permanent el. Nu har Erikshjälpen fått stöd från elbolaget Bixias miljöfond för att installera solpanelsanläggningar.

Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Risk för höga vinterpriser om 10 år – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 07:50 CET

I sin långtidsprognos, som sträcker sig till år 2030, räknar elbolaget Bixia med en snabbare minskning av kärnkraftsproduktionen. Elbolaget förutspår ett besvärligt läge med risk för höga elpriser vintertid, trots fortsatt utbyggnad av förnybar el.

Q5fp7pjdqeci9u87vrpy

Elpriserna stiger

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:05 CET

Efter en period med rekordlåga elpriser har priset nu börjat stiga mot mer normala nivåer. Det beror främst på den ökade konsumtionen till följd av sjunkande temperaturer samt minskad nederbörd. Priset på el är dock drygt 4 öre lägre per kilowattimma än under samma period förra året.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Bixia

Vi bidrar till mer förnybar el

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Vi har 10 kontor; Linköping, Alvesta, Göteborg, Nässjö, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Växjö och Ängelholm. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.

Bixia Energy Management är ett helägt dotterbolag till elbolaget Bixia. Bixia Energy Management har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel och sköter all inköp av elkraft åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. Bolaget, som hanterar cirka 8 TWh fysisk kraft per år, har sitt kontor i Växjö. Här arbetar meteorologer, ekonomer, nationalekonomer, matematiker, statistiker och ingenjörer med analyser och riskbedömningar för att göra träffsäkra inköp. Enligt Svenska Kraftnäts kontinuerliga mätningar är Bixia Energy Management är ett av de elhandelsföretag som lyckas bäst i sina förbrukningsprognoser.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Adress