Skip to main content

Nya EU-miljoner stärker BizMakers satsning på innovation och tillväxt i Västernorrland

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2018 17:43 CET

Matts Nyman och Eva Nyh Hederberg välkomnar det glädjande beskedet

Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland har beviljat BizMaker finansiering om drygt 15,5 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att under tre år vidareutveckla den regionala verksamheten genom samverkansprojektet SPRINT. Projektets totala omslutning uppgår nu till drygt 41,2 miljoner kronor.

- Hela regionen har slutit upp kring den fortsatta utvecklingen av vår inkubatorverksamhet i Västernorrland. Vi är mycket glada över att nu även ha beviljats EU-finansiering för att växla upp denna unika satsning ytterligare, säger Matts Nyman, inkubatorchef på BizMaker.

SPRINT - Samverkan i projekt för regional innovation och tillväxt - är ett treårigt samverkansprojekt som under 2019-2021 ska vidareutveckla det regionala innovationssystemet och främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer i Västernorrland.

– Projektet SPRINT är ett projekt som sätter små eller medelstora företag i centrum för bland annat den internationella marknaden. Blir vi ännu bättre på att stötta uppstarter av företag och lyfta innovativa talanger kan Västernorrland attrahera fler växande företag. I projektet ingår också ett viktigt arbete med mångfald och jämställdhet, säger Erik Lövgren, vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Projektet tar vid årsskiftet över stafettpinnen efter VINK, ett EU-projekt som drivs av BizMaker fram till 31 december 2018. Lärdomar av det tidigare arbetet har dragits och utvecklingsområdena som identifierats i det nya projektet är affärsutveckling, modeller och processer för samverkan, positionering och ökade insatser för mångfald och jämställdhet.

– Utveckling av fler hållbara tillväxtföretag och organisationer är ett viktigt uppdrag som leder till många positiva samhällseffekter. Projekt VINK har visat goda resultat och att vi nu fått förnyat förtroende ser vi som ett kvitto på att arbetet varit både framgångsrikt och uppskattat, säger Eva Nyh Hederberg, vd för BizMaker och Åkroken Science Park AB.

Genom aktiv samverkan mellan Västernorrlands kommuner och innovationsaktörer ska projekt SPRINT leda till en regional innovationsmotor som på ett långsiktigt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin.

– Det behövs gemensamma krafter för att företag, organisationer och hela regionen ska kunna utvecklas och skapa långsiktig hållbar tillväxt. En regional inkubator är en viktig del i det i arbetet, säger Maria Lidgren, tillväxtchef på Region Västernorrland.

BizMaker är en del av Åkroken Science Park AB och kommer att driva Projekt SPRINT under 2019-2021. Tidigare i höst beviljades projektet finansiering om ca 20 miljoner kronor från Region Västernorrland och Västernorrlands sju kommuner. Med tillskottet från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden omsluter projektet nu totalt drygt 41,2 miljoner kronor.

ALMI, BRON Innovation, Coompanion, Handelskammaren, Mittuniversitetet och RISE Processum medverkar som samverkanspartners i projektet.

Sedan 2004 har BizMaker utvärderat över 4000 affärsidéer och coachat drygt 430 startups. Idag rankas BizMakers inkubator som en av de främsta i landet av Vinnova, som också finansierar verksamheten under 2018-2019 med så kallade nationella Excellensmedel i syfte att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

För mer information, kontakta:
Eva Nyh Hederberg
Vd, BizMaker och Åkroken Science Park AB
070-280 34 35, eva.nyh-hederberg@bizmaker.se

Matts Nyman
Inkubatorchef, BizMaker och vice vd Åkroken Science Park AB
070-604 00 52, matts.nyman@bizmaker.se

Erik Lövgren
Vice ordförande Strukturfondspartnerskapet, Region Västernorrland
0611-800 58, erik.lovgren@rvn.se

Maria Lidgren
Tillväxtchef, Region Västernorrland
070-190 44 14, maria.lidgren@rvn.se

BizMaker är en regional företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland och på Ekerö i Stockholm. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. 

BizMaker driver projekt VINK 2016-2018 och erhåller stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.