Us4f5flkjbc9hdkkandr

Elpriserna på väg upp

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 08:07 CET

Efter en lågtrycksdominerad inledning på året med hög vindkraftsproduktion, milt väder och mycket nederbörd med låga elpriser som följd, börjar nu priserna sakta stiga uppåt. Elbolaget Bixia bedömer att spotpriset kommer att hamna på cirka 33 öre per kWh, vilket är 6 öre mer än förra veckan då medelpriset låg på 27 öre.

Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Årets elpriser 16 procent lägre än 2013

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 07:40 CET

Årets medelpris för el beräknas hamna på knappt 29 öre per kWh, vilket är drygt 5 öre billigare än förra året. För en villaägare med eluppvärmning betyder det en minskad elkostnad med cirka 1700 kronor jämfört med 2013, enligt elbolaget Bixias årsrapport.

Iqzbnnn6jlq15az7tsna

Nöjda Bixia-kunder

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:00 CET

SKI – Svenskt Kvalitetsindex, presenterar i sin årliga rapport Energi 2014, branschens utveckling av kundnöjdhethet. I årets mätning har index för elbolaget Bixias företagskunders kundnöjdhet ökat sedan 2013 med hela fem enheter, från 65 till 70.

Htvlely419bfgb3hwyjq

Erikshjälpen ordnar solel till skolor i Bangladesh med stöd från Bixia Miljöfond

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 07:30 CET

Erikshjälpen driver, tillsammans med organisationen Friendship, ett skolprogram på öarna i Jamuna-deltat i Bangladesh. Ett stort problem man har i det fattiga området är avsaknaden av permanent el. Nu har Erikshjälpen fått stöd från elbolaget Bixias miljöfond för att installera solpanelsanläggningar.

Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Risk för höga vinterpriser om 10 år – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 07:50 CET

I sin långtidsprognos, som sträcker sig till år 2030, räknar elbolaget Bixia med en snabbare minskning av kärnkraftsproduktionen. Elbolaget förutspår ett besvärligt läge med risk för höga elpriser vintertid, trots fortsatt utbyggnad av förnybar el.

Q5fp7pjdqeci9u87vrpy

Elpriserna stiger

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 09:05 CET

Efter en period med rekordlåga elpriser har priset nu börjat stiga mot mer normala nivåer. Det beror främst på den ökade konsumtionen till följd av sjunkande temperaturer samt minskad nederbörd. Priset på el är dock drygt 4 öre lägre per kilowattimma än under samma period förra året.

Media-no-image

Bixia avvecklar sina butiker

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 15:00 CET

Elbolaget Bixia, som för två år sedan etablerade sig i detaljhandeln, väljer nu att avveckla sina butiker.

– Butiksetableringarna var en strategisk och innovativ satsning för att komma närmare våra kunder och ge en bättre service. Men den allt tuffare konkurrensen på elmarknaden med lägre marginaler som följd, har gjort att vi nu fattat beslutet om att avveckla våra butiker, säger Mikael Hansevi, vd på Bixia.

Butikskonceptet sjösattes under 2012 och idag finns Bixias butiker i Linköping, Malmö, Trollhättan, Uddevalla, Växjö och Örebro. Butikerna kommer att läggas ner successivt.

– Vår bransch står inför förändringar där vår bedömning är att marginalerna kommer att minska ytterligare. Därför var det här en nödvändig åtgärd, samtidigt som vi ständigt arbetar med att utveckla befintliga och nya effektiva försäljningskanaler, säger Mikael Hansevi.

Den lokala närvaron – fortfarande en kärnfråga
För Bixia, som ägs av tio lokala energibolag, är den lokala närvaron viktig.

– Självklart är närheten till kunderna fortfarande en central del i vår strategi. Med våra tio lokala kontor och effektiva kundtjänst kommer vi att jobba vidare för att ge kunderna den bästa personliga servicen, säger Mikael Hansevi.

För mer information kontakta:
Mikael Hansevi, vd Bixia AB, tfn 070-607 81 44
Anna Fjellner, pressansvarig, tfn 076-828 58 11


Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1000 anläggningar.
 
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Elbolaget Bixia, som för två år sedan etablerade sig i detaljhandeln, väljer nu att avveckla sina butiker.

Läs vidare »
Uxhyzbfio47ow2bov7hh

Regn och blåst ger rekordlåga elpriser

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 07:40 CET

Denna och förra veckans lågtrycksdominerade väder med mycket regn och blåst har pressat priserna på elmarknaden. Under innevarande vecka (v 44) beräknar Bixia att elpriset kommer att sjunka ytterligare med 1,5 öre per kWh och hamna på knappt 24 öre.

Media-no-image

Pressinbjudan: Energiseminarium i Örebro den 30 oktober 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 07:30 CET

Att producera förnybar energi
Under en hel dag ges information och möjlighet till frågor och diskussioner om det aktuella läget på energimarknaden med utgångspunkten i att vara elproducent av ny förnybar energi. Vi får en omvärldsanalys i de orsak- och verkansamband som påverkar elmarknaden, såväl i ett nationellt som europeiskt perspektiv. Vi blir uppdaterade i vad som gäller när det gäller politiska styrinstrument som elcertifikat och utsläppsrätter. Svensk Energi informerar om det aktuella läget i Vattenverksamhetsutredningen samt om energipolitiken, nu med den nya regeringen vid rodret. Slutligen får vi en initierad bild av förutsättningarna för solelsproduktion.

Media hälsas varmt välkomna att delta under hela eller delar av dagen.

PROGRAM

  • 8:30  Registrering och fika
  • 09.15  Välkomna, genomgång av programmet
  • 09.20  Elmarknadsläget, hur ser det ut med elcertifikatsmarknaden, vad händer i Europa? 
  • 10.40  Hur får jag som producent bättre lönsamhet, Krafthandlarnas instrument
  • 11.00  Vattenverksamhetsutredningen och andra aktuella vattenkraftsfrågor,
  • 11.50  Svensk Energis syn på förnybar produktions framtid och vilken syn har den nya regeringen på energipolitiken, Bosse Andersson, Svensk Energi
  • 12.30  Lunch
  • 13.20  Solel - stora och små satsningar, vad ska jag tänka på? Arne Andersson, solelsexpert på Bixia
  • 14.00  Avslut

TID OCH PLATS
Datum: 30 oktober Tid: kl. 08:30-14.00 Plats: Clarion hotell, Kungsgatan 14, Örebro

För mer information kontakta
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
anna.fjellner@bixia.se

Veronica Augustin, eventansvarig, 073-161 57 71
Veronica.augustin@bixia.se

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Malmö, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro. Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1000 anläggningar.
 
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Under en hel dag ges information och möjlighet till frågor och diskussioner om det aktuella läget på energimarknaden med utgångspunkten i att vara elproducent av ny förnybar energi. Vi får en omvärldsanalys i de orsak- och verkansamband som påverkar elmarknaden, såväl i ett nationellt som europeiskt perspektiv.

Läs vidare »
K3ofpimpkoktbq1tqqzd

Bixia Miljöfond delar ut 1,2 miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 07:40 CEST

Elbolaget Bixia driver på utvecklingen för en hållbar framtid. För sjunde året i rad delar bolaget ut pengar från sin miljöfond för att stötta projekt som bidrar till mer förnybar el eller som minskar elanvändningen. I år får 63 projekt dela på 1 214 000 kronor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Bixia

Vi bidrar till mer förnybar el

Bixia AB är ett elbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 15 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm Örebro och Malmö.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,6 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.

Bixia Energy Management är ett helägt dotterbolag till elbolaget Bixia. Bixia Energy Management har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel och sköter all inköp av elkraft åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. Bolaget, som hanterar cirka 8 TWh fysisk kraft per år, har sitt kontor i Växjö. Här arbetar meteorologer, ekonomer, nationalekonomer, matematiker, statistiker och ingenjörer med analyser och riskbedömningar för att göra träffsäkra inköp. Enligt Svenska Kraftnäts kontinuerliga mätningar är Bixia Energy Management är ett av de elhandelsföretag som lyckas bäst i sina förbrukningsprognoser.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Adress