Media no image
Xwm45ethl9it5lbrp0cb Zwxfupnpqme9n0cvdcpl

Thomas Palmqvist ska effektivisera Bliwas sjukvårdsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 07:47 CET

Bliwa växer kraftigt inom sjukvårdsförsäkring och som ett led i expansionen har Thomas Palmqvist anställts som processledare med uppgift att förvalta och utveckla processen inom affärsområdet Hälsa. Thomas har ett förflutet från SEB inom området vårdförsäkring och kommer nu senast från ett börsnoterat hälsoföretag där han varit vd och utvecklat digital vård och hälsotjänster. Thomas börjar den 1 februari och kommer tillsammans med Ewa Broms, som är affärsområdesansvarig för Hälsa, att arbeta med att utveckla verksamheten med nya erbjudanden, effektiviseringar och digitalisering.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag och vårt sätt att arbeta genomsyras av öppenhet, samverkan och långsiktiga relationer. Vi skapar en långsiktigt hållbar och lönsam affärsverksamhet genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete med utgångspunkt i våra kunders behov. För att kunna ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang för våra kunder, både idag och i morgon.

Bliwa växer kraftigt inom sjukvårdsförsäkring och som ett led i expansionen har Thomas Palmqvist anställts som processledare med uppgift att förvalta och utveckla processen inom affärsområdet Hälsa.

Läs vidare »
Media no image
Xwm45ethl9it5lbrp0cb

Unionen väljer Bliwa för sina 640 000 medlemmar

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 11:00 CEST

Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

- Att Unionen valde Bliwa efter en omfattande upphandling visar att de värdesätter våra produkter och vårt sätt att arbeta. Som nischat gruppförsäkringsbolag kan vi gruppförsäkring bättre än de flesta och vi utvecklar gärna flexibla försäkringar i samverkan med våra kunder. Dessutom är vi kundägda vilket innebär att våra kunder har en hög grad av insyn och möjlighet att påverka, säger Johan Gunnarson, vice vd och chef för affärsverksamheten på Bliwa.

De försäkringar som Bliwa från årsskiftet tillhandahåller är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, familjeskydd, sjukvårdsförsäkring för Egna företagare samt seniorförsäkring. Dessutom kommer Unionens alla medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring.

Bytet innebär inga stora förändringar för den försäkrade som har kvar motsvarande skydd som tidigare, men med förbättringar som högre ersättningsnivåer, generösare hälsoregler, mer flexibla försäkringar och högre slutålder.

- För Unionen är det viktigt att medlemmarnas försäkringar speglar det nya arbetslivet. Behoven ser olika ut för olika individer och det ska därför gå att anpassa försäkringen i högre grad. Lönerna ökar, många kommer in senare i arbetslivet och allt fler väljer även att gå senare i pension. Allt detta avspeglas i försäkringarna. Dessutom är försäkringarna tillgängliga för fler tack vare generösare hälsoregler. Vi är ser fram emot att få utveckla vårt samarbete med Bliwa och från 2018 erbjuda förbättrade personförsäkringar till våra medlemmar, säger Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist.

Bliwas kunder utgörs idag av medlemmar i ett 10-tal organisationer samt anställda i flera tusen företag, varav ett 40-tal av Sveriges största. Samarbetet mellan Bliwa och Unionen sträcker sig tillbaka till 2005 då Unionen valde Bliwa för sin livförsäkring för arbetslösa medlemmar.

- Bliwa har vuxit med i snitt 20 procent per år sedan start 2003. Med denna affär skapar vi förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete, högre servicegrad och samtidigt lägre kostnader per försäkrad. Det gynnar samtliga Bliwas kunder, säger Johan Gunnarson.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, exempelvis anställda i ett företag eller medlemmar i en organisation. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård.

Från 1 januari 2018 blir Bliwa ny försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Avtalet är det största som tecknats på den svenska marknaden för gruppförsäkring, med en premietillväxt för Bliwa på cirka 300 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image
Zwxfupnpqme9n0cvdcpl

Bliwa lanserar rehabiliteringsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:33 CEST

När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

Arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och det inkluderar rehabilitering. Enligt lagstiftning ska arbetsgivaren vidta åtgärder för en effektiv rehabilitering inom eller i anslutning till arbetsplatsen och stötta Försäkringskassans kartläggning av den anställdes behov av rehabilitering.

- Många arbetsgivare vill ha vägledning och hjälp med koordinering av samverkansarbetet med Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, och medarbetaren, säger Ewa Broms, ansvarig för affärsområde Hälsa på Bliwa.

- Forskning visar att tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbete. Därför kan det vara, såväl personalpolitiskt som företagsekonomiskt, vettigt att sätta in åtgärder tidigare än vad lagen kräver. Gärna redan innan den anställde blivit sjuk. Med en rehabiliteringsförsäkring får arbetsgivaren stöd i det arbetet.

Bliwas rehabiliteringsförsäkring är en del av affärsområdet Hälsa som även innehåller sjukvårdsförsäkring. De båda försäkringarna kompletterar varandra och ger tillsammans ett bra skydd för den anställde och ett bra stöd för arbetsgivaren före, under och efter en sjukskrivning. Försäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personförsäkringar för grupper av individer, exempelvis anställda i ett företag eller medlemmar i organisationer. Bliwas försäkringar ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom, dödsfall, olycksfall och arbetslöshet samt tillgång till sjukvård. Bolaget växer i snabb takt. Drygt var tjugonde svensk är försäkrad i Bliwa och många tusen företag, varav knappt 40 av de 100 största, samt många fackliga organisationer är kunder.

När en anställd blir sjukskriven har såväl arbetsgivaren som den anställde allt att vinna på att så snabbt som möjligt komma igång med rehabilitering. Som ett stöd i det arbetet erbjuder Bliwa nu en rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivare. Syftet är att få tillbaka den anställde i arbete snabbare vid sjukskrivning.

Läs vidare »
Pc6ih2ynqlmpfbs4i61c

Bliwas årsredovisning 2016 – Tillsammans bygger vi morgondagens trygghet

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:33 CEST

För att ta vara på affärsmöjligheterna i en allt mer digitaliserad värld måste vi förstå vad som skapar värde och engagemang, både idag och i morgon.

Media no image
Zwxfupnpqme9n0cvdcpl

Bliwas kunder kan nu välja digital vård

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 08:46 CEST

Från 26 september startar Bliwa samarbete med den digitala vårdleverantören KRY.se. Det innebär att kunder med sjukvårdsförsäkring kan välja att träffa en läkare via datorn eller mobilen.

KRY.se är en webbtjänst där patienten får möjlighet att träffa en läkare i ett videomöte för att få råd, recept eller remiss. Tjänsten lämpar sig utmärkt för personer som av olika skäl inte vill eller kan ta sig till läkare för en första konsultation. Det kan vara praktiskt för de som bor i glesbygd, personer med rörelseproblem eller stressade småbarnsföräldrar.

-KRY.se är ett svar på kundernas önskemål att själva få välja väg till vården. Det är en tidsbesparande och enkel lösning med hög vårdkvalitet för alla inblandade, säger Ewa Broms affärsområdesansvarig för sjukvårdsförsäkring på Bliwa.

På KRY.se arbetar legitimerade läkare med gedigen erfarenhet från primärvård som är tränade i att tillgodose patientens behov via videomöten. Patienten kan få hjälp med besvär som varken kräver fysisk undersökning eller provtagning och därför går bra att behandla på distans.

-Vi är glada att kunna erbjuda Bliwas kunder en flexibel vård, det här är ett steg i rätt riktning för att ge fler patienter vård på deras egna villkor, säger Johannes Schildt, vd på KRY.se.

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på personriskförsäkringar för företag och organisationer. Vi erbjuder försäkringar för livet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall, arbetslöshet och behov av vård. Bliwa försäkrar var 20:e svensk och har många av de viktigaste fackliga organisationerna och de största svenska företagen som kunder.

Från 26 september startar Bliwa samarbete med den digitala vårdleverantören KRY.se. Det innebär att kunder med sjukvårdsförsäkring kan välja att träffa en läkare via datorn eller mobilen.

Läs vidare »
U1iniw3ubfwrlac25nvq

Bliwas årsredovisning 2015 - det begripliga försäkringsbolaget

Nyheter   •   Jun 13, 2016 09:36 CEST

Bara de försäkringsbolag som verkligen har fokus på kundernas behov, beteende och förväntningar och som identifierar teknikens alla möjligheter, kan vara framgångsrika framöver. Bliwa ska vara ett av dessa bolag och vi har därför initierat ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att utveckla vår verksamhet och våra tjänster.

A4fxvsxr8fngsed2ecja

Bengt-Åke Fagerman ny styrelseledamot i Bliwa Livförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 11:41 CEST

Tisdag den 7 juni hade Bliwa Livförsäkring sin årliga bolagsstämma. Vid stämman valdes Bengt-Åke Fagerman in som ny ledamot till Bliwas styrelse. Bengt-Åke Fagerman kommer senast från rollen som koncernchef på Skandia och har idag ett antal andra styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i Svensk Försäkring.

Media no image
24bzigbaesh7xfbajbbb1w

Journalistförbundet väljer Bliwa för personförsäkringar

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2015 09:30 CET

Den 1 januari 2016 får 17 000 journalister Bliwa som sitt nya försäkringsbolag när Journalistförbundet byter försäkringsgivare för medlemmarnas personförsäkringar.

− Vi har ett mycket bra samarbete med Bliwa för den inkomstförsäkring som alla medlemmar får. Det känns tryggt att vi samlar medlemsförsäkringarna hos en och samma försäkringsgivare som känner oss och våra medlemmar väl, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Samarbetet mellan Bliwa och Journalistförbundet sträcker sig tillbaka till 2008 då Journalistförbundet valde Bliwa för sin inkomstförsäkring.

− Vi tror på värdet av långsiktiga relationer med våra kunder. Tillsammans kan vi arbeta för en tryggare vardag för Journalistförbundets medlemmar genom bra och begripliga försäkringar, säger Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för frivillig gruppförsäkring och inkomstförsäkring på Bliwa.

Journalistförbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda medlemmarna konkurrenskraftiga försäkringslösningar.

− Sett till helheten kan Bliwa erbjuda en bättre lösning för oss och våra medlemmar än den föregående försäkringsgivaren If. Avtalet med Bliwa gör att förbundets försäkringserbjudande till medlemmarna är konkurrenskraftigt även fortsättningsvis, säger Jonas Nordling.

De försäkringar som Bliwa från årsskiftet tar över är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital (tidigare trygghetskapitalförsäkring), diagnosförsäkring (tidigare kritisk sjukdom), medlemsolycksfall, olycksfallsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Bytet innebär inga stora förändringar för den försäkrade som har kvar samma skydd men med några förbättringar. Bland annat kan den som blir långtidssjukskriven få högre ersättning under de familjebildande åren mellan 30 och 50 genom försäkringen sjukkapital. Dessutom får försäkrade i diagnosförsäkringen som är äldre än 50 år lika hög ersättning som yngre om de drabbas av en allvarlig diagnos.

För mer information kontakta:

Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för frivillig gruppförsäkring och inkomstförsäkring på Bliwa, 070-357 42 34, titti.engvallgerlofstig@bliwa.se

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33, jonas.nordling@sjf.se

Om Journalistförbundet

Journalistförbundet är en stark röst som kan tala för journalister i hela Sverige. Vi organiserar oss tillsammans för att minska otryggheten, förbättra villkoren på arbetsmarknaden och lyfta journalistikens roll i demokratin. Läs mer på www.sjf.se

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Bliwa strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag, vilket innebär möjlighet till påverkan, hög grad av öppenhet och att överskott går tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Den 1 januari 2016 får 17 000 journalister Bliwa som sitt nya försäkringsbolag när Journalistförbundet byter försäkringsgivare för medlemmarnas personförsäkringar.

Läs vidare »
Media no image
Vm2fm4e9z9y5cbc2g9ag

Bliwa tecknar samarbetsavtal med AMF

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2015 10:00 CEST

Från 1:a januari 2016 inleder Bliwa ett nytt samarbete med AMF. Bliwa som specialiserat sig på så kallad personriskförsäkring kommer från årsskiftet att vara leverantör av premiebefrielseförsäkring och efterlevandepension i AMFs tjänstepensionslösning för företag.

- I AMFs arbete att fokusera på kärnverksamheten tjänstepensioner är det ett naturligt steg att hitta en ansvarstagande partner att ta över vår befintliga riskförsäkring. Vi är därför glada över vårt samarbete med Bliwa där överskott går tillbaka till kunderna såsom hos AMF. Bliwa känns tryggt för våra riskförsäkringskunder, säger Annelie Helsing, chef affärsrelationer AMF.

Bliwa har de senaste åren vuxit kraftigt som leverantör av personriskförsäkring inom tjänstepension, både genom nya samarbeten och till stora företag. En anledning är att Bliwa som nischaktör och specialist inom personriskförsäkring har byggt upp rutiner och processer speciellt för den här typen av samarbeten. Bliwa har välutvecklad elektronisk kommunikation med aktörer på tjänstepensionsmarknaden och kommer framöver att satsa ännu mer på digital utveckling.

- För oss är AMF självklart en strategiskt viktig samarbetspart som en stor tjänstepensionsaktör med samma strävan efter begriplig kommunikation och enkel hantering som vi, säger Fredrik Jaensson, affärsområdesansvarig riskförsäkring tjänstepension på Bliwa

Alla berörda kunder kommer att kontaktas inom kort av AMF.

För mer information, kontakta:
Fredrik Jaensson, affärsområdesansvarig Riskförsäkring tjänstepension Bliwa
Telefon: 08-696 22 46
E-post: fredrik.jaensson@bliwa.se

Annelie Helsing, chef affärsrelationer AMF
Telefon: 08-696 33 20
E-post: annelie.helsing@amf.se

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Vi strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Från 1:a januari 2016 inleder Bliwa ett nytt samarbete med AMF. Bliwa som specialiserat sig på så kallad personriskförsäkring kommer från årsskiftet att vara leverantör av premiebefrielseförsäkring och efterlevandepension i AMFs tjänstepensionslösning för företag.

Läs vidare »
Media no image

Sverige först med standard för hjärtsäker zon

Nyheter   •   Sep 08, 2015 08:00 CEST

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS den första standarden i Europa för hjärtsäkra zoner. Standarden har tagits fram tillsammans med branschen för att rädda fler liv.

- Vi är många som jobbar aktivt för att få fler hjärtstartare i samhället och sprida kunskapen om HLR, då vi idag vet att det är enda chansen till större överlevnad vid hjärtstopp. Eftersom efterfrågan på hjärtstartare ökar så finns det ett stort behov av en gemensam standard, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Hjärtstartare finns bland annat på gym, tåg, badplatser, flygplatser och hotell samt på många arbetsplatser. Standarden beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara ”hjärtsäker”.

- Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Så vitt vi känner till är detta den första standarden i sitt slag i Europa, säger Tuula Cammersand, projektledare för den tekniska kommittén på SIS.

SIS Hjärtsäker Zon definierar:

 • Vad är en hjärtsäker zon?
 • Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?
 • Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?
 • Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?
 • Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?
 • Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

Ladda ned den kostnadsfria standarden

(SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer)

SIS har tagit fram standarden tillsammans med följande organisationer:

Hjärt-Lungfonden(ordförande), Svenska HLR rådet, Svenska Livräddningssällskapet, Vårdförbundet, Cardio Life, Dahl Medical, HLR Konsulten Sverige, Laerdal Medical, Mediq Sverige, Physio-Control och Zoll International Holding.

Mer om hjärtstopp:

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Flera stora projekt har initierats de senaste åren; HLR-rådet utvecklar utbildningsprogram, Hjärtstartarregistret ökar tillgängligheten och Hjärt-Lungfonden driver sedan tre år kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Allt detta tillsammans med framgångsrik forskning kring hjärtstopp har bidragit till ökad överlevnad vid plötsligt hjärtstopp.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer om Hjärtsäkra Sverige

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS den första standarden i Europa för hjärtsäkra zoner. Standarden har tagits fram tillsammans med branschen för att rädda fler liv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Intern och extern kommunikation
 • Presskontakt
 • vwmayqtildefpbwga.widelltj@blnwkwglipssnwaxwxb.se
 • 08-696 22 47
 • 070-602 41 20

Om Bliwa

Bliwa försäkringar för livet

Bliwa erbjuder försäkringar i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Vi strävar efter enkelhet och begriplighet – en försäkring ska gå att förstå trots att juridiken bakom den är komplicerad. Bliwa är dessutom ett kundägt företag, vilket innebär möjlighet till påverkan, hög grad av öppenhet och att överskott går tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Bliwa har vuxit kraftigt de senaste åren och är idag en ledande aktör inom personriskförsäkring för företag och organisationer. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden.

Adress

Länkar