Uuxw72dwqv0ds9v5olvh

Nu möter Lars-Ingvar backarna på Hallandsåsen klimatsmart och utan ansträngning

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 11:51 CEST

Intresset för elcyklar har vuxit lavinartat det senaste året. Förra året såldes över 30 000 cyklar och i år spår branschen en fördubbling. Lars-Ingvar Karlsson, från Östra Karup i Båstad kommun, är en av de lyckliga elcyklisterna, som numera tar backarna på Hallandsåsen utan ansträngning.

Dzjhsvcjbfvfmjpdvw4b

Kraftigt höjda elpriser efter år 2020 – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 07:15 CEST

Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att stiga markant efter år 2020. Slår Bixias prognos igenom betyder det att en en villaägare med eluppvärmning år 2022 kommer att betala cirka 2 500 kronor mer för sin el per år.

K82m84tiodhrkvcly1oo

Vårvärme och långhelg ger lägre elpriser

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2016 10:42 CEST

Vårvärmen kom lägligt till Kristi Himmelfärdshelgen. Enligt elbolaget Bixias prognos för veckan kommer medeltemperaturen hamna på nästan tre grader över det normala. Värmen i kombination med helgdag och sänkt energiförbrukning gör att det nordiska elpriset beräknas sjunka till drygt 22 öre per kilowattimme jämfört med förra veckan då det låg på närmare 24 öre.

Media-no-image

Klas Gustafsson blir ny ordförande i elbolaget Bixia

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2016 07:30 CEST

Vid Bixias bolagsstämma den 20 april utsågs Klas Gustafsson som ny styrelseordförande att efterträda Anders Jonsson. Klas Gustafsson är vice vd i Tekniska verken och är sedan två år styrelseordförande i Bixias systerföretag Bixia ProWin. Till vice ordförande i Bixia utsågs Lena Svensk, vd på Mjölby-Svartådalen Energi. Anders Jonsson sitter kvar i Bixias styrelse.

Med cirka 20 år i energibranschen har Klas Gustafsson en gedigen erfarenhet. Han har bland annat varit vd på Mjölby Svartådalen energi, marknadsdirektör på Tekniska verken och är idag vice vd på Tekniska verken, som är majoritetsägare i Bixia. Dessutom har är han styrelseordförande i Bixia ProWin och har tidigare varit styrelseledamot i Bixia.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka i Bixias styrelse efter en paus på fem år. Det är extra spännande i en tid då det sker stora förändringar i energibranschen som helhet som skapar nya möjligheter för Bixia, säger Klas Gustafsson.

Till vice ordförande utsågs Lena Svensk, vd på Mjölby-Svartådalen Energi, som är delägare i Bixia. Lena har också gedigen erfarenhet i branschen, bland annat som fd ekonomichef på Bixia.

– Det ska bli spännande att jobba med Lena, hennes operativa erfarenhet från Bixia gör att vi kommer att komplettera varandra väl, säger Klas.

– Bixia genomgick under förra året en omstrukturering och står nu väl rustade inför framtiden, trots utmanande omvärldsfaktorer med pressade elpriser. I en tid då allt fler bryr sig om miljö och klimat har Bixia ett försprång, genom sitt långsiktiga samarbete med småskaliga producenter och erbjudande inom närproducerad el, säger Anders Jonsson, avgående styrelseordförande i Bixia. 

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och   Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Vid Bixias bolagsstämma den 20 april utsågs Klas Gustafsson som ny styrelseordförande att efterträda Anders Jonsson. Klas Gustafsson är vice vd i Tekniska verken och är sedan två år styrelseordförande i Bixias systerföretag Bixia ProWin. Till vice ordförande i Bixia utsågs Lena Svensk, vd på Mjölby-Svartådalen Energi. Anders Jonsson sitter kvar i Bixias styrelse.

Läs vidare »
Jfnst77efgrzaznvwj4d

Målet på 28,4 TWh förnybar el kommer att nås - enligt Bixias prognos för elcertifikatmarknaden

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 07:30 CEST

För fyra år sedan satte Sverige och Norge upp ett mål att tillsammans öka den förnybara elproduktionen till 28,4 TWh fram till år 2020. För att nå målet har länderna ett gemensamt stödsystem – elcertikatsystement. Enligt elbolaget Bixias färska analys ligger vi bra till och allt talar för att vi kommer att överträffa det uppsatta målet med knappt 2 TWh.

A5yzcgfzltvs0fhbhq1v

8 av 10 svenskar vill ha solceller på sitt tak

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2016 07:30 CEST

82 procent av svenskarna skulle gärna ha solceller på sitt tak om det var möjligt. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av elbolaget Bixia. Under förra året ökade också antalet producenter som levererar solel till Bixia med närmare 100 procent. Med regeringens satsning på Solel hoppas Bixia på ännu fler solelsproducenter.

Gflkdhnombnucjk0fh23

20 år sedan elmarknaden avreglerades

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 07:00 CEST

I januari var det 20 år sedan den svenska elmarknaden avreglerades och genomsnittspriset för en kilowattimme är lägre idag än det var för 20 år sedan. Snittpriset för en kilowattimme har legat på omkring 29 öre under den här 20-årsperioden.

Pmkfxgsfj7ftckp6nazz

Elbolaget Bixia redovisar ett starkt resultat för 2015

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 07:30 CET

Bixia redovisar ett resultat för 2015 på 41,8 miljoner kronor före skatt. Det är en kraftig förbättring jämfört med förra året.

K82m84tiodhrkvcly1oo

Elpriset i februari det lägsta på 15 år

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2016 07:20 CET

Medelspotpriset i elområde Stockholm i februari i år hamnade på drygt 18 öre per kWh. Det är hela tio öre lägre än i februari 2015 och det lägsta under samma period sedan år 2000, enligt elbolaget Bixias månadsrapport.

Vgutlixwdordck9alysq

Solelsrekord hos elbolaget Bixia under 2015

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 07:30 CET

Elbolaget Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter. Under förra året ökade antalet producenter som levererar solel till elbolaget med hela 93 procent, från 173 solelsproducenter till 334.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Bixia

Vi bidrar till mer förnybar el

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.

Bixia Energy Management är ett helägt dotterbolag till elbolaget Bixia. Bixia Energy Management har finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel och sköter all inköp av elkraft åt Bixiakoncernen samt förvaltar och sköter elinköp direkt åt vissa kunder och andra elhandlare. Bolaget, som hanterar cirka 8 TWh fysisk kraft per år, har sitt kontor i Växjö. Här arbetar meteorologer, ekonomer, nationalekonomer, matematiker, statistiker och ingenjörer med analyser och riskbedömningar för att göra träffsäkra inköp. Enligt Svenska Kraftnäts kontinuerliga mätningar är Bixia Energy Management är ett av de elhandelsföretag som lyckas bäst i sina förbrukningsprognoser.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Adress