Skip to main content

Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 13:45 CET

Björn Borg har idag mottagit ett flaggningsmeddelande om att Björn Borgs styrelseordförande

Fredrik Lövstedt ökat sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter ökningen

innehar Fredrik Lövstedt, genom AB Durator och andra närstående, 2 600 040 aktier i Björn

Borg, vilket motsvarar cirka 10,3 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

Björn Borg har idag också mottagit ett flaggningsmeddelande om att Martin Bjäringer minskat

sitt aktieinnehav i Björn Borg med 1 200 000 aktier. Efter minskningen innehar Martin Bjäringer,

genom Dirbal B.V. och andra närstående bolag, 600 000 aktier i Björn Borg. Innehavet

motsvarar cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, +46 708 595480, fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Johan Mark, CFO, +46 733 931226, johan.mark@bjornborg.com

Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och har verksamhet inom de fem produktområdena kläder och skor samt

väskor, glasögon och parfym. Björn Borg-produkter säljs på ett femtontal marknader, varav Sverige och Holland är de

största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i

egna Björn Borg-butiker. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2008 uppgå till närmare 2 miljarder

kronor, exklusive moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2008 till 527 MSEK och antalet

anställda var 88. Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm sedan 7 maj 2007.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy