Skip to main content

Entreprenörsvisum viktigt för ett Silicon Valley of Sweden

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2014 11:10 CEST

Det blir uppenbart vad som fattas i Sverige när man har besökt Silicon Valley i USA. Denna region, på USA:s västkust har utvecklats till att bli världens nav för innovation och entreprenörskap. Det här har Silicon Valley lyckats med som vi behöver utveckla på hemmaplan:

Öppenheten som genomsyrar hela regionen. Alla med driv, en bra idé och kunskaper som man vill dela med sig av är välkomna. Kulturen av välkommande och öppenhet är sannolikt den allra starkaste konkurrensfördelen som Silicon Valley har. Den ensamma entreprenören har möjlighet att presentera sin innovation för det stora företaget.

I Silicon Valley finns människor från hela världen och regionen fungerar som ett av världens främsta bevis på att ett mångkulturellt samhälle också är ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Den som tvivlar på styrkan i mångkulturalismen bör därför åka till Silicon Valley.

Dock har vi även i Sverige haft en stark utveckling inom detta område. Sveriges 40 inkubatorer och 30 science parks erbjuder dagligen akademi, näringsliv och offentlig sektor innovativa miljöer, nätverk, kompetens och generellt goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Exempelvis finns i dessa miljöer idag 5000 innovativa företag varav nästan 1000 företag affärsutveckling sker i samarbete med inkubatorerna. Kompetensförsörjningen har en begränsning - faktum är att det tillsammans med finansiering uppfattas som de två största tillväxthindren.

Kampen om världens talanger blir allt hårdare och möjligheten att attrahera dessa är beroende av de förutsättningar som ett land kan skapa för att locka dessa. Vi vill att regeringen överväger ett införande av entreprenörsvisum så att talangfulla individer från hela världen kan få möjlighet att under en begränsad tid få uppehållstillstånd för att starta och utveckla företag i Sverige.

Sverige gör välmotiverade satsningar på högre utbildning och forskning men nödvändiga satsningar på den önskade kommersialisering är nästan obefintlig i jämförelse. Vi vill därför att gränsöverskridande samarbete mellan ämnen och forskningsdiscipliner men även med samhälle och näringsliv, ges ett meritvärde i resursfördelningen till landets universitet och högskolor. Vi vill också att regeringen i högre grad utnyttjar Sveriges väletablerade och regional uppskattade inkubatorer och science parks samt stödjer deras viktiga funktion med långsiktig medfinansiering.

Varje ny person som kommer till vårt land, oavsett anledning, är en tillgång och resurs som bättre behöver tas tillvara. Att ställa om politiken från passiva åtgärder till att göra invandrande människor till en mer aktiv del av vår ekonomi framstår alltmer som en avgörande fråga om vi ska klara att finansiera välfärden och utveckla vår konkurrenskraft i framtiden.

Vi hoppas att vår jämförelse med Silicon Valley gett ett perspektiv på Sveriges utmaningar och möjligheter samt att våra förslag är så relevanta att det inte blir blockfrågor. Vi uppmanar Sveriges partier att redogöra för hur de vill utnyttja dessa möjligheter.

Agneta Lindemo Larsson, VD, Åkroken Science Park
Christian Söderberg, affärsområdeschef, Åkroken Business Incubator
Thomas Byström, regionchef, Företagarna Västernorrland

Åkroken Business Incubator bidrar till att utveckla det nya näringslivet i Sundsvallsregionen. Vi erbjuder en kreativ miljö och en dynamisk process för företag som vill växa. Vi tillför kompetens i företagens olika utvecklingsfaser och ser arbetet med individen eller teamet bakom idén som lika avgörande och viktigt som affärsidén i sig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera