Trygghet avgörande för långsiktig hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 08:26 CEST

Coronapandemin kommer att innebära stora påfrestningar på ersättningssystemen. När många drabbas av sjukdom och arbetslöshet blir det ännu viktigare att bidra till hållbar trygghet för människor. - Vår roll idag är mer angelägen än någonsin. Hela vår verksamhet bygger på att bidra till ett hållbart samhälle där människor kan lita på de sociala skyddsnäten, säger Bliwas vd Tua Holgersson.

Bliwas årsredovisning 2019 – mot framtiden med starka finanser

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:55 CEST

Bliwas totala affärsvolym är fortsatt stabil, både genom tillväxt hos befintliga avtalskunder och genom flera nya avtal. – Nu kraftsamlar vi för att bli ännu vassare i framtiden. Vi ska ha ett erbjudande som sticker ut och höga hållbarhetsambitioner, säger Bliwas vd Tua Holgersson.

Svenskarna splittrade kring ansvar för den egna ekonomin

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2020 08:54 CET

En stor andel av svenskarna – 25 procent – anser att de själva har ett begränsat ansvar för sin ekonomiska situation vid arbetslöshet eller sjukdom. Det visar en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Bliwa. Samma personer tycker att det största ansvaret ligger hos staten. – Fler behöver förstå att de har ett stort eget ansvar. Att blint lita på staten är som att tro på tomten, säger Peter Nylund, analyschef, Bliwa.

Undersökningen gjordes för att ta reda på hur den arbetsföra befolkningen mellan 20 – 70 år ser på sin trygghet. Totalt intervjuade Kantar Sifo 1 500 personer.

Resultatet visar att svenskar tänker olika kring vem som har ansvar för den egna ekonomin vid arbetslöshet eller sjukdom. Cirka hälften av de svarande, 48 procent, uppger att de anser sig ha ett mycket stort eget ansvar för sin ekonomiska situation vid sjukdom eller arbetslöshet. En fjärdedel av de svarande tycker å andra sidan att det egna ansvaret är litet eller begränsat.

– Otillräckliga trygghetslösningar riskerar att bli ett stort samhällsproblem. Den som vill få en bra trygghetslösning på plats måste ta ett stort eget ansvar. De som inte gör det får ett sämre skydd och blir sämre rustad mot arbetslöshet och sjukdom, säger Tua Holgersson, vd för Bliwa.

Personer som svarar att de anser att det egna ansvaret är begränsat tycker att framförallt staten ska ta ett större ansvar. Dessa är överlag sämre försäkrade än andra grupper i undersökningen. Dessutom upplever dessa att man har dålig koll på i vilka situationer ens försäkringar ger skydd.

– Samtidigt som a-kassan är relativt låg och sjukförsäkringen urholkas lever många kvar med en tro på att staten tar hand om den som hamnar i en svår ekonomisk situation. Så är det inte i dag. Här har hela samhället ett stort gemensamt ansvar att utbilda och informera, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.


Några snabba slutsatser om undersökningen

25 procent av de svarande i undersökningen tycker att ansvaret för den egna ekonomin vid arbetslöshet eller sjukdom är begränsat. De menar att staten eller arbetsgivaren borde ta ett större ansvar.

Bland kvinnorna är det stora skillnader mellan yngre och äldre. En av tre kvinnor under 30 tycker att någon annan ska ta ansvar för den egna ekonomin vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Efter 30 vänder det och äldre kvinnor tycker att man har ett stort personligt ansvar.

Gruppen som menar att framförallt staten ska ta ett större ansvar är sämre försäkrade än andra grupper i undersökningen och man upplever dessutom att man har dålig koll på i vilka situationer de försäkringar man har ger ett skydd.

Bliwas tre tips – så tar du ansvar för din privatekonomi

- Om du tjänar över taket för a-kassa (25 000 kronor) – gå med i ett fackförbund där du får en inkomstförsäkring!
- Gör en analys av din privatekonomi – vad händer om du blir långtidssjuk eller arbetslös?
- Välj arbetsgivare som erbjuder färdiga trygghetslösningar.


Kontaktperson:

Peter Nylund, analyschef Bliwa, 072-5346913

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Läs vidare »

Svenskarna saknar ekonomisk trygghet

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 08:10 CET

Många svenskar uppger att de inte klarar en längre sjukskrivning eller om någon i hushållet förlorar jobbet, enligt en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Bliwa. Endast 53 procent, drygt varannan svensk, upplever att de har en ekonomisk styrka som gör att de klarar av en längre sjukskrivning. Den ekonomiska motståndskraften är ännu sämre om någon i hushållet förlorar jobbet, 46 procent uppger att man inte klarar av en sådan situation. Kvinnor, låginkomsttagare och de som lever i singelhushåll sig vara mest utsatta.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 500 sysselsatta svenskar mellan 20 och 70 år om hur de ser på sin ekonomiska trygghet och livssituation. En övergripande slutsats är att svenskarna överlag är oroliga för sin ekonomiska trygghet.

En annan viktig slutsats är att den privatekonomiska osäkerheten hänger ihop med en okunskap om trygghetslösningar och vilket skydd samhället ger.

En mycket stor majoritet, 81 procent, uppger är osäkra på vilken ersättning deras trygghetslösningar ger och under hur lång tid den gäller.

– Många svenskar lever med en oro för hur det skulle klara sig om de drabbas av en sjukskrivning eller arbetslöshet, säger Tua Holgersson, vd för Bliwa, och fortsätter:

– Det är också tydligt att arbetsgivare har väldigt mycket att vinna på att ta en aktiv roll i detta. Bra trygghetslösningar är idag betydligt mer attraktivt än tjänstebil eller andra traditionella förmåner.

Undersökningen visar också att det finns en stor okunnighet hos den enskilde om vilket försäkringsskydd man har. Åtta av tio vet inte, eller är osäkra på, vilken ersättning ens trygghetslösning ger, och under hur lång tid.

Samtidigt är mer än sex av tio, 63 procent, ovetande om, eller osäkra på vilka situationer trygghetslösningarna ger ett skydd för.

– Många tror sig behöva ett starkare skydd, men är samtidigt osäkra på vilket skydd de faktiskt har, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa, och fortsätter:

– Arbetsgivare och fackförbund behöver ta ett större ansvar framöver. Med mer och bättre information kan den anställdes trygghet förbättras avsevärt.

Kontaktperson: 
Peter Nylund, analyschef, Bliwa, 072-5346913

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Endast 53 procent, drygt varannan svensk, upplever att de har en ekonomisk styrka som gör att de klarar av en längre sjukskrivning. Den ekonomiska motståndskraften är ännu sämre om någon i hushållet förlorar jobbet, 46 procent uppger att man inte klarar av en sådan situation. Mest utsatta upplever sig kvinnor, låginkomsttagare och de som lever i singelhushåll vara.

Läs vidare »

Trygghet rankas högre än vinstdelning vid jobbyte

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 08:10 CET

Kompensation vid föräldraledighet, sjukdom och olycksfall samt ett generöst friskvårdsbidrag rankas högt vid sidan av lönen för den som överväger att byta arbetsgivare. Däremot hamnar förmåner som tjänstebil och optionsprogram i botten som motivation. Det framgår av en undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av personförsäkringsbolaget Bliwa där 1 500 svenskar mellan 20 och 70 år intervjuats om hur de ser på sin ekonomiska trygghet och livssituation.

Att locka till sig dagens och morgondagens talanger är en utmaning för allt fler arbetsgivare.

Rätt ersättning och attraktiva förmåner är viktigt för att lyckas och bidrar till att bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

– Jag tror många underskattar hur högt tryggheten rankas när man överväger att byta arbetsgivare. Konkurrensen om talangerna lär göra att arbetsgivarna tvingas erbjuda betydlig mer omfattande kompensationslösningar, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.

Att arbetsgivaren skjuter till pengar vid föräldraledighet, sjukdom eller olycksfall värderas idag mycket högt. Mer än varannan, 55 procent, anser att det är en viktig eller mycket viktig faktor om de skulle överväga ett nytt jobb. Betydligt viktigare än till exempel subventionerad lunch eller att man får en del av vinsten. Samtidigt är det bara drygt en av fem som säger att den egna arbetsgivaren erbjuder den förmånen i dag.

Att arbetsgivaren gör det möjligt för anställda att köpa förmånliga trygghetslösningar, som sjukdom- och olycksfallsförsäkringar är också attraktivt. Mer än var tredje ser det som viktigt om de skulle söka nytt jobb, tre gånger viktigare än möjlighet till förmånsbil.

Kontaktperson:
Peter Nylund, analyschef, Bliwa, 072-534 69 13


Faktaruta: De viktigaste förmånerna när svenskarna ska byta jobb


Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Kantar Sifo-undersökning visar förmånerna svenskarna rankar högst.

Läs vidare »

Ekonomisk trygghet skapar högpresterande anställda

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2019 08:10 CEST

Anställda som har en arbetsgivare som prioriterar att de har en ekonomisk trygghet presterar klart bättre på jobbet visar en undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av personförsäkringsbolaget Bliwa. Hela 83 procent som upplever att de har en hög ekonomisk trygghet uppger att de har energi att bidra på jobbet. För de med låg ekonomisk trygghet säger endast 59 procent att de har energi att bidra jobbet.

Kantar Sifo har intervjuat 1 500 sysselsatta svenskar mellan 20 och 70 år om hur de ser på sin ekonomiska trygghet och livssituation.

– Vi hoppas att arbetsgivare ska inse hur mycket de har att vinna på att bidra till att deras anställda får en ekonomisk trygghet. Att satsa på sina medarbetare är verkligen en investering som lönar sig, säger Kristina Ensgård, VD för Bliwa.

En låg ekonomisk trygghet har också stora negativa konsekvenser för privatlivet. En stor en majoritet, 78 procent, av de som har en hög ekonomisk trygghet anser att de har tid och ork till att bidra i familjelivet. För de som har en låg ekonomisk trygghet är det en tydligt annorlunda situation. Där uppger endast 47 procent att de har tid och ork för sin familj.

– Sannolikt är det ett förhållande som många arbetsgivare underskattar. Undersökningen visar att anställda som erbjuds trygghetsförmåner också är mer nöjda med sin arbetsgivare och är mer motiverade. Dessutom rankar anställda trygghet mycket högre än förmåner som tjänstebil, säger Peter Nylund, analyschef på Bliwa.

Kontaktperson:

Peter Nylund
analyschef, Bliwa
072- 534 69 13

Faktaruta: Ekonomisk trygghet ger stolta och nöjda medarbetare


Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Stark korrelation mellan trygghet och prestation enligt Kantar Sifo-undersökning. Anställda som har en arbetsgivare som prioriterar att de har en ekonomisk trygghet presterar klart bättre på jobbet visar en undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av personförsäkringsbolaget Bliwa.

Läs vidare »

Bliwa ny försäkringsgivare för lärarnas sjukvårdsförsäkringar

Nyheter   •   Aug 21, 2019 16:41 CEST

Lärarförsäkringar byter vid årsskiftet försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen från Trygg-Hansa till Bliwa. 12 000 medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får därmed sin sjukvårdsförsäkring i Bliwa.Valet av Bliwa som ny försäkringsgivare motiveras med bättre villkor och bättre premier samt att Bliwa är en samarbetspartner med liknande värderingar, djup kunskap om gruppförsäkring och lång erfarenhet av medlemsorganisationer. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och erbjuder medlemmarna försäkringar och rådgivning inom sparande och pension.

Lärarförsäkringar byter vid årsskiftet försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen från Trygg-Hansa till Bliwa. 12 000 medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får därmed sin sjukvårdsförsäkring i Bliwa.

Läs vidare »

​Bliwa antar AI-utmaningen

Nyheter   •   Jul 01, 2019 16:06 CEST

Finland utmanar Sverige att utbilda 1 procent av befolkningen inom artificiell intelligens och digitaliseringsminister Anders Ygeman har accepterat. Bliwa har också antagit utmaningen och ger alla medarbetare möjlighet att få en bättre förståelse för AI.

Artificiell intelligens kommer att påverka hela samhället. Men hur många vet verkligen vad det är, eller på vilket sätt det kommer att förändra våra liv? För ett år sedan bestämde sig Finland för att skapa en gratis utbildningsplattform med målet att utbilda 1 procent av befolkningen inom artificiell intelligens och därigenom göra AI förståeligt för alla.

Initiativet blev en succé och utbildningen har idag över 130 000 registrerade deltagare och över 300 finska företag har antagit utmaningen. Efter framgången gick Finlands regering ut med en officiell utmaning att utbilda 1 procent av Sveriges befolkning. Digitaliseringsministern Anders Ygeman accepterade utmaningen, och nu har Vinnova finansierat projektet för att hela Sveriges befolkning ska ta del av utbildningen. Och nu har Bliwa antagit utmaningen.

- På Bliwa vill vi förstå möjligheter, utmaningar och hot med AI eftersom det kommer att vara en viktig del i vår digitaliseringsresa. Våra medarbetare ska ha kunskaper för att kunna bidra i resan. Därför får alla medarbetare möjlighet att genomföra utbildningen. Därefter kommer vi att diskutera lärdomar och nästa steg tillsammans, berättar Viveka Eckemo, HR-chef på Bliwa.

Utbildningen, Elements of AI, har målet att öka kunskapen och förståelsen för artificiell intelligens. Den har utnämnts till en av de bästa i världen av Class Central, en global klassificeringscentral för öppna onlineutbildningar. Den förutsätter inga tidigare kunskaper inom teknik eller matematik. Det är en utbildning för alla.

Läs mer om utmaningen här: https://www.elementsofai.se/ai-utmaningen

Finland utmanar Sverige att utbilda 1 procent av befolkningen inom artificiell intelligens och digitaliseringsminister Anders Ygeman har accepterat. Bliwa har också antagit utmaningen och ger alla medarbetare möjlighet att få en bättre förståelse för AI.

Läs vidare »

Hållbara investeringar i fokus för Bliwa

Nyheter   •   Jun 11, 2019 09:34 CEST

Tua Holgersson utsedd till ny vd för Bliwa

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 13:00 CEST

Bliwas styrelse har utsett Tua Holgersson som ny vd för Bliwa och hon kommer att tillträda sin tjänst senast 1 december.

- Vi är mycket glada att Tua blir ny vd för Bliwa. Tua har den kunskap, kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna fortsätta att utveckla bolaget i linje med det som Kristina åstadkommit under sin tid som vd och vi hälsar henne välkommen, säger Mats Höglund, styrelseordförande.

Tua Holgersson har varit chef för Affärsenhet Liv och vd för Länsförsäkringar Fondliv sedan 2013 och lämnar sin tjänst hos Länsförsäkringar för att tillträda tjänsten som vd för Bliwa senast 1 december.

- Att få möjlighet att verka i ett kundägt försäkringsbolag, i en spännande utvecklingsfas och med ledord som begriplighet, enkelhet, transparens och lyhördhet gör att jag ser mycket fram emot att bli en del av Bliwas fortsatta resa, säger Tua Holgersson.

Kristina Ensgård kommer att vara kvar som vd för Bliwa tills Tua tillträder.

Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt sjukvårdsförsäkring vid behov av vård. Kunderna utgörs av en stor mängd företag varav drygt 30 av Sveriges 100 största samt ett 10-tal organisationer på den svenska arbetsmarknaden, som erbjuder försäkringarna till sina anställda och medlemmar.

Bliwa strävar efter långsiktigt hållbar trygghet för kunder och försäkrade. För att vara trygg i de beslut man fattar måste man förstå. På Bliwa arbetar vi därför för att vara begripliga på alla sätt. Det ska vara enkelt att vara kund hos Bliwa. Dessutom är Bliwa ett kundägt företag. Blir det pengar över så går de tillbaka till de försäkrade genom bättre villkor och lägre premier.

Bliwas styrelse har utsett Tua Holgersson som ny vd för Bliwa och hon kommer att tillträda sin tjänst senast 1 december.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • dakanibselsg.ozuleoxmynmr@bsbluqiwcya.kssexn
  • 073 - 639 59 00

Om Bliwa

Vi försäkrar människor

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag specialiserat på personförsäkringar. Vi erbjuder ekonomisk trygghet till anställda, medlemmar och deras familjer. Våra försäkringar ger pengar vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Adress

  • Bliwa
  • Fleminggatan 18
  • Box 130 76 103 02 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar