Skip to main content

Affärsmodellen som vässar ditt erbjudande

Blogginlägg   •   Jun 25, 2018 10:54 CEST

Vad är det du säljer – egentligen? Och hur tänkte du när du valde bort just den där målgruppen? Affärsmodellen Business Model Canvas hjälper Jan Röhlander att ställa de tuffa frågorna när han coachar entreprenörer.

Jan Röhlander, affärsrådgivare på BizMaker, drivs av nyfikenhet och älskar favoritfrågan på alla treåringars läppar: Varför då?

– När jag stöttar entreprenörer hjälper jag dem att fundera på varför de gör olika saker och vad de skulle kunna göra annorlunda. Jag vill att de ska ställa sig utanför sin egen verksamhet och använda helikoptersyn.

Som stöd har han affärsmodellen Business Model Canvas: Med hjälp av nio olika pusselbitar får entreprenören beskriva hur hans eller hennes affärsidé/verksamhet skapar, levererar och fångar ett värde för en kundgrupp.

– Vart är vi på väg och vad måste vi skruva på? Det är väldigt handgripligt och det blir roliga diskussioner där det inte är jag som sitter på svaren, säger Jan Röhlander.

Innan den gemensamma genomgången får entreprenören i hemläxa att fundera över de olika pusselbitarna.

– Därefter ritar vi en gemensam karta med hjälp av post it-lappar på en whiteboard, en process som brukar ta ett par timmar. Det är mycket väl investerad tid.

Och även om entreprenören först tycker att hans eller hennes affärsidé är tydlig kan den i själva verket vara ganska rörig.

– Vad är ditt värdeerbjudande – egentligen? Det är ju inte själva produkten utan den nytta du ger kunden. Med det som grund, vilken är då målgruppen? Och vilken målgrupp väljs därmed bort?

Business Model Canvas handlar mycket om tydlighet. Att veta varför man gör saker. Jan Röhlander beskriver modellen som ett sätt att prova kartan mot terrängen och drar en parallell med idrottsvärlden.

– Du kan stå där i vallaboden och tycka att du hittat det perfekta glidet. Men om du inte ger dig ut i spåret och testar har du ingen aning om utfallet. Det gäller att ifrågasätta sin affärsmodell.

Business Model Canvas fungerar både i tidiga skeden och när företaget kommit en bra bit på vägen.

– Det är aldrig för sent att göra om saker och att skruva till olika delar om det går lite trögt. Vill du veta om ditt erbjudande är intressant för den målgrupp du tänker dig? Gå ut och fråga!

Drivs bolaget av flera personer uppstår ytterligare en dimension med Business Model Canvas.

– I rutinerade företag kan flera personer använda samma ord, men orden innebär olika saker. Modellen synliggör delar där man tänker olika, saker som man kanske aldrig pratat om.

Att ställa nyfikna frågor är naturligt för Jan Röhlander, som själv drivit eget företag och bland annat arbetat som konferencier.

Nu lyfter han gärna fram styrkan av att arbeta tillsammans med hela teamet av affärsrådgivare på BizMaker.

– Tillsammans har vi en otrolig kunskap och hjälper varandra och entreprenörerna framåt.

Business Model Canvas är en affärsmodell där du beskriver din verksamhet i nio olika delar:

1. Värdeerbjudande
2. Kundrelationer
3. Kundsegment
4. Distribution
5. Nyckelpartners
6. Nyckelaktiviteter
7. Nyckelresurser
8. Kostnader
9. Intäkter