Skip to main content

Årsstämma i Worldwide Brand Management 2006

Evenemang

04
MAY
Bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm.
 
Årsstämma äger rum torsdagen den 4 maj 2006 kl 17.00 i bolagets lokaler, Stadsgården 10, Stockholm. Kallelsen i sin helhet återfinns nedan i pressmeddelandet och publiceras den 3 april i Post-och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet. Förslag till bolagsstämman i korthet: Val av styrelse Bolagets nomineringskommitté har föreslagit omval av styrelseledamöterna Fredrik Lövstedt, Vilhelm Schottenius, Håkan Roos, Mats H Nilsson och Nils Vinberg. För nyval föreslås Michael Storåkers och Lottie Svedenstedt. Michael Storåkers, född 1972, är styrelseordförande i reklambyrån Storåkers McCann AB och styrelseledamot i bland annat McCann Nordic AB, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Konstråd. Aktieinnehav i WBM: 0. Lottie Svedenstedt, född 1957, arbetar med egen konsultverksamhet inom organisations¬och ledarskapsutveckling och är senior partner i konsultnätverket MiL Institute. Hon är styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Stampen AB, Kid Interiör A/S och mkt media AB. Aktieinnehav i WBM: 0. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 5 kronor per aktie (före föreslagen aktiesplit). Aktiesplit Styrelse föreslår att bolagsstämma beslutar att genomföra en aktiesplit 4:1. Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80. Om Worldwide Brand Management – WBM WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa, varav Sverige och Holland är de största. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2005 uppgå till cirka 750 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2005 till 184 Mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 31 Mkr. Antalet anställda är 49. WBMs aktie handlas på Nya Marknaden sedan december 2004.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy