Skip to main content

beQuoted nyhetsbrev: Björn Borg spränger miljardvallen - Tillväxten snarare ökar än minskar

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:52 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-31/bbb-2006-31.htm#WBM

World Brand Management (WBM) presenterade nyligen sin rapport för årets första nio månader. Tillväxten är fortsatt mycket god. Både omsättning och resultat överträffade förväntningarna med råge. Under det tredje kvartalet öppnade man dessutom en ny konceptbutik i Malmö.

Björn Borg spränger miljardvallen
Varumärkesförsäljningen av Björn Borg-produkter har för första gången överstigit en miljard kronor på årsbasis. Den sammanlagda försäljningen uppgick till 1,1 miljarder kronor under perioden oktober 2005 till september 2006.

I en kommentar säger vd Nils Vinberg:

– Vårt långsiktiga varumärkesarbete ger resultat och vi stärker vår ledande position inom underkläder.

– Det här ger oss självförtroende att möta de tuffa utmaningarna på våra nya marknader.

Varumärkesförsäljning - ett nytt sätt att rapportera
Med varumärkesförsäljningen avses den totala försäljningen av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms baserad på rapporterad grossistförsäljning. Det är ett nytt sätt att rapportera som började tillämpas i halvårsrapporten.

Anledningen till förändringen är att få bättre jämförelse med andra klädföretag.

Utvecklingen under tredje kvartalet
I delårsrapporten för perioden januari-september 2006 blev siffrorna i korthet:

• Omsättning - Varumärket: 920,0 Mkr (540,0), + 70 %
• Omsättning - WBM: 216,0 Mkr (132,4), + 63 %
• Resultat efter finansnetto: 47,3 Mkr (19,2)
• Vinst per aktie: 5,96 kr (2,42)

För tredje kvartalet isolerat blev motsvarande siffror:

• Omsättning - Varumärket: 409,0 Mkr (219,0), + 87 %
• Omsättning - WBM: 93,4 Mkr (56,1), +66 %
• Resultat efter finansnetto: 24,0 Mkr (9,7)
• Vinst per aktie: 3,01 kr (1,22)

Den kraftiga försäljningsökningen beror främst på en ökad försäljning inom produktområdet kläder inklusive underkläder.

Tillväxten kommer från befintliga marknader. beQuoted har tidigare berättat att WBM nu växer mest utanför Sveriges gränser. Danmark, Norge och Holland nämns som de kraftigast växande marknaderna.

Resultatet förbättrades kraftigt så det här helt klart att en stor del av försäljningsökningen har blivit ren vinst.

Febril aktivitet i Holland
Under det tredje kvartalet öppnade den holländska franchisetagaren två nya konceptbutiker i Arnhem och Dordrecht. Ytterligare två butiker ska öppnas under det fjärde kvartalet i år.

Holland har vuxit mycket kraftigt det senaste året och står nu för en lika stora andel av den totala varumärkesförsäljningen som Sverige, 34 procent. För ett år sedan stod Sverige för 45 procent och Holland för 26 procent.

Ny butik öppnad i Malmö
WBM fortsätter att öppna nya butiker som man lovat. Den senaste etableringen gjordes i Malmö.

Detta blir den sjunde konceptbutiken som man driver i egen regi. Under det fjärde kvartalet kommer man även att öppna ytterligare en konceptbutik i Stockholm.

Kraftig uppvärdering efter rapporten
Rapporten överträffade marknadens förväntningar rejält. På rapportdagen steg WBM-aktien från strax över 150 kronor till 180 kronor. Det är en rejäl uppvärdering, men en befogad sådan.

En enkel jämförelse med två andra klädföretag ger vid handen att WBM är ganska neutralt värderad sett till p/e-talet:

HM Gant WBM
Vinst/aktie Q3 8,46 (7,27) 9,23 (7,72) 5,91 (2,41)
Aktiekurs 312,50 217 180
P/e-tal* 27,7 17,6 22,8
* Not: Vid beräkning av p/e-talet har vinsten för årets nio första månader justerats upp för att motsvara vinst på årsbasis. Inga prognoser för det fjärde kvartalet har gjorts.


Historisk sett har omsättning och rörelseresultat under kvartal tre respektive fyra varit ungefär lika stora. beQuoted tror därför att WBM kommer att prestera ett mycket bra resultat även under det fjärde kvartalet.

På uppsidan för omsättningen finns julhandeln, som enligt Svensk Handels handelsbarometer i oktober förväntas bli god. Dessutom har WBM fler butiker nu än under tredje kvartalet. Malmö-butiken, som öppnade den 29 september, finns till exempel inte med i delårsrapporten.

På nedsidan finns en risk för ökade kostnader. WBM uppger att man kommer att öka marknadsföringsinvesteringarna under det fjärde kvartalet. Detta till följd av lanseringsaktiviteter i England, Tyskland och Schweiz.

Erik Penser höjer riktkursen till 210 kronor
"Försäljningstillväxten är urstark och med fortsatt starka marginaler slog bolaget våra förväntningar för kvartalet", skriver Erik Pensers analytiker Mats Hyttinge, i en analys efter delårsrapporten.

Mats Hyttinge tror att utvecklingen håller i sig under det fjärde kvartalet som även innehåller julhandeln.

Prognosen för 2006 höjs. Bruttomarginalen lär ligga kvar på en hög nivå året ut för att sedan successivt avta.

Kostnaderna kommer att öka för de marknadsaktiviteter och lanseringar som ska genomföras under 2007.

För helåret förutspår Erik Penser Fondkommission att omsättningen uppgår till 297,1 miljoner kronor. Det innebär en tillväxt på 62 procent. För de kommande två åren förutspås tillväxten bli 30 respektive 18 procent.

Resultatet efter finansnetto förutspås hamna på 76,2 miljoner kronor och vinsten per aktie 9,71 kronor.

"Fortfarande värderas WBM med en rabatt mot sektorn, det är rimligt att handla bolaget till en viss premie mot sektorn baserat på fortsatt goda tillväxtmöjligheter och marginalförväntningar", skriver Mats Hyttinge.

Vid en kassaflödesvärdering kommer man fram till ett värde runt 210 kronor per aktie. Det ger p/e 21,5 vilket stämmer väl med hur marknaden värderar andra konfektionsföretag.

Prognos för 2006
beQuoted tror att WBM kan leverera ett fjärde kvartal i linje med det tredje. Om julhandeln blir gynnsam bör man kunna passera milstolpen 100 Mkr i omsättning under ett kvartal.

Vinsten bör också hamna på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet. Detta skulle ge en vinst per aktie på cirka 8,90 kronor.

I så fall handlas aktien för närvarande till p/e 21. Det är en förhållandevis attraktiv värdering för ett företag med en så pass hög tillväxttakt.

Mot bakgrund av den fina tillväxten tycker vi att aktien försvarar ett värde på 200 kronor. Och om WBM fortsätter att utvecklas som hittills kommer värderingen inte att stanna där.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.